Malli, jota ongelma koskee

Nämä tiedot koskevat seuraavia malleja:

 • LSPX-S2

Tietoja tästä latauksesta

Hyödyt ja parannukset

 • Lisää tuen Spotify-palvelun muutoksille
 • Korjaa joitakin kielimerkintöjä

Järjestelmävaatimukset

 • Android-laite (V5.0 tai uudempi) tai iOS-laite (iOS 11.0 tai uudempi)
 • Toimiva Internet-yhteys
 • Sony | Music Center -sovelluksen uusin versio on asennettava
 • Kaiuttimet on liitettävä Android- tai iOS-laitteeseen

Tiedoston tiedot

Tiedoston nimi

 • Laiteohjelmistopäivitys 1.07 malliin LSPX-S2

Tiedoston versio

 • 1.07

Julkaisupäivämäärä

 • 24-06-2021

Valmistelut

Tarkista laiteohjelmistoversio

Jos versio on 1.06 tai sitä aiempi, laiteohjelmisto on suositeltavaa päivittää.
Jos et ole varma laiteohjelmistoversiosta, voit tarkistaa sen helposti:

 1. Kytke kaiuttimeen virta.
 2. Käynnistä Sony|Music Center -sovellus.
 3. Yhdistä kaiutin Sony|Music Center -sovellukseen.
 4. Valitse Settings (Asetukset).
 5. Valitse System (Järjestelmä).
 6. Vahvista laiteohjelmistoversio (punaisessa ruudussa näkyvät numerot).

Tärkeä huomautus

Ohjelmistopäivitykset ovat saatavilla, kun kaiuttimen tila on seuraavanlainen.

 • Kaiutin on yhdistetty virtalähteeseen mukana toimitettavalla USB-verkkolaitteella.
  HUOMAUTUS: Ohjelmistopäivityksiä ei voi suorittaa, kun käytetään sisäistä ladattavaa akkua.
 • Kaiutin on yhdistetty internetiin Wi-Fi-verkon kautta.
 • Jos käytät useita Speaker ADD-, Wireless stereo-, tai Wireless Multi-room -toimintoja useilla eri yksiköillä, keskeytä nämä toiminnot ja päivitä yksi kerrallaan.

Ennen päivitystä

 • Päivityksen jälkeen laiteohjelmistoa ei voi palauttaa aikaisemmaksi versioksi.
 • Päivitys kestää noin 15 minuuttia.

Lataa ja asenna

Vaihe 1: asenna päivitys

 1. Kytke laite virtalähteeseen.
  HUOMAUTUS: Ohjelmistopäivitystä ei voi suorittaa, kun käytetään akkuvirtaa. Kytke laitteen DC IN 5 V -portti virtalähteeseen USB-verkkolaitteella ja mukana toimitettavalla USB-kaapelilla.
 2. Paina (virta/valmiustila) -painiketta ja käynnistä virta.
 3. Yhdistä internetiin (verkko)
 4. Käynnistä Sony|Music Center -sovellus.
 5. Yhdistä kaiutin Sony|Music Center -sovellukseen.
 6. Kun yhteys on muodostettu, näkyviin tulee seuraava näyttö.
  kuva Sony | Music Center -sovelluksesta näytöllä
 7. Jos päivitys on saatavilla, näyttöön tulee ilmoitus Update the software of the speaker (Päivitä kaiuttimen ohjelmisto). Valitse More Info (Lisätietoja).
 8. Valitse OK. Päivitys käynnistyy.
 9. Kun lataus alkaa, sovellus siirtyy automaattisesti seuraavaan näyttöön latauksen valmistuttua.
 10. Kun siirto alkaa, sovellus siirtyy automaattisesti seuraavaan näyttöön siirron valmistuttua.
  HUOMAUTUS: Älä katkaise kaiuttimista virtaa päivitysten latauksen, tietojen siirron tai päivityksen aikana, koska kaiuttimista voi tulla käyttökelvottomat. Kun ohjelmistopäivitys on valmis, valitse OK.
 11. Jos näyttö ei näy, tarkista version päivittyminen seuraavassa vaiheessa.
 12. Kaiuttimen virta katkeaa automaattisesti, kun ohjelmistopäivitys on valmis.

Vaihe 2: varmista, että päivitys onnistui

Varmista päivityksen jälkeen, että uusi versio on asennettu oikein. Toimi Check the firmware version (Tarkista laiteohjelmistoversio) -kohdassa annettujen ohjeiden mukaan.
HUOMAUTUS: Jos laiteohjelmistoversio on 1.07, päivitys onnistui.

Kysymyksiä ja vastauksia

Päivityksen virheilmoitus tulee näyttöön.

 1. Valitse OK.
 2. Käynnistä kaiutin uudelleen (katkaise ja kytke virta).
 3. Käynnistä sen jälkeen Sony | Music Center -sovellus ja suorita päivitys uudelleen.

Vaikka päivitys epäonnistui toiminnon aikana, tarkista laiteohjelmistoversio. Jos versio on 1.07, laiteohjelmistopäivitys onnistui. Jos se on jokin muu, yritä päivittää laiteohjelmisto uudelleen. Voit tarkistaa version Sony | Music Center -sovelluksen asetuksista. Ohjeet version tarkistamiseen ovat tällä sivulla kohdassa Check the firmware version (Laiteohjelmistoversion tarkistaminen).

Jos virran/valmiustilan ilmaisin vilkkuu hitaasti oranssina, kokeile seuraavaa:

Kaiuttimen automaattinen ohjelmistopäivitys -toiminto (Auto Update) on käytössä Sony | Music Center -sovelluksessa. Päivitys suoritetaan, kun kaiutin ei ole käytössä, kuten esimerkiksi yöllä, tai kun kaiutin on BLUETOOTH-/verkon valmiustilassa. Virran/valmiustilan ilmaisin vilkkuu hitaasti oranssina, kun kaiutinta päivitetään.
HUOMAUTUS: Aikavyöhykeasetukset voi muuttaa Sony | Music Center -sovelluksessa.

Jos ilmaisin palaa tai vilkkuu seuraavanlaisesti:

 • Verkon ilmaisin palaa valkoisena 1 sekunnin ajan
 • BLUETOOTH-ilmaisin palaa valkoisena 1 sekunnin ajan
 • Virran/valmiustilan ilmaisin vilkkuu nopeasti oranssina

Ohjelmistopäivitys epäonnistui.
Katkaise kaiuttimesta virta ja kytke se uudelleen. Päivitys jatkuu. Ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään, jos kaiuttimen virran uudelleen kytkeminen ei ratkaise ongelmaa.