Artikkelin tunniste : S700023956 / Viimeksi muokattu : 12.07.2018

Näppäimistön ongelmien vianetsintä

  Artikkelissa kerrotaan, miten voit ratkaista seuraavat ongelmat:
  • oikean näppäimistöasettelun määrittäminen ja asettaminen Windows Vistassa
  • yksittäiset näppäimet eivät toimi
  • yksittäiset näppäimet irtoavat näppäimistöstä
  vaikeusaste Vaikeusaste:
  Helppo
  vaadittava aika Vaadittava aika:
  15 minuuttia

  Oikean näppäimistöasettelun määrittäminen ja asettaminen

  Näppäimistössä on tavallisesti painettuna tietty maakohtainen näppäimistöasettelu. Maakohtaiset näppäimistöasettelut poikkeavat eri näppäimistöissä vain sen suhteen, mikä näppäinasettelu on painettuna näppäimiin. Käyttöjärjestelmän näppäimistöasettelut määräävät merkit, jotka näppäinten painallukset tuottavat.

  Voit muuttaa näitä asetuksia seuraavasti:

  1. Napsauta Start (Käynnistä) ja valitse Control panel (Ohjauspaneeli).
  2. Valitse vasemmasta yläreunasta Classic View (Perinteinen näkymä).
  3. Valitse Regional and Language Options (Alue- ja kielikohtaiset asetukset) (katso kuva 1).

   ><br> <figure>Kuva 1 - Control Panel (Ohjauspaneeli) – Regional and Language Options (Alue- ja kielikohtaiset asetukset)</figure><br> <br> </li> <li>Napsauta <strong>Keyboard and Languages</strong> (Näppäimistö ja kielet) -välilehteä.</li> <li>Napsauta <strong>Change Keyboards...</strong> (Näppäimistöt...) -painiketta (katso kuva 2).<br> <br> <img src=
  4. Voit lisätä näppäimistöasettelun napsauttamalla Add (Lisää), valitsemalla haluamasi näppäimistöasettelun ja napsauttamalla OK
   (katso kuva 4).

   ><br> <figure>Kuva 4 – Add Input Language (Kielen lisääminen)</figure><br> <br> </li> <li>Voit poistaa haluamasi näppäimistöasettelun valitsemalla sen ja napsauttamalla <strong>Remove</strong> (Poista).</li> </ol> <br> </li> <li>Napsauta <strong>OK</strong>, kun haluat käyttää asetuksia ja sulkea ikkunan.</li> </ol> <br> <h2>Yksittäiset näppäimet eivät toimi</h2> <ol> <li>Napsauta <strong>Start</strong> (Käynnistä).</li> <li>Napsauta <strong>All Programs</strong> (Kaikki ohjelmat).</li> <li>Napsauta <strong>Accessories</strong> (Apuohjelmat).</li> <li>Napsauta <strong>Notepad</strong> (Muistio).</li> <li>Testaa näppäimistösi näppäimiä tässä ikkunassa</li> <ol style=
  5. Jos näppäimen painallus tuottaa odottamattoman tuloksen, tee seuraavat toimet:
   • Tarkista, että lukitusnäppäin on poissa käytöstä painamalla Caps Lock -näppäintä ja tarkkailemalla sen merkkivaloa.
   • Tarkista, että numerolukitus on poissa käytöstä (jos näppäimistön oikean puolen näppäinten painallus tuottaa numeroita kirjainten asemesta) tai käytössä (jos numeronäppäimistön painallukset eivät tuota numeroita) painamalla NumLk-näppäintä ja tarkkailemalla toiminnon merkkivaloa.
   • Tarkista näppäimistöasettelu edellä kuvatulla tavalla.
  1. Jos näppäimen painallus ei tuota mitään tulosta vastoin odotuksia:
   • Tarkista, ettei painike ole mykistys-, äänenvoimakkuus- tai zoomaus-näppäimen kaltainen erikoisnäppäin
 • Jos ongelma ei poistu edellä esitettyjen toimien tekemisen jälkeen, näppäimistöön on todennäköisesti roiskunut nestettä ja näppäimistön osa on vahingoittunut. Nesteroiskeista aiheutuvat vahingot eivät kuulu takuun korvausalaan, vaan ne voidaan poistaa vain maksullisilla korjaustoimilla tai käyttämällä USB-näppäimistöä.

 • Yksittäiset näppäimet irtoavat näppäimistöstä

  Jos näppäimistöstä irtoaa yksi näppäin tai useita näppäimiä, siihen on tavallisesti syynä fyysisen laitteen vahingoittuminen, joka ei kuulu takuun korvausalaan.