Soveltuvat mallit

Nämä tiedot koskevat seuraavia malleja:
 • HDR-CX900E

Tietoja tästä latauksesta

 • Nimi: Laiteohjelmistopäivitys Ver.3.00 mallille HDR-CX900E (Windows)
 • Julkaisupäivämäärä:12/03/2015
 • Edut ja parannukset
  • Automaattisen tarkennuksen tuloksen parantaminen henkilö seurattaessa
  • Tukee XAVC S-muodon suoraa kopiointia (Direct Copy)
  • Parannettu automaattinen tarkennustoiminto
   -Pääkohteen tarkennuksen täsmällisyys
   -Henkilökuvauksen tarkennusseurannan toimivuus
  • Lisätty 1/30 suljinnopeus
  • Vaihda zoomausnopeus videontallennuksen aikana samaan nopeuteen valmiustilassa

Järjestelmävaatimukset

Käyttöjärjestelmät

SonicStagen uusin versio on yhteensopiva yleisimmin käytettyjen Microsoft Windows -versioiden kanssa:
 • Windows® Vista* SP2
 • Windows® 7 SP1
 • Windows® 8
 • Windows® 8.1

  Huomautuksia:
  * Starter-versio ei ole tuettu.

Tietokonelaitteisto

Uusin laiteohjelmistoversio on yhteensopiva seuraavien laitteiden kanssa:
 • Kiintolevytila: 200 Mt tai enemmän
 • RAM-muisti: 512 Mt tai enemmän
  Huomaa: Sulje kaikki muut ohjelmistosovellukset ennen laiteohjelmiston päivittämistä.
 • Kameran virtalähde
  • Täysin ladattu ladattava akku NP-FV50 tai verkkolaite
   Huomaa: Päivitys voidaan suorittaa vain, kun jäljellä oleva akkutaso on (kolme tolppaa) tai enemmän. Suosittelemme käyttämään täyteen ladattua akkua.
 • Kameran toimitukseen kuuluva USB-kaapeli

  Huomaa: Päivitystoiminnon toimivuutta ei taata muilla USB-kaapeleilla

Lataa

Tärkeitä huomautuksia:

 • Käytä laiteohjelmistopäivitystä suorittaessasi täyteen ladattua akkua NP-FV50 tai verkkolaite.
 • Älä irrota akkua päivityksen aikana. Muuten kamerasta voi äkillisen virrankatkaisun vuoksi tulla käyttökelvoton.
 • Irrota muistikortti ennakkoon kamerasta.
 • Laiteohjelmistopäivitys kestää noin 15 minuuttia. Aseta tietokoneen asetukset niin, ettei se siirry lepotilaan tänä aikana. Jos tietokone siirtyy lepotilaan ja päivitys keskeytyy, suorita koko päivitysprosessi uudelleen alusta alkaen.

Laiteohjelmiston päivitysohjelman lataaminen:

 1. Varmista, että olet kirjautunut sisään järjestelmänvalvojana.
 2. Lue sivun alalaidasta vastuuvapauslauseke ja hyväksy ehdot napsauttamalla valintaruutua. Napsauta sitten Download [Lataa] -painiketta.
 3. [Update_CAMHDRCX900V300.exe]-tiedoston lataaminen alkaa.
 4. Tallenna tiedosto tietokoneesi työpöydälle (suositus).

  Windows 8 -käyttäjät:

  Internet Explorerin oletusasetuksissa päivitystiedosto tallennetaan [Ladatut tiedostot] -kansioon. Napsauta [Työpöytä]-ruutua Aloitus-näytössä ja hae ladattu tiedosto [Lataukset]-kansiosta Windowsin resurssienhallinnalla.

Asenna

Kun tiedosto on ladattu, voit asentaa laiteohjelmistopäivityksen Ver.3.00 mallille HDR-CX900E.

Vaihe 1: Käynnistä laiteohjelmistopäivitys.

 1. Sulje kaikki käynnissä olevat ohjelmat.
 2. Käynnistä laiteohjelmistopäivitys kaksoisnapsauttamalla [Update_CAMHDRCX900V300.exe]-tiedostoa.


  Laiteohjelmiston päivitysikkuna tulee näkyviin.

 3. Käynnistä kamera.

  Valitse kamerassa laiteohjelmiston päivitysohjeikkunan mukaisesti Menu [Valikko]- Setup [Asetus] - Connection [Yhteys] - USB Connection [USB-yhteys] ja tarkista onko Mass Storage [Massamuisti] valittu.

  Jos jokin muu tila kuin [Mass Storage] [Massamuisti] on valittu, valitse Mass Storage [Massamuisti].

 4. Irrota muistikortti ennakkoon kamerasta. Liitä kamera tietokoneeseen toimitukseen kuuluvalla USB-kaapelilla.
  Huomaa: Kun kamera on liitetty tietokoneeseen, kameran nestekidenäyttö kytkeytyy pois päältä. Siirry seuraavaan vaiheeseen.

  Jos tietokone ei löydä kameraa, viesti " Could not find the camera for this update." [Päivitystä varten ei löydetty kameraa] tulee näkyviin. Kokeile seuraava, jos näin tapahtuu.
  - Irrota USB-kaapeli ja liitä se uudelleen.
  - Jos tietokoneessa on useita USB-liitäntöjä, kokeile toista liitäntää. Tietokoneen takana voi olla USB-liitäntöjä.


  Joskus kameran ollessa liitettynä tietokoneeseen USB-kaapelilla, tietokoneen näyttöön saattaa tulla näkyviin tulee viesti, joka pyytää uudelleenkäynnistämään tietokoneen. Irrota silloin akku kamerasta, käynnistä tietokone uudelleen ja noudata toimenpiteitä alkaen kohdasta "2. Käynnistä laiteohjelmistopäivitys".
 5. Varmista, että "Poista laite turvallisesti" -kuvake näkyy tehtäväpalkissa tietokoneen näytön oikeassa alakulmassa.
 6. Kun olet varmistanut edellä olevan, napsauta laiteohjelmiston päivitysikkunassa Next [Seuraava] -painiketta. Kuva 1 tulee näkyviin laiteohjelmiston päivitysikkunaan ja kuva 2 kameran nestekidenäyttöön.

  Huomaa: Tämän jälkeen älä sammuta kameraa, ennen kuin laiteohjelmistopäivitys on valmis.

  Kuva 1Kuva 2

 7. Kun olet vahvistanut näytöt kuvissa 1 ja 2, napsauta Next [Seuraava] -painiketta. Nykyinen versio ja päivityksen jälkeinen versio tulevat näkyviin näyttöön vasempaan alareunaan. (Kuva 3)
 8. Kun olet vahvistanut, että Current Version [Nykyinen versio] on Ver.2.00, napsauta Next [Seuraava] -painiketta.
  Jos näyttö kuvassa 4 tulee näkyviin, päivitystä ei tarvita. Katkaise viestin mukaisesti USB-yhteys ja napsauta Finish [Valmis] -painiketta. Sammuta kamera, irrota akku, aseta akku takaisin ja käynnistä kamera.

  Kuva 3 Päivitys vaaditaan.

  Kuva 4 Päivitystä ei vaadita.

 9. Katkaise USB-yhteys napsauttamalla "Poista laite turvallisesti" -kuvaketta tehtäväpalkissa tietokoneen näytön oikeassa alakulmassa kuten neuvotaan kuvassa 5.
  Huomaa: Pidä tietokoneen USB-kaapeli liitettynä vielä USB-yhteyden katkaisemisen jälkeen edellisessä toimenpiteessä.
  Kuva 5

 10. Suorita kameran asetusten nollaus painamalla nestekidenäytössä [OK].

  Huomaa: Näyttö sammuu, kun [OK]-painiketta painetaan. Siirry seuraavaan vaiheeseen.
 11. Napsauta laiteohjelmiston päivitysikkunassa Next [Seuraava] -painiketta (Kuva 5).
 12. Nollauksen jälkeen kameran yhteyden uudelleen muodostaminen on vahvistettu ja kuvan 6 näyttö tulee näkyviin.
 13. Käynnistä päivitys napsauttamalla Run [Suorita] -painiketta. Tilapalkki näkyy näytössä päivityksen ajan (noin 15 minuuttia).
  Huomaa: Älä sammuta kameraa tai irrota USB-kaapelia päivityksen aikana.
  Kuva 6

 14. Kun päivitys on suoritettu, kamera käynnistyy automaattisesti uudelleen ja viesti "Recovering data. Please wait..." [Palautetaan tietoja. Odota...] voi näkyä muutaman minuutin ajan ennen uudelleenkäynnistyksen päättymistä.. Napsauta Finish [Valmis], kun alla oleva kuva näkyy nestekidenäytöllä.

 15. Irrota USB-kaapeli. Sammuta kamera, irrota akku, aseta akku takaisin ja käynnistä kamera.

Vaihe 2: Tarkista, että kameran laiteohjelmistoversio on Ver.3.00.

 1. Valitse kamerassa Menu [Valikko] - Setup [Asetus] - General Settings [Yleiset asetukset] - Version [Versio]. Jos näkyviin tulee Ver.3.00, laiteohjelmaversio on Ver.3.00.