• Asiakkaat, jotka ovat käyttäneet Imaging Edge Mobile -sovellusta:
  • Päivitetyt kamerat eivät voi enää muodostaa yhteyttä Imaging Edge Mobile -sovellukseen. Asenna kameran päivityksen jälkeen Creators' App.
  • Varmista, että käytössäsi on uusin Imaging Edge Mobile -sovelluksen versio (7.7.2 tai uudempi), jotta voit pariliittää kameran Creators' App -sovellukseen.
  • Jos käytät iPhone/iPad, sammuta iPhone/iPad kameran päivittämisen jälkeen ja käynnistä se uudelleen. Yhdistä sitten kamera Creators' App -sovelluksen kanssa.
 • Varotoimet päivitettäessä versiosta 1.01 tai vanhemmasta
  • Kun päivität versiosta 1.01 tai vanhemmasta, päivitä ensin versioon 1.05, ennen kuin päivität versioon 2.00. Vasta kun olet päivittänyt versioon 1.05, voit päivittää versioon 2.00. Jos yrität päivittää versioon 2.00 ilman, että päivität ensin versioon 1.05, tapahtuu virhe ja päivitys epäonnistuu.
  • Tarkista järjestelmäohjelmiston versio seuraavien ohjeiden mukaan.
   Huomautus: Jos Date/Time (Päivämäärä/aika) -asetusnäyttö tulee näkyviin, kun käynnistät kameran, määritä päivämäärälle ja ajalle oikeat arvot.
   1. Valitse kamerassa Menu (Valikko).
   2. Valitse Setup (Määritys) → Setup Option (Asennusvaihtoehto) → Version (Versio).

Jos versio on jo 1.05 tai uudempi, päivitä uusimpaan järjestelmän ohjelmistoversioon.

Ver.1.05 (versiolle 1.01 tai vanhemmalle)

uusin päivitys (versiolle 1.05 tai uudemmalle)