Tietoja tästä latauksesta

Tietoja tästä päivityksestä (15/12/2011)

Kiitämme luottamuksestasi Sony-tuotteisiin.

Sony pitää aina tärkeänä laatua ja asiakastyytyväisyyttä ja tarjoaa siksi laiteohjelmistopäivityksen digitaaliselle vaihdettavien objektiivien kameralle NEX-5. Lue tiedot laiteohjelmiston lataamisesta ja asentamisesta tämän sivun kohdasta "Lataaminen ja asennus".

Tärkeää:

Jos kohtaat ongelmia laiteohjelmiston päivityksessä, ota yhteys SonyynKameran laiteohjelmistoversion tarkistaminen

Tarkista kamerasi laiteohjelmisto seuraavien ohjeiden mukaan.

 • If the firmware version of NEX-5 is Ver.05 or later, the upgrade is not required.
 1. Valitse kamerassa Menu [Valikko] --> Setup [Asetus] --> Version [Versio].
 2. Laiteohjelmisto näytetään kuten alla olevassa kuvassa.

Soveltuvat mallit

 • NEX-5, jossa laiteohjelmisto Ver.04 tai vanhempi

Parannukset

Tämä apuohjelma päivittää NEX-5-laiteohjelmiston versioksi 05 ja tarjoaa seuraavat edut:

 • Yhteensopiva kiinnityssovittimen "LA-EA2" kanssa.


Huomaa: "Face Detection" [Kasvojen tunnistus]- "Smile Shutter" [Hymysuljin] -toiminnot eivät toimi "LA-EA2"-kiinnityssovittimen kanssa.

Edellisten päivitysten (versio 04) edut, jotka sisältyvät versioon 05.

 • [Picture Effect] [Kuvatehoste] -toiminnon lisäys.
 • [Peaking] [Piikitys] -toiminnon lisäys käsintarkennustilassa.

Edellisten päivitysten (versio 03) edut, jotka sisältyvät versioon 04.

 • Lisäyksenä pikanäppäimien mukautustoiminto.
  Kameran takapaneelin kaksi pikanäppäinten toiminnot voi nyt mukauttaa.
 • [Menu start] [Valikkokäynnistys] -toiminnon lisäys.
  Kun Menu [Valikko] valitaan, käytössä on nyt mahdollisuus näyttää joko päävalikkonäyttö tai viimeisin asetettu parametri.
 • [MF Assist] [MF-apu] -toiminnon toimivuuden parannus.
  Suurennettu kuvaosa voidaan nyt näyttää näytöllä käyttäjän valittavissa olevan ajan MF (manuaalinen tarkennus) Assist -tilassa MF Assist -toimintoa on myös parannettu.
 • Valikkokohteen valinnan käytettävyyden parannus.
  Valikkokäyttöä on yksinkertaistettu.
 • Aukkoasetuksen säilyttäminen videokuvaustilassa.
  HD-videota voi nyt kuvata samalla kun säilytetään vakioaukkoasetus.
 • Tukee A-kiinnitysobjektiivien automaattista kohdistustoimintoa
  Tärkeä huomautus: Jos käytät α -objektiiveja kamerassa yhdessä LA-EA1-kiinnityssovittimen kanssa, päivitä LA-EA1-kiinnityssovitin. Siirry LA-EA1-laiteohjelmiston lataussivulle napsauttamalla tätä.
 • Kuvan suurentaminen, kun [Release w/o Lens] [Vapauta ilman objektiivia] -asetus on [Enable] [Käytössä]

Edellisten päivitysten (versio 02) edut, jotka sisältyvät versioon 04.

 • 3D-pyyhkäisypanoraamatoiminto on lisätty
 • Parannus "normaaliin" 2D-pyyhkäisypanoraamakuvaukseen
 • Vähentynyt virrankulutus, kun kamera on sammutettu
 • Nopeampi käynnistys hämärissä valaistusolosuhteissa.


Järjestelmävaatimukset

 • Tietokonelaitteisto
  • Kiintolevytila: vähintään 200 Mt
  • RAM-muisti: vähintään 512 Mt
 • Kameran virtalähde
  • Täysin ladattu ladattava akku NP-FW50
   tai
   Verkkolaite AC-PW20 (myydään erikseen)

   Huomaa: Päivitys voidaan suorittaa vain, kun jäljellä oleva akkutaso on (kolme tolppaa) tai enemmän. On suositeltavaa käyttää täysin ladattua akkua tai verkkolaitetta AC-PW20 (myydään erikseen).
 • Kameran toimitukseen kuuluva USB-kaapeli

  Huomaa: Päivitystoiminnon toimivuutta ei taata muilla USB-kaapeleilla.

Asenna

Tärkeitä huomautuksia:

 • Käytä laiteohjelmiston päivityksen suorittamiseen täysin ladattua ladattavaa akkua NP-FW50 tai verkkolaitetta AC-PW20 (myydään erikseen).
 • Älä irrota akkua tai verkkolaitetta päivityksen aikana. Muuten kamerasta voi äkillisen virrankatkaisun vuoksi tulla käyttökelvoton.
 • Irrota muistikortti ennakkoon kamerasta.

Vaihe 1: lataa laiteohjelmiston päivitysohjelma

 1. Varmista, että olet kirjautunut sisään järjestelmänvalvojana.
 2. Napsauta Download [Lataa] -painiketta, kun olet lukenut vastuuvapauslausekkeen.
 3. Tiedoston [NEX-5V5_Update1112a.exe] (61,8 MB (64 815 376 tavua)) lataaminen alkaa.
 4. Tallenna tiedosto tietokoneesi työpöydälle (suositus).

Vaihe 2: päivitä kameran laiteohjelmisto

 1. Sulje kaikki käynnissä olevat ohjelmat.
 2. Käynnistä laiteohjelmiston päivitysohjelma kaksoisnapsauttamalla lataamaasi [NEX-5V5_Update1112a.exe]-tiedostoa.


  Laiteohjelmiston päivitysikkuna tulee näkyviin.

 3. Valitse kamerassa laiteohjelmiston päivitysikkunan ohjeen mukaisesti Menu [Valikko] --> Setup [Asetus] --> USB Connection [USB-yhteys ja tarkista onko Mass Storage [Massamuisti] valittu.
  Jos jokin muu tila kuin Mass Storage [Massamuisti] on valittu, valitse Mass Storage [Massamuisti]. 4. Liitä kamera tietokoneeseen toimitukseen kuuluvalla USB-kaapelilla.
  Huomaa: Kun kamera on liitetty tietokoneeseen, kameran nestekidenäyttö kytkeytyy pois päältä. Siirry seuraavaan vaiheeseen.
 5. Varmista, että "Poista laite turvallisesti" -kuvake näkyy tehtäväpalkissa tietokoneen näytön oikeassa alakulmassa.
  Huomaa: Jos ei ole näkyvissä tehtävärivillä, siirry seuraavaan vaiheeseen.
 6. Kun olet varmistanut edellä olevan, osoita laiteohjelmiston päivitysikkunassa Next [Seuraava] -painiketta. Kuva 1 tulee näkyviin laiteohjelmiston päivitysohjelma-ikkunaan ja kuva 2 kameran nestekidenäyttöön.
  Huomaa: Tämän jälkeen älä sammuta kameraa ennen kuin laiteohjelmiston päivitys on valmis.

  Kuva 1


  Kuva 2


 7. Kun olet vahvistanut näytöt kuvissa 1 ja 2, napsauta Next [Seuraava] -painiketta. Nykyinen versio ja päivityksen jälkeinen versio tulevat näkyviin näyttöön vasemmalle alas. (Kuva 3)
 8. Kun olet vahvistanut näytön kuvassa 3, napsauta Next [Seuraava] -painiketta.
  Huomaa: Current Version [Nykyinen versio] tulee olla Ver.1 tai Ver.2 tai Ver.3 tai Ver.4.
  Jos näyttö kuvassa 4 tulee näkyviin, päivitystä ei tarvita. Katkaise viestin mukaisesti USB-yhteys ja osoita Finish [Valmis] -painiketta. Sammuta kamera, irrota akku ja/tai verkkolaite, aseta akku takaisin tai kytke verkkolaite uudelleen ja käynnistä kamera.

  Kuva 3: Päivitys vaaditaan


  Kuva 4: Päivitystä ei vaadita


 9. Katkaise USB-yhteys napsauttamalla "Poista laite turvallisesti" -kuvaketta tehtäväpalkissa tietokoneen näytön oikeassa alakulmassa kuten neuvotaan kuvassa 5.
  Huomaa: Pidä tietokoneen USB-kaapeli liitettynä vielä USB-yhteyden katkaisemisen jälkeen yllä olevassa toimenpiteessä.
  Huomaa: Jos ei ole näkyvissä tehtävärivillä, siirry seuraavaan vaiheeseen.
  Kuva 5


 10. Nollaa kamera painamalla ohjauskiekon keskikohtaa.


  Huomaa: Näyttö sammuu, kun ohjauskiekon keskikohtaa painetaan. Siirry seuraavaan vaiheeseen.

 11. Napsauta laiteohjelmiston päivitysikkunassa Next [Seuraava] -painiketta.
 12. Nollauksen jälkeen kameran yhteyden uudelleen muodostaminen on vahvistettu ja kuvan 6 näyttö tulee näkyviin.
 13. Käynnistä päivitys napsauttamalla Run [Suorita]. Tilapalkki näkyy näytössä päivityksen ajan (noin 5 minuuttia).
  Huomaa: Älä koskaan sammuta kameraa tai irrota USB-kaapelia päivityksen aikana.

  Kuva 6


 14. Kun päivitys on valmis, kuvan 7 näyttö tulee näkyviin. Osoita Finish [Valmis] ja irrota USB-kaapeli.

  Kuva 7


 15. Sammuta kamera, irrota akku ja/tai verkkolaite, aseta akku takaisin tai kytke verkkolaite uudelleen ja käynnistä kamera.

Vaihe 3: Tarkista, että kameran laiteohjelmistoversio on Ver.05.

 1. Valitse kamerassa Menu [Valikko] --> Setup [Asetus] --> Version [Versio]
 2. Laiteohjelmisto näytetään kuten alla olevassa kuvassa.

Vaihe 4: Lataa uusien käytettävissä olevien toimintojen ja niiden käyttöä koskevat käyttöoppaat.

Kaikki alla olevissa oppaissa kerrotut uudet toiminnot sisältyvät tämän laiteohjelmiston päivitykseen (versio 05).

Tiedoston tiedot

Tiedoston nimi

 • NEX-5V5_Update1112a.exe

Tiedoston koko

 • -