Soveltuvat mallit

Nämä tiedot koskevat seuraavia malleja:
 • ILCE-7

Tietoja tästä latauksesta

 • Nimi: Järjestelmäohjelmisto Ver.3.20 mallille ILCE-7 (Windows)
 • Julkaisupäivämäärä: 26/07/2016
 • Edut ja parannukset:
  • Optimoi objektiivin SEL70200GM suorituskyvyn.

Tarkista kameran järjestelmäohjelmiston versio

Tarkista kameran järjestelmäohjelmiston versio seuraavien ohjeiden mukaan.
Jos järjestelmäohjelmiston versio on Ver.3.20 tai uudempi, päivitystä ei tarvita.

 1. Valitse kamerassa Menu (Valikko) --> Setup subpage 6 (Asennuksen alisivu 6) --> Version (Versio).
 2. Järjestelmäohjelmiston versio näytetään alla olevan kuvan mukaisesti.

Järjestelmävaatimukset

Käyttöjärjestelmät

Järjestelmäohjelmistopäivityksen uusin versio on yhteensopiva yleisimmin käytettyjen Microsoft Windows -versioiden kanssa:
 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1
 • Windows® Vista* SP2
  Huomautus:
  *Starter-versio ei ole tuettu.

Tietokonelaitteisto

Järjestelmäohjelmistopäivityksen uusin versio on yhteensopiva seuraavien laitteiden kanssa:
 • Kiintolevytila: vähintään 300 Mt
 • RAM-muisti: vähintään 512 Mt
  Huomautus: Sulje kaikki muut sovellusohjelmistot ennen järjestelmäohjelmiston päivittämistä.
 • Kameran virtalähde
  • Täysin ladattu ladattava akku NP-FW50 tai Verkkolaite AC-PW20 (myydään erikseen)

   Huomautus: Päivitys voidaan suorittaa vain silloin, kun jäljellä oleva akkutaso on (kolme tolppaa) tai enemmän. On suositeltavaa käyttää täyteen ladattua akkua tai AC-PW20-verkkolaitetta (myydään erikseen).
 • Kameran toimitukseen kuuluva USB-kaapeli

  Huomautus: Päivitystoiminnon toimivuutta ei taata muilla USB-kaapeleilla.

Lataa

 • Käytä järjestelmäohjelmistopäivityksen suorittamiseen täysin ladattua ladattavaa akkua NP-FW50 tai verkkolaitetta AC-PW20 (myydään erikseen).
 • Älä irrota akkua tai verkkolaitetta päivityksen aikana. Muuten kamerasta voi äkillisen virrankatkaisun vuoksi tulla käyttökelvoton.
 • Irrota muistikortti kamerasta ennakkoon.
 • Estä tietokoneen siirtyminen lepotilaan ennakkoon.
 • Ei saa liittää muihin laitteisiin kuin tietokoneeseen.

Lataa Firmware Updater.

 1. Varmista, että olet kirjautunut sisään järjestelmänvalvojana.
 2. Napsauta [Download] (Lataa)-painiketta, kun olet lukenut vastuuvapauslausekkeen.
 3. [Update_ILCE7V320.exe]-tiedoston lataaminen alkaa.
 4. Tallenna tiedosto tietokoneelle.


 5. Windows 8.1:n ja Windows 10:n käyttäjät:

  Internet Explorerin oletusasetuksissa päivitystiedosto tallennetaan [Ladatut tiedostot] -kansioon. Napsauta [Työpöytä]-ruutua aloitusnäytössä ja hae ladattu tiedosto [Ladatut tiedostot] -kansiosta Windowsin Resurssienhallinnalla.

Asenna

 1. Sulje kaikki käynnissä olevat ohjelmat.
 2. Käynnistä Firmware Updater kaksoisnapsauttamalla lataamaasi [Update_ILCE7V320.exe]-tiedostoa. Laiteohjelmiston päivitystyökalu tulee näkyviin.. 3. Valitse Firmware Updater -ikkunassa näkyvien ohjeiden mukaan kamerassa Menu (Valikko) --> Setup Subpage 4 (Asennuksen alisivu 4) --> USB Connection (USB-yhteys) ja varmista, että valittuna on Mass Storage (Massamuisti)..
  Jos valittuna on jokin muu tila kuin Mass Storage (Massamuisti), valitse Mass Storage (Massamuisti). 4. Liitä kamera tietokoneeseen toimitukseen kuuluvalla USB-kaapelilla.
  Huomautus: Kun kamera on liitetty tietokoneeseen, kameran LCD-näyttö kytkeytyy pois päältä. Siirry seuraavaan vaiheeseen.
  Jos tietokone ei löydä kameraa, viesti ”Could not find the camera for this update.” [Päivitystä varten ei löydetty kameraa.] tulee näkyviin. Kokeile seuraavaa:
  • Irrota USB-kaapeli kamerasta ja liitä USB-kaapeli takaisin.
  • Jos tietokoneessa on toinen vapaa USB-liitäntä, liitä USB-kaapeli tähän liitäntään.


 5. Varmista, että -kuvake näkyy tehtäväpalkissa tietokoneen näytön oikeassa alakulmassa.Huomautus:Jos -kuvaketta ei näy tehtäväpalkissa, siirry seuraavaan vaiheeseen.


 6. Kun olet varmistanut edellä olevan, napsauta Firmware Updater -ikkunassa [Next] (Seuraava) -painiketta. Kuva 1 tulee näkyviin Firmware Updater -ikkunaan ja kuva 2 kameran LCD-näyttöön.
  Huomautus:Älä tämän jälkeen sammuta kameraa, ennen kuin järjestelmäohjelmistopäivitys on valmis.

  Kuva 1


  Kuva 2


 7. Valitse Firmware Updater -ikkunassa Next (Seuraava). Nykyinen versio ja päivityksen jälkeinen versio tulevat näkyviin näyttöön vasempaan alareunaan. Jos nykyinen järjestelmäohjelmiston versio on 3.20 tai uudempi, päivitystä ei tarvita. Katkaise tässä tapauksessa USB-yhteys ja valitse Finish (Lopeta), sammuta kamera, irrota akku ja/tai verkkolaite, aseta akku takaisin paikalleen tai yhdistä verkkolaite uudelleen ja käynnistä kamera.

  Update is required  Update is not required


 8. Napsauta -kuvaketta tehtävärivin oikeassa alakulmassa tietokoneen näytössä, kun haluat pysäyttää USB-yhteyden.
  Huomautus: Pidä tietokoneen USB-kaapeli liitettynä vielä USB-yhteyden katkaisemisen jälkeen edellisessä toimenpiteessä. Jos -kuvaketta ei näy tehtäväpalkissa, siirry seuraavaan vaiheeseen. 9. Suorita toiminto painamalla ohjauskiekon keskikohtaa.
  Huomautus: Näyttö sammuu, kun ohjauskiekon keskikohtaa painetaan. siirry seuraavaan vaiheeseen. 10. Napsauta Firmware Updaterissa [Next] (Seuraava) -painiketta. 11. Kun asetukset on palautettu, kameran yhteys vahvistetaan, ja alla olevassa kuvassa esitetty näyttö tulee näkyviin. Käynnistä päivitys osoittamalla [Run] (Suorita) -painiketta. Tilapalkki näkyy näytössä päivityksen ajan (tämä kestää noin 15 minuuttia).
  Huomautus: Älä sammuta kameraa tai irrota USB-kaapelia päivityksen aikana.


 12. Kun päivitys on suoritettu, kamera käynnistyy automaattisesti uudelleen. Uudelleenkäynnistyminen voi kestää jonkin aikaa.Varmista, että kameran virta on kytketty, ja odota, kunnes LCD-näyttö tulee taas näkyviin. Osoita [Finish] (Valmis), kun LCD-näyttö tulee näkyviin.


  Huomautus:Kameran automaattisen uudelleenkäynnistyksen jälkeen saatat nähdä palautusnäytön. Älä irrota USB-kaapelia, kun se on näkyvissä. Palautuksen suorittamisen jälkeen kamera saattaa sammua automaattisesti. Päivitys on kuitenkin suoritettu.
 13. Click on the task tray at the lower right corner of the computer screen to stop the USB connection.
  Note: If is not displayed on the task tray, Please proceed to the next step.

 14. Disconnect the USB cable.

Varmista, että kameran järjestelmäohjelmiston versio on Ver 3.20.

 1. Valitse kamerassa Menu (Valikko) --> Setup subpage 6 (Asennuksen alisivu 6) --> Version (Versio).
 2. Järjestelmäohjelmiston versio näytetään alla olevan kuvan mukaisesti.