Malli, jota ongelma koskee

Nämä tiedot koskevat seuraavia malleja:

 • SEL50F12GM

Tietoja tästä latauksesta

HUOMAUTUKSIA:

 • Tämä objektiivi tulee kiinnittää E-tyypin kameraan, jotta päivitys saadaan suoritettua.
 • Osaa malleista ei voi käyttää tässä päivityksessä. (malliluettelo)
 • Jos käytät PXW-FS7M2-kameraa, noudata PXW-FS7M2-kameran käyttöoppaan ohjeita.

Hyödyt ja parannukset

 • Parannus ongelmaan, jossa harvoissa tapauksissa aukkoarvo saattaa olla epävakaa aukkorengasta käytettäessä

Tiedoston tiedot

Tiedoston nimi

 • Update_SEL50F12GMV2D.exe

Tiedoston versio

 • 02

Tiedoston koko

 • 4.52 Mt (4 742 512 tavua)

Julkaisupäivämäärä

 • 21-06-2021

Valmistelut

Tarkista objektiivin järjestelmäohjelmiston versio

Tarkista objektiivin järjestelmäohjelmiston versio seuraavien ohjeiden mukaan. Jos järjestelmäohjelmiston versio on versio 01, päivitys tarvitaan.

 1. Valitse kamerassa Menu (Valikko) → Setup (Asennus) → Version (Versio).
 2. Objektiivin järjestelmäohjelmiston versio näytetään alla olevan kuvan mukaisesti.
  HUOMAUTUS: Jos käytät QX-sarjan mallia, käynnistä objektiivin järjestelmäohjelmiston päivitysohjelma tietokoneessa ja tarkista objektiivin järjestelmäohjelmiston versio suorittamalla päivitys.
  Kuva, jossa näkyy nykyinen järjestelmäohjelmiston versio

Järjestelmävaatimukset

Käyttöjärjestelmät

Objektiivin järjestelmäohjelmistopäivityksen uusin versio on yhteensopiva seuraavien Microsoft Windows -versioiden kanssa:

 • Windows 10
 • Windows 8.1

Tietokonelaitteisto

Objektiivin järjestelmäohjelmistopäivityksen uusin versio on yhteensopiva seuraavien laitteiden kanssa:

 • Kiintolevytila: vähintään 200 Mt
 • RAM: vähintään 512 Mt
  HUOMAUTUS: Sulje kaikki muut sovellusohjelmistot ennen objektiivin järjestelmäohjelmiston päivittämistä.

Muut vaihdettavalla objektiivilla varustettuun α-kameraan tarkoitetut tuotteet

 • Kameran virtalähde: Täyteen ladattu akku tai verkkolaite (myydään erikseen)
  HUOMAUTUS: Päivityksen voi tehdä vain, kun akun varaus on vähintään (kolme palkkia). On suositeltavaa käyttää täyteen ladattua akkua tai verkkolaitetta (myydään erikseen). Irrota pystykahva ennen objektiivin järjestelmäohjelmiston päivittämistä.
 • Kameran mukana toimitettava USB-kaapeli
  HUOMAUTUS: Päivitystoiminnon toimivuutta ei taata muilla USB-kaapeleilla.

Muut kameraan tarkoitetut tuotteet – lähetys ja tuotanto

 • Kameran virtalähde: laitteen oma verkkolaite
 • Kameran toimitukseen kuuluva USB-kaapeli.
  HUOMAUTUS: Päivitystoiminnon toimivuutta ei taata muilla USB-kaapeleilla.

Lataa ja asenna

Tärkeä huomautus

 • Tämä objektiivin järjestelmäohjelmistopäivitys voidaan suorittaa vain silloin, kun objektiivi on kiinnitetty kameraan. Objektiivin järjestelmäohjelmistopäivitystä ei voi suorittaa toisella kameralla.
 • Kiinnitä objektiivi kameraan ennen objektiivin järjestelmäohjelmistopäivityksen suorittamista. Varmista, että kameran virta on katkaistu.
 • Käytä objektiivin järjestelmäohjelmiston päivittämiseen täyteen ladattua akkua tai verkkolaitetta (myydään erikseen). (vaihdettavalla objektiivilla varustettu α-kamera)
 • Käytä objektiivin järjestelmäohjelmistopäivityksessä verkkolaitetta. (kamera – lähetys & tuotanto)
 • Älä irrota akkua päivityksen aikana. Muuten kamerasta voi äkillisen virrankatkaisun vuoksi tulla käyttökelvoton.
 • Irrota muistikortti kamerasta ennakkoon.
 • Varmista, että akku ja verkkolaite on irrotettu ennen kuin päivitetty objektiivi kiinnitetään. (Ammattilaistason kamerat)
 • Estä tietokonetta siirtymästä lepotilaan. Jos tietokone siirtyy lepotilaan ja päivitys keskeytyy, suorita koko päivitysprosessi alusta.
 • Varmista, että kaikkien muiden laitteiden, tietokonetta lukuun ottamatta, yhteys katkaistaan.

Näin lataat objektiivin järjestelmäohjelmiston päivitysohjelman:

 1. Varmista, että olet kirjautunut sisään järjestelmänvalvojana.
 2. Napsauta yllä olevaa Download (Lataa) -painiketta.
 3. Kun olet lukenut vastuuvapauslausekkeen, valitse Download (Lataa).
 4. Update_SEL50F12GMV2D.exe-tiedoston lataus alkaa.
 5. Tallenna tiedosto tietokoneesi työpöydälle (suositus).
  HUOMAUTUS: Microsoft Edgen vakioasetuksilla päivitystiedosto tallennetaan Downloads (Lataukset) -kansioon. Napsauta Desktop (Työpöytä) -ruutua aloitusnäytössä ja hae ladattu tiedosto Downloads (Lataukset) -kansiosta Windowsin Resurssienhallinnassa.

Kun tiedosto on ladattu, voit asentaa objektiivin järjestelmäohjelmistopäivityksen version 02, joka on tarkoitettu malliin SEL50F12GM.

Vaihe 1: Käynnistä objektiivin järjestelmäohjelmiston päivitysohjelma

 1. Sulje kaikki tietokoneessa käynnissä olevat ohjelmat.
 2. Käynnistä objektiivin järjestelmäohjelmiston päivitysohjelma kaksoisnapauttamalla lataamaasi Update_SEL50F12GMV2D.exe-tiedostoa.

  HUOMAUTUS: Esiin tulee objektiivin järjestelmäohjelmiston päivitysohjelman ikkuna.
 3. Kytke kameraan virta. Jos kameran virta on jo kytketty, katkaise virta ja kytke se uudelleen.
  HUOMAUTUS: Valitse kamerassa objektiivin järjestelmäohjelmiston päivitysohjelman ohjeiden mukaisesti Menu (Valikko) → Setup (Asennus) → USB Connection (USB-yhteys) ja tarkista, onko Mass Storage (Massamuisti) -asetus valittu. (Jos käytät QX-sarjaa, tämä vaihe ei ole tarpeen). Jos tilaksi on valittu jokin muu kuin Mass Storage (Massamuisti), valitse Mass Storage (Massamuisti).
 4. Irrota muistikortti kamerasta ennakkoon. Liitä kamera tietokoneeseen toimitukseen kuuluvalla USB-kaapelilla.
  HUOMAUTUS: Jos tietokoneen näyttöön ilmestyy virheilmoitus, toimi seuraavien ohjeiden mukaan.
  • Irrota USB-kaapeli kamerasta ja liitä USB-kaapeli takaisin.
  • Jos tietokoneessa on toinen USB-liitäntä, liitä USB-kaapeli toiseen USB-liitäntään.
 5. Vahvista, että USB-kuvakkeet-kuvake näkyy tehtäväpalkissa tietokoneen näytön oikeassa alakulmassa.
  HUOMAUTUS: Jos USB-kuvakkeet-kuvaketta ei näy tehtäväpalkissa, siirry seuraavaan vaiheeseen.
 6. Valitse objektiivin järjestelmäohjelmiston päivitysohjelmassa Next (Seuraava). Tietokoneen näyttöön avautuu objektiivin järjestelmäohjelmiston päivitysohjelman ikkuna, ja kameran näyttöön tulee viesti Follow computer instructions (Noudata tietokoneen ohjeita).
  HUOMAUTUS: Älä tämän jälkeen katkaise kamerasta virtaa, ennen kuin objektiivin järjestelmäohjelmistopäivitys on valmis. Kameramallin mukaan näytön vaihtuminen voi kestää muutaman minuutin.
  • Tietokone
   Tarkista versio -näyttö
  • Kamera
  Vianmääritys:
  • Jos näet ilmoituksen The update is not available for your model (Päivitys ei ole saatavilla malliisi), tarkista, vastaako asennettava objektiivin järjestelmäohjelmistotiedosto kameraan kiinnitettyä objektiivia. Jos käynnissä on oikea objektiivin järjestelmäohjelmiston päivitysohjelma, sulje päivitysohjelma, irrota USB-kaapeli, katkaise kamerasta virta ja palaa vaiheeseen 1: Käynnistä objektiivin järjestelmäohjelmiston päivitysohjelma.
  • Jos näet ilmoituksen Could not find camera with the lens for this update mounted (Kameraa, johon on liitetty tätä päivitystä vastaava objektiivi, ei löydy), tarkista, onko kamera mainittu kohdassa Relevant Products (Asiaankuuluvat tuotteet) ja onko kamera liitetty tietokoneeseen USB-kaapelilla.
 7. Valitse objektiivin järjestelmäohjelmiston päivitysohjelmassa Next (Seuraava). Nykyinen versio ja päivityksen jälkeinen versio tulevat näkyviin näyttöön vasempaan alareunaan. Jos objektiivin järjestelmäohjelmiston nykyinen versio on versio 02, päivitystä ei tarvita. Katkaise tässä tapauksessa USB-yhteys ja valitse Finish (Valmis), katkaise kamerasta virta, irrota akku ja/tai verkkolaite, aseta akku takaisin paikalleen tai yhdistä verkkolaite uudelleen ja kytke kameraan virta.
  • Päivitys vaaditaan
   Kuva, jossa näkyy järjestelmäohjelmiston nykyinen versio järjestelmäohjelmiston päivitysohjelmassa
  • Päivitystä ei vaadita
   Kuva, jossa näkyy ohjelmiston uusin versio järjestelmäohjelmiston päivitysohjelmassa
 8. Varmista, että nykyinen versio on versio 01, valitsemalla Next (Seuraava). Tiedot siirretään kameraan (noin 5 sekuntia).
  HUOMAUTUS: Älä katkaise kamerasta virtaa tai irrota USB-kaapelia päivityksen aikana.
 9. Tiedonsiirron päättymisen jälkeen näkyviin tulee seuraava näyttö:
  Suorita päivitys -näyttö
  valitse Finish (Valmis).
 10. Päivitysprosessi käynnistyy, ja kamerassa näkyvät edistymispalkit (noin 30 sekuntia).
 11. Päivitys on valmis, kun Lens update complete (Objektiivin päivitys on valmis) -viesti ilmestyy kameran näytölle.
  Jos käytät QX-sarjan mallia, päivitysprosessi on päättynyt, kun QX-sarjan näyttö katoaa.
 12. Napsauta (USB-kuvaketta) tehtäväpalkin oikeassa alakulmassa tietokoneen näytössä, kun haluat pysäyttää USB-yhteyden.
  HUOMAUTUS: Jos (USB-kuvake) ei näy tehtäväpalkissa, siirry seuraavaan vaiheeseen.
 13. Irrota USB-kaapeli.
  HUOMAUTUS: Kun päivitys on valmis, katkaise kamerasta virta, irrota akku ja/tai verkkolaite, laita akku takaisin paikalleen tai yhdistä verkkolaite ja kytke kameraan virta.

Vaihe 2: Varmista, että objektiivin järjestelmäohjelmiston versio on versio 02

 1. Valitse kamerassa Menu (Valikko)→ Setup (Asennus) →Version (Versio).
 2. Objektiivin järjestelmäohjelmiston versio näytetään oheisen kuvan mukaisesti:
  Kuva, jossa näkyy päivitetty ohjelmistoversio

Kysymyksiä ja vastauksia

Päivitys ei valmistu

Jos näyttö on musta yli 10 minuutin ajan, tee vianmääritys noudattamalla seuraavia ohjeita:

 1. Irrota USB-kaapeli tietokoneesta.
 2. Irrota akku ja verkkolaite kamerasta, odota muutama minuutti ja aseta akku takaisin paikalleen tai liitä verkkolaite.
 3. Käynnistä tietokone uudelleen.
 4. Kytke kameraan virta ja suorita asennus uudelleen.