Tietoja tästä latauksesta

Tietoja tästä päivityksestä (25/12/2014):

Tämä apuohjelma päivittää SMP-N100-laiteohjelmiston versioksi M05.R.086 ja tarjoaa seuraavat edut:

 • Improves the encryption security

Edellisten päivitysten edut, jotka sisältyvät versioon M05.R.086:

 • Lisää tuen Party Streaming™ -toiminnolle
 • Lisää tuen muunnin-toiminnolle
 • Parantaa HDMI-yhdistettävyyttä


Varoitus:

 • Tämä apuohjelma on tarkoitettu käytettäväksi vain SMP-N100:n Euroopassa myydyssä mallissa. Kaikkia malleja ei ole julkaistu myyntiin kaikissa maissa.
 • Lue laiteohjelmiston ohjeet huolellisesti. Jos ohjeita ei noudateta, laiteohjelmiston asennus voi keskeytyä, ja järjestelmä saattaa jumiutua tai se voidaan joutua huoltamaan.
 • Älä katkaise soittimesta virtaa tai irrota sitä verkkovirrasta. Jos virta katkaistaan laiteohjelmiston asennuksen aikana, järjestelmä saattaa jumiutua tai häiriö voi aiheuttaa huoltotarpeen.
 • SMP-N100-laitteesi nollataan tehtaan oletusasetuksiin. Päivityksen asennuksen jälkeen soitin on määritettävä uudelleen.

Valmisteleminen

Tarkista järjestelmän laiteohjelmistoversio:

 • Kytke TV-vastaanottimen virta päälle, ja varmista, että se on viritetty tuloihin, joihin Network Media Player on liitetty.
 • Käynnistä Network Media Player.
 • Odota kunnes xross media bar™ -valikko näkyy TV:n ruudulla, ennen kuin jatkat.
 • Valitse kaukosäätimen nuolinäppäimillä "Setup" [Asetukset] - "System Information" [Järjestelmätiedot] ja paina sitten ENTER-painiketta.
 • Korosta kaukosäätimen nuolinäppäimillä "System Information" [Järjestelmätiedot] ja paina sitten ENTER-painiketta.
 • Network Media player -soittimen parhaillaan asennettuna oleva laiteohjelmisto näytetään TV-ruudussa seuraavasti:

  SOFTWARE VERSION M.05.R.071

  Jos versionumero on M.05.R.086 tai uudempi, tätä laiteohjelmistoa ei tarvitse asentaa.

SMP-N100 Network Media player -laiteohjelmiston päivitys voidaan suorittaa vain verkkopäivityksellä.

 • Päivitystä varten Network Media playerille on muodostettava yhteys internet-lähteeseen Ethernet-kaapelilla.
 • Katso lisätietoja alla olevasta osasta Verkkopäivitys.

 • Lue kaikki tiedot huolellisesti ennen tiedoston lataamista ja asennusta. Jos ohjeita ei noudateta, soitin saattaa jumiutua tai häiriö saattaa aiheuttaa huoltotarpeen.
 • Älä katkaise Network Media player -soittimesta virtaa tai irrota sitä verkkovirrasta. Jos virta katkaistaan laiteohjelmistopäivityksen asennuksen aikana, Network Media player saattaa jumiutua tai häiriö voi aiheuttaa huoltotarpeen.
 • Tämän päivitysmenetelmän käyttämiseksi on välttämätöntä, että soitin on liitetty oikein toimivaan internet-yhteyteen.
 • Laiteohjelmiston päivityksen suorittamiseksi on välttämätöntä liittää soitin oikein yhteensopivaan TV-vastaanottimeen.

Laiteohjelmiston päivitys kestää tavallisesti noin 15-30 minuuttia järjestelmän määritysten ja verkkoyhteyden mukaan.

 1. Kytke TV-vastaanottimen virta päälle, ja varmista, että se on viritetty tuloihin, joihin Network Media Player on liitetty.
 2. Liitä Network Media player -soittimen lähiverkkopääte Ethernet-kaapelilla internet-lähteeseen.
 3. Käynnistä Network Media Player.
 4. Valitse kaukosäätimen nuolinäppäimillä xross media bar™ -valikossa Setup - Network Update [Asetus - Verkkopäivitys], ja paina sitten ENTER-painiketta.
 5. TV:ssä näkyy viesti "Perform version update?" [Suorita versiopäivitys?].
 6. Valitse OK ja paina sitten ENTER-painiketta.
 7. Lataus käynnistyy ja latausikkuna on näkyvissä TV-vastaanottimessa.
 8. Latauksen aikana TV-vastaanottimessa näkyy latauksen etenemistä osoittava viesti "DL */9".
  Huomaa: "*" muutokset "0" - "9" ilmaisevat latauksen edistymistä.
 9. Kun lataus on päättynyt päivitys käynnistyy ja etupaneelin näytölle tulee näkyviin teksti "VUP".
 10. Kun päivitystä asennetaan, viesti "VUP */9" on näkyvissä TV-ruudussa.
  Huomaa: "*" muutokset "0" - "9" ilmaisevat päivityksen edistymistä.
 11. Network Media player -soitin sammutetaan automaattisesti.
 12. Käynnistä Network Media Player.
 13. Tarkista nykyinen laiteohjeversio ja varmista, että päivityksen asennus on onnistunut.

Huomaa:

 • Jos versionumeron kolme viimeistä numeroa ovat 086, laiteohjelmiston päivitys onnistui.

Verkkopäivitykseen liittyviä mahdollisia ongelmiaSuoritettaessa verkkopäivitystä TV-ruudussa näkyy ilmoitus "Connection status cannot be confirmed" [Yhteyden tilaa ei voi vahvistaa] etkä voi päivittää laiteohjelmistoa.

Ongelma voi johtua verkkoyhteydestä. Varmista, että SMP-N100-laitteen verkkoasetukset ovat oikein.

 1. Tarkista Ethernet-kaapeli varmistaaksesi, että se on liitetty kunnolla soittimen lähiverkkoliitäntään ja internet-lähteeseen.
 2. Tarkista Network Media playerin verkkoasetukset ja varmista, että soittimella on oma IP-osoite. Jos käytät välityspalvelinta, näppäile käyttämäsi välityspalvelimen IP-osoite "Proxy Server" [Välityspalvelin] -kenttään välityspalvelimen nimen asemesta.
 3. Toimi verkkopäivitysohjeiden mukaisesti.


Virta sammutettiin päivityksen aikana.

Kytke virta Network Media playeriin, ja noudata sitten uudelleen verkkopäivitysohjeita.Verkkopäivitysprosessi koostuu kahdesta osasta, latauksesta ja päivityksestä. Jos latausosan valmistumisen jälkeen laiteohjelmiston päivitys ei ole valmis oltuaan käynnissä yli 30 minuuttia.

 1. Irrota virtajohto (sähköjohto) pistorasiasta ja kytke takaisin usean minuutin kuluttua.
 2. Kytke SMP-N100-laitteen virta päälle.
 3. Suorita verkkopäivitys uudelleen.
 4. Jos vika uusiutuu uudelleenpäivityksen jälkeen, ota yhteys Sonyyn.