Artikkelin tunniste : 00242489 / Viimeksi muokattu : 05.03.2020

Yhteyden muodostaminen kodin Wi-Fi-verkkoon ei onnistu

  Vihje

  Seuraavat vaiheet voivat olla erilaisia eri Android-versioissa. Katso, mikä Android-versio laitteessasi on, valitsemalla Settings (Asetukset) > About phone (Tietoja puhelimesta) > Android version (Android-versio). Jos Settings (Asetukset) -kohdassa ei näy About phone (Tietoja puhelimesta) -vaihtoehtoa, valitse System (Järjestelmä).

  • Käynnistä laite uudelleen ja poista sitten Wi-Fi käytöstä ja ota se uudelleen käyttöön.

   Wi-Fi-yhteyden ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä 

  • Käynnistä reititin uudelleen. Tarkista, että reititin on Wi-Fi-sertifioitu. Laitteesi on Wi-Fi-sertifioitu, joten jos reititin ei ole, laitteet eivät välttämättä pysty muodostamaan yhteyttä kunnolla.

   Reitittimen Wi-Fi-sertifioinnin tarkistaminen 

  • Valitse, että laite unohtaa sen Wi-Fi-verkon asetukset, johon haluat muodostaa yhteyden, ja nollaa se sitten.
  • Vahvista, että olet Wi-Fi-reitittimen käyttöalueella. Tarkista Wi-Fi-signaalin voimakkuus  (Wi-Fi-kuvake) tilapalkista. Jos signaali on heikko tai sitä ei ole, siirry lähemmäs Wi-Fi-tukiasemaa eli sitä laitetta, joka tarjoaa Wi-Fi-verkon.
  • Varmista, että reititin käyttää uusinta ohjelmistoversiota. Saat reititinohjelmiston päivitysohjeet reitittimen valmistajalta.
  • Tarkista seuraavat reititinasetukset tietokoneella. Jos et ole varma, miten asetuksia muokataan, lue reitittimen käyttöopas tai ota yhteyttä reitittimen valmistajaan.
   • Verkkotila/nopeus: Vaihda automaattiseen tilaan tai yhdistelmätilaan tilojen b, g tai n sijasta.
   • SSID ja salasana: Varmista, että salasanassa ja SSID:ssä ei ole mitään erikoismerkkejä tai muussa kuin vakiomuotoisessa ASCII-merkistössä koodattuja merkkejä.
   • DHCP: Varmista, että se on käytössä. Voit kokeilla myös kiinteän IP-osoitteen asettamista, jos sinulla on ongelmia internetin käytössä Wi-Fi-yhteydellä.
   • MAC-suodatin: Varmista, että se ei ole käytössä. Määritä myös laite sallituksi.
   • Kanava: Kokeile jotakin toista kanavaa, mielellään kanavaa 11 tai jotain sitä edeltävää kanavaa.
  • Lisää laitteen MAC-osoite Wi-Fi-reitittimen MAC-suodatintaulukkoon. Jotkin reitittimet edellyttävät MAC-osoitetta.
   Jos haluat tietää, miten MAC-osoite lisätään MAC-suodatustaulukkoon, lue reitittimen käyttöopas tai ota yhteyttä reitittimen valmistajaan.

  Laitteen MAC-osoitteen tarkistaminen 

  • Palauta laitteen tehdasasetukset. Tämä on joskus paras ratkaisu, jos laitteesi lakkaa toimimasta oikein. Ota kuitenkin huomioon, että tehdasasetusten palauttaminen poistaa laitteen sisäisestä muistista kaiken henkilökohtaisen sisältösi. Muista varmuuskopioida tiedot, jotka haluat säilyttää.

  Tietojen varmuuskopiointi tietokoneella 

  Sovellusten, puheluasetusten ja puheluhistorian varmuuskopiointi ja synkronointi 

  Laitteen tehdasasetusten palauttaminen (Android 10) 

  Laitteen tehdasasetusten palauttaminen (Android 9) 

  Laitteen tehdasasetusten palauttaminen (Android 8)