Tietoja tästä latauksesta

Jos onnistuit päivittämään Blu-ray-soittimen "Verkkopäivityksellä", tämän toimenpiteen käyttö on tarpeeton.

Soveltuvat mallit:

 • BDP-S357
 • BDP-S360
 • BDP-S363
 • BDP-S560
 • BDP-S760
 • BDP-S765

Jos tämä ei ole BD-soitinmallisi, napsauta tätä valitaksesi oikean mallin.

Varoitus:

 • Tämä apuohjelma on tarkoitettu vain Euroopassa myytäviin Blu-ray-soittimiin. Kaikkia malleja ei ole julkaistu myyntiin kaikissa maissa.
 • Lue päivitysohjeet huolellisesti. Jos ohjeita ei noudateta, asennus voi keskeytyä ja soitin saattaa jumiutua tai se voidaan joutua huoltamaan.
 • Älä katkaise soittimesta virtaa tai irrota sitä verkkovirrasta. Jos virta katkaistaan laiteohjelmistopäivityksen asennuksen aikana, soitin saattaa jumiutua tai häiriö voi aiheuttaa huoltotarpeen.
 • Blu-ray-soittimesi nollataan tehtaan oletusasetuksiin. Päivityksen asennuksen jälkeen soitin on määritettävä uudelleen.
 • Kirjoita laiteohjelmistopäivitys käyttämättömälle kirjoitettavalle CD-R-levylle. Soitin ei välttämättä lue oikein likaista tai naarmuista levyä.
 • Tietokoneen suositeltu käyttöjärjestelmä, joka lataa laiteohjelmistopäivityksen:
  • Windows® Vista®, Windows® XP tai Windows® 7, on suositeltava.
 • Tarvitset tietokoneen, jossa on kirjoittava CD-asema.

Tarkista soittimen laiteohjelmistoversio:

 • Kytke television virta päälle, ja varmista, että se on viritetty tuloihin, joihin Blu-ray-soitin on liitetty.
 • Käynnistä Blu-ray Disc™ -soitin.
 • Jos soitin aloittaa levyn toiston, paina STOP [Seis] -painiketta ja odota, kunnes televisioon tulee sininen Sony Blu-ray Disc™ -näyttö, ennen kuin jatkat.
 • Korosta kaukosäätimen nuolinäppäimillä "xross media bar™" (XMB™) -mediapalkissa "Setup" [Asetus] > "System Settings" [Järjestelmäasetukset] ja paina sitten ENTER-painiketta.
 • Korosta kaukosäätimen nuolinäppäimillä "System Information" [Järjestelmätiedot] ja paina sitten ENTER-painiketta.
 • Blu-ray-soittimen parhaillaan asennettuna oleva laiteohjelmisto näytetään TV-ruudussa seuraavasti:

  SOFTWARE VERSION [Ohjelmistoversio] XX.X.011

  Jos versionumero on 011 tai uudempi, tätä laiteohjelmistopäivitystä ei ole tarpeen asentaa.

Lataaminen:

 1. Lataa UPDATA_11x011.ZIP-tiedosto väliaikaiseen tai lataushakemistoon (merkitse tämä hakemisto muistiin).
 2. Siirry hakemistoon, johon tiedosto ladattiin ja varmista, että tiedoston UPDATA_11x011.ZIP koko on 50,434,723 tavua.
 3. Napsauta hiiren kakkospainikkeella UPDATA_11x011.ZIP-tiedostoa ja valitse "Ominaisuudet".
 4. Varmista "UPDATA_11x011.ZIP Ominaisuudet"-näytössä, että ilmoitettu "Koko": on "48 Mt (50,434,723 tavua)".

 5. Pura UPDATA_11x011.ZIP.zip-tiedosto haluamaasi sijaintiin.
 6. Purettujen tiedostojen nimet ovat "BD11-VUD.BIN" ja "SONY-VUD.ID".
 7. Luo laiteohjelman päivityslevy kirjoittamalla puretut tiedostot ("BD11-VUD.BIN" ja "SONY-VUD.ID") CD-R-levyn juureen.

Tärkeitä huomautuksia:

 • Valitse UDF-muoto, kun käytät DVD/CD-kirjoitusohjelmistoa.
 • Varmista, että levy viimeistellään.
 • Varmista, että levy luotiin virheettömästi. Jos epäilet levyn toimivuutta, luo uusi päivityslevy.
 • Älä luo päivityslevyä muulla kuin yllä kuvatulla tavalla.

Laiteohjelmistopäivitys:

 • Varoitus:
  - Älä katkaise soittimen virtaa tai irrota virtajohtoa pistorasiasta päivitysprosessin aikana. Muussa tapauksessa soitin voi vahingoittua tai sen toiminta voi estyä, ja sen toimintakuntoon palauttaminen edellyttää huoltoon viemistä.
  - Älä paina painikkeita ilman eri kehotusta, ennen kuin päivitys on valmis. Muussa tapauksessa soitin voi vahingoittua tai sen toiminta voi estyä, ja sen toimintakuntoon palauttaminen edellyttää huoltoon viemistä.
 • Ennen kuin aloitat:
 1. Kytke TV-vastaanottimen virta päälle, ja varmista, että se on viritetty tuloihin, joihin Blu-ray Disc -soitin on liitetty.
 2. Käynnistä Blu-ray Disc -soitin.
 3. Aseta päivityslevy soittimeen ja sulje levyasema.
 • Päivityksen suorittaminen:
 1. Kun levy on ladattu, viesti, Perform version update? [Suorita versiopäivitys?] tulee näkyviin TV-vastaanottimessa.
 2. Valitse kaukosäätimellä "OK", ja paina sitten ENTER-painiketta.
 3. Päivitys käynnistyy ja "VUP"-ilmoitus tulee näkyviin soittimen etupaneelin näyttöön. (TV-ruutu muuttuu mustaksi.)
 4. Näytön etupaneeliin tulee useita viestejä.
 5. Laiteohjelmiston päivitys on valmis, kun "FINISH" [Valmis] -ilmoitus tulee näkyviin soittimen etupaneelin näyttöön.
  Älä käytä laitetta tai sammuta virtaa ennen kuin tämä viesti tulee näkyviin. Jos teet niin, soitin saattaa jumiutua ja vaatia huoltoa.
 6. Poista päivityslevy soittimesta.
 7. Käynnistä BD-soitin ja suorita EASY SETUP [Helppo asennus] näyttöön tulevien ohjeiden mukaisesti.
 8. Tarkista laiteohjelmistoversio. Jos versionumero on 011, laiteohjelmistopäivitys onnistui.

Päivityslevymenetelmään liittyviä mahdollisia ongelmia


Päivityslevyä ei voi poistaa

Jos päivityslevy ei poistu, vaikka näytössä on "FINISH" [Valmis] -ilmoitus, toimi seuraavasti.

 1. Sammuta soitin ja irrota virtajohto.
 2. Liitä virtajohto uudelleen pitämällä soittimen "Open/Close" [Avaa/Sulje] -painiketta painettuna.
 3. Pidä soittimen "Open/Close" [Avaa/Sulje] -painiketta painettuna, kunnes levykelkka avautuu.
 4. Poista levy
  Huomaa, että kaukosäätimen "Open/Close" [Avaa/Sulje] -painikkeen painaminen ei toimi. Blu-ray-soittimen "Open/Close" [Avaa/Sulje] -painiketta on painettava.

"SYS ERR" tai "VUP NG" näkyy soittimen etupaneelinäytössä.

 1. Pidä "POWER" [VIRTA] -painiketta painettuna useita sekunteja, kunnes laitteen virta sammuu.
 2. Jatka laiteohjelmiston päivitystä painamalla "POWER" [VIRTA] -painiketta uudelleen.
 3. Jos ongelma ei poistu uudelleenpäivityksellä, poista päivityslevy soittimesta ja poista päivitystiedostot tietokoneelta.
 4. Lataa päivitys uudelleen ja tee kaikki yllä kuvatut toimenpiteet uudelleen luodaksesi uuden päivityslevyn ja asenna laiteohjelmistopäivitys.
 5. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys Sonyyn.

"VUP" ei näy soittimen etupaneelin näytössä, kun päivityslevy on asetettu sisään.

Poista päivityslevy soittimesta ja poista päivitystiedostot tietokoneelta. Lataa päivitys uudelleen ja tee kaikki yllä kuvatut toimenpiteet uudelleen luodaksesi uuden päivityslevyn ja asenna laiteohjelmistopäivitys.


Virta katkaistiin päivityksen aikana.

Käynnistä soitin uudelleen pitämällä päivityslevy levykelkassa. Päivityksen tulisi käynnistyä uudelleen automaattisesti.


Päivityssivustosta lataamaani UPDATA_11x011.ZIP-päivitystiedostoa ei voi purkaa.

Lataus on saattanut epäonnistua. Poista ladattu tiedosto ja lataa päivitystiedosto uudelleen.


Laiteohjelmistopäivitys ei valmistu oltuaan käynnissä yli 30 minuuttia.

Ota yhteys Sonyyn.