Soveltuvat mallit

Nämä tiedot koskevat seuraavia malleja:
 • ILCE-7

Tietoja tästä latauksesta

 • Nimi: Järjestelmäohjelmisto Ver.3.20 mallille ILCE-7 (Mac)
 • Julkaisupäivämäärä: 26/07/2016
 • Edut ja parannukset:
  • Optimoi objektiivin SEL70200GM suorituskyvyn.

Tarkista kameran järjestelmäohjelmiston versio

Tarkista kameran järjestelmäohjelmiston versio seuraavien ohjeiden mukaan.
Jos järjestelmäohjelmiston versio on Ver.3.20 tai uudempi, päivitystä ei tarvita.

 1. Valitse kamerassa Menu (Valikko) --> Setup subpage 6 (Asennuksen alisivu 6) --> Version (Versio).
 2. Järjestelmäohjelmiston versio näytetään alla olevan kuvan mukaisesti.

Järjestelmävaatimukset

Käyttöjärjestelmät

Järjestelmäohjelmistopäivityksen uusin versio on yhteensopiva seuraavien Mac-versioiden kanssa:
 • Mac OS X v.10.10 - 10.11 / macOS 10.12-10.13*

  *Tärkeää:
  käytettäessä macOS 10.13 -versiota varmista, että "DriverLoader_1013" on asennettu ennen kuin päivität ohjelmiston.

Tietokonelaitteisto

Järjestelmäohjelmistopäivityksen uusin versio on yhteensopiva seuraavien laitteiden kanssa:
 • Keskusyksikkö: Intel-suoritin*
  * Core Solo- ja Core Duo -suorittimia ei enää tueta.
 • Kiintolevytila: vähintään 300 Mt
 • RAM-muisti: vähintään 512 Mt
  Huomautus: Sulje kaikki muut sovellusohjelmistot ennen järjestelmäohjelmiston päivittämistä.
 • Kameran virtalähde
  • Täysin ladattu ladattava akku NP-FW50 tai Verkkolaite AC-PW20 (myydään erikseen)

   Huomautus: Päivitys voidaan suorittaa vain silloin, kun jäljellä oleva akkutaso on (kolme tolppaa) tai enemmän. On suositeltavaa käyttää täyteen ladattua akkua tai AC-PW20-verkkolaitetta (myydään erikseen).
 • Kameran toimitukseen kuuluva USB-kaapeli

  Huomautus: Päivitystoiminnon toimivuutta ei taata muilla USB-kaapeleilla.

Lataa

 • Käytä objektiivin järjestelmäohjelmiston päivittämiseen täyteen ladattua ladattavaa NP-FW50-akkua tai AC-PW20-verkkolaitetta (myydään erikseen).
 • Älä irrota akkua tai verkkolaitetta päivityksen aikana. Muuten kamerasta voi äkillisen virrankatkaisun vuoksi tulla käyttökelvoton.
 • Irrota muistikortti kamerasta ennakkoon.
 • Estä tietokoneen siirtyminen lepotilaan ennakkoon, sillä järjestelmäohjelmistopäivityksen suorittaminen kestää noin 15 minuuttia. Lisätietoja sen suorittamisesta saat valmistajalta.
 • Älä valitse FirmwareUpdater-valikosta About This Firmware Updater (Tietoja tästä laiteohjelmiston päivitysohjelmasta) -vaihtoehtoa. Päivitysohjelmisto voi kaatua, etenkin päivityksen aikana.

Lataa Firmware Updater

 1. Varmista, että olet kirjautunut sisään järjestelmänvalvojana.
 2. Napsauta [Download] (Lataa)-painiketta, kun olet lukenut vastuuvapauslausekkeen.
 3. [Update_ILCE7V320.dmg]-tiedoston lataaminen alkaa.
 4. Tallenna tiedosto tietokoneelle.

Asenna

 1. Sulje kaikki käynnissä olevat ohjelmat.
 2. Kaksoisosoita lataamaasi [Update_ILCE7V320.dmg]-tiedostoa. - Älä liitä kameraa tässä vaiheessa.
 3. Kaksoisosoita työpöydällä näkyvää [Update_ILCE7V320]-kuvaketta.
 4. Kaksoisosoita [Firmware Updater]-kuvaketta.
 5. Ytimen laajennuksen lataamista varten viesti pyytää antamaan sovellukselle luvan tehdä muutoksia. Näppäile järjestelmänvalvojan tilin salasana. 6. Firmware Updater käynnistyy. 7. Kytke kameraan virta.
 8. Valitse Firmware Updater -ikkunassa näkyvien ohjeiden mukaan kamerassa Menu (Valikko) --> Setup subpage 4 (Asennuksen alisivu 4) --> USB Connection (USB-yhteys) ja varmista, että valittunaon Mass Storage (Massamuisti).
  Jos valittuna on jokin muu tila kuin Mass Storage (Massamuisti), valitse Mass Storage (Massamuisti). 9. Liitä kamera tietokoneeseen toimitukseen kuuluvalla USB-kaapelilla.
  Huomautus: Kun kamera on liitetty tietokoneeseen, kameran LCD-näyttö kytkeytyy pois päältä. Siirry seuraavaan vaiheeseen.
  Jos videokameran LCD-näyttö ei sammu, kokeile jotain seuraavista tavoista.
  • Irrota USB-kaapeli ja liitä se uudelleen.
  • Jos tietokoneessa on useita USB-liitäntöjä, kokeile toista liitäntää.
 10. Osoita Firmware Updaterissa [Next] (Seuraava) -painiketta. Kuva 1 tulee näkyviin Firmware Updater -ikkunaan ja kuva 2 kameran LCD-näyttöön.
  Huomautus: Älä tämän jälkeen sammuta kameraa, ennen kuin järjestelmäohjelmistopäivitys on valmis.
  Kuva 1


  Kuva 2


 11. Kun olet vahvistanut näytöt kuvissa 1 ja 2, osoita Next (Seuraava) -painiketta. Nykyinen versio ja päivityksen jälkeinen versio tulevat näkyviin näyttöön vasempaan alareunaan. Jos nykyinen järjestelmäohjelmiston versio on 3.20 taiuudempi, päivitystä ei tarvita. Katkaise tässä tapauksessa USB-yhteys ja valitse Finish (Lopeta), sammuta kamera, irrota akku ja/tai verkkolaite, aseta akku takaisin paikalleen tai yhdistä verkkolaite uudelleen ja käynnistä kamera.


 12. Päivitys vaaditaan.


  Päivitystä ei vaadita.


 13. Valitse Next (Seuraava). Esiin tulee seuraava näyttö.


 14. Suorita toiminto painamalla ohjauskiekon keskikohtaa.
  Huomautus: Näyttö sammuu, kun ohjauskiekon keskikohtaa painetaan. Siirry seuraavaan vaiheeseen. 15. Osoita Firmware Updaterissa [Next] (Seuraava) -painiketta. 16. Nollauksen jälkeen kameran yhteyden uudelleen muodostaminen on vahvistettu ja kuvan 3 näyttö tulee näkyviin.
 17. Käynnistä päivitys osoittamalla [Run] (Suorita) -painiketta. Tilapalkki näkyy näytössä päivityksen ajan (tämä kestää noin 15 minuuttia).
  Huomautus: Älä sammuta kameraa tai irrota USB-kaapelia päivityksen aikana.

  Kuva 3


 18. Kun päivitys on suoritettu, kamera käynnistyy automaattisesti uudelleen. Uudelleenkäynnistyminen voi kestää jonkin aikaa. Varmista, että kameran virta on kytketty, ja odota, kunnes LCD-näyttö tulee taas näkyviin. Osoita [Finish] (Valmis), kun LCD-näyttötulee näkyviin.


  Huomautus: Kameran automaattisen uudelleenkäynnistyksen jälkeen saatat nähdä palautusnäytön. Älä irrota USB-kaapelia, kun se on näkyvissä. Palautuksen suorittamisen jälkeen kamera saattaa sammua automaattisesti. Päivitys on kuitenkin suoritettu.

 19. Irrota USB-kaapeli.

Varmista, että kameran järjestelmäohjelmiston versio on Ver 3.20.

 1. Valitse kamerassa Menu (Valikko) --> Setup subpage 6 (Asennuksen alisivu 6) --> Version (Versio).
 2. Järjestelmäohjelmiston versio näytetään alla olevan kuvan mukaisesti.