Malli, jota ongelma koskee

Nämä tiedot koskevat seuraavia malleja:

 • HT-A7000

Tietoja tästä latauksesta

Edut ja parannukset

 • Lisää Amazon Alexa Cast -toiston ja Amazon Alexa -ääniohjauksen tuen
 • Lisää Amazon Music HD 360Reality Audio -tuen, saatavana Amazon Music HD -palvelusta
 • Päivittää Chromecast built-in -äänituen (versio 1.52) Google Cast 360Reality Audio -äänelle

Tiedoston tiedot

Tiedoston nimi

 • HT-A7000-laiteohjelmistopäivitys, versio 1.158

Tiedoston versio

 • 1.158

Tiedoston koko

 • 479 Mt (503 290 080 tavua)

Julkaisupäivämäärä

 • 25-08-2021

Valmistelut

Tarkista laiteohjelmistoversio

Laiteohjelmisto voi jo olla ajan tasalla, erityisesti jos soundbar-malli on uusi. Jos versionumero on 1.158 tai suurempi, päivitystä ei tarvita.

Jollet ole varma, voit helposti tarkistaa, mikä laiteohjelmaversio sinulla on:

 1. Käynnistä TV ja tarkista, että se on viritetty tuloon, johon soundbar on liitetty. Jos soundbar on liitetty HDMI2-liitäntään, valitse tuloksi HDMI2.
 2. Käynnistä soundbar.
 3. Paina kauko-ohjaimen HOME-painiketta ja odota, kunnes näet HOME (Aloitus) -näytön.
 4. Valitse aloitusnäytössä kauko-ohjaimen nuolipainikkeilla Setup (Määritys) → Advanced Settings (Lisäasetukset). Paina sitten ENTER-painiketta.
 5. Valitse kauko-ohjaimen nuolipainikkeilla System Settings (Järjestelmäasetukset) → System Information (Järjestelmätiedot). Paina sitten ENTER-painiketta.
 6. Jos TV-ruudussa näkyvä versionumero on 001.158 tai suurempi (ohjelmistoversionumeron ensimmäiset kaksi nollaa voi ohittaa), sinulla on jo uusin laiteohjelmistoversio.

Tärkeä huomautus

 • Lue ohjeet huolellisesti. Muutoin HT-A7000 saattaa vahingoittua.
 • Älä sammuta HT-A7000-järjestelmää tai irrota sitä virtalähteestä päivityksen aikana.
 • Älä paina mitään painiketta, jota ei ohjeissa kehoteta painamaan.
 • Älä irrota virtajohtoa tai verkkokaapelia (lähiverkkokaapelia) ohjelmiston latauksen ja päivityksen aikana.
 • Älä irrota virtajohtoa, ennen kuin päivitys on suoritettu loppuun. Se saattaa vahingoittaa järjestelmää.

Voit päivittää laiteohjelmiston helposti jommallakummalla seuraavista tavoista:

TapaEdellytyksetMiksi käyttää tätä menetelmää?

Internet/verkko
(SUOSITUS)

 • Ethernet-kaapeli soundbarin yhdistämiseksi Internetiin
 • Varmista, että soundbar on liitetty seuraaviin:
  • toimiva Internet-yhteys
  • yhteensopiva televisio.
Tämä tapa on suositeltava, koska se on helpoin ja nopein tapa laiteohjelmiston päivittämiseen.
USB-massamuistilaite
 • Tietokone
 • USB-massamuistilaite
Päivitä laiteohjelmisto tällä tavalla, jos Internet-yhteyttä ei ole.

Lataa ja asenna

Päivitys Internetin kautta

Tämä päivitystapa on suositeltavin, koska se on yksinkertaisin. Se kestää tavallisesti noin 15–30 minuuttia. Ota ensin laitteisto käyttöön ja lataa sen jälkeen päivitys Internetistä.

Edellytykset:

 • Ethernet-kaapeli soundbarin yhdistämiseksi Internetiin
 • Varmista, että soundbar on liitetty seuraaviin:
  • toimiva Internet-yhteys (Ethernet-kaapelilla tai langattomalla reitittimellä)
  • yhteensopiva televisio.

Ota laitteisto käyttöön:

 1. Käynnistä TV ja tarkista, että valittuna on tulo, johon soundbar on liitetty. (Jos soundbar on liitetty HDMI2-porttiin, valitse tuloksi HDMI2.)
 2. Yhdistä soundbar Internet-lähteeseen Ethernet-kaapelilla.
 3. Käynnistä soundbar.
 4. Paina kauko-ohjaimen HOME-painiketta ja odota, kunnes näet HOME (Aloitus) -näytön.

Vaihe 1: asenna päivitys

 1. Valitse HOME (Aloitus) -valikosta kauko-ohjaimen painikkeilla Setup (Määritys) → Advanced Settings (Lisäasetukset) → Software Update (Ohjelmistopäivitys) → Network update (Verkkopäivitys) ja paina sitten ENTER-painiketta.
 2. Kun TV-ruutuun tulee viesti Update to a new software version. Never turn off power while performing update. Current version 00x.xxx New version 001.158 (Päivitä uuteen ohjelmistoversioon. Älä koskaan katkaise virtaa päivityksen aikana. Nykyinen versio 00x.xxx, uusi versio 001.158), valitse kauko-ohjaimella OK ja paina sitten ENTER-painiketta.
 3. TV-ruutuun tulee viesti Update Caution (Päivitysvaroitus). Valitse kauko-ohjaimella OK ja paina sitten ENTER-painiketta.
 4. Soundbar lataa laiteohjelmistotiedot Internetistä.
 5. Lataamisen jälkeen soundbar käynnistyy uudelleen ja päälaitteen päivitys alkaa. Päälaitteen päivityksen aikana etupaneelin näytössä näkyy päivityksen etenemisen tila XX%.
 6. Kun päälaite on päivitetty, soundbar käynnistyy automaattisesti uudelleen. Sen jälkeen aloitetaan tarvittaessa bassokaiuttimen tai takakaiuttimien päivitys.
 7. Päivitys on valmis, kun ilmoitus sen valmistumisesta näkyy TV:ssä.

Vaihe 2: tarkista, että päivitys onnistui

 1. Tarkista laiteohjelmistoversio. Jos versionumero on 1.158, laiteohjelmistopäivitys onnistui.

Vianmääritys

Mitä tehdä, jos soundbarin laiteohjelmiston päivittäminen Internetistä tuottaa ongelmia?

 • TV-ruutuun tulee viesti The device is not connected to network. To update, your sound bar needs to be connected to the Internet. (Laite ei ole yhteydessä verkkoon. Päivitys edellyttää, että soundbar on yhteydessä Internetiin.)
  1. Varmista, että virta on kytketty reitittimeen ja kaikkiin soundbarin ja reitittimen välille liitettyihin laitteisiin.
  2. Varmista, että soundbarin ja reitittimen välillä käytetään oikeantyyppistä kaapelia (suora tai ristikytkentä).
  3. Varmista, että kaikki soundbarin ja reitittimen väliset kaapelit on kytketty oikein.
  4. Yritä päivitystä uudelleen.
  Jos et pysty suorittamaan Update via Internet (Päivitys Internetistä) -toimintoa, yritä Update via USB Memory (Päivitä USB-muistista) -toimintoa.
 • Kun Update via Internet (Päivitä Internetistä) -toiminto on käynnistetty, TV-ruutuun tulee viesti Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% (Latauskapasiteetti xxxxxx kt/xxxxx kt ja xx %), mutta näytön etenemispalkki ei muutu.
  Verkkoyhteydestä riippuen Update via Internet (Päivitä Internetistä) -toiminto voi kestää kauan (jopa 60 minuuttia). Siksi TV-ruutuun tulee viesti Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% (Latauskapasiteetti: xxxxxx kt / xxxxx kt ja xx %), ja näytön etenemispalkki ei muutu pitkään aikaan.
 • Update via Internet (Päivitä Internetistä) -toiminnon aikana TV-ruudussa näkyy viesti: Connection status cannot be confirmed. Cannot communicate with the server. Please try again later. (Yhteyden tilaa ei voi vahvistaa. Ei yhteyttä palvelimeen. Yritä myöhemmin uudelleen.) Laiteohjelmistopäivitys ei onnistu.
  • Varmista, että lähiverkkokaapeli on kytketty.
  • Tarkista, onko soundbarilla verkkoasetuksissa oma IP-osoite. (Jos käytät välityspalvelinta, kirjoita käyttämäsi välityspalvelimen IP-osoite Proxy Server (Välityspalvelin) -kenttään välityspalvelimen isäntänimen asemesta.)
  • Yritä päivitystä uudelleen.
 • Virta sammui päivityksen ollessa kesken.
  Käynnistä soundbar ja yritä päivittää uudelleen.
 • Päivitys on kestänyt yli 60 minuuttia eikä ole vielä valmis.
  Jos soundbar on yhdistetty langattomaan verkkoon, kokeile yhdistää verkkoon kaapelilla ja yritä päivitystä uudelleen.
  Jos ongelma jatkuu, verkon lähetysnopeus voi olla matala. Yritä siinä tapauksessa päivitystä Update via USB Memory (Päivitä USB-muistista) -toiminnolla.
 • TV-ruutuun tulee viesti Already Updated (Päivitys jo suoritettu).
  Soundbariin asennettuna oleva laiteohjelmistoversio on uusin versio.

Päivitys USB-muistilaitteen ja tietokoneen kautta

Päivitykseen on suositeltavaa käyttää Internetiä, jos mahdollista. Muussa tapauksessa voit käyttää tätä tapaa. Lataa päivitys tietokoneeseen, siirrä se USB-muistilaitteeseen ja sitten HT-A7000-järjestelmään.

Laiteohjelmistopäivityksen valmistelut

Varmista ennen laiteohjelmiston lataamista, että tietokoneessa käytetään jotakin seuraavista käyttöjärjestelmistä, ja valmistele USB-muisti.

Käyttöjärjestelmät

 • Windows 10
 • Windows 8.1
 • Mac OS X

Vaihe 1: asenna päivitys

 1. Lue ja hyväksy käyttöehdot.
 2. Lataa tiedosto A7HT-1_158.zip tietokoneeseen ja varmista, että muistat sijainnin, johon se on tallennettu.
 3. Etsi tiedosto tietokoneesta, napsauta sitä hiiren kakkospainikkeella ja valitse Properties (Ominaisuudet). Tarkista, että koko on 479 Mt, (503 290 080 tavua).
Siirrä päivitystiedostot USB-massamuistilaitteeseen:
 1. Pura päivitys tiedostosta A7HT-1_158.zip.
  • Mac OS X -käyttöjärjestelmä:
   1. Siirry tiedoston lataussijaintiin ja kaksoisnapsauta A7HT-1_158.zip-tiedostoa.
   2. Kansioon puretaan tiedosto F_A7HT3.UPG.
  • Microsoft Windows 10- tai 8.1 -käyttöjärjestelmät:
   1. Siirry tiedoston lataushakemistoon ja napsauta hiiren kakkospainikkeella A7HT-1_158.zip-tiedostoa. Valitse sitten Pura kaikki.
    Huomautus: Windows 8.1 ja Windows 10 -käyttöjärjestelmissä Microsoft Edge tallentaa tiedoston oletusarvoisesti Lataukset-kansioon. Siirry Lataukset-kansioon napsauttamalla aloitusnäytön työpöytäruutua ja etsi ladattu tiedosto Windows Explorer -selaimella.
   2. Valitse Pakattujen kansioiden purkaminen -ikkunassa Pura.
   3. Kansioon puretaan tiedosto F_A7HT3.UPG.
 2. Liitä yhteensopiva USB-massamuistilaite tietokoneeseen.
 3. Siirrä F_A7HT3.UPG-tiedosto USB-massamuistilaitteeseen:
  • Mac OS X -käyttöjärjestelmä: Vedä ja pudota F_A7HT3.UPG-tiedosto USB-laitteen juurihakemistoon.
  • Windows-käyttöjärjestelmät:
   1. Siirry kansion luontihakemistoon ja napsauta hiiren kakkospainikkeella F_A7HT3.UPG-tiedostoa.
   2. Valitse valikosta Lähetä kohteeseen... ja sen jälkeen USB-laitettasi vastaava levy (esim. Siirrettävä levy E:).
   3. F_A7HT3.UPG-tiedosto kopioidaan USB-laitteeseen.
  Huomautus: Päivitystä ei suoriteta, jos kansiota ei kopioida USB-laitteen juurihakemistoon tai jos kansion nimeä muutetaan.
 4. Kun olet kopioinut F_A7HT3.UPG-tiedoston, irrota USB-laite tietokoneesta.
Siirrä päivitys HT-A7000-järjestelmään

Valmistele laite ja siirrä päivitys HT-A7000-järjestelmään.

Valmistele laite:
 1. Käynnistä TV ja tarkista, että se on viritetty tuloon, johon soundbar on liitetty. (Jos soundbar on liitetty HDMI2-porttiin, valitse tuloksi HDMI2.)
 2. Käynnistä soundbar.
 3. Paina kauko-ohjaimen HOME-painiketta ja odota, kunnes näet HOME (Aloitus) -näytön.
 4. Liitä USB-laite, joka sisältää F_A7HT3.UPG-tiedoston
Siirrä päivitys:
 1. Valitse HOME (Aloitus) -näytössä kauko-ohjaimen nuolipainikkeilla Setup (Määritys) → Advanced Settings (Lisäasetukset) → Software Update (Ohjelmistopäivitys) → USB update (USB-päivitys) ja paina sitten ENTER-painiketta.
 2. Kun TV-ruutuun tulee viesti Update to a new software version. Never turn off power while performing update. Current version xxx.xxx New version 001.158 (Päivitä uuteen ohjelmistoversioon. Älä koskaan katkaise virtaa päivityksen aikana. Nykyinen versio xxx.xxx, uusi versio 001.158), valitse kauko-ohjaimella OK ja paina sitten ENTER-painiketta.
 3. Kun TV-ruutuun tulee viesti Update Caution (Päivitysvaroitus), valitse kauko-ohjaimella OK ja paina sitten ENTER-painiketta.
 4. Soundbar lataa laiteohjelmistotiedot USB-laitteesta.
 5. Lataamisen jälkeen soundbar käynnistyy uudelleen ja päälaitteen päivitys alkaa. Päälaitteen päivityksen aikana etupaneelin näytössä näkyy päivityksen etenemisen tila XX%.
 6. Kun päälaite on päivitetty, soundbar käynnistyy automaattisesti uudelleen. Sen jälkeen aloitetaan tarvittaessa bassokaiuttimen tai takakaiuttimien päivitys.
 7. Päivitys on valmis, kun ilmoitus sen valmistumisesta näkyy TV:ssä.

Vaihe 2: tarkista, että päivitys onnistui

 1. Tarkista laiteohjelmistoversio. Jos versionumero on 1.158, laiteohjelmistopäivitys onnistui.

Vianmääritys

Mitä tehdä, jos soundbarin laiteohjelmiston päivittäminen tietokoneella ja USB-muistilla tuottaa ongelmia?

 • UPDT (Päivitys) ja ERROR (Virhe) näkyvät vuorotellen etupaneelin näytössä.
  1. Sammuta järjestelmä ja irrota virtajohto.
  2. Kytke virta soundbariin.
  3. Yritä Update via USB Memory (Päivitä USB-muistista) -toimintoa uudelleen.
 • Virta sammui päivityksen ollessa kesken.
  Käynnistä soundbar ja suorita Update via USB Memory (Päivitä USB-muistista) -toiminto uudelleen.
 • Päivityssivustosta lataamaani A7HT-1_158.zip-päivitystiedostoa ei voi purkaa.
  Onnistuiko tiedoston lataaminen? Poista tiedosto ja yritä ladata se uudelleen.
 • Päivitys on kestänyt yli 60 minuuttia eikä ole vielä valmis.
  1. Irrota virtajohto pistorasiasta ja kytke se takaisin odotettuasi ensin useita minuutteja.
  2. Käynnistä soundbar.
  3. Yritä päivitystä uudelleen.