Tietoja tästä latauksesta

 • Julkaisupäivämäärä: 23-06-2016
 • Nimi: Laiteohjelmiston päivitys versioon 14
 • Mallit, joita päivitys koskee: MEX-M100BT
 • Edut ja parannukset:
   • Ratkaisee harvinaiset ongelmat, joiden ilmetessä äänilaitteen asetukset palautetaan spontaanisti, kun virtalukko käännetään asennosta ACC OFF (lisälaite poistettu käytöstä) asentoon ACC ON (lisälaite käytössä).
   • Ratkaisee ongelman, jonka ilmetessä äänilaite ei käynnisty (aktivoidu), kun auton moottori käynnistetään.
   • Huomautus: jos laite ei käynnisty, kun moottori käynnistetään, eikä ongelmaa voi ratkaista painamalla päälaitteen asetusten palautuspainiketta, toimi seuraavien ohjeiden mukaan.

    1. Sammuta auton moottori.
    2. Irrota päälaite auton akusta, odota muutama minuutti ja kytke sitten päälaite uudelleen akkuun.
    3. Käynnistä auton moottori ja varmista, että päälaite käynnistyy.
    4. Päivitä tuotteen laiteohjelmisto.

 • Laiteohjelmistoversiot, joita päivitys koskee:
  • Jos laitteen laiteohjelmistoversio on vanhempi kuin 13, päivitys on suoritettava.
  • Jos laitteen laiteohjelmistoversio on 14 tai sitä uudempi, päivitystä ei tarvitse suorittaa.

Päälaitteen laiteohjelmistoversion tarkistaminen

 1. Kytke päälaitteeseen virta.
 2. Sammuta äänilähde ja näytä kello painamalla päälaitteen SOURCE (SRC) -painiketta 1 sekunnin ajan.
 3. Paina MENU-painiketta.
 4. Käännä säätökiekko SET GENERAL -asentoon ja paina säätökiekkoa.
 5. Käännä säätökiekko SET FIRMWARE -asentoon ja paina säätökiekkoa.
 6. Käännä säätökiekko FW VERSION -asentoon ja paina säätökiekkoa. Laiteohjelmiston nykyinen versio tulee näyttöön. Jos näytössä oleva versio on 14 tai sitä uudempi, päivitystä ei tarvitse suorittaa.

Asenna

1. Valmistelut: USB-tallennuslaitteen valmisteleminen laiteohjelmistopäivitystä varten

 1. Liitä USB-laite tietokoneeseen ja alusta se FAT16- tai FAT32-tiedostojärjestelmän mukaisesti.
 2. Varmista, että tietokoneesta on muodostettu Internet-yhteys.
 3. Lataa päivitystiedosto tietokoneeseen.
  • Tiedoston nimi: MEX-M100BT_v1400.dat
  • Tiedoston koko: 3,10 Mt (3 260 480 tavua)
 4. Kopioi päivitystiedosto tietokoneeseen liitetyn USB-laitteen päähakemistoon.
 5. Irrota USB-laite tietokoneesta.

2. Päivitys: päälaitteen laiteohjelmiston päivittäminen USB-tallennuslaitteen avulla

Huomautuksia:

 • Noudata kaikkia alla olevia ohjeita.
 • Päivitysprosessin suorittaminen autossa kestää noin 1 minuutin.
 • Pysäköi autosi turvalliseen paikkaan ja käynnistä moottori, jotta laitteen jännite ei pääse laskemaan.

 1. Liitä USB-muisti päälaitteeseen ja varmista, että päälaitteessa lukee USB NO MUSIC.
 2. Sammuta äänilähde ja näytä kello painamalla päälaitteen SOURCE (SRC) -painiketta 1 sekunnin ajan.
 3. Paina MENU-painiketta.
 4. Käännä säätökiekko SET GENERAL -asentoon ja paina säätökiekkoa.
 5. Käännä säätökiekko SET AUTO OFF -asentoon ja paina säätökiekkoa.
 6. Käännä säätökiekko SET AUTO OFF-ON -asentoon ja valitse asetukseksi OFF. Varmista, että näytössä näkyy SET AUTO OFF-OFF (katso alla olevia näyttökuvia) ja paina sitten säätökiekkoa. 7. Käännä säätökiekko SET FIRMWARE -asentoon ja paina säätökiekkoa.
 8. Käännä säätökiekko FW UPDATE -asentoon ja paina säätökiekkoa.
 9. Käännä säätökiekko FW UPDATE-YES -asentoon ja paina säätökiekkoa. Päivitys käynnistyy, ja näytössä näkyy ensin CHECKING. Prosessi kestää noin 1 minuutin, ja jos päivitys onnistuu, laite käynnistyy automaattisesti uudelleen lähteen sammuneesta tilasta (näytössä on kello).
 10. Varmista, että laiteohjelmistoversio on päivitetty, toimimalla kohdassa ”Päälaitteen laiteohjelmistoversion tarkistaminen” annettujen ohjeiden mukaan. Jos näytössä oleva versionumero on 14, laiteohjelmiston päivitys on suoritettu.
 11. Jos AUTO OFF -asetus oli käytössä ennen laiteohjelmiston päivitystä, ota AUTO OFF -asetus uudelleen käyttöön.

TÄRKEÄÄ: Mahdollisten Bluetooth-yhteysongelmien välttämiseksi suosittelemme, että poistat laitteen Bluetooth-pariliitostiedot, jotka on tallennettu matkapuhelimeen, ja muodostat pariliitoksen uudelleen. Lisätietoja Bluetooth-pariliitostietojen poistamisesta on matkapuhelimen käyttöoppaassa.