Soveltuvat mallit

Nämä tiedot koskevat seuraavia malleja:

 • MEX-GS820BT

Tietoja tästä latauksesta

Hyödyt ja parannukset

 • Määrittää yksikön suurimman äänenvoimakkuustason (30–50)

Tiedoston tiedot

Tiedoston nimi

 • MEX-GS820BT_v1100.zip

Tiedoston versio

 • 11

Tiedoston koko

 • 2,77 Mt (2 905 123 tavua)

Julkaisupäivämäärä

 • 09-04-2018

Valmisteleminen

 • Laiteohjelmistoversiot, joita päivitys koskee:
  • Jos laitteen laiteohjelmistoversio on 11 tai sitä uudempi, päivitystä ei tarvitse suorittaa

Päälaitteen laiteohjelmistoversion tarkistaminen

 1. Kytke pääyksikön virta.
 2. Sammuta äänilähde ja näytä kello painamalla päälaitteen SRC-painiketta 1 sekunnin ajan.
 3. Paina MENU-painiketta.
 4. Käännä säätökiekko GENERAL-asentoon ja paina säätökiekkoa.
 5. Käännä säätökiekko SET FIRMWARE -asentoon ja paina säätökiekkoa.
 6. Käännä säätökiekko FW VERSION -asentoon ja paina säätökiekkoa. Laiteohjelmiston nykyinen versio tulee näyttöön.

Asenna

1. Valmistelut: USB-tallennuslaitteen valmisteleminen laiteohjelmistopäivitystä varten

 1. Liitä USB-laite tietokoneeseen ja alusta se FAT16- tai FAT32-tiedostojärjestelmän mukaisesti.
 2. Varmista, että tietokoneesta on muodostettu Internet-yhteys.
 3. Lataa päivitystiedosto tietokoneeseen.
  • Tiedoston nimi: MEX-GS820BT_v1100.zip
  • Tiedoston koko: 2,77 Mt (2 905 123 tavua)
 4. Pura ladattu zip-tiedosto.
 5. Kopioi tiedosto "MEX-GS820BT_v1100.dat" tietokoneeseen liitetyn USB-laitteen juurihakemistoon
  Huomautus: Päivitystä ei suoriteta, jollei tiedostoa kopioida USB-laitteen juurihakemistoon tai jos tiedostonimeä muutetaan.
 6. Irrota USB-laite tietokoneesta.

2. Päivitys: päälaitteen laiteohjelmiston päivittäminen USB-tallennuslaitteen avulla

Huomautuksia:

 • Päivitys (autossa tai veneessä) kestää noin 1 minuutin
 • Noudata kaikkia alla olevia ohjeita.
 • Jotta akun jännite ei laske liian alhaiseksi päivitysprosessin aikana, suosittelemme päivityksen tekemistä auton tai veneen moottorin ollessa käynnissä. Ennen kuin aloitat päivitysprosessia auton tai veneen moottorin ollessa käynnissä, varmista, että ajoneuvo on pysäköity turvalliseen paikkaan, ja pidä moottori käynnissä, kunnes päivitys on suoritettu.

 1. Kytke pääyksikön virta.
 2. Sammuta äänilähde ja näytä kello painamalla päälaitteen SRC-painiketta 1 sekunnin ajan.
 3. Paina MENU-painiketta.
 4. Käännä säätökiekko GENERAL-asentoon ja paina säätökiekkoa.
 5. Käännä säätökiekko SET FIRMWARE -asentoon ja paina säätökiekkoa.
 6. Käännä säätökiekko FW UPDATE -asentoon ja paina säätökiekkoa.
 7. Käännä säätökiekko FW UPDATE-YES -asentoon ja paina säätökiekkoa.
 8. Kun näkyvissä on INSERT USB -viesti, liitä USB-tallennuslaite päälaitteen etupaneelin USB-liitäntään.
 9. Päivityksen pitäisi valmistua noin 1 minuutissa. Kun päivitys valmistuu ja onnistuu, laite käynnistyy automaattisesti uudelleen
 10. Varmista, että laiteohjelmistoversioksi on päivitetty versio 11