Soveltuvat mallit

Nämä tiedot koskevat seuraavia malleja:
 • NWZ-E584
 • NWZ-E585

Tietoja tästä latauksesta

 • Nimi: Laiteohjelmistopäivitys 1.02 mallille NWZ-E584 / E585
 • Julkaisupäivämäärä: 17-04-2014
 • Pitääkö se ladata?Tämä päivitysapuohjelma ei ole tarpeellinen, jos Walkman-soittimeesi on jo päivitetty laiteohjelmistoversio 1,01 automaattisella laiteohjelmistopäivityksellä.
  Jollet ole varma, voit helposti tarkistaa mikä laiteohjelmaversio sinulla on:
  1. Pidä BACK/HOME [Takaisin/Päävalikko] -painiketta painettuna, kunnes Päävalikko tulee näkyviin.
  2. Osoita painikkeita (Asetukset), [Common Settings] [Yleiset asetukset] ja [Unit Information] [Laitteen tiedot].
  3. Varmista malli- ja laiteohjelmistoversio.
 • Edut ja parannukset:
  • Parantaa Media Go -palvelusta (Macintosh) siirrettyjen soittolistojen toistoa

Järjestelmävaatimukset

Käyttöjärjestelmät

Laiteohjelmistopäivityksen uusin versio on yhteensopiva yleisimmin käytettyjen Macintosh-versioiden kanssa:

 • OS X 10.8-10.11, macOS 10.12-10.13 (*15-03-2018)
Tietokonelaitteisto

Uusin laiteohjelmistoversio on yhteensopiva seuraavien laitteiden kanssa:

 • Keskusyksikkö:
  • vähintään 1 Gt
 • Muisti:
  • 1 Gt tai enemmän

Lataa

Ennen päivitystä

Päivitettäessä laitteessa on oltava vapaata tilaa noin 80 Mt. Tarkista koko noudattamalla seuraavia ohjeita.

 1. Pidä BACK/HOME [Takaisin/Päävalikko] -painiketta painettuna, kunnes HOME [Päävalikko] -valikko tulee näkyviin
 2. Osoita painikkeita (Asetukset), [Common Settings] [Yleiset asetukset] ja [Unit Information] [Laitteen tiedot]
 3. Varmista "Free/Total Memory Space" [Vapaa/kokonaismuistitila]

Siirrä kaikki laitteen kappaleet ja tiedot etukäteen tietokoneeseen, sillä laitteeseen jäävät kappaleet ja tiedot voidaan menettää päivityksen yhteydessä.
Emme ota vastuuta tämän päivityksen yhteydessä vahingoittuneista kappaleista tai tiedoista.

Asenna

 1. Päivitysohjelman lataaminen aloitetaan osoittamalla Download [Lataa] -painiketta tämän ilmoituksen alareunassa.
  Tallenna näkyviin tulevan valintaikkunan jälkeen NWZ-E580_V1_02.dmg (57.5 Mt (60 349 505 tavua)) tietokoneelle
 2. Kun lataus on valmis, liitä laite tietokoneen USB-liitäntään
 3. Lopeta kaikki tietokoneen käynnissä olevat ohjelmistot
 4. Kaksoisosoita tallennettua NWZ-E580_V1_02.dmg (57.5 Mt (60,349,505 tavua)) -tiedostoa ja toimi näytön ohjeiden mukaan
  • Älä irrota laitetta tietokoneesta päivityksen aikana
  • Päivityksen aikana USB-liitäntää hallitaan automaattisesti ja kaukosäätimen USB-liitännän merkkivalo on sammuksissa. Myös viesti "USB disconnect" [Irrota USB] voi tulla näkyviin joissakin tietokoneissa
 5. Kun viesti päivityksen valmistumisesta tulee näkyviin, osoita Finish [Lopeta] -painiketta
Päivityksen jälkeen

Varmista versio seuraavien ohjeiden mukaan, kun päivitysohjelma on asennettu.

 1. Pidä BACK/HOME [Takaisin/Päävalikko] -painiketta painettuna, kunnes Päävalikko tulee näkyviin.
 2. Osoita painikkeita (Asetukset), [Common Settings] [Yleiset asetukset] ja [Unit Information] [Laitteen tiedot].
 3. Varmista malli- ja laiteohjelmistoversio.
Päivitysohjelman asennus on onnistunut, jos näytössä näkyy 1.02.