Tietoja tästä latauksesta

 • Julkaisupäivämäärä: 13/02/2012
 • Soveltuvat mallit & tiedostonimi:
  • STR-DA6400ES: A64E_1069.zip
 • Hyödyt ja parannukset: SHOUTcast-internetradion sisällön jakelumenetelmän tuki.

  Huomautus: Sisällön kuunteleminen ei välttämättä ole mahdollista, jos jakelupalvelu on suljettu tai sisällön siirtojärjestelmää muutetaan.

Asenna

Edellytykset

 • Windows-tietokone ja Internet-yhteys
 • Lähiverkkokaapeli, jolla viritinvahvistin yhdistetään Internetiin
 • Mukana toimitettu CD-ROM-levy
  • ES Utility 1.0 tai 2.0
  Jos ES Utility -ohjelmiston CD-levy ei ole käytettävissä, voit ladata sovelluksen tietokoneeseen. ES Utility -ohjelmiston yksityiskohtaiset asennusohjeet on kuvattu alla.

 • Käyttöjärjestelmä
  • ES Utility 1.0- tai 2.0 -ohjelmiston vaatimukset: Windows Vista Home Basic/Home Premium/Business/Ultimate (SP1, 32-bittinen/64-bittinen) Windows XP Home Edition/Professional/Media Center Edition 2005 (SP3, 32-bittinen)
 • Tietokoneen järjestelmävaatimukset:
  • Suoritin: Celeron
  • Kellotaajuus: vähintään 1 GHz
  • Muisti (RAM) (Windows XP): vähintään 512 Mt
  • Kiintolevyasema: vähintään 20 Mt vapaata levytilaa.
   Vapaata tilaa tarvitaan 280 Mt, jos .NET Framework 2.0 -sovelluskehystä ei ole asennettu.
  • Näyttö: 1 024 x 768, High Color (65 536 väriä) tai tarkempi
  • Verkko: 100Base-TX tai nopeampi

Sujuvan päivityksen varmistaminen

Päivittäminen on yleensä erittäin helppoa. Seuraavien ohjeiden avulla varmistat, että päivitys sujuu ongelmitta:

 • Lue ohjeet huolellisesti.
 • Älä sammuta viritinvahvistinta – älä myöskään katkaise virtaa päivittämisen aikana.
 • Älä paina mitään painikkeita, ellei ohjeissa pyydetä tekemään niin.
 • Säädä äänenvoimakkuus tasolle -∞ ennen aloittamista.
 • Muodosta langallinen verkkoyhteys, jotta vältät yhteyshäiriöt.

ES Utility -ohjelmiston asennus

Laiteohjelmiston päivittämiseen tarvitaan ES Utility -ohjelmisto. Asenna ES Utility -ohjelmisto tietokoneeseen noudattamalla seuraavia ohjeita:

Huomautus: ES Utility -ohjelmistoa ei tarvitse asentaa, jos se on jo asennettu tietokoneeseen.

 1. Käynnistä tietokone ja kirjaudu sisään järjestelmänvalvojana tai käyttäjänä, jolla on järjestelmänvalvojan oikeudet.
 2. Aseta mukana toimitettu ES Utility -ohjelman CD-levy CD-ROM-asemaan.
 3. Asennusohjelma käynnistyy automaattisesti ja näyttöön tulee Software Setup (Ohjelmiston asennus) -näyttö.
  • Jos asennusohjelma ei käynnisty, selaa CD-ROM-levyn tiedostoja ja kaksoisnapsauta "SetupLauncher.exe"-tiedostoa.
  • Jos ES Utility -ohjelman CD-levy ei ole käytettävissä, lataa ES Utility -sovellus tietokoneeseen täältä, avaa ladattu kansio ja kaksoisnapsauta tiedostoa "SetupLauncher.exe".
 4. Asenna ES Utility -ohjelmisto noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.
 5. Lue käyttöoikeussopimus "Welcome to the Software Setup" (Tervetuloa ohjelmiston asennukseen) -näytössä ja valitse "I accept the terms of the license agreement" (Hyväksyn käyttöoikeussopimuksen ehdot), jos hyväksyt sopimusehdot, ja valitse sitten "Next" (Seuraava).
 6. Napsauta "Software Setup" (Ohjelmiston asennus) -näytön "Software" (Ohjelmisto) -kohdassa ES Utility -kuvaketta. 7. Valitse "Software Setup" (Ohjelmiston asennus) -näytön ES Utility -kohdassa Install (Asenna).
 8. Valitse "Welcome to the ES Installer" (Tervetuloa ES-asennusohjelmaan) -näytössä Next (Seuraava).
 9. Valitse "Setup Type" (Asennuksen tyyppi) -näytössä Custom (Mukautettu) ja valitse sitten Next (Seuraava).
 10. Valitse "Choose a Destination Folder" (Valitse kohdekansio) -näytössä Next (Seuraava).
 11. Valitse "Add a desktop shortcut" (Lisää pikakuvake työpöydälle) -näytössä Add a shortcut to the desktop (Lisää pikakuvake työpöydälle) ja valitse sitten Next (Seuraava).
 12. Valitse "Install the program" (Asenna ohjelma) -näytössä Install (Asenna).
 13. Valitse "ES Utility was successfully installed" (ES Utility on nyt asennettu) -näytössä Finish (Valmis).

  Ohjelmisto on asennettu, ja ES Utility -kuvake lisättiin työpöydälle.Päivityksen lataus ja asennus

 1. Lataa laiteohjelmistotiedosto työpöydälle.
  • Lue ja hyväksy näytössä näkyvät käyttöehdot ja lataa tiedosto napsauttamalla linkkiä.
  • Kun toiminto pyytää tallennussijaintia, tallenna tiedosto työpöydälle.
 2. Yhdistä viritinvahvistin verkkoon lähiverkkokaapelilla.
 3. Varmista, että viritinvahvistin on kytketty televisioon.
 4. Kytke virta viritinvahvistimeen ja odota 30–50 sekuntia, kunnes laiteyhteys on muodostettu.
 5. Paina viritinvahvistimen kauko-ohjaimen GUI MODE -painiketta, jolloin näyttöikkunassa näkyy GUI MODE ON.
 6. Varmista, että TV kytketty päälle. Valikko tulee näkyviin TV-ruutuun.
  Huomautus: Jos viritinvahvistin on jo määritetty muodostamaan yhteys kotiverkkoon, siirry vaiheeseen 11.
 7. Valitse kauko-ohjaimen ylöspäin/alaspäin osoittavien nuolipainikkeiden avulla Settings (Asetukset) - Network (Verkko) - Network Setup (Verkkoasetukset). 8. Valitse Network Setup (Verkkoasetukset) -valikossa Internet Setup (Internet-asetukset). 9. Valitse Internet Setup (Internet-asetukset) -näytössä Connect Automatically (DHCP) (Yhdistä automaattisesti (DHCP)).
  Näkyviin saattaa tulla "Connecting... Please wait." (Yhdistetään... Odota.) -sanoma. 10. Kun viritinvahvistin on yhdistetty verkkoon, valitse Finish (Valmis) ja paina Enter-painiketta.
 11. Valitse valikkoikkunassa ylös-/alaspäin osoittavilla nuolipainikkeilla ja Enter-painikkeella Settings (Asetukset) - System (Järjestelmä) - System Update (Järjestelmäpäivitys).
 12. Valitse PC update (PC-päivitys), valitse sitten Start (Aloita) ja paina lopuksi Enter-painiketta.
 13. Näkyviin tulee PC update (PC-päivitys) -ikkuna.
 14. Kaksoisnapsauta tietokoneen ES Utility -kuvaketta.
 15. Kaksoisnapsauta verkkoon liitetyn viritinvahvistimen kuvaketta.
 16. Siirrä selauspalkkia "ES Utility" -näytössä vasemmalle ja valitse System (Järjestelmä).
 17. Valitse "System Settings" (Järjestelmäasetukset) -näytön "File Path" (Tiedostopolku) -kentän oikealla puolella olevaa Browse (Selaa) -painiketta ja etsi ladattu tiedosto.
 18. Valitse Start Update (Aloita päivitys).
 19. Käynnistä päivitystoimenpide napsauttamalla "Start Update" (Aloita päivitys) -näytössä kohtaa Yes (Kyllä). Päivittäminen kestää 15–30 minuuttia.
  Huomautus: Etupaneelin MULTI CHANNEL DECODING -merkkivalo vilkkuu päivityksen aikana. Kun päivitys on valmis, merkkivalo lakkaa vilkkumasta.
 20. Kun päivitys on valmis, valitse Exit (Lopeta).
 21. Katkaise viritinvahvistimen virta ja irrota laite tietokoneesta.

Laiteohjelmisto on nyt päivitetty.

Kysymyksiä ja vastauksia

Tarvitsetko lisäohjeita?

Tutustu laiteohjelmiston päivittämistä koskeviin usein kysyttyihin kysymyksiin

Miten voin tarkistaa viritinvahvistimen ohjelmistoversion?

 1. Paina kauko-ohjaimen GUI MODE -painiketta, jolloin viritinvahvistimen näyttöikkunassa näkyy GUI MODE OFF.
 2. Paina kauko-ohjaimen MENU-painiketta, valitse ylös-/alaspäin osoittavien nuolipainikkeiden avulla System Settings (Järjestelmäasetukset) ja paina lopuksi Enter-painiketta.
 3. Valitse ylös-/alaspäin osoittavilla nuolipainikkeilla VERSION x.xxx. (VERSIO x.xxx). Viritinvahvistimen nykyiset versiotiedot tulevat näkyviin.

Vianmääritys

Jos päivittäminen ei onnistunut, toimi seuraavasti:

 • Varmista, että olet ladannut viritinvahvistimen malliin sopivan tiedoston.
 • Varmista palomuuriasetukset:
  • Kun käytössä on Windows-palomuuri: Lisää ES Utility palomuurin poikkeusasetuksiin. (Lisätietoja on tietokoneen käyttöoppaassa tai Windows-sivustossa.)
  • Kun käytössä on muu yleinen palomuuri: Poista palomuuri käytöstä tai määritä ES Utility sallittujen ohjelmien luetteloon. Lisätietoja on ohjelmiston käyttöohjeissa tai ohjetoiminnossa.

Tiedoston tiedot

Tiedoston nimi

 • A64E_1069.zip