Malli, jota ongelma koskee

Nämä tiedot koskevat seuraavia malleja:

 • ILME-FX6T
 • ILME-FX6TK
 • ILME-FX6V

Vaadittavat lataukset

Lue tämä osio ennen tiedoston lataamista.

Lataa ensin Sony Camera Driver -ohjelmisto, jotta voit asentaa tämän päivityksen. Lisätietoja on tämän artikkelin kohdassa Sony Camera Driver -ohjelmiston lataaminen.

Tietoja tästä latauksesta

Hyödyt ja parannukset

 • Lisää 100P- ja 120P-vaihtoehdot Slow & Quick Motion (Hidastettu ja nopeutettu kuvaus) -kuvataajuusvalikkoon, kun koodekiksi on valittu RAW tai RAW & XAVC-I.
 • Parantaa kameran yleistä vakautta

Aiemmat hyödyt ja parannukset

 • Korjaa ongelman, jossa EI-arvo ei heijastu oikein Cine EI -tilassa tapahtuvan toiston aikana
 • Parantaa kameran yleistä vakautta

HUOMAUTUS: Kysy huollosta lisätietoja aiemmista versioista.

Tiedoston tiedot

Tiedoston nimi

 • Update_ILMEFX6V110.dmg

Tiedoston versio

 • 1.10

Tiedoston koko

 • 561.4 Mt (561 445 368 tavua)

Julkaisupäivämäärä

 • 20-05-2021

Valmisteleminen

Tarkista järjestelmäohjelmiston versio

Tarkista järjestelmän ohjelmistoversio seuraavien ohjeiden mukaan. Jos järjestelmän ohjelmistoversio on1.01 tai aiempi, päivitys tarvitaan.
HUOMAUTUS: Jos Date/Time (Päivämäärä/aika) -asetusnäyttö tulee näkyviin, kun käynnistät kameran, määritä päivämäärälle ja ajalle oikeat arvot.

 1. Valitse kamerassa MenuMaintenanceVersion (Valikko → Ylläpito → Versio).
 2. Järjestelmäohjelmiston versio näytetään alla olevan kuvan mukaisesti.
  Kuva, jossa näkyy nykyinen järjestelmäohjelmiston versio

Järjestelmävaatimukset

Käyttöjärjestelmät

Järjestelmäohjelmistopäivityksen uusin versio on yhteensopiva seuraavien Macintosh-versioiden kanssa:

 • macOS 10.14, 10.15, 11

Tietokonelaitteisto

Järjestelmäohjelmistopäivityksen uusin versio on yhteensopiva seuraavien laitteiden kanssa:

 • Mac, jossa on Intel-suoritin (Mac-malleja, joissa on Apple Silicon ei tueta)
 • Kiintolevytila: vähintään 600 Mt
 • RAM: vähintään 600 Mt

Muu laitteisto

 • Kameran virtalähde
  • Verkkolaite
 • Kameran mukana toimitettava USB-kaapeli
  HUOMAUTUS: Päivitystoiminnon toimivuutta ei taata muilla USB-kaapeleilla.

Lataa ja asenna

Tärkeä huomautus

 • Sulje kaikki muut sovellusohjelmistot ennen järjestelmäohjelmiston päivittämistä.
 • Liitä aina verkkolaite päivityksen ajaksi. Jos akku on liitettynä samanaikaisesti, päivitys jatkuu, jos verkkolaite irrotetaan myöhemmin.
 • Poista muistikortti kamerasta ennen päivittämisen aloittamista.
 • Järjestelmän ohjelmistopäivitys kestää noin 24 minuuttia. Estä tietokonetta siirtymästä lepotilaan tänä aikana.
  HUOMAUTUS: Jos tietokone siirtyy lepotilaan ja päivitys keskeytyy, koko päivitysprosessi on aloitettava alusta.
 • Älä avaa System Software Updater -valikon kohtaa About This System Software Updater (Tietoja tästä ohjelmiston päivitysohjelmasta), koska päivitysohjelmisto saattaa kaatua.
 • Älä liitä kameraa muihin laitteisiin kuin tietokoneeseen.
 • Älä liitä kameraa ja tietokonetta tässä vaiheessa.
 • Varmista, että tietokoneesta on muodostettu Internet-yhteys.

Sony Camera Driver -ohjelmiston lataaminen:

 1. Siirry Sony Camera Driver -ohjelmiston lataussivulle.
 2. Napsauta Download (Lataa) -painiketta.
 3. Kun olet lukenut vastuuvapauslausekkeen, valitse Download (Lataa).
  HUOMAUTUS: Camera_Driver_2102a.dmg-tiedoston lataus alkaa.
 4. Tallenna tiedosto tietokoneesi työpöydälle (suositus).
  HUOMAUTUS: Tiedoston koko: 130 kt (129 582 tavua)

Päivityksen lataaminen:

 1. Napsauta yllä olevaa Download (Lataa) -painiketta.
 2. Kun olet lukenut vastuuvapauslausekkeen, valitse Download (Lataa).
  HUOMAUTUS: Update_ILMEFX6V110.dmg-tiedoston lataus alkaa.
 3. Tallenna tiedosto tietokoneesi työpöydälle (suositus).
  HUOMAUTUS: Tiedoston koko: 561.4 Mt (561 445 368 tavua)

Vaihe 1: Sony Camera Driver -ohjelmiston asentaminen

 1. Sulje kaikki tietokoneessa käynnissä olevat ohjelmat.
 2. Kaksoisnapsauta lataamaasi Camera_Driver_2102a.dmg-tiedostoa. Älä liitä kameraa tässä vaiheessa.
  HUOMAUTUS: Jos olet liittänyt kameran tietokoneeseen, irrota se ennen seuraavia toimenpiteitä.
 3. Sony Camera Driver Installer avataan.
 4. Kaksoisnapsauta SonyCameraDriver.pkg-kuvaketta.
 5. Asennusohjelman näyttö aukeaa. Noudata ohjeita.
 6. Sinua pyydetään sallimaan asennuksen aloittaminen. Näppäile järjestelmänvalvojan tilin salasana.

  HUOMAUTUKSIA:
  • Jos käyttöjärjestelmässä näkyy System Extension Blocked (Järjestelmälaajennus estetty) -viesti (viestin sisältö vaihtelee käyttöjärjestelmän version mukaan), napsauta Open Security Preferences (Avaa suojausasetukset) -painiketta. MacOS:n Security & Privacy (Suojaus ja tietoturva) -näyttö tulee näkyviin.
  • Jos käyttöjärjestelmä ei näytä System Extension Blocked (Järjestelmälaajennus estetty) -viestiä, jatka eteenpäin vaiheesta 2: Käynnistä päivitysohjelma.
 7. Avaa Security & Privacy (Suojaus ja tietoturva) -näytössä General (Yleistä) -välilehti ja napsauta avainkuvaketta. Kun sinua pyydetään antamaan salasana, kirjoita järjestelmänvalvojan tilin salasana ja napsauta sitten Unlock (Avaa lukitus) -painiketta.
 8. Napsauta Allow (Salli) -painiketta, jotta järjestelmä voi alkaa ladata järjestelmäohjelmistoa.
 9. Jos näkyviin tulee uudelleenkäynnistyspyyntö, kun olet napsauttanut Allow (Salli) -painiketta, käynnistä tietokone uudelleen ja palaa päivitysprosessin alkuun.
 10. Jos Security and Privacy (Suojaus ja tietoturva) -näyttö ei katoa, sulje ikkuna.

Vaihe 2: Käynnistä päivitysohjelma

 1. Kaksoisnapsauta lataamaasi Update_ILMEFX6V110.dmg-tiedostoa. Älä liitä kameraa tässä vaiheessa.
 2. Update_ILMEFX6V110 avataan.
 3. Kaksoisnapsauta SystemSoftwareUpdater-kuvaketta.
 4. Näkyviin tuleva viesti kehottaa sallimaan sovelluksen tehdä muutoksia. Näppäile järjestelmänvalvojan tilin salasana.
 5. System Software Updater käynnistyy.

  HUOMAUTUKSIA:
  • Jos järjestelmä ei ole valmis aloittamaan päivitystä, näkyviin tulee virheilmoitus. Toimi viestin mukaisesti ja kaksoisnapsauta sitten uudelleen SystemSoftwareUpdater-kuvaketta.
  • Jos viesti You need to restart your computer (Tietokone on käynnistettävä uudelleen) tulee näkyviin, käynnistä tietokone uudelleen ja kaksoisnapsauta sitten SystemSoftwareUpdater-kuvaketta.
  • Jos näkyviin tulee viesti You need to install Sony Camera Driver (Sony Camera Driver on asennettava), suorita vaihe 1: Sony Camera Driver -ohjelmiston asentaminen ja kaksoisnapsauta sitten SystemSoftwareUpdater-kuvaketta.
  • Jos viesti Check the Security & Privacy setting. (Tarkasta suojaus- ja tietoturva-asetukset) tulee näkyviin, suorita vaiheen 1: Sony Camera Driver -ohjelmiston asentaminen kohdat 7 ja 8, käynnistä tietokone uudelleen ja kaksoisnapsauta sitten SystemSoftwareUpdater-kuvaketta.
 6. Käynnistä kamera, liitä se tietokoneeseen mukana toimitetulla USB-kaapelilla ja valitse Execute (Suorita). Kun teet näin, USB Mode (USB-tila) tulee näkyviin kameran LCD-näyttöön.
 7. Valitse Next (Seuraava). Nykyinen versio ja päivitetty versio tulevat näkyviin näytön vasempaan alareunaan.
  HUOMAUTUS: Jos tietokone ei löydä laitetta, ilmoitus Could not find the camera for this update (Päivitystä varten ei löydetty kameraa) tulee näkyviin. Kokeile seuraavaa:
  • Irrota USB-kaapeli ja liitä se uudelleen.
  • Jos tietokoneessa on useita USB-liitäntöjä, kokeile toista liitäntää.
   TÄRKEÄÄ: älä sammuta kameraa tai irrota USB-kaapelia päivityksen aikana.
 8. Kun olet vahvistanut, että nykyinen ohjelmistoversio on versio 1.01 tai aiempi, valitse Next (Seuraava). Jos nykyinen järjestelmäohjelmiston versio on 1.10,päivitystä ei tarvita. Irrota tässä tapauksessa kamera tietokoneesta ja valitse Finish (Valmis), sammuta kamera, irrota akku, aseta akku takaisin paikalleen ja käynnistä kamera uudelleen.
  • Päivitys vaaditaan.
   Kuva, jossa näkyy nykyinen järjestelmäohjelmiston versio System Software Updater -ikkunassa
  • Päivitystä ei vaadita.
   Kuva, jossa näkyy ohjelmiston uusin versio System Software Updater -ikkunassa
 9. Kameran asetukset palautuvat automaattisesti.

  HUOMAUTUS: Latauskuvake ei ehkä näy kaikissa käyttöjärjestelmäversioissa.
 10. Aloita päivitys. Automaattisen palautuksen jälkeen päivitys alkaa ja etenemispalkki ilmestyy näyttöön. Päivitys kestää noin 24 minuuttia.
  TÄRKEÄÄ: älä sammuta kameraa tai irrota USB-kaapelia päivityksen aikana.
 11. Kun päivitys on valmis, kamera käynnistyy automaattisesti uudelleen.
 12. Kun LCD-näyttö tulee näkyviin, valitse Finish (Valmis) ja irrota USB-kaapeli.

  HUOMAUTUS: Uudelleenkäynnistyksen jälkeen näyttöön saattaa tulla tietojen palauttamista koskeva varoitus. Tämä on normaalia. Odota niin kauan, että varoitus katoaa näytöstä.

Vaihe 3: Tarkista laitteen järjestelmäohjelmiston versio

 1. Valitse kamerassa MenuMaintenanceVersion (Valikko → Ylläpito → Versio).
 2. Järjestelmäohjelmiston versio näytetään alla olevan kuvan mukaisesti.
  Kuva, jossa näkyy päivitetty ohjelmistoversio

Kysymyksiä ja vastauksia

Päivitys ei valmistu

Jos näyttö on musta yli 25 minuutin ajan, tee vianmääritys noudattamalla seuraavia ohjeita:

 1. Irrota USB-kaapeli tietokoneesta.
 2. Irrota akku ja verkkolaite kamerasta, odota muutama minuutti ja aseta akku takaisin paikalleen tai liitä verkkolaite.
 3. Käynnistä tietokone uudelleen.
 4. Kytke kameraan virta ja suorita asennus uudelleen.