Soveltuvat mallit

Nämä tiedot koskevat seuraavia malleja:
 • NWZ-F886

Tietoja tästä latauksesta

 • Nimi: Laiteohjelmistopäivitys 1.23 mallille NWZ-F886
 • Julkaisupäivämäärä: 29-10-2014
 • Pitääkö se ladata?Tämä päivitysapuohjelma ei ole tarpeellinen, jos Walkman-soittimeesi on jo päivitetty laiteohjelmistoversio 1.23 automaattisella laiteohjelmistopäivityksellä.
  Jollet ole varma, voit helposti tarkistaa mikä laiteohjelmaversio sinulla on:
  1. Napauta kotinäytössä , ja napauta sitten (asetukset)
  2. Napauta [About device] [Tietoja laitteesta].
  3. Vahvista mallinumero ja versionumero.
 • Edut ja parannukset:
  • Parantaa WAV-tiedoston toistoa

Järjestelmävaatimukset

Käyttöjärjestelmät

Uusin laiteohjelmistoversio on yhteensopiva seuraavien Macintosh-versioiden kanssa:
 • Mac OS X v10.6 tai uudempi

Tietokonelaitteisto

Uusin laiteohjelmistoversio on yhteensopiva seuraavien laitteiden kanssa:
 • Keskusyksikkö:
  • 1 GHz tai enemmän
 • Muisti:
  • Vähintään 1 Gt (32-bittinen versio) tai vähintään 2 Gt (64-bittinen versio)

Lataa

Ennen päivitystä

Päivitettäessä laitteessa on oltava vapaata tilaa noin 350 Mt. Tarkista koko noudattamalla seuraavia ohjeita.

 1. Napauta kotinäytössä , ja napauta sitten (asetukset)
 2. Napauta [About device] [Tietoja laitteesta].
 3. Vahvista "USB storage" [USB-tallennustila] -kohdan "Available" [Käytettävissä oleva] tieto.

Siirrä kaikki laitteen kappaleet ja tiedot etukäteen tietokoneeseen, sillä laitteeseen jäävät kappaleet ja tiedot voidaan menettää päivityksen yhteydessä.
Emme ota vastuuta tämän päivityksen yhteydessä vahingoittuneista kappaleista tai tiedoista.

Asenna

 1. Irrota Walkman tietokoneesta
 2. Valmistele Walkman päivitystä varten noudattamalla seuraavia vaiheita
  1. Napauta kotinäytössä , ja napauta sitten [Settings] (Asetukset) - [Storage] (Tallennustila)
  2. Napauta , napauta sitten [USB computer connection] [USB-tietokoneliitäntä]
  3. Napauta valinnan [USB storage] (USB-tallennustila)
  4. Napauta [Connection] [Yhteys], ja poista sitten napauttamalla valinta kohdasta [USB auto connection] [automaattinen USB-yhteys]
 3. Päivitysohjelman lataaminen aloitetaan osoittamalla Download [Lataa] -painiketta tämän ilmoituksen alareunassa.
  Tallenna näkyviin tulevan valintaikkunan jälkeen NWZ-F880_V1_23_002.dmg tietokoneelle
 4. Lopeta kaikki tietokoneen käynnissä olevat ohjelmistot
 5. Kun lataus on valmis, kaksoisosoita tallennettua tiedostoa ja noudata näkyviin tulevia viestejä.
  Liitä Walkman tietokoneeseen, kun "Connect the device to update the software." [Liitä laite ohjelmistopäivitystä varten] tulee näkyviin. Napauta sitten [Turn on USB Storage] (Kytke USB-tallennustila päälle) (*1) Walkmanin näytössä ja napauta [OK].
  Huomaa: Jos [Turn on USB Storage] [Kytke USB-tallennustila päälle] (*1) ei tule näkyviin, pyyhkäise tilariviä ja napauta ilmoituspaneelissa "USB connected" [USB yhdistetty] ja napauta "Turn on USB storage" [Kytke USB-tallennus päälle] ja napauta lopuksi [OK]
 6. Kun viesti päivityksen valmistumisesta tulee näkyviin, osoita Finish [Lopeta] -painiketta
 7. Kun Walkmanin päivitysohjelma on "1.23", napauta [OK]
 8. Ota [USB auto connection] [automaattinen USB-yhteys] takaisin päälle noudattamalla uudelleen seuraavia vaiheita
  1. Napauta kotinäytössä , ja napauta sitten [Settings] (Asetukset) - [Storage] (Tallennustila)
  2. Napauta , napauta sitten [USB computer connection] [USB-tietokoneliitäntä]
  3. Napauta [Connection settings] [Yhteysasetukset], ja napauta valittava [USB auto connection] [automaattinen USB-yhteys]
Päivityksen jälkeen

Varmista versio seuraavien ohjeiden mukaan, kun päivitysohjelma on asennettu:

 • Napauta kotinäytössä , ja napauta sitten (asetukset)
 • Napauta [About device] [Tietoja laitteesta].
Päivitysohjelman asennus on onnistunut, jos näytössä näkyy 1.23.