Malli, jota ongelma koskee

Nämä tiedot koskevat seuraavia malleja:

 • ILCE-1

Tarvittavat lataukset

Lue tämä osio ennen tiedoston lataamista.

Lataa ensin Sony Camera Driver -ohjelmisto, jotta voit asentaa tämän päivityksen. Lisätietoja on tämän artikkelin kohdassa Sony Camera Driver -ohjelmiston lataaminen.

Tietoja tästä latauksesta

Hyödyt ja parannukset

 • Korjaa ongelman, jossa kamera ei ehkä käynnisty, kun Mode (Tila) -valitsimen asetuksen on Movie (Elokuva), ja NTSC/PAL-valitsimen asetuksen on PAL
 • Parantaa kameran toimintavakautta

Aiemmat hyödyt ja parannukset

Tarkastele aiempia hyötyjä ja parannuksia

Tiedoston tiedot

Tiedoston nimi

 • Update_ILCE1V132.dmg

Tiedoston versio

 • 1.32

Tiedoston koko

 • 704 Mt (703 960 692 tavua)

Julkaisupäivämäärä

 • 10-05-2023

Valmistelut

Ohje: Sony-kameran laiteohjelmiston päivittäminen

Tarkista järjestelmäohjelmiston versio

Tarkista järjestelmäohjelmiston versio seuraavien ohjeiden mukaan. Jos järjestelmäohjelmiston versio on versio 1.31 tai aiempi, päivitys tarvitaan.
Huomautus: Jos Date/Time (Päivämäärä/aika) -asetusnäyttö tulee näkyviin, kun käynnistät kameran, määritä päivämäärälle ja ajalle oikeat arvot.

 1. Valitse kamerassa Menu (Valikko) → Setup (Asennus) → Setup Option (Asennusvaihtoehto) → Version (Versio).
 2. Järjestelmäohjelmistoversio tulee näkyviin.

Järjestelmävaatimukset

Käyttöjärjestelmät

Järjestelmäohjelmistopäivityksen uusin versio on yhteensopiva seuraavien Macintosh-käyttöjärjestelmäversioiden kanssa:

 • macOS 11, 12, 13

Tietokonelaitteisto

Järjestelmäohjelmistopäivityksen uusin versio on yhteensopiva seuraavien laitteiden kanssa:

 • Kiintolevytila: Vähintään 900 Mt
 • RAM-muisti: Vähintään 900 Mt

Muu laitteisto

 • Kameran virtalähde: Käytä täyteen ladattua ladattavaa akkua NP-FZ100.
  Huomautus: Päivityksen voi tehdä vain, kun akun varaus on vähintään (kolme palkkia). On suositeltavaa käyttää täyteen ladattua akkua. Irrota pystykahva ennen järjestelmäohjelmiston päivittämistä.
 • Käytä kameran kanssa toimitettua USB-kaapelia.
  Huomautus: Päivitystoiminnon toimivuutta ei taata muilla USB-kaapeleilla.

Lataa ja asenna

Tärkeä huomautus

 • Sulje kaikki muut sovellusohjelmistot ennen järjestelmäohjelmiston päivittämistä.
 • Käytä täyteen ladattua ladattavaa akkua (NP-FZ100).
 • Älä irrota akkua päivityksen aikana, koska kamerasta voi äkillisen virrankatkaisun vuoksi tulla käyttökelvoton.
 • Poista muistikortti kamerasta ennen päivittämisen aloittamista.
 • Järjestelmäohjelmistopäivitys kestää noin 30 minuuttia. Estä tietokonetta siirtymästä lepotilaan tänä aikana.
  Huomautus: Jos tietokone siirtyy lepotilaan ja päivitys keskeytyy, koko päivitysprosessi on aloitettava alusta.
 • Älä avaa System Software Updater -valikon kohtaa About This System Software Updater (Tietoja tästä järjestelmäohjelmiston päivitysohjelmasta), koska ohjelmisto saattaa kaatua.
 • Älä liitä kameraa muuhun laitteeseen kuin tietokoneeseen.
 • Liitä kamera tietokoneeseen vasta, kun sinua kehotetaan tekemään niin.
 • Varmista, että tietokone on yhteydessä Internetiin.
 • Noudata System Software Updater -ikkunassa annettavia ohjeita ja valitse kamerassa Menu (Valikko) → Setup (Asennus) → USBUSB Connection (USB-yhteys) ja varmista, että valittuna on Mass Storage (Massamuisti). Jos valittuna on jokin muu tila kuin Mass Storage (Massamuisti), valitse Mass Storage (Massamuisti).
 • Applen M1-suoritinta käyttävissä Mac-tietokoneissa on muutettava suojauskäytäntöä. About This Mac (Tietoja tästä Macista) -näytössä näkyy kohde nimeltä Chip (Siru), ja sitä seuraa sirun nimi. Lisätietoja on artikkelissa Suojauskäytäntöjen muuttaminen Mac-tietokoneissa, joissa on Applen siru. Tämä vaihe ei ole tarpeen, jos Mac-tietokoneessa on Intel-suoritin.

Sony Camera Driver -ohjelmiston lataaminen:

 1. Siirry Sony Camera Driver -ohjelmiston lataussivulle ja lataa ajuri:
 2. Napsauta Download (Lataa) -painiketta.
 3. Kun olet lukenut vastuuvapauslausekkeen, valitse Download (Lataa).
 4. Tallenna tiedosto tietokoneesi työpöydälle (suositus).

Päivityksen lataaminen:

 1. Napsauta yllä olevaa Download (Lataa) -painiketta.
 2. Kun olet lukenut vastuuvapauslausekkeen, valitse Download (Lataa).
  Huomautus: Tiedoston Update_ILCE1V132.dmg lataus alkaa.
 3. Tallenna tiedosto tietokoneesi työpöydälle (suositus).
  Huomautus: Tiedoston koko: 704 Mt (703 960 692 tavua)

Vaihe 1: Sony Camera Driver -ohjelmiston asentaminen

 1. Sulje kaikki tietokoneessa käynnissä olevat ohjelmat.
 2. Kaksoisnapsauta lataamaasi Camera_Driver_2110a.dmg-tiedostoa. Älä liitä kameraa tässä vaiheessa.
  Huomautus: Jos olet jo liittänyt kameran tietokoneeseen, irrota se ennen seuraavia toimenpiteitä.
 3. Sony Camera Driver Installer avataan.
 4. Kaksoisnapsauta SonyCameraDriver.pkg-kuvaketta.
 5. Asennusohjelman näyttö aukeaa. Noudata ohjeita.
 6. Sovellus pyytää lupaa uuden ohjelmiston asennukseen. Kirjoita järjestelmänvalvojan tilin salasana.

  Huomautuksia:
  • Jos käyttöjärjestelmässä näkyy System Extension Blocked (Järjestelmälaajennus estetty) -viesti (viestin sisältö vaihtelee käyttöjärjestelmän mukaan, Extension (Laajennus) viittaa tässä Sony Camera Driveriin), napsauta Open Security Preferences (Avaa suojausasetukset) -painiketta. MacOS:n Security & Privacy (Suojaus ja tietoturva) -näyttö tulee näkyviin.
  • Jos käyttöjärjestelmä ei näytä System Extension Blocked (Järjestelmälaajennus estetty) -viestiä, jatka vaiheesta 2: Käynnistä päivitysohjelma.
 7. Avaa macOS 11- ja macOS 12 -versioissa General (Yleistä) -välilehti Security & Privacy (Suojaus ja tietoturva) -näytössä ja valitse avainkuvake. Kun sinua pyydetään antamaan salasana, kirjoita järjestelmänvalvojan tilin salasana ja napsauta sitten Unlock (Avaa lukitus) -painiketta.
 8. Napsauta Allow (Salli) -painiketta, jotta järjestelmä voi alkaa ladata Sony Imaging Products & Solutions Inc -järjestelmäohjelmistoa .
 9. Napsauta macOS 13 -version System Settings (Järjestelmäasetukset) -valikon Privacy & Security (Tietosuoja ja suojaus) -kohdassa Allow (Salli) -painiketta. Jos et löydä Allow (Salli) -painiketta, yritä vierittää ruudun alaosaan.
 10. Jos sinua pyydetään käynnistämään uudelleen Allow (Salli) -painikkeen painamisen jälkeen, käynnistä uudelleen ja palaa päivitysmenettelyn alkuun.
 11. Jos Security & Privacy (Suojaus ja tietoturva) -näyttö ei katoa, sulje ikkuna.

Vaihe 2: Käynnistä päivitysohjelma

 1. Kaksoisnapsauta lataamaasi Update_ILCE1V132.dmg-tiedostoa. Älä liitä kameraa tässä vaiheessa.
 2. Update_ILCE1V132 avataan.
 3. Kaksoisnapsauta SystemSoftwareUpdater-kuvaketta.
 4. Näkyviin tuleva viesti kehottaa sallimaan sovelluksen tekemät muutokset. Kirjoita järjestelmänvalvojan tilin salasana.
 5. System Software Updater käynnistyy.

  Huomautuksia:
  • Jos järjestelmä ei ole valmis aloittamaan päivitystä, näkyviin tulee virheilmoitus. Toimi viestin mukaisesti ja kaksoisnapsauta sitten uudelleen SystemSoftwareUpdater-kuvaketta.
  • Jos näyttöön tulee viesti You need to restart your computer (Tietokone on käynnistettävä uudelleen), käynnistä tietokone uudelleen ja kaksoisnapsauta sitten uudelleen SystemSoftwareUpdater-kuvaketta.
  • Jos näkyviin tulee viesti You need to install Sony Camera Driver (Sony Camera Driver on asennettava), suorita toimet vaiheessa 1: Sony Camera Driver -ohjelmiston asentaminen ja kaksoisnapsauta SystemSoftwareUpdater-kuvaketta uudelleen.
  • Jos näyttöön tulee ilmoitus Check the Security & Privacy setting (Tarkista suojaus- ja tietoturva-asetukset), suorita kohdat 7 ja 8 (macOS 11, macOS 12) tai kohta 9 (macOS 13) vaiheessa 1: Sony Camera Driver -ohjelmiston asentaminen -osiossa, käynnistä tietokone uudelleen ja kaksoisnapsauta SystemSoftwareUpdater-kuvaketta uudelleen.
 6. Kytke kameraan virta ja liitä se tietokoneeseen mukana toimitetulla USB-kaapelilla. Kameran LCD-näytössä näkyy USB Mode (USB-tila).
 7. Valitse Next (Seuraava). Nykyinen versio ja päivitetty versio tulevat näkyviin näytön vasempaan alakulmaan.
  TÄRKEÄÄ: Älä sammuta kameraa tai irrota USB-kaapelia päivityksen aikana.
  Huomautus: Jos tietokone ei löydä laitetta, viesti Could not find the camera for this update (Päivitystä varten ei löydetty kameraa) tulee näkyviin. Kokeile seuraavaa:
  • Irrota USB-kaapeli ja liitä se uudelleen.
  • Jos tietokoneessa on useita USB-liitäntöjä, kokeile jotakin toista liitäntää.
 8. Kun olet vahvistanut, että nykyinen ohjelmistoversio on versio 1.31 tai aiempi, valitse Next (Seuraava). Jos nykyinen järjestelmäohjelmiston versio on 1.32, päivitystä ei tarvita. Irrota tässä tapauksessa kamera tietokoneesta ja valitse Finish (Valmis), sammuta kamera, irrota akku, aseta akku takaisin paikalleen ja käynnistä kamera uudelleen.
  • Päivitys tarvitaan
   Jos näytön alaosan vasemmassa kulmassa olevan [Update information] -kohdan alapuolella oleva [Current Version] on versio 1.31 tai aiempi, ja [Version after the update] on versio 1.32.
  • Päivitystä ei tarvita
   Jos näytön alaosan vasemmassa kulmassa olevan [Update information] -kohdan alapuolella oleva [Current version] on versio 1.32.
 9. Kameran asetukset palautuvat automaattisesti.

  Huomautus: Latauskuvake ei ehkä näy kaikissa käyttöjärjestelmäversioissa.
 10. Aloita päivitys. Automaattisen nollauksen jälkeen päivitys alkaa ja etenemispalkki ilmestyy näyttöön. Päivitys kestää noin 30 minuuttia.
  TÄRKEÄÄ: Älä sammuta kameraa tai irrota USB-kaapelia päivityksen aikana.
 11. Kun päivitys on valmis, kamera käynnistyy automaattisesti uudelleen.
 12. Kun LCD-näyttö tulee näkyviin, valitse Finish (Valmis) ja irrota USB-kaapeli.

  Huomautus: Uudelleenkäynnistyksen jälkeen näyttöön saattaa tulla varoitus tietojen palauttamisesta. Tämä on normaalia. Odota, kunnes varoitus katoaa näytöstä.

Huomautus: Mac-tietokoneet, joissa on Applen siru: kun päivitys on valmis, suosittelemme vaihtamaan suojauskäytännöt takaisin alkuperäisasetuksiin. Tämä vaihe ei ole tarpeen, jos Mac-tietokoneessa on Intel-suoritin. Lisätietoja on tarvittaessa artikkelissa Suojauskäytäntöjen muuttaminen Mac-tietokoneissa, joissa on Applen siru.

Vaihe 3: Tarkista laitteen järjestelmäohjelmiston versio

 1. Valitse kamerassa Menu (Valikko) → Setup (Asennus) → Setup Option (Asennusvaihtoehto) → Version (Versio).
 2. Järjestelmäohjelmistoversio tulee näkyviin.

Kysymyksiä ja vastauksia

Päivitys ei valmistu

Jos näyttö on musta 30 minuutin ajan, tee vianmääritys seuraavasti:

 1. Irrota USB-kaapeli tietokoneesta.
 2. Irrota akku ja verkkolaite kamerasta, odota muutama minuutti ja aseta akku takaisin paikalleen tai liitä verkkolaite.
 3. Käynnistä tietokone uudelleen.
 4. Kytke kameraan virta ja suorita asennus uudelleen.

System Software Updater -ohjelman käynnistymisen jälkeen näyttöön ei ilmesty version vahvistusnäyttöä ja näkyviin tulee viesti Failed to update (Päivitys epäonnistui).

Jos näin tapahtuu, on mahdollista, että olet aiemmin päivittänyt kameran käyttämällä System Software Update Helper -ajuria etkä ole poistanut kyseisen ohjelmiston asennusta:

 1. Lataa System Software Update Helper uudelleen ja poista ajurin asennus käyttämällä ladatun tiedoston Uninstaller (Asennuksen poisto-ohjelma) -kansiossa olevaa asennuksen poistotyökalua.
 2. Kun olet poistanut System Software Update Helper -ajurin asennuksen, aloita päivitys uudelleen kaksoisnapsauttamalla tiedostoa Update_ILCE1V132.dmg.