Malli, jota ongelma koskee

Nämä tiedot koskevat seuraavia malleja:

 • SRS-ZR5

Tietoja tästä latauksesta

Hyödyt ja parannukset

 • Parantaa tiedonsiirron suojaa.

TÄRKEÄÄ: Tämä laiteohjelmistopäivitys on tehtävä, jotta Chromecast built-in -musiikkipalvelua voidaan edelleen käyttää. Jos et asenna päivitystä manuaalisesti, se asennetaan automaattisesti kun käytettävissä on toimiva verkkoyhteys ja kaiutinta ei käytetä.

Aiemmat hyödyt ja parannukset

Tarkastele aiempia hyötyjä ja parannuksia

Tiedoston tiedot

Tiedoston nimi

 • SRS-ZR5-laiteohjelmistopäivitys, 6.28

Tiedoston versio

 • 6.28

Julkaisupäivämäärä

 • 29-07-2021

Valmistelut

Tarkista laiteohjelmistoversio

Tämä päivitysapuohjelma ei ole välttämätön, jos henkilökohtaisen äänentoistojärjestelmäsi laiteohjelmistoversio on jo 6.28. Jos et ole varma, voit helposti tarkistaa, mikä laiteohjelmaversio sinulla on: Siihen on kaksi tapaa:

 • Tarkistaminen Sony | Music Center (SongPal) -sovelluksella.
  1. Yhdistä laite älypuhelimesi kanssa samaan Wi-Fi-verkkoon käyttäen Sony | Music Center (SongPal) -sovellusta.
  2. Käynnistä älypuhelimesi Sony | Music Center (SongPal) -sovellus.
  3. Valitse kaiuttimesi Speaker & Group (Kaiutin ja ryhmä) -näytössä
  4. Valitse Settings (Asetukset).
  5. Settings (Asetukset) -näytössä valitse Other Settings (Muut asetukset).
  6. Tarkista kaiuttimen laiteohjelmistoversio Other Settings (Muut asetukset) -näytöstä.
 • Tarkistaminen PC-tietokoneella.
  1. Liitä yksikkö lähiverkkokaapelilla (lisävaruste) tietokoneeseen.

   Huomautus: Yhdistä kaiutin suoraan tietokoneeseen LAN-kaapelilla.
  2. Liitä verkkovirtajohto (toimitettu laitteen mukana) verkkolaitteeseen (toimitettu laitteen mukana). Kytke virta päälle painamalla Virta/valmiustila-painiketta.

   Huomautus: Odota, kunnes LINK-merkkivalo lakkaa vilkkumasta ja palaa vaaleanpunaisena.
  3. Katso Sonyn verkkolaiteasetukset tietokoneeltasi.
   1. Käynnistä selain.
   2. Syötä seuraava verkko-osoite selaimen osoitekenttään: http://169.254.1.1.
  4. Valitse kieli kohdasta Language Setup (Kieliasetukset), jos se on näkyvissä.
  5. Firmware Version (Laiteohjelmistoversio) (X.XX.X.XX) näytetään Device Details (Laitteen tiedot) -näytössä.

   Huomautus: Firmware Version (Laiteohjelmistoversio), Model Name (Mallin nimi), Device Name (Laitteen nimi), Connection Type (Liitännän tyyppi), Internet Access (Internet-yhteys), SSID ja Security Method (Suojaustapa) näytetään tässä näytössä.

  Kaksi helppoa tapaa päivittää kaiuttimen laiteohjelmisto:

  TapaEdellytyksetMiksi käyttää tätä menetelmää?

  Internet/verkko
  (SUOSITUS)

  • Ethernet-kaapeli tai langaton reititin, jotta voit yhdistää kaiuttimen Internetiin
  • Varmista, että kaiutin on liitetty seuraaviin:
   • toimiva Internet-yhteys
  Tämä tapa on suositeltava, koska se on helpoin ja nopein tapa laiteohjelmiston päivittämiseen.
  USB-massamuistilaite
  • Tietokone
  • USB-massamuistilaite
  Päivitä laiteohjelmisto tällä tavalla, jos Internet-yhteyttä ei ole.

  Lataa ja asenna

  Internet/verkko

  Ohjelmistopäivitys on saatavilla Internetin kautta (verkko). Tarkista seuraavat asiat.

  Huomautus: Et voi päivittää uusimpaan ohjelmistoon, jos laitetta EI ole yhdistetty Internetiin (verkkoon).

  TÄRKEÄÄ: Varmista ennen päivityksen aloittamista, että laite on kytketty virtalähteeseen USB-verkkolaitteella.

  1. Kytke laite virtalähteeseen. Kytke laitteen DC IN 5 V -portti virtalähteeseen USB-verkkolaitteella ja mukana toimitettavalla micro-USB-kaapelilla.
   Huomautus: Ohjelmistopäivitystä ei voi suorittaa, kun käytetään akkuvirtaa.
  2. Internet-yhteyden muodostaminen (verkko)
   • Yhdistä mobiililaitteesi Sony | Music Center (SongPal) -sovelluksen avulla
   • Yhdistäminen Wi-Fi Protected Setup (WPS) -toiminnon kautta
   • Yhdistäminen tietokoneen avulla
    Huomautus: Lisätietoja on tuotteen käyttöoppaassa.
  3. Jos kaiuttimen virta on kytkettynä, paina Virta/valmiustila-painiketta ja katkaise kaiuttimesta virta.
  4. Liitä verkkolaitteen virtajohto kunnolla pistorasiaan.
   Huomautus: Ohjelmistoa ei voi päivittää, jos laite käyttää vain akkuvirtaa.
  5. Paina Virta/valmiustila-painiketta ja kytke virta päälle.
  6. Odota, kunnes LINK-merkkivalo lakkaa vilkkumasta ja palaa oranssina. Kun ohjelmistopäivityksiä on saatavilla, UPDATE/WPS-painike syttyy palamaan.
  7. Paina UPDATE/WPS-painiketta, kunnes kuulet äänimerkkejä. Kun ohjelmistopäivitys alkaa, UPDATE/WPS-painike alkaa vilkkua.
   Huomautus: Kaiutin ei toimi päivityksen aikana.
  8. UPDATE/WPS-painikkeen vilkkumistapa muuttuu päivityksen edistyessä.
  9. UPDATE/WPS-painike sammuu ja kaiutin siirtyy automaattisesti valmiustilaan tai BLUETOOTH/Network (Bluetooth/verkko) -valmiustilaan, kun päivitys on valmis.
  10. Tarkista versio noudattamalla kohdassa Laiteohjelmistoversion tarkistaminen annettuja ohjeita ja varmista, että päivitys onnistui.

  Kysymyksiä ja vastauksia

  Palavatko kaikki LED-toimintovalot?

  Ohjelmistopäivitys on epäonnistunut. Sammuta kaiutin painamalla Virta/valmiustila-painiketta ja käynnistä se sitten uudelleen. Varmista, että kaiutin on yhdistetty Internetiin ja että UPDATE/WPS-painikkeen merkkivalo palaa, ja aloita sitten päivitys uudelleen.

  UPDATE-merkkivalo palaa edelleen oranssina.

  Ohjelmistopäivitys on epäonnistunut. Henkilökohtaisen äänentoistojärjestelmän laiteohjelmistopäivityksen voi tehdä USB-muistista.

  Virta/valmiustila-painike-merkkivalo vilkkuu punaisena ja UPDATE/WPS-painike vilkkuu oranssina.

  Ohjelmistopäivitys on epäonnistunut. Henkilökohtaisen äänentoistojärjestelmän laiteohjelmistopäivityksen voi tehdä USB-muistista.

  USB

  Tuetut käyttöjärjestelmät:

  • Windows 10
  • Windows 8.1 – käytä sitä työpöytätilassa
  • Mac OS X (10.6) tai uudempi

  Tallennusväline:

  USB-muistitikku: Kaikkien USB-muistitikkujen, joiden kapasiteetti on yli 256 Mt, toimintaa ei taata.

  Huomautuksia:

  • UPDATE-merkkivalon välähdysten määrä muuttuu päivityksen edistyessä. UPDATE-merkkivalo välähtää ensin neljä kertaa, sitten vähenee yhdellä ja sammuu, kun päivitys on valmis.
  • Pidä kaiutin liitettynä virtalähteeseen päivityksen aikana.
  • Älä irrota virtajohtoa, ennen kuin päivitys on valmis.
  • Älä katkaise virtaa päivityksen aikana.
  • Päivitys kestää tavallisesti 3–10 minuuttia.

  1. Sulje tätä sivua lukuun ottamatta kaikki muut ikkunat ja ohjelmat.
  2. Lue tällä sivulla olevat käyttöehdot ja hyväksy ne valitsemalla valintaruutu.
  3. Lataa laiteohjelmistopäivitys. Tiedoston SRS16003.UPG, 151 Mt (159 264 960 tavua) lataus alkaa.
  4. Tallenna tiedosto tietokoneesi työpöydälle.
   Huomautus: Jos käytät Windows 10- tai Windows 8.1 -käyttöjärjestelmää, päivitystiedosto saatetaan tallentaa automaattisesti Lataukset-kansioon. Napsauta Työpöytä-ruutua aloitusnäytössä ja hae ladattu tiedosto Lataukset-kansiosta Windowsin resurssienhallinnalla.
  5. Kopioi päivitystiedostot USB-muistitikulle:
   1. Aseta alustettu (formatoitu) USB-muistitikku tietokoneen USB-paikkaan.
   2. Kopioi UPDATE-kansio USB-muistitikkuun:

  Päivitä äänentoistojärjestelmä USB-muistitikun kautta:

  1. Kytke kaiutin virtalähteeseen ja käynnistä se painamalla virta-/valmiustilapainiketta.
  2. Kun virran merkkivalo palaa vihreänä, aseta USB-muistitikku kaiuttimen USB-porttiin.
  3. Pidä UPDATE/WPS-painiketta painettuna ja napauta ja paina heti FUNCTION-painiketta. Paina molempia painikkeita neljän sekunnin ajan, kunnes kuulet merkkiäänen. Kun kaiutin muodostaa yhteyttä verkkoon, UPDATE-merkkivalo voi palaa oranssina. Jatka silti painikkeiden painamista.
  4. Kun USB-päivitys alkaa, UPDATE-merkkivalo vilkkuu oranssina. Älä käytä kaiutinta tänä aikana.
  5. UPDATE-merkkivalo (ja virran merkkivalo) vilkkuu useita kertoja päivityksen aikana.
  6. Kun päivitys on valmis, UPDATE-merkkivalo sammuu ja kaiutin siirtyy valmiustilaan tai BLUETOOTH/Network (Bluetooth/verkko) -valmiustilaan automaattisesti.
   Huomautus: Kun käynnistät kaiuttimen ensimmäistä kertaa päivityksen jälkeen, UPDATE-merkkivalo välähtää oranssina kolme kertaa.
  7. Tarkista laiteohjelmistoversio.