Malli, jota ongelma koskee

Nämä tiedot koskevat seuraavia malleja:

 • ILME-FX6T
 • ILME-FX6TK
 • ILME-FX6V

Tietoja tästä latauksesta

Hyödyt ja parannukset

 • Lisää 100P- ja 120P-vaihtoehdot Slow & Quick Motion (Hidastettu ja nopeutettu kuvaus) -kuvataajuusvalikkoon, kun koodekiksi on valittu RAW tai RAW & XAVC-I.
 • Parantaa kameran yleistä vakautta

Aiemmat hyödyt ja parannukset

 • Korjaa ongelman, jossa EI-arvo ei heijastu oikein Cine EI -tilassa tapahtuvan toiston aikana
 • Parantaa kameran yleistä vakautta

HUOMAUTUS: Kysy huollosta lisätietoja aiemmista versioista.

Tiedoston tiedot

Tiedoston nimi

 • BODYDATA.DAT

Julkaisupäivämäärä

 • 【DATE】

Valmisteleminen

Tässä asiakirjassa kerrotaan, miten ILME-FX6:n järjestelmäohjelmisto päivitetään. Version päivitystiedot tallennetaan ensin SDXC-tyypin SD-kortille tai CFexpress Type A -muistikortille, minkä jälkeen päivitys tehdään valikon kautta.
HUOMAUTUKSIA:

 • CFexpress Type A -muistikorttiin viitataan tässä asiakirjassa CFexpress-korttina.
 • Lisätietoja valikon toiminnasta on käyttöohjeissa.

Nykyisen version tarkistaminen

Käyttöjärjestelmät

Valitsemalla VersionVersion Number (Versio → Versionumero) Maintenance (Ylläpito) -valikossa saat ILME-FX6-version näkyviin.

Huomautuksia päivittämisestä

 • Liitä aina mukana toimitettava verkkolaite päivityksen ajaksi. Jos on akku on liitettynä samanaikaisesti, päivitys jatkuu, jos verkkolaite irrotetaan myöhemmin.
 • Irrota liitetyt laitteet (esimerkiksi USB-laitteet, SDI, HDMI, mikrofoni, sovittimeen kiinnitettävät lisävarusteet) ja poista kaikki tallennusvälineet, joita ei käytetä päivityksessä.
 • Varmista, että käytettävä SD-kortti on SDXC- tai CFexpress-muistikortti. Tietoa tuetuista SDXC- ja CFexpress-korteista on käyttöohjeissa.
 • Käytä SDXC- tai CFexpress-korttia, joka on alustettu muistikorttipaikassa käyttäen laitteen alustustoimintoa. Lisätietoja alustustoiminnosta on käyttöohjeissa.

Version päivitystietojen tallentaminen SDXC- tai CFexpress-kortille

 1. Aseta alustettu SDXC- tai CFexpress-kortti tietokoneeseen.
 2. Lataa version päivitystietojen ZIP-tiedosto version päivitystietojen lataussivustolta ja tallenna tiedot tietokoneeseen.
 3. Pura ZIP-tiedosto ja nouda version päivitystiedot (.dat-tiedostopääte) ja tallenna tiedot SDXC- tai CFexpress-kortin juurihakemistoon.

HUOMAUTUS: älä muuta tiedoston nimeä.

Järjestelmäohjelmiston version päivittäminen

HUOMAUTUS: Älä tee mitään seuraavista järjestelmäohjelmiston päivityksen aikana. Version päivitystä ei voida saattaa loppuun, mikä saattaa johtaa laitteen toimintahäiriöön.

 • Älä poista SDXC- tai CFexpress-korttia laitteesta
 • Älä sammuta laitetta

Lisätietoja laitteen toiminnasta on käyttöohjeissa.

 1. Aseta SDXC- tai CFexpress-kortti, johon version päivitystiedot on tallennettu, laitteen korttipaikkaan B.
  HUOMAUTUS: vain korttipaikka B tunnistaa version päivitystiedot.
 2. Valitse Version Version Up (Versio > Version nosto) Maintenance (Ylläpito) -valikossa ja valitse Execute (Suorita).
  HUOMAUTUS: Viesti Please use the AC Adapter (Käytä verkkolaitetta) tulee näkyviin. Jos version päivitystietoja ei voida määrittää, kohtaa Version Up (Version nosto) ei voi valita.
 3. Valitse Execute (Suorita) version päivityksen vahvistusnäytössä.
  HUOMAUTUS: Näet viestin Version Update VX.XXVY.YY (Version päivitys VX.XX → VY.YY, jossa X.XX on nykyinen versionumero ja Y.YY uusimman version numero).

 4. Valitse uudelleen Execute (Suorita) version päivityksen vahvistusnäytössä. Version päivitys alkaa. Kun version päivitys alkaa, käyttöilmaisin vilkkuu. Prosessi kestää noin 6 minuuttia (aika vaihtelee vanhan ja uuden version yhdistelmän mukaan). Kun versio on päivitetty, käyttöilmaisin lakkaa vilkkumasta ja laite käynnistyy uudelleen automaattisesti.
  HUOMAUTUS: Jos näyttö on musta 15 minuuttia tai kauemmin, aseta laitteen virtakytkin OFF-asentoon, irrota ja kytke uudelleen virtajohto ja aseta virtakytkin sitten ON-asentoon. Tarkista version päivitysmenetelmä ja aloita päivittäminen uudestaan vaiheesta 1. Jos version päivitysongelma jatkuu eikä päivitys onnistu, laitteessa saattaa olla vika. Ota yhteyttä Sonyn huoltoedustajaan.

 5. Tarkista, että versio on päivitetty (katso kohta Nykyisen version tarkistaminen). Jos järjestelmäohjelmistoa ei ole päivitetty uusimpaan versioon, tarkista version päivitysmenetelmä ja aloita päivittäminen uudestaan vaiheesta 1.