Malli, jota ongelma koskee

Nämä tiedot koskevat seuraavia malleja:

 • ZV-E10
 • ZV-E10L

Tarvittavat lataukset

Lue tämä osio ennen tiedoston lataamista.

Lataa ensin Sony Camera Driver -ohjelmisto, jotta voit asentaa tämän päivityksen. Lisätietoja on tämän artikkelin kohdassa Sony Camera Driver -ohjelmiston lataaminen.

Tietoja tästä latauksesta

Hyödyt ja parannukset

 • Eye AF -toimintoa voi nyt käyttää eläinten tarkennukseen videokuvauksessa
 • Korjaa ongelman, jonka vuoksi Touch Shutter ei ehkä toimi
 • Parantaa kameran toimintavakautta

Tiedoston tiedot

Tiedoston nimi

 • Update_ZVE10V200.dmg

Tiedoston versio

 • 2.00

Tiedoston koko

 • 350.2 Mt (350 215 442 tavua)

Julkaisupäivämäärä

 • 02-12-2021

Valmistelut

Tarkista järjestelmäohjelmiston versio

Tarkista järjestelmäohjelmiston versio seuraavien ohjeiden mukaan. Jos järjestelmäohjelmiston versio on versio 1.00, päivitys tarvitaan.

Huomautus: Jos Date/Time (Päivämäärä/aika) -asetusnäyttö tulee näkyviin, kun käynnistät kameran, määritä päivämäärälle ja ajalle oikeat arvot.

 1. Valitse kamerassa Menu (Valikko) → Setup5 (Asennus5) → Version (Versio).
 2. Järjestelmäohjelmistoversio tulee näkyviin.
  Kuva, jossa näkyy nykyinen järjestelmäohjelmiston versio

Järjestelmävaatimukset

Käyttöjärjestelmät

Järjestelmäohjelmistopäivityksen uusin versio on yhteensopiva seuraavien Macintosh-versioiden kanssa:

 • macOS 10.14, 10.15, 11, 12

Tietokonelaitteisto

Järjestelmäohjelmistopäivityksen uusin versio on yhteensopiva seuraavien laitteiden kanssa:

 • Kiintolevytila: vähintään 600 Mt
 • RAM-muisti: vähintään 600 Mt

Muu laitteisto

 • Laitteen virtalähde: täyteen ladattu ladattava akku NP-FW50.
  Huomautus: Päivityksen voi tehdä vain, kun akun varaus on vähintään (kolme palkkia). On suositeltavaa käyttää täyteen ladattua akkua.
 • USB-kaapeli toimitetaan kameran kanssa.
  Huomautus: Päivitystoiminnon toimivuutta ei taata muilla USB-kaapeleilla.

Lataa ja asenna

Tärkeä huomautus

 • Sulje kaikki muut sovellusohjelmistot ennen järjestelmäohjelmiston päivittämistä.
 • Käytä täyteen ladattua akkua (NP-FW50).
 • Älä irrota akkua päivityksen aikana, koska kamerasta voi äkillisen virrankatkaisun vuoksi tulla käyttökelvoton.
 • Poista muistikortti kamerasta ennen päivittämisen aloittamista.
 • Järjestelmäohjelmistopäivitys kestää noin 15 minuuttia. Estä tietokonetta siirtymästä lepotilaan tänä aikana.
  Huomautus: Jos tietokone siirtyy lepotilaan ja päivitys keskeytyy, koko päivitysprosessi on aloitettava alusta.
 • Älä avaa System Software Updater -valikon kohtaa About This System Software Updater (Tietoja tästä järjestelmäohjelmiston päivitysohjelmasta), koska ohjelmisto saattaa kaatua.
 • Älä liitä kameraa muihin laitteisiin kuin tietokoneeseen.
 • Älä liitä kameraa ja tietokonetta tässä vaiheessa.
 • Varmista, että tietokone on yhteydessä Internetiin.
 • Noudata System Software Updater -ikkunassa annettavia ohjeita ja valitse kamerassa Menu (Valikko) → Setup3 (Asennus3) → USB Connection (USB-yhteys) ja varmista, että valittuna on Mass Storage (Massamuisti). Jos valittuna on jokin muu tila kuin Mass Storage (Massamuisti), valitse Mass Storage (Massamuisti).
 • Muuta suojauskäytäntöä Mac-tietokoneissa, joissa on Applen siru (Apple M1 -suoritin). About This Mac (Tietoja tästä Macista) -näytössä näkyy kohde nimeltä Chip (Siru), ja sitä seuraa sirun nimi. Lisätietoja on artikkelissa Suojauskäytäntöjen muuttaminen Mac-tietokoneissa, joissa on Applen siru. Tämä vaihe ei ole tarpeen, jos Mac-tietokoneessa on Intel-suoritin.

Sony Camera Driver -ohjelmiston lataaminen:

 1. Siirry Sony Camera Driver -ohjelmiston lataussivulle ja lataa asiaankuuluva ajuri.
  Huomautus: Sony Camera Driver -ohjelmistot ovat erilaisia Mac-tietokoneille, joissa on Intel-suoritin, ja Mac-tietokoneille, joissa on Applen siru.
 2. Napsauta Download (Lataa) -painiketta.
 3. Kun olet lukenut vastuuvapauslausekkeen, valitse Download (Lataa).
 4. Tallenna tiedosto tietokoneesi työpöydälle (suositus).

Päivityksen lataaminen:

 1. Napsauta yllä olevaa Download (Lataa) -painiketta.
 2. Kun olet lukenut vastuuvapauslausekkeen, valitse Download (Lataa).
 3. Tiedoston Update_ZVE10V200.dmg lataus alkaa.
 4. Tallenna tiedosto tietokoneesi työpöydälle (suositus).
  Huomautus: Tiedoston koko: 350.2 Mt (350 215 442 tavua)

Vaihe 1: Sony Camera Driver -ohjelmiston asentaminen

 1. Sulje kaikki tietokoneessa käynnissä olevat ohjelmat.
 2. Kaksoisnapsauta lataamaasi Camera_Driver_2102a.dmg- tai Camera_Driver_2110a.dmg-tiedostoa. Älä liitä kameraa tässä vaiheessa.
  Huomautus: Jos olet liittänyt kameran tietokoneeseen, irrota se ennen seuraavia toimenpiteitä.
 3. Sony Camera Driver Installer avataan.
 4. Kaksoisnapsauta SonyCameraDriver.pkg-kuvaketta.
 5. Asennusohjelman näyttö aukeaa. Noudata ohjeita.
 6. Sinua pyydetään sallimaan asennuksen aloittaminen. Kirjoita järjestelmänvalvojan tilin salasana.
  Huomautuksia:
  • Jos käyttöjärjestelmässä näkyy System Extension Blocked (Järjestelmälaajennus estetty) -viesti (viestin sisältö vaihtelee käyttöjärjestelmän mukaan, Extension [Laajennus] viittaa tässä Sony Camera Driveriin), napsauta Open Security Preferences (Avaa suojausasetukset) -painiketta. MacOS:n Security & Privacy (Suojaus ja tietoturva) -näyttö tulee näkyviin.
  • Jos käyttöjärjestelmä ei näytä System Extension Blocked (Järjestelmälaajennus estetty) -viestiä, jatka vaiheesta 2: Käynnistä päivitysohjelma.
 7. Avaa Security & Privacy (Suojaus ja tietoturva) -näytössä General (Yleistä) -välilehti ja napsauta avainkuvaketta. Kun sinua pyydetään antamaan salasana, kirjoita järjestelmänvalvojan tilin salasana ja napsauta sitten Unlock (Avaa lukitus) -painiketta.
 8. Napsauta Allow (Salli) -painiketta, jotta järjestelmä voi alkaa ladata Sony Imaging Products & Solutions Inc -järjestelmäohjelmistoa.
 9. Jos näkyviin tulee uudelleenkäynnistyspyyntö, kun olet napsauttanut Allow (Salli) -painiketta, käynnistä tietokone uudelleen ja palaa päivitysprosessin alkuun.
 10. Jos Security and Privacy (Suojaus ja tietoturva) -näyttö ei katoa, sulje ikkuna.

Vaihe 2: Käynnistä päivitysohjelma

 1. Kaksoisnapsauta lataamaasi Update_ZVE10V200.dmg-tiedostoa. Älä liitä kameraa tässä vaiheessa.
 2. Update_ZVE10V200 avataan.
 3. Kaksoisnapsauta SystemSoftwareUpdater-kuvaketta.
 4. Näkyviin tuleva viesti kehottaa sallimaan sovelluksen tekemät muutokset. Kirjoita järjestelmänvalvojan tilin salasana.
 5. System Software Updater käynnistyy.
  Huomautuksia:
  • Jos järjestelmä ei ole valmis aloittamaan päivitystä, näkyviin tulee virheilmoitus. Toimi viestin mukaisesti ja kaksoisnapsauta sitten uudelleen SystemSoftwareUpdater-kuvaketta.
  • Jos näyttöön tulee viesti You need to restart your computer (Tietokone on käynnistettävä uudelleen), käynnistä tietokone uudelleen ja kaksoisnapsauta sitten uudelleen SystemSoftwareUpdater-kuvaketta.
  • Jos näkyviin tulee viesti You need to install Sony Camera Driver (Sony Camera Driver on asennettava), suorita toimet vaiheessa 1: Sony Camera Driver -ohjelmiston asentaminen ja kaksoisnapsauta SystemSoftwareUpdater-kuvaketta uudelleen.
  • Jos näyttöön tulee ilmoitus Check the Security & Privacy setting (Tarkista suojaus- ja tietoturva-asetukset), suorita kohdat 7 ja 8 vaihe 1: Sony Camera Driver -ohjelmiston asentaminen -osiossa, käynnistä tietokone uudelleen ja kaksoisnapsauta SystemSoftwareUpdater-kuvaketta uudelleen.
 6. Kytke kameraan virta ja liitä se tietokoneeseen mukana toimitetulla USB-kaapelilla. Kameran LCD-näytössä näkyy USB Mode (USB-tila).
 7. Valitse Next (Seuraava). Nykyinen versio ja päivitetty versio tulevat näkyviin näytön vasempaan alakulmaan.
  TÄRKEÄÄ: Älä sammuta kameraa tai irrota USB-kaapelia päivityksen aikana.
  Huomautus: Jos tietokone ei löydä laitetta, viesti Could not find the camera for this update (Päivitystä varten ei löydetty kameraa) tulee näkyviin. Kokeile seuraavaa:
  • Irrota USB-kaapeli ja liitä se uudelleen.
  • Jos tietokoneessa on useita USB-liitäntöjä, kokeile toista liitäntää.
 8. Kun olet vahvistanut, että nykyinen ohjelmistoversio on 1.00, valitse Next (Seuraava). Jos järjestelmän nykyinen ohjelmistoversio on versio 2.00, päivitystä ei tarvita. Irrota tässä tapauksessa kamera tietokoneesta ja valitse Finish (Valmis), sammuta kamera, irrota akku, aseta akku takaisin paikalleen ja käynnistä kamera uudelleen.
  • Päivitys tarvitaan
   Kuva, jossa näkyy järjestelmäohjelmiston nykyinen versio järjestelmäohjelmiston päivitysohjelmassa
  • Päivitystä ei tarvita
   Kuva, jossa näkyy ohjelmiston uusin versio järjestelmäohjelmiston päivitysohjelmassa
 9. Kameran asetukset nollautuvat automaattisesti.
  Huomautus: Latauskuvake ei ehkä näy kaikissa käyttöjärjestelmäversioissa.
 10. Aloita päivitys. Automaattisen nollauksen jälkeen päivitys alkaa ja etenemispalkki ilmestyy näyttöön. Päivitys kestää noin 15 minuuttia.
  TÄRKEÄÄ: Älä sammuta kameraa tai irrota USB-kaapelia päivityksen aikana.
 11. Kun päivitys on valmis, kamera käynnistyy automaattisesti uudelleen.
 12. Kun LCD-näyttö tulee näkyviin, valitse Finish (Valmis) ja irrota USB-kaapeli.
  Huomautus: Uudelleenkäynnistyksen jälkeen näyttöön saattaa tulla tietojen palauttamista koskeva varoitus. Tämä on normaalia. Odota, kunnes varoitus katoaa näytöstä.

Huomautus: Mac-tietokoneet, joissa on Applen siru: kun päivitys on valmis, suosittelemme vaihtamaan suojauskäytännöt takaisin alkuperäisasetuksiin. Tämä vaihe ei ole tarpeen, jos Mac-tietokoneessa on Intel-suoritin. Lisätietoja on tarvittaessa artikkelissa Suojauskäytäntöjen muuttaminen Mac-tietokoneissa, joissa on Applen siru.

Vaihe 3: Tarkista laitteen järjestelmäohjelmiston versio.

 1. Valitse kamerassa Menu (Valikko) → Setup5 (Asennus5) → Version (Versio).
 2. Järjestelmäohjelmistoversio tulee näkyviin.
  Kuva, jossa näkyy päivitetty ohjelmistoversio

Kysymyksiä ja vastauksia

Päivitys ei valmistu

Jos näyttö on musta yli 15 minuutin ajan, tee vianmääritys seuraavasti:

 1. Irrota USB-kaapeli tietokoneesta.
 2. Irrota akku ja verkkolaite kamerasta, odota muutama minuutti ja aseta akku takaisin paikalleen tai liitä verkkolaite.
 3. Käynnistä tietokone uudelleen.
 4. Kytke kameraan virta ja suorita asennus uudelleen.