Soveltuvat mallit

Nämä tiedot koskevat seuraavia Blu-ray Disc -soitinmalleja:

 • BDP-S357
 • BDP-S360
 • BDP-S363
 • BDP-S560
 • BDP-S760
 • BDP-S765

Tietoja tästä latauksesta

Tietoja tästä päivityksestä (10/02/2011):

Tämä apuohjelma päivittää Blu-ray-soittimen laiteohjelmiston versioksi 011 ja tarjoaa seuraavat edut:

 • BD-ROM-toistettavuuden parannus

Valitse tapa, jota haluat käyttää Blu-ray-soittimesi päivittämiseen:

Sonyn kodin audio ja video: Laiteohjelmistojen lataus

BDP

Verkkopäivitys on yksinkertainen toimenpide, joten on suositeltavaa käyttää sitä integroidun Blu-ray-soittimen laiteohjelmistopäivitykseen.

 • Lue kaikki tiedot huolellisesti ennen minkään tiedoston lataamista ja asennusta. Jos ohjeita ei noudateta, soitin saattaa jumiutua tai häiriö voi aiheuttaa huoltotarpeen.
 • Tämä apuohjelma on tarkoitettu vain Euroopassa myytäviin Blu-ray-soittimiin. Kaikkia malleja ei ole julkaistu myyntiin kaikissa maissa.
 • Tämän päivitysmenetelmän käyttämiseksi on välttämätöntä, että soitin on liitetty oikein toimivaan internet-yhteyteen.
 • Laiteohjelmiston päivityksen suorittamiseksi on välttämätöntä liittää soitin oikein yhteensopivaan TV-vastaanottimeen.
 • Laiteohjelmiston päivitys kestää tavallisesti noin 15-30 minuuttia järjestelmän määritysten ja verkkoyhteyden mukaan.

Ohjeet:

 • Ennen kuin aloitat:
 1. Kytke TV-vastaanottimen virta päälle, ja varmista, että se on viritetty tuloihin, joihin Blu-ray Disc -soitin on liitetty.
 2. Liitä Blu-ray Disc -soittimen lähiverkkopääte Ethernet-kaapelilla internet-lähteeseen.
 3. Käynnistä Blu-ray Disc -soitin.
 4. Jos soittimen sisällä on levy, poista se.
 • Päivityksen suorittaminen:
 1. Valitse kaukosäätimen nuolinäppäimillä xross media bar® -valikossa Setup - Network Update [Asetus - Verkkopäivitys] ja paina sitten ENTER-painiketta.
 2. TV:ssä näkyy viesti "Perform version update?" [Suorita versiopäivitys?].
 3. Valitse OK ja paina sitten ENTER-painiketta.
 4. Lataus käynnistyy ja latausikkuna on näkyvissä TV-vastaanottimessa.
 5. Latauksen aikana TV-vastaanottimessa ja soittimen etupaneelin näytössä näkyy viesti "DL */9".
  Huomaa: "*" muutokset "0" - "9" ilmaisevat latauksen edistymistä.
 6. Kun lataus on päättynyt päivitys käynnistyy ja soittimen etupaneelin näytölle tulee näkyviin teksti "VUP".
 7. Kun päivitystä asennetaan, viesti "VUP */9" on näkyvissä soittimen etupaneelin näytössä.
  Huomaa: "*" muutokset "0" - "9" ilmaisevat päivityksen edistymistä.
 8. Laiteohjelmiston päivitys on valmis, kun "FINISH" [Valmis] -ilmoitus tulee näkyviin soittimen etupaneelin näyttöön.
  VAROITUS Älä käytä soitinta tai sammuta virtaa ennen kuin tämä viesti tulee näkyviin. Muussa tapauksessa Blu-ray Disc -soitin saattaa jumiutua tai häiriö voi aiheuttaa huoltotarpeen.
 9. Blu-ray Disc -soitin sammutetaan automaattisesti.
 10. Käynnistä Blu-ray Disc -soitin.
 11. Tarkista nykyinen laiteohjeversio ja varmista, että päivityksen asennus on onnistunut.
  Huomaa: Jos versionumeron kolme viimeistä numeroa ovat 011, laiteohjelmiston päivitys onnistui.

Verkkopäivitykseen liittyviä mahdollisia ongelmia

"SYS ERR" tai "VUP NG" näkyy soittimen etupaneelinäytössä.

 1. Pidä "POWER" [VIRTA] -painiketta painettuna useita sekunteja, kunnes laitteen virta sammuu.
 2. Kytke Blu-ray Disc -soittimen virta päälle.
 3. Suorita verkkopäivitys uudelleen.
 4. Jos vika uusiutuu uudelleenpäivityksen jälkeen, ota yhteys Sonyyn.

Suoritettaessa verkkopäivitystä TV-ruudussa näkyy ilmoitus "Connection status cannot be confirmed" [Yhteyden tilaa ei voi vahvistaa] etkä voi päivittää laiteohjelmistoa.

Ongelma voi johtua verkkoyhteydestä. Varmista, että Blu-ray Disc -soittimen verkkoasetukset ovat oikein.

 1. Tarkista onko lähiverkkokaapeli liitetty liitäntään.
 2. Tarkista verkkoasetus ja onko Blu-ray Disc -soittimella oma IP-osoite. Jos käytät välityspalvelinta, näppäile käyttämäsi välityspalvelimen IP-osoite "Proxy Server" [Välityspalvelin] -kenttään välityspalvelimen nimen asemesta.
 3. Suorita verkkopäivitys uudelleen.

Virta katkaistiin päivityksen aikana.

Käynnistä soitin uudelleen. Suorita sitten verkkopäivitys uudelleen.


Kun soittimen virta kytketään päälle päivityksen jälkeen "WELCOME" [Tervetuloa]- tai "WAIT" [Odota] -viesti pysyy jatkuvasti näkyvissä etupaneelinäytössä.

Ota yhteys Sonyyn.


Ohjelmistopäivitys (ei lataus) ei valmistu oltuaan käynnissä yli 30 minuuttia.

Ota yhteys Sonyyn.

Tallentavan CD-R-levyn käyttö