EULA (End-User-License-Agreement)

Ladattavia ohjelmistoja ja verkkosovelluksia koskevat rajoitukset ja vastuuvapauslausekkeet

Kaikki ohjaimet, ohjelmistot, ohjelmat (mukaan lukien kaikki uudet ohjelmistoversiot ja päivitykset), selainlaajennukset, oheislaitteet ja muut sovellukset, tietokonepohjaiset palvelut tai apuohjelmat, tähän sivustoon liittyvien tilausten käyttöä koskevat tai niiden käyttöä helpottavat, käyttäjälle toimitettavat ohjelmistot sekä kaikki ladattaviin tai etäsovelluksena tai -palveluna käytettävissä oleviin ohjelmistoihin, ohjelmiin ja muihin materiaaleihin sisältyvät tai niiden tuottamat, sivuston sisältöön kuuluvat tiedostot ja kuvat (Apuohjelmat) toimitetaan käyttäjien tueksi ja avuksi. Apuohjelmien omistusoikeus (olivatpa apuohjelmat ladattuja tai eivät) ei siirry käyttäjille, vaan säilyy (kaikkine immateriaalioikeuksineen) Sonylla, Sonyn tytäryhtiöillä tai asianmukaisilla käyttöluvan antajilla.

Apuohjelmiin sovelletaan verkossa ja sen ulkopuolella olevien asiakirjojen, loppukäyttäjän käyttöoikeussopimuksen tai muiden olennaisten sopimusten ehtoja sekä asianmukaisen toimittajan tai käyttöluvan antajan käyttöehtoja (EULA) (jotka syrjäyttävät nämä ehdot, jos ne ovat ristiriidassa näiden ehtojen kanssa). Jos apuohjelman mukana ei toimiteta loppukäyttäjän käyttöoikeussopimusta, apuohjelman käyttöön myönnetään siirtämättömissä ja kumottavissa oleva, ei-yksinoikeudellinen oikeus yhdelle käyttäjälle.

Apuohjelmia voidaan käyttää vain sovellettavassa loppukäyttäjän käyttöoikeussopimuksessa määritetyllä tavalla. Käyttäjä ei saa jäljentää, kopioida, vuokrata, lainata, purkaa tai myydä apuohjelmia tai muuntaa niitä lähdekoodiksi muuten kuin loppukäyttäjän käyttöoikeussopimuksen tai sovellettavan lain sallimiin tarkoituksiin. Apuohjelmien luvaton käyttö rikkoo tekijänoikeuksia ja muita immateriaalioikeuksia koskevia oikeuksia. Sony tai käyttöluvan antaja (jos sellainen on) pidättää itsellään kaikki oikeudet.
Sony ei myönnä mitään apuohjelmien käytön myötä saatujen tulosten tai tietojen oikeellisuutta tai luotettavuutta koskevia takuita. Sony ei millään tavalla vastaa ladattujen apuohjelmien asennuksesta tai käytöstä johtuvasta tietojen menettämisestä tai vahingoista, eikä se myönnä mitään muuta apuohjelmiin liittyvää takuuta tai ota niistä mitään vastuuta. Sony suosittelee, että käyttäjät luovat ja säilyttävät aina kopion kaikista laitteessa (joihin apuohjelmat asennetaan tai joissa apuohjelmia käytetään) olevista tiedoista ennen apuohjelmien asentamista tai käyttöä (ja käyttäjät sitoutuvat tekemään niin).
Sony ja Sonyn tytäryhtiöt eivät tarjoa mitään apuohjelmien käyttöön, asennukseen tai ylläpitoon liittyvää tukea tai neuvontaa (jos loppukäyttäjän käyttöoikeussopimuksessa ei erikseen ole toisin mainittu), eivätkä ne auta apuohjelmien käytön tai asennuksen aikana mahdollisesti ilmenevien ongelmien ratkaisemisessa.

Ymmärrät, että apuohjelmat sekä niihin liittyvät ohjeet ja/tai tekniset tiedot voivat olla sovellettavien vientilakien ja -määräysten alaisia. Sitoudut välttämään apuohjelmien suoraa tai epäsuoraa vientiä tai edelleenvientiä näiden lakien tai määräysten vastaisesti.
Siinä tapauksessa, että Sony suostuu (kirjallisesti) antamaan Sony-tuotteelle teknistä tukea, se antaa tukea vain sellaisille Sony-tuotteille, joiden käyttöjärjestelmä ja muut ohjelmistot vastaavat muodoltaan ja versioltaan Sonyn tai Sonyn tytäryhtiöiden tehtaalta toimittamia tuotteita. Sony voi kieltäytyä antamasta tukea sellaisille tuotteille, joihin on asennettu tai ladattu apuohjelmia jälkeenpäin.

Sovellettava loppukäyttäjän käyttöoikeussopimus voi sisältää myös muita apuohjelmien takuuseen ja vastuuseen liittyviä poikkeuksia tai rajoituksia.

Lataamalla minkä tahansa apuohjelman hyväksyt nämä ehdot. Jos et hyväksy näitä ehtoja, älä lataa mitään apuohjelmaa tai apuohjelmiin liittyviä verkko-ohjeita.