Malli, jota ongelma koskee

Nämä tiedot koskevat seuraavia malleja:

 • ILCE-9M2

Tietoja tästä latauksesta

Hyödyt ja parannukset

TÄRKEÄÄ: Jos päivität tähän versioon versiosta 2.00 tai aikaisemmasta, kameran asetukset alustetaan uudestaan. Tämän vuoksi on suositeltavaa tallentaa nykyiset asetukset ennen päivittämistä. Voit tallentaa nykyiset asetukset muistikortille käyttämällä Save/Load Settings (Tallenna/lataa aset.) -toimintoa ja palauttaa ne päivityksen jälkeen.

Huomautus: Lisätietoja asetusten tallentamisesta ja tallennettavista kohteista on käyttöoppaan kohdassa Save/Load Settings (Tallenna/lataa aset.).

 • Parantaa toimivuutta Remote Camera Tool -työkalua käytettäessä
  Huomautus: Päivitä Remote Camera Tool uusimpaan versioon
 • Korjaa ongelman, jossa akun virtatasonilmaisin ei välttämättä näy oikein pystykahvaa käytettäessä
 • Parantaa kameran yleistä vakautta

Aiemmat hyödyt ja parannukset

Katso aiemmat hyödyt ja parannukset

Tiedoston tiedot

Tiedoston nimi

 • Update_ILCE9M2V310.exe

Tiedoston versio

 • 3.10

Tiedoston koko

 • 332 Mt (348 212 592 tavua)

Julkaisupäivämäärä

 • 17-06-2021

Valmistelut

Tarkista järjestelmäohjelmiston versio

Tarkista järjestelmän ohjelmistoversio seuraavien ohjeiden mukaan. Jos järjestelmäohjelmiston versio on versio 3.00 tai aiempi, päivitys tarvitaan.
Huomautus: Jos Date/Time (Päivämäärä/aika) -asetusnäyttö tulee näkyviin, kun käynnistät kameran, määritä päivämäärälle ja ajalle oikeat arvot.

 1. Valitse MenuSetup6Version (Valikko > Asennus6 > Versio).
 2. Järjestelmäohjelmiston versio näytetään alla olevan kuvan mukaisesti.
  Kuva, jossa näkyy nykyinen järjestelmäohjelmiston versio

Järjestelmävaatimukset

Käyttöjärjestelmät

Järjestelmäohjelmistopäivityksen uusin versio on yhteensopiva seuraavien Microsoft Windows -versioiden kanssa:

 • Windows 10
 • Windows 8.1

Tietokonelaitteisto

Järjestelmäohjelmistopäivityksen laitteistovaatimukset:

 • Kiintolevytila: vähintään 600 Mt
 • RAM: vähintään 600 Mt

Muu laitteisto

 • Kameran virtalähde: täyteen ladattu ladattava akku NP-FZ100.
  Huomautus: Päivityksen voi tehdä vain, kun akun varaus on vähintään  (kolme palkkia). On suositeltavaa käyttää täyteen ladattua akkua. Irrota pystykahva ennen järjestelmäohjelmiston päivittämistä.
 • Kameran toimitukseen kuuluva USB-kaapeli.
  Huomautus: Päivitystoiminnon toimivuutta ei taata muilla USB-kaapeleilla.

Lataa ja asenna

Tärkeä huomautus

 • Sulje kaikki muut sovellusohjelmistot ennen järjestelmäohjelmiston päivittämistä.
 • Käytä täyteen ladattua ladattavaa akkua (NP-FZ100).
 • Älä irrota akkua päivityksen aikana, koska kamerasta voi äkillisen virrankatkaisun vuoksi tulla käyttökelvoton.
 • Poista muistikortti kamerasta ennen päivittämisen aloittamista.
 • Järjestelmäohjelmistopäivitys kestää noin 10 minuuttia. Estä tietokonetta siirtymästä lepotilaan tänä aikana.
  Huomautus: Jos tietokone siirtyy lepotilaan ja päivitys keskeytyy, koko päivitysprosessi on aloitettava alusta.
 • Älä avaa System Software Updater -valikon kohtaa About This System Software Updater (Tietoja tästä ohjelmiston päivitysohjelmasta), koska päivitysohjelmisto saattaa kaatua.
 • Älä liitä kameraa muihin laitteisiin kuin tietokoneeseen.
 • Älä liitä kameraa ja tietokonetta tässä vaiheessa.
 • Varmista, että tietokoneesta on muodostettu Internet-yhteys.
 • Noudata System Software Updater -ikkunassa annettavia ohjeita ja valitse kamerassa Menu (Valikko) → Setup3 (Asennus3) → USB Connection (USB-yhteys) ja varmista, että valittuna on Mass Storage (Massamuisti). Jos valittuna on jokin muu tila kuin Mass Storage (Massamuisti), valitse Mass Storage (Massamuisti).

Päivityksen lataaminen:

 1. Napsauta yllä olevaa Download (Lataa) -painiketta.
 2. Kun olet lukenut vastuuvapauslausekkeen, valitse Download (Lataa).
 3. Tiedoston Update_ILCE9M2V310.exe lataus alkaa.
  Huomautus: Tiedoston koko: 332 Mt (348 212 592 tavua)
 4. Tallenna tiedosto tietokoneesi työpöydälle (suositus).
  Huomautus: Microsoft Edgen vakioasetuksilla päivitystiedosto tallennetaan Downloads (Lataukset) -kansioon. Napsauta Desktop (Työpöytä) -ruutua aloitusnäytössä ja hae ladattu tiedosto Downloads (Lataukset) -kansiosta Windowsin Resurssienhallinnassa.

Vaihe 1: Käynnistä päivitysohjelma

 1. Sulje kaikki tietokoneessa käynnissä olevat ohjelmat.
 2. Kaksoisnapsauta lataamaasi Update_ILCE9M2V310.exe-tiedostoa. Älä liitä kameraa tietokoneeseen tässä vaiheessa.
 3. System Software Updater käynnistyy.
 4. Käynnistä kamera ja liitä se tietokoneeseen mukana toimitetulla USB-kaapelilla. Kun teet näin, USB Mode (USB-tila) tulee näkyviin kameran LCD-näyttöön.
 5. Valitse Next (Seuraava). Nykyinen versio ja päivitetty versio tulevat näkyviin näytön vasempaan alareunaan.
  Huomautus: Jos tietokone ei löydä laitetta, ilmoitus Could not find the camera for this update (Päivitystä varten ei löydetty kameraa) tulee näkyviin. Kokeile seuraavaa:
  • Irrota USB-kaapeli ja liitä se uudelleen.
  • Jos tietokoneessa on useita USB-liitäntöjä, kokeile toista liitäntää.
  TÄRKEÄÄ: älä sammuta kameraa tai irrota USB-kaapelia päivityksen aikana.
 6. Kun olet vahvistanut, että nykyinen ohjelmistoversio on versio 3.00 tai aiempi, valitse Next (Seuraava). Jos järjestelmän nykyinen ohjelmistoversio on versio 3.10, päivitystä ei tarvita. Irrota tässä tapauksessa kamera tietokoneesta ja valitse Finish (Valmis), sammuta kamera, irrota akku, aseta akku takaisin paikalleen ja käynnistä kamera uudelleen.
  • Päivitys vaaditaan
   Kuva, jossa näkyy järjestelmäohjelmiston nykyinen versio järjestelmäohjelmiston päivitysohjelmassa
  • Päivitystä ei vaadita
   Kuva, jossa näkyy ohjelmiston uusin versio järjestelmäohjelmiston päivitysohjelmassa
 7. Kameran uudelleenasetus tehdään automaattisesti.
 8. Aloita päivitys. Automaattisen palautuksen jälkeen päivitys alkaa ja etenemispalkki ilmestyy näyttöön. Päivitys kestää noin 10 minuuttia.
  TÄRKEÄÄ: älä sammuta kameraa tai irrota USB-kaapelia päivityksen aikana.
 9. Kun päivitys on suoritettu, kamera käynnistyy automaattisesti uudelleen. Kun LCD-näyttö tulee näkyviin, valitse Finish (Valmis) ja irrota USB-kaapeli.

  Huomautus: Uudelleenkäynnistyksen jälkeen näyttöön saattaa tulla tietojen palauttamista koskeva varoitus. Tämä on normaalia. Odota niin kauan, että varoitus katoaa näytöstä.

Vaihe 2: Varmista laitteen järjestelmän ohjelmistoversio

 1. Valitse kamerassa Menu (Valikko) → Setup6 (Asennus6) → Version (Versio).
 2. Järjestelmäohjelmiston versio näytetään alla olevan kuvan mukaisesti.
  Kuva, jossa näkyy päivitetty ohjelmistoversio

Kysymyksiä ja vastauksia

Päivitys ei valmistu

Jos näyttö on musta yli 10 minuutin ajan, tee vianmääritys noudattamalla seuraavia ohjeita:

 1. Irrota USB-kaapeli tietokoneesta.
 2. Irrota akku ja verkkolaite kamerasta, odota muutama minuutti ja aseta akku takaisin paikalleen tai liitä verkkolaite.
 3. Käynnistä tietokone uudelleen.
 4. Kytke kameraan virta ja suorita asennus uudelleen.