Malli, jota ongelma koskee

Nämä tiedot koskevat seuraavia malleja:

 • SEL70200GM

Tietoja tästä latauksesta

HUOMAUTUKSIA:

 • Tämä objektiivi tulee kiinnittää E-tyypin kameraan, jotta päivitys saadaan suoritettua.
 • Joitakin malleja ei voi päivittää tällä päivityksellä. (malliluettelo)
 • Jos käytät PXW-FS7M2-kameraa, noudata PXW-FS7M2-kameran käyttöoppaan ohjeita.

Hyödyt ja parannukset

 • Parantaa automaattitarkennuksen vakautta tietyissä olosuhteissa

Aiemmat hyödyt ja parannukset

Katso aiemmat hyödyt ja parannukset

Tiedoston tiedot

Tiedoston nimi

 • SEL70200GM-objektiivin järjestelmäohjelmiston (laiteohjelmisto) päivitys, versio06 (Windows)

Tiedoston versio

 • 06

Tiedoston koko

 • 4.79 Mt (5 029 232 tavua)

Julkaisupäivämäärä

 • 03-06-2021

Valmisteleminen

Tarkista objektiivin järjestelmäohjelmiston versio

Tarkista objektiivin järjestelmän ohjelmistoversio seuraavien ohjeiden mukaan. Jos järjestelmän ohjelmistoversio on Ver.05 tai aiempi, päivitys tarvitaan.

 1. Valitse kamerassa Menu (Valikko) → Setup (Asennus) → Version (Versio).
 2. Objektiivin järjestelmäohjelmiston versio näytetään alla olevan kuvan mukaisesti.
  HUOMAUTUS: Jos käytät QX-sarjan mallia, käynnistä objektiivin järjestelmäohjelmiston päivitysohjelma tietokoneessa ja tarkista objektiivin järjestelmäohjelmiston versio suorittamalla päivitys.
  Kuva, jossa näkyy nykyinen järjestelmäohjelmiston versio

Järjestelmävaatimukset

Käyttöjärjestelmät

Objektiivin järjestelmäohjelmistopäivityksen uusin versio on yhteensopiva seuraavien Microsoft Windows -versioiden kanssa:

 • Windows 10
 • Windows 8.1

Tietokonelaitteisto

Objektiivin järjestelmäohjelmistopäivityksen uusin versio on yhteensopiva seuraavien laitteiden kanssa:

 • Kiintolevytila: vähintään 200 Mt
 • RAM: vähintään 512 Mt
  HUOMAUTUS: Sulje kaikki muut sovellukset ennen objektiivin järjestelmäohjelmiston päivittämistä.

Muut vaihdettavalla objektiivilla varustettuun α-kameraan tarkoitetut tuotteet

 • Kameran virtalähde: Täyteen ladattu akku tai verkkolaite (myydään erikseen)
  HUOMAUTUS: Päivityksen voi tehdä vain, kun akun varaus on vähintään  (kolme palkkia). On suositeltavaa käyttää täyteen ladattua akkua tai verkkolaitetta (myydään erikseen). Irrota pystykahva ennen objektiivin järjestelmäohjelmiston päivittämistä.
 • Kameran mukana toimitettava USB-kaapeli
  HUOMAUTUS: Päivitystoiminnon toimivuutta ei taata muilla USB-kaapeleilla.

Muut kameraan tarkoitetut tuotteet – lähetystoiminta ja tuotanto

 • Kameran virtalähde: verkkolaite
 • USB-kaapeli

Lataa ja asenna

Tärkeä huomautus

 • Tämä objektiivin järjestelmäohjelmistopäivitys voidaan suorittaa vain silloin, kun objektiivi on kiinnitetty kameraan. Objektiivin järjestelmäohjelmistopäivitystä ei voi suorittaa toisella kameralla.
 • Kiinnitä objektiivi kameraan ennen objektiivin järjestelmäohjelmistopäivityksen suorittamista. Varmista, että kameran virta on katkaistu.
 • Käytä objektiivin järjestelmäohjelmiston päivittämiseen täyteen ladattua akkua tai verkkolaitetta (myydään erikseen). (vaihdettavalla objektiivilla varustettua α-kameraa varten)
 • Käytä objektiivin järjestelmäohjelmistopäivitykseen verkkolaitetta. (kameralle – lähetys ja valmistus)
 • Älä irrota akkua päivityksen aikana. Muuten kamerasta voi äkillisen virrankatkaisun vuoksi tulla käyttökelvoton.
 • Irrota muistikortti kamerasta ennakkoon.
 • Varmista, että akku ja verkkolaite on irrotettu ennen kuin päivitetty objektiivi kiinnitetään. (Ammattilaistason kameroille)
 • Estä tietokonetta siirtymästä lepotilaan. Jos tietokone siirtyy lepotilaan ja päivitys keskeytyy, suorita koko päivitysprosessi alusta.
 • Varmista, että kaikkien muiden laitteiden, lukuun ottamatta tietokone, yhteys katkaistaan.

Näin lataat objektiivin järjestelmäohjelmistopäivityksen:

 1. Varmista, että olet kirjautunut sisään järjestelmänvalvojana.
 2. Napsauta yllä olevaa Download (Lataa) -painiketta.
 3. Kun olet lukenut vastuuvapauslausekkeen, valitse Download (Lataa).
 4. Tiedoston Update_SEL70200GMV6D.exe lataus alkaa.
 5. Tallenna tiedosto tietokoneesi työpöydälle (suositus).
  HUOMAUTUS: Microsoft Edgen vakioasetuksilla päivitystiedosto tallennetaan Lataukset-kansioon. Napsauta Työpöytä-ruutua aloitusnäytössä ja hae ladattu tiedosto Lataukset-kansiosta Windowsin Resurssienhallinnassa.

Kun tiedosto on ladattu, voit asentaa objektiivin järjestelmäohjelmistopäivityksen Ver.06 SEL70200GM-objektiiville.

Vaihe 1: Käynnistä objektiivin järjestelmäohjelmistopäivitys

 1. Sulje kaikki tietokoneessa käynnissä olevat ohjelmat.
 2. Käynnistä objektiivin järjestelmäohjelmistopäivitys kaksoisnapauttamalla Update_SEL70200GMV6D.exe-tiedostoa.

  HUOMAUTUS: Objektiivin järjestelmäohjelmistopäivityksen ikkuna ilmestyy.
 3. Kytke kameraan virta. Jos kameran virta on jo kytketty, katkaise virta ja kytke se uudelleen.
  HUOMAUTUS: Valitse kamerassa Lens System Software Updaterin ohjeiden mukaisesti Menu (Valikko) → Setup (Asennus) → USB Connection (USB-yhteys) ja tarkista, onko Mass Storage (Massamuisti) -asetus valittu. (Jos käytät QX-sarjaa, tämä vaihe ei ole tarpeen). Jos tilaksi on valittu jokin muu kuin Mass Storage (Massamuisti), valitse Mass Storage (Massamuisti).
 4. Irrota muistikortti kamerasta ennakkoon. Liitä kamera tietokoneeseen toimitukseen kuuluvalla USB-kaapelilla.
  HUOMAUTUS:Jos tietokoneen näyttöön ilmestyy virheilmoitus, toimi seuraavien ohjeiden mukaan.
  • Irrota USB-kaapeli kamerasta ja liitä USB-kaapeli takaisin.
  • Jos tietokoneessa on toinen USB-liitäntä, liitä USB-kaapeli toiseen USB-liitäntään.
 5. Vahvista, että USB-kuvakkeet-kuvake näkyy tehtäväpalkissa tietokoneen näytön oikeassa alakulmassa.
  HUOMAUTUS: Jos USB-kuvakkeet-kuvaketta ei näy tehtäväpalkissa, siirry seuraavaan vaiheeseen.
 6. Valitse objektiivin järjestelmäohjelmistopäivityksessä Next (Seuraava). Objektiivin ohjelmistopäivityksen ikkuna ilmestyy tietokoneelle ja Follow computer instructions (Seuraa tietokoneen ohjeita). ilmestyy kameran näytölle.
  HUOMAUTUS: Älä tämän jälkeen sammuta kameraa, ennen kuin objektiivin järjestelmäohjelmistopäivitys on valmis. Kameramallin mukaan näytön vaihtuminen voi kestää muutaman minuutin.
  • PC
   Tarkista versio -näyttö
  • Kamera
  Vianmääritys:
  • Jos näet ilmoituksen The update is not available for your model (Päivitys ei ole saatavilla malliisi), tarkista, vastaako asennettava objektiivin järjestelmäohjelmistotiedosto kameraan kiinnitettyä objektiivia. Jos käynnissä on oikea objektiivin järjestelmäohjelmiston päivitysohjelma, sulje päivitysohjelma, irrota USB-kaapeli, sammuta kamera ja palaa vaiheeseen 1: Käynnistä objektiivin järjestelmäohjelmiston päivitysohjelma.
  • Jos näet ilmoituksen Could not find camera with the lens for this update mounted (Kameraa, johon on liitetty tätä päivitystä vastaava objektiivi, ei löydy), tarkista, onko kamera mainittu kohdassa Relevant Products (Mallit, joita ilmoitus koskee) ja onko kamera liitetty tietokoneeseen USB-kaapelilla.
 7. Valitse objektiivin järjestelmäohjelmistopäivityksessä Next (Seuraava). Nykyinen versio ja päivityksen jälkeinen versio tulevat näkyviin näyttöön vasempaan alareunaan. Jos nykyinen objektiivin järjestelmäohjelmiston versio on Ver.06, päivitystä ei tarvita. Katkaise tässä tapauksessa USB-yhteys ja valitse Finish (Valmis), sammuta kamera, irrota akku ja/tai verkkolaite, aseta akku takaisin paikalleen tai yhdistä verkkolaite uudelleen ja käynnistä kamera.
  • Päivitys vaaditaan.
   Kuva, jossa näkyy nykyinen järjestelmäohjelmiston versio System Software Updater -ikkunassa
  • Päivitystä ei vaadita.
   Kuva, jossa näkyy ohjelmiston uusin versio System Software Updater -ikkunassa
 8. Vahvista, että Current version (Nykyinen versio) on05 tai aiempi ja valitse Next (Seuraava). Tiedot siirretään kameraan (noin 5 sekuntia).
  HUOMAUTUS: Älä sammuta kameraa tai irrota USB-kaapelia päivityksen aikana.
 9. Tiedonsiirron päättymisen jälkeen näkyviin tulee seuraava näyttö:
  Suorita päivitys -näyttö
  valitse Finish (Valmis).
 10. Päivitysprosessi käynnistyy, ja kamerassa näkyvät edistymispalkit (noin 30 sekuntia).
 11. Päivitys on valmis, kun Lens update complete (Objektiivin päivitys on valmis) -viesti ilmestyy kameran näyttöön.
  Jos käytät QX-sarjan mallia, päivitysprosessi on päättynyt, kun QX-sarjan näyttö katoaa.
 12. Napsauta (USB-kuvaketta) tehtävärivin oikeassa alakulmassa tietokoneen näytössä, kun haluat pysäyttää USB-yhteyden.
  HUOMAUTUS: Jos -kuvaketta ei näy tehtäväpalkissa, siirry seuraavaan vaiheeseen.
 13. Irrota USB-kaapeli.
  HUOMAUTUS: Kun päivitys on valmis, katkaise kamerasta virta, irrota akku ja/tai verkkolaite, laita akku takaisin paikalleen tai yhdistä verkkolaite ja kytke kameraan virta.

Vaihe 2: Varmista, että objektiivin järjestelmän ohjelmistoversio Ver.06

 1. Valitse kamerassa Menu (Valikko)→ Setup (Asennus) →Version (Versio).
 2. Objektiivin järjestelmäohjelmiston versio näytetään oheisen kuvan mukaisesti:
  Kuva, jossa näkyy päivitetty ohjelmistoversio

Kysymyksiä ja vastauksia

Päivitys ei valmistu

Jos näyttö on musta yli 15 minuutin ajan, tee vianmääritys noudattamalla seuraavia ohjeita:

 1. Irrota USB-kaapeli tietokoneesta.
 2. Irrota akku ja verkkolaite kamerasta, odota muutama minuutti ja aseta akku takaisin paikalleen tai liitä verkkolaite.
 3. Käynnistä tietokone uudelleen.
 4. Kytke kameraan virta ja suorita asennus uudelleen.