Kun päivität tähän versioon, kameran asetukset alustetaan uudelleen. Tämän vuoksi on suositeltavaa tallentaa nykyiset asetukset ennen päivittämistä. Voit tallentaa nykyiset asetukset muistikortille käyttämällä Save/Load Settings (Tallenna/lataa aset.) -toimintoa ja palauttaa ne päivityksen jälkeen.

HUOMAUTUS: Lisätietoja asetusten tallentamisesta ja tallennettavista kohteista on käyttöoppaan kohdassa Save/Load Settings (Tallenna/lataa aset.).

Windows

Mac