ODOTA - lue Tarvittavat tiedostot -kohta alta, ennen kuin lataat tämän tiedoston.

Vaadittavat lataukset

Ellei toisin mainita, alla mainittu tiedosto on asennettava ENNEN tiedostoa SEL2870-objektiivin järjestelmäohjelmiston (laiteohjelmisto) päivitys, Ver.03 (Mac), jotta se toimii oikein. Jos luettelossa on useita tarvittavia tiedostoja, asenna ne tällä sivulla mainitussa järjestyksessä.

Soveltuvat mallit

Nämä tiedot koskevat seuraavia malleja:
 • Objektiivi: SEL2870
 • Huomautuksia: Tämä objektiivin järjestelmäohjelmistopäivitys on saatavilla E-tyypin kameroille.
  • Joitakin malleja ei voi päivittää tällä päivityksellä. (malliluettelo)
  • Kun kuvaat PXW-FS7M2-kameralla, noudata PXW-FS7M2-käyttöoppaan ohjeita.

Tietoja tästä latauksesta

Edut ja parannukset edellisen paivityksen jalkeen

 • Parantaa IRIS-käyttöä jatkuvan kuvauksen aikana

Aiemmat hyodyt ja parannukset

 • Mukana pikakäynnistystoiminto.
  • Tämä objektiivin järjestelmäohjelmistopäivitys on saatavilla E-tyypin kameroille.
   • Joitakin malleja ei voi päivittää tällä päivityksellä. (malliluettelo)
  • Pikakäynnistystoiminto sisältyy lokakuun 2014 jälkeen julkaistuihin objektiiveihin, mukaan lukien SEL1635Z/SELP28135G.

Tiedoston tiedot

Tiedoston nimi

 • SEL2870-objektiivin järjestelmäohjelmiston (laiteohjelmisto) päivitys, Ver.03 (Mac)

Tiedoston versio

 • 03

Tiedoston koko

 • 1.89 Mt (1 893 206 tavua)

Julkaisupäivämäärä

 • 25/05/2017

Valmisteleminen

Tarkista objektiivin järjestelmäohjelmiston versio

Tarkista objektiivin järjestelmäohjelmiston versio toimimalla alla olevien ohjeiden mukaan.

 • Objektiivin järjestelmäohjelmiston versio [Ver.01] tai [Ver.02] pitäisi päivittää.
 • Jos objektiivin järjestelmäohjelmiston versio on [Ver.03], päivitystä ei tarvita.

 1. Valitse kamerassa Menu (Valikko) → Setup (Asennus) → Version (Versio).
 2. Objektiivin järjestelmäohjelmiston versio näytetään alla olevan kuvan mukaisesti.


 3. Jos käytät QX-sarjan mallia, käynnistä objektiivin järjestelmäohjelmiston päivitysohjelma tietokoneessa ja tarkista objektiivin järjestelmäohjelmiston versio suorittamalla päivitys.

Järjestelmävaatimukset

Käyttöjärjestelmät

Objektiivin järjestelmäohjelmistopäivityksen uusin versio on yhteensopiva yleisimmin käytettyjen Mac-versioiden kanssa:

 • Mac OS X v.10.10 - 10.11 / macOS 10.12 - 10.13*

  *Tärkeää:
  käytettäessä macOS 10.13 - 10.15 -versiota varmista, että "DriverLoader_1015" on asennettu ennen kuin päivität ohjelmiston.

  Tärkeää:
  käytettäessä macOS 11 – 12 -versiota varmista, että "System Software Update Helper" on asennettu ennen kuin päivität ohjelmiston.


Tietokonelaitteisto

Objektiivin järjestelmäohjelmistopäivityksen uusin versio on yhteensopiva seuraavien laitteiden kanssa:

 • Kiintolevytila: vähintään 200 Mt
 • RAM-muisti: vähintään 512 Mt
  Huomautus: Sulje kaikki muut ohjelmistosovellukset ennen objektiivin järjestelmäohjelmiston päivittämistä.
 • Muut vaihdettavalla objektiivilla varustettuun α-kameraan tarkoitetut tuotteet
  • Kameran virtalähde: Täyteen ladattu akku tai verkkolaite (myydään erikseen)
   Huomautus: Päivitys voidaan suorittaa vain silloin, kun jäljellä oleva akkutaso on (kolme tolppaa) tai enemmän. On suositeltavaa käyttää täyteen ladattua akkua tai verkkolaitetta (myydään erikseen). Irrota pystykahva objektiivin järjestelmäohjelmiston päivityksen ajaksi.
  • Kameran toimitukseen kuuluva USB-kaapeli
   Huomautus: Päivitystoiminnon toimivuutta ei taata muilla USB-kaapeleilla.
 • Muut kameraan tarkoitetut tuotteet – lähetystoiminta ja tuotanto
  • Kameran virtalähde: laitteen oma verkkolaite
  • USB-kaapeli

Lataa

Tärkeitä huomautuksia:

 • Tämä objektiivin järjestelmäohjelmistopäivitys voidaan suorittaa vain silloin, kun objektiivi on kiinnitetty kameraan. Objektiivin järjestelmäohjelmistopäivitystä ei voi suorittaa toisella kameralla.
 • Kiinnitä objektiivi kameraan ennen objektiivin järjestelmäohjelmistopäivityksen suorittamista. Varmista, että kameran virta on katkaistu.
 • Käytä objektiivin järjestelmäohjelmiston päivittämiseen täyteen ladattua akkua tai verkkolaitetta (myydään erikseen). (vaihdettavalla objektiivilla varustettua α-kameraa varten)
 • Kun suoritat objektiivin järjestelmäohjelmistopäivityksen, käytä laitteen omaa verkkolaitetta. (kameraa – lähetystoimintaa ja tuotantoa varten)
 • Älä irrota akkua päivityksen aikana. Muuten kamerasta voi äkillisen virrankatkaisun vuoksi tulla käyttökelvoton.
 • Irrota muistikortti kamerasta ennakkoon.
 • Estä tietokonetta siirtymästä lepotilaan. Jos tietokone siirtyy lepotilaan ja päivitys keskeytyy, suorita koko päivitysprosessi alusta.

Lataa objektiivin järjestelmäohjelmiston päivitysohjelma seuraavasti:

 1. Lue vastuuvapautuslauseke ja hyväksy käyttöehdot valitsemalla valintaruutu. Then, click on the Download button.
 2. [Update_SEL2870V3D.dmg]-tiedoston lataaminen alkaa.
 3. Tallenna tiedosto tietokoneesi työpöydälle (suositus).

Asenna

Kun tiedosto on ladattu, voit asentaa objektiivin järjestelmäohjelmistopäivityksen Ver.03 mallille SEL2870.

Vaihe 1: käynnistä objektiivin järjestelmäohjelmiston päivitysohjelma

 1. Kaksoisosoita lataamaasi [Update_SEL2870V3D.dmg]-tiedostoa. - Älä liitä kameraa tässä vaiheessa.
 2. Kaksoisosoita työpöydällä näkyvää [Update_SEL2870V3D]-kuvaketta.
 3. Kaksoisosoita [Lens system software Updater] -kuvaketta.
 4. Ytimen laajennuksen lataamista varten viesti pyytää antamaan sovellukselle luvan tehdä muutoksia. Näppäile järjestelmänvalvojan tilin salasana. 5. Näyttöön tulee objektiivin järjestelmäohjelmiston päivitysohjelman ikkuna.

 6. Kytke kameraan virta. Jos kameran virta on jo kytketty, katkaise virta ja kytke se uudelleen.
  Valitse kamerassa Lens System Software Updaterin ohjeiden mukaisesti [Menu] (Valikko) → [Setup] (Asennus)→ [USB Connection] (USB-yhteys) ja tarkista, onko [Mass Storage] (Massamuisti) -asetus valittu. (Jos käytät QX-sarjaa, tämä vaihe ei ole tarpeen). Jos tilaksi on valittu jokin muu kuin [Mass Storage] (Massamuisti), valitse [Mass Storage] (Massamuisti).


 7. Irrota muistikortti kamerasta ennakkoon. Liitä kamera toimitukseen kuuluvalla USB-kaapelilla tietokoneeseen.
  Jos tietokoneen näyttöön ilmestyy virheilmoitus, toimi seuraavien ohjeiden mukaan.
  - Irrota USB-kaapeli kamerasta ja liitä USB-kaapeli takaisin.
  - Jos tietokoneessa on toinen USB-liitäntä, liitä USB-kaapeli toiseen USB-liitäntään.
 8. Valitse objektiivin järjestelmäohjelmiston päivitysohjelmassa Next (Seuraava). Tietokoneen näyttöön avautuu objektiivin järjestelmäohjelmiston päivitysohjelman ikkuna, kun taas ja kameran näyttöön tulee viesti ”Follow computer instructions.” (Toimi tietokoneen ohjeiden mukaan.).
  Tietokone:

  Kamera:


  Huomautus: Älä tämän jälkeen sammuta kameraa, ennen kuin objektiivin järjestelmäohjelmistopäivitys on valmis.
  Kameramallin mukaan näytön vaihtuminen voi kestää muutaman minuutin.

 9. Vianmääritys:
  • Jos näyttöön tulee viesti ”The update is not available for your model.” (Päivitys ei ole saatavilla omaan malliisi.), tarkista, vastaako asennettava järjestelmäohjelmistotiedosto kameraan kiinnitettyä objektiivia.
   Jos käynnissä on oikea objektiivin järjestelmäohjelmiston päivitysohjelma, sulje päivitysohjelma, irrota USB-kaapeli, sammuta kamera ja palaa vaiheeseen 1 ”Käynnistä objektiivin järjestelmäohjelmiston päivitysohjelma”.
  • Jos näyttöön tulee viesti ”Could not find camera with the lens for this update mounted. (Kameraa, johon on liitetty tätä päivitystä vastaava objektiivi, ei löydy.), tarkista, että onko kamera mainittu ”Mallit, joita ilmoitus koskee” -osassa ja että onko kamera liitetty tietokoneeseen USB-kaapelilla.
 10. Valitse objektiivin järjestelmäohjelmiston päivitysohjelmassa Next (Seuraava). Nykyinen versio ja päivityksen jälkeinen versio tulevat näkyviin näyttöön vasempaan alareunaan. Jos nykyinen objektiivin järjestelmäohjelmiston versio on .03 tai uudempi, päivitystä ei tarvita. Katkaise tässä tapauksessa USB-yhteys ja valitse Finish (Lopeta), sammuta kamera, irrota akku ja/tai verkkolaite, aseta akku takaisin paikalleen tai yhdistä verkkolaite uudelleen ja käynnistä kamera.

  Päivitys vaaditaan  Päivitystä ei vaadita 11. Valitse Next (Seuraava). Tiedot siirretään kameraan (noin 5 sekuntia).
  Huomautus: Älä sammuta kameraa tai irrota USB-kaapelia päivityksen aikana.

 12. Tiedonsiirron päättymisen jälkeen näkyviin tulee seuraava näyttö:


  Valitse Finish (Valmis).
 13. Päivitysprosessi käynnistyy, ja kamerassa näkyvät edistymispalkit (noin 30 sekuntia).

 14. Päivitysprosessi on päättynyt, kun kamerassa näkyy viesti ”Lens update complete.” (Objektiivin päivitys on suoritettu.).
  Jos käytät QX-sarjan mallia, päivitysprosessi on päättynyt, kun QX-sarjan näyttö katoaa.
 15. Irrota USB-kaapeli.
  Huomautus: Kun päivitys on suoritettu, sammuta kamera, irrota akku ja/tai verkkolaite, aseta akku takaisin paikalleen tai yhdistä verkkolaite uudelleen ja käynnistä kamera.

Vaihe 2: varmista, että objektiivin järjestelmäohjelmiston versio on Ver.03

 1. Valitse kamerassa Menu (Valikko) → Setup (Asennus) → Version (Versio).
 2. Objektiivin järjestelmäohjelmiston versio näytetään alla olevan kuvan mukaisesti.