Malli, jota ongelma koskee

Nämä tiedot koskevat seuraavia malleja:

 • ILCE-7SM3

Tietoja tästä latauksesta

Hyödyt ja parannukset

 • Korjaa ongelman, jossa kuvaprofiili otetaan joskus käyttöön, vaikka kuvaprofiiliominaisuuden asetuksena on Off (Ei käytössä)
 • Parantaa kameran yleistä vakautta Imaging Edge Desktop (Remote)- tai Imaging Edge Mobile -sovellusta käytettäessä
 • Korjaa ongelman, jossa lyhyellä valotusajalla kuvattaessa näkyviin saattaa tulla virheilmoitus
 • Korjaa ongelman, jossa Save/Load Settings (Tallenna/lataa aset.) ei välttämättä lataa muistikortille tallennettua tiedostoa
 • Parantaa kameran yleistä vakautta

Aiemmat hyödyt ja parannukset

Katso aiemmat hyödyt ja parannukset

Tiedoston tiedot

Tiedoston nimi

 • Update_ILCE7SM3V201.dmg

Tiedoston versio

 • 2.01

Tiedoston koko

 • 619.9 Mt (619 917 938 tavua)

Julkaisupäivämäärä

 • 22-04-2021

Valmisteleminen

Tarkista järjestelmäohjelmiston versio

Tarkista järjestelmän ohjelmistoversio seuraavien ohjeiden mukaan. Jos järjestelmän ohjelmistoversio on versio2.00 tai aiempi, päivitys tarvitaan.
HUOMAUTUS: Jos Date/Time (Päivämäärä/aika) -asetusnäyttö tulee näkyviin, kun käynnistät kameran, määritä päivämäärälle ja ajalle oikeat arvot.

 1. Valitse Menu → Setup → Setup Option → Version (Valikko → Asennus → Asennusvaihtoehto → Versio).
 2. Järjestelmäohjelmiston versio näytetään alla olevan kuvan mukaisesti.
  Kuva, jossa näkyy nykyinen järjestelmäohjelmiston versio

Järjestelmävaatimukset

Käyttöjärjestelmät

Järjestelmäohjelmistopäivityksen uusin versio on yhteensopiva seuraavien Macintosh-versioiden kanssa:

 • macOS 10.14, 10.15, 11

Tietokonelaitteisto

Järjestelmäohjelmistopäivityksen laitteistovaatimukset:

 • Mac, jossa on Intel-suoritin (Mac-malleja, joissa on Apple Silicon ei tueta)
 • Kiintolevytila: vähintään 700 Mt
 • RAM: vähintään 700 Mt

Muu laitteisto

 • Laitteen virtalähde
  • Täyteen ladattu ladattava akku NP-FZ100.
   HUOMAUTUS: Päivityksen voi tehdä vain, kun akun varaus on vähintään  (kolme palkkia). On suositeltavaa käyttää täyteen ladattua akkua. Irrota pystykahva ennen järjestelmäohjelmiston päivittämistä.
 • Kameran toimitukseen kuuluva USB-kaapeli.
  HUOMAUTUS: Päivitystoiminnon toimivuutta ei taata muilla USB-kaapeleilla.

Lataa ja asenna

Tärkeä huomautus

 • Sulje kaikki muut sovellusohjelmistot ennen järjestelmäohjelmiston päivittämistä.
 • Käytä täyteen ladattua ladattavaa akkua NP-FZ100.
 • Älä irrota akkua päivityksen aikana, koska kamerasta voi äkillisen virrankatkaisun vuoksi tulla käyttökelvoton.
 • Poista muistikortti kamerasta ennen päivittämisen aloittamista.
 • Järjestelmän ohjelmistopäivitys kestää noin 24 minuuttia. Estä tietokonetta siirtymästä lepotilaan tänä aikana.
  HUOMAUTUS: Jos tietokone siirtyy lepotilaan ja päivitys keskeytyy, koko päivitysprosessi on aloitettava alusta.
 • Älä avaa System Software Updater -valikon kohtaa About This System Software Updater (Tietoja tästä ohjelmiston päivitysohjelmasta), koska päivitysohjelmisto saattaa kaatua.
 • Älä liitä kameraa muihin laitteisiin kuin tietokoneeseen.
 • Älä liitä kameraa ja tietokonetta tässä vaiheessa.
 • Varmista, että tietokoneesta on muodostettu Internet-yhteys.
 • Noudata System Software Updater -ikkunassa annettuja ohjeita ja valitse kamerassa Menu SetupUSB  USB Connection (Valikko → Asennus → USB → USB-yhteys) ja varmista, että valittuna on Mass Storage (Massamuisti). Jos valittuna on jokin muu tila kuin Mass Storage (Massamuisti), valitse Mass Storage (Massamuisti).

Sony Camera Driver -ohjelmiston lataaminen:

 1. Siirry Sony Camera Driver -ohjelmiston lataussivulle.
 2. Napsauta Download (Lataa) -painiketta.
 3. Kun olet lukenut vastuuvapauslausekkeen, valitse Download (Lataa).
  HUOMAUTUS: Camera_Driver_2102a.dmg-tiedoston lataus alkaa.
 4. Tallenna tiedosto tietokoneesi työpöydälle (suositus).
  Tiedoston koko: 130 Kt (129 582 tavua)

Päivityksen lataaminen:

 1. Napsauta yllä olevaa Download (Lataa) -painiketta.
 2. Kun olet lukenut vastuuvapauslausekkeen, valitse Download (Lataa).
  HUOMAUTUS: Update_ILCE7SM3V201.dmg-tiedoston lataus alkaa.
 3. Tallenna tiedosto tietokoneesi työpöydälle (suositus).
  Tiedoston koko: 619.9 Mt (619 917 938 tavua)

Vaihe 1: Sony Camera Driver -ohjelmiston asentaminen

 1. Sulje kaikki tietokoneessa käynnissä olevat ohjelmat.
 2. Kaksoisnapsauta lataamaasi Camera_Driver_2102a.dmg-tiedostoa. Älä liitä kameraa tässä vaiheessa.
  HUOMAUTUS: Jos olet liittänyt kameran tietokoneeseen, irrota se ennen seuraavia toimenpiteitä.
 3. Sony Camera Driver Installer avataan.
 4. Kaksoisnapsauta SonyCameraDriver.pkg-kuvaketta.
 5. Asennusohjelman näyttö aukeaa. Noudata ohjeita. 
 6. Sinua pyydetään sallimaan asennuksen aloittaminen. Näppäile järjestelmänvalvojan tilin salasana.

  HUOMAUTUKSIA:
  • Jos käyttöjärjestelmässä näkyy System Extension Blocked (Järjestelmälaajennus estetty) -viesti (viestin sisältö vaihtelee käyttöjärjestelmän mukaan, Extension  (Laajennus) viittaa Sony Camera Driveriin), napsauta Open Security Preferences (Avaa suojausasetukset) -painiketta. MacOS:n Security & Privacy (Suojaus ja tietoturva) -näyttö tulee näkyviin.
  • Jos käyttöjärjestelmä ei näytä System Extension Blocked (Järjestelmälaajennus estetty) -viestiä, jatka vaiheeseen 2: Käynnistä päivitysohjelma.
 7. Avaa Security & Privacy (Suojaus ja tietoturva) -näytössä General (Yleistä) -välilehti ja napsauta avainkuvaketta. Kun sinua pyydetään antamaan salasana, kirjoita järjestelmänvalvojan tilin salasana ja napsauta sitten Unlock (Avaa lukitus) -painiketta.
 8. Napsauta Allow (Salli) -painiketta, jotta järjestelmä voi alkaa ladata Sony Imaging Products & Solutions Incin järjestelmäohjelmistoa.
 9. Jos näkyviin tulee uudelleenkäynnistyspyyntö, kun olet napsauttanut Allow (Salli) -painiketta, käynnistä tietokone uudelleen ja palaa päivitysprosessin alkuun.
 10. Jos Security and Privacy (Suojaus ja tietoturva) -näyttö ei katoa, sulje ikkuna.

Vaihe 2: Käynnistä päivitysohjelma

 1. Kaksoisnapsauta lataamaasi Update_ILCE7SM3V201.dmg-tiedostoa. Älä liitä kameraa tässä vaiheessa.
 2. Update_ILCE7SM3V201 avataan.
 3. Kaksoisnapsauta SystemSoftwareUpdater-kuvaketta.
 4. Näkyviin tuleva viesti kehottaa sallimaan sovelluksen tehdä muutoksia. Näppäile järjestelmänvalvojan tilin salasana.
 5. System Software Updater käynnistyy.

  HUOMAUTUKSIA:
  • Jos järjestelmä ei ole valmis aloittamaan päivitystä, näkyviin tulee virheilmoitus
   Toimi viestin mukaisesti ja kaksoisnapsauta sitten uudelleen SystemSoftwareUpdater-kuvaketta.
  • Jos viesti You need to restart your computer (Tietokone on käynnistettävä uudelleen) tulee näkyviin,
   käynnistä tietokone uudelleen ja kaksoisnapsauta sitten uudelleen SystemSoftwareUpdater-kuvaketta.
  • Jos näkyviin tulee viesti You need to install Sony Camera Driver (Sony Camera Driver on asennettava)
   suorita vaihe 1: Sony Camera Driver -ohjelmiston asentaminen.
   Kaksoisnapsauta sitten SystemSoftwareUpdater-kuvaketta uudelleen.
  • Jos viesti Check the Security & Privacy setting. (Tarkasta suojaus- ja tietoturva-asetukset) tulee näkyviin,
   suorita vaiheet 7 ja 8 osiosta vaihe 1: Sony Camera Driver -ohjelmiston asentaminen.
   Käynnistä tietokone uudelleen ja kaksoisnapsauta sitten SystemSoftwareUpdater-kuvaketta.
 6. Käynnistä kamera ja liitä se tietokoneeseen mukana toimitetulla USB-kaapelilla. Kameran LCD-näytössä näkyy USB Mode (USB-tila).
 7. Valitse Next (Seuraava).
  Nykyinen versio ja päivitetty versio tulevat näkyviin näytön vasempaan alareunaan.
  HUOMAUTUS: Jos tietokone ei löydä laitetta, ilmoitus Could not find the camera for this update (Päivitystä varten ei löydetty kameraa) tulee näkyviin. Kokeile seuraavaa:
  • Irrota USB-kaapeli ja liitä se uudelleen.
  • Jos tietokoneessa on useita USB-liitäntöjä, kokeile toista liitäntää.
   TÄRKEÄÄ: älä sammuta kameraa tai irrota USB-kaapelia päivityksen aikana.
 8. Kun olet vahvistanut, että nykyinen ohjelmistoversio on versio 2.00 tai aiempi, valitse Next (Seuraava). Jos nykyinen järjestelmäohjelmiston versio on versio 2.01,päivitystä ei tarvita. Irrota tässä tapauksessa kamera tietokoneesta ja valitse Finish (Valmis), sammuta kamera, irrota akku, aseta akku takaisin paikalleen ja käynnistä kamera uudelleen.
  Päivitys vaaditaan
  Kuva, jossa näkyy nykyinen järjestelmäohjelmiston versio System Software Updater -ikkunassa

  Päivitystä ei vaadita
  Kuva, jossa näkyy uusin versio System Software Updater -ikkunassa
 9. Kameran asetukset palautetaan automaattisesti.

  HUOMAUTUS: Latauskuvake ei ehkä näy kaikissa käyttöjärjestelmäversioissa.
 10. Aloita päivitys.
  Automaattisen palautuksen jälkeen päivitys alkaa ja etenemispalkki ilmestyy näyttöön.
  TÄRKEÄÄ: älä sammuta kameraa tai irrota USB-kaapelia päivityksen aikana.
  HUOMAUTUS: Päivitys kestää noin 24 minuuttia.
 11. Kun päivitys on valmis, kamera käynnistyy automaattisesti uudelleen.
 12. Kun LCD-näyttö tulee näkyviin, valitse Finish (Valmis) ja irrota USB-kaapeli.

  HUOMAUTUS: Uudelleenkäynnistyksen jälkeen näyttöön saattaa tulla tietojen palauttamista koskeva varoitus. Tämä on normaalia. Odota niin kauan, että varoitus katoaa näytöstä.

Vaihe 3: Varmista laitteen järjestelmän ohjelmistoversio.

 1. Valitse kamerassa Menu Setup Setup OptionVersion (Valikko → Asennus → Asennusvaihtoehto → Versio).
 2. Järjestelmäohjelmiston versio näytetään alla olevan kuvan mukaisesti.
  Kuva, jossa näkyy päivitetty ohjelmistoversio

Kysymyksiä ja vastauksia

Päivitys ei valmistu

Jos näyttö on musta yli 24 minuutin ajan, tee vianmääritys noudattamalla seuraavia ohjeita:

 1. Irrota USB-kaapeli tietokoneesta.
 2. Irrota akku ja verkkolaite kamerasta, odota muutama minuutti ja aseta akku takaisin paikalleen tai liitä verkkolaite.
 3. Käynnistä tietokone uudelleen.
 4. Kytke kameraan virta ja suorita asennus uudelleen.