Malli, jota ongelma koskee

Nämä tiedot koskevat seuraavia malleja:

 • MHC-V90DW

Tietoja tästä latauksesta

Hyödyt ja parannukset

 • Parantaa tiedonsiirron suojaa

TÄRKEÄÄ: Tämä laiteohjelmistopäivitys on tehtävä, jotta Chromecast built-in -musiikkipalvelua voidaan edelleen käyttää. Jos et asenna päivitystä manuaalisesti, se asennetaan automaattisesti, kun käytettävissä on toimiva verkkoyhteys ja laitettata ei käytetä.

Aiemmat hyödyt ja parannukset

 • Mahdollistaa Spotify Connectin käytön myös maksuttomalla tilillä
 • Ratkaisee ongelman, jossa laitteen virta ei kytkeydy joissakin harvoissa tapauksissa
 • Parantaa tiedonsiirron suojaa

Tiedoston tiedot

Tiedoston nimi

 • MHC-V90DW-laiteohjelmistopäivitys, versio SYS 6.28

Tiedoston versio

 • SYS 6.28

Tiedoston koko

 • 186 Mt (195 309 760 tavua)

Julkaisupäivämäärä

 • 29-07-2021

Valmistelut

Tarkista laiteohjelmistoversio

Jos laitteen laiteohjelmistoversio on SYS 6.28 tai sitä uudempi, päivitystä ei tarvitse suorittaa. Jollet ole varma, voit helposti tarkistaa, mikä laiteohjelmaversio sinulla on:

 1. Kytke äänentoistojärjestelmään virta painamalla virtapainiketta.
 2. Paina OPTIONS-painiketta.
 3. Valitse SYSTEM (Järjestelmä) painamalla painikkeita tai ja paina sitten Enter-painike.
 4. Valitse VERSION (Versio) painamalla painikkeita tai ja paina sitten Enter-painike.

Versionumero

Tärkeä huomautus

 • Päivityksen jälkeen laiteohjelmistoa ei voi palauttaa aikaisempaan versioon.
 • Lue ohjeet huolellisesti; muuten äänentoistojärjestelmä saattaa vahingoittua.
 • Älä sammuta äänentoistojärjestelmää tai irrota sitä virtalähteestä päivityksen ollessa käynnissä.
 • Älä paina mitään painiketta, jota ei ohjeissa kehoteta painamaan.
 • Älä käytä äänentoistojärjestelmää ja kauko-ohjainta latauksen ja päivityksen aikana.
 • Älä irrota virtajohtoa ennen kuin päivitys on valmis, sillä se voi aiheuttaa järjestelmän toimintahäiriön.

Kaksi helppoa tapaa päivittää äänijärjestelmän laiteohjelmisto:

TapaEdellytyksetMiksi käyttää tätä menetelmää?

Internet/verkko
(SUOSITUS)

 • toimiva Internet-yhteys (Ethernet-kaapelin kautta)
Tämä tapa on suositeltava, koska se on helpoin ja nopein tapa laiteohjelmiston päivittämiseen.
USB-massamuistilaite
 • Tietokone
 • USB-massamuistilaite
Päivitä laiteohjelmisto tällä tavalla, jos Internet-yhteyttä ei ole.

Lataa ja asenna

Äänentoistojärjestelmän päivittäminen Internetin kautta

Tämä päivitystapa on suositeltavin, koska se on yksinkertaisin. Ota ensin laitteisto käyttöön ja lataa sen jälkeen päivitys Internetistä äänentoistojärjestelmään.

Edellytykset:

 • toimiva Internet-yhteys (Ethernet-kaapelin kautta)

Ota laitteisto käyttöön:

 1. Yhdistä äänentoistojärjestelmä Internet-lähteeseen Ethernet-kaapelilla

Vaihe 1: asenna päivitys

 1. Käynnistä äänentoistojärjestelmä painamalla yksikön Virtapainike-painiketta. Odota muutama minuutti, kunnes näyttöön tulee UPDATE (Päivitys) -kuvake.
 2. Paina OPTIONS-painiketta.
 3. Valitse SYSTEM (Järjestelmä) painamalla painikkeita tai ja paina sitten Enter-painike.
 4. Valitse UPDATE (Päivitys) painamalla painikkeita tai ja paina sitten Enter-painike.
 5. Valitse VIA NW (Verkon kautta) painamalla painikkeita tai ja paina sitten Enter-painike.
 6. Valitse EXEC (Suorita) painamalla Enter-painike -painiketta.
 7. Valitse YES (Kyllä) painamalla painikkeita tai ja paina sitten Enter-painike.
 8. Odota, kunnes lataus, tiedoston kopiointi ja päivitys on valmis.
  • Lataus: Internet-yhteytesi vaikuttaa latausaikaan.
  • Tiedoston kopiointi: tämän vaiheen jälkeen järjestelmä käynnistetään uudelleen automaattisesti (noin 10 sekunnin kuluessa).
  • Ohjelmistopäivitys: myös tämän vaiheen jälkeen järjestelmä käynnistetään uudelleen automaattisesti (noin 30 sekunnin kuluessa).
  • Tämän jälkeen järjestelmä käynnistyy esittelytilassa.
 9. Paina laitteen Virtapainike-painiketta uudelleen ja käynnistä äänentoistojärjestelmä.

Vaihe 2: tarkista, että päivitys onnistui

 1. Tarkista laiteohjelmistoversio. Jos versionumero on SYS 6.28, laiteohjelmistopäivitys onnistui.

Vianmääritys

Jos näytössä näkyy päivityksen aikana teksti Download Error/Push POWER (Latausvirhe / paina virtapainiketta), ohjelmistopäivitys epäonnistui.

 1. Paina Virtapainike-painiketta ja sammuta äänentoistojärjestelmä.
 2. Kun painat Virtapainike-painiketta, järjestelmä käynnistyy uudelleen.
 3. Odota noin 3 minuuttia (tai kunnes verkkoyhteys on muodostettu) ja tarkista sitten äänentoistojärjestelmän näyttö.
 • UPDATE (Päivitys) -kuvakkeen merkkivalo palaa.
  • Ohjelmistopäivitys EI ole valmis, mutta äänentoistojärjestelmä toimii normaalisti.
  • Kokeile verkkopäivitystä uudestaan edellä mainittujen vaiheiden mukaisesti.
   Huomautus: Jos päivitys epäonnistuu jälleen, kokeile verkkopäivityksen sijasta ohjelmistopäivitystä USB-muistitikun avulla.

Päivitys USB-muistilaitteen ja tietokoneen kautta

Päivitykseen on suositeltavaa käyttää Internetiä, jos mahdollista. Muussa tapauksessa voit käyttää tätä tapaa. Lataa päivitys tietokoneeseen, siirrä se USB-muistilaitteeseen ja sitten äänentoistojärjestelmään.

Laiteohjelmistopäivityksen valmistelut

Varmista ennen laiteohjelmiston lataamista, että tietokoneessa käytetään jotakin seuraavista käyttöjärjestelmistä, ja valmistele USB-muistitikku.

Käyttöjärjestelmät

 • Windows 10
 • Windows 8.1
 • Macintosh OS X 10.6 tai uudempi

Jos käytössäsi on Windows 10 tai 8.1, käytä sitä työpöytätilassa.

Huomautus: Toimivuutta ei taata kaikissa tietokoneissa, joihin on asennettu yhteensopiva käyttöjärjestelmä.

Tallennusvälineen vaatimukset

USB-muistitikku: Kapasiteetti yli 256 Mt

Vaihe 1: asenna päivitys

Lataa päivitys tietokoneelle:
 1. Varmista, ettei käynnissä ole mitään muita ohjelmia kuin Internet-selain.
 2. Lue ja hyväksy tämän sivun käyttöehdot.
 3. Lataa tiedosto tietokoneeseesi (merkitse ladatun tiedoston sijainti muistiin).
  • MHC-V90DW: MHC17001.UPG
   Huomautus: 186 Mt (195 309 760 tavua)
Siirrä päivitystiedostot USB-massamuistilaitteeseen:
 1. Aseta USB-muistitikku tietokoneen USB-paikkaan.
 2. Alusta USB-muistitikku.
 3. Kopioi päivitystiedosto USB-muistitikun juurihakemistoon.

Huomautus: Päivitystä ei suoriteta, jollei tiedostoa kopioida USB-laitteen juurihakemistoon tai jos tiedostonimeä muutetaan.

Siirrä päivitys soittimeen

Aseta USB-muistitikku äänentoistojärjestelmän USB-paikkaan.

Siirrä päivitys:
 1. Käynnistä äänentoistojärjestelmä painamalla Virtapainike-painiketta.
 2. Paina OPTIONS-painiketta.
 3. Valitse SYSTEM (Järjestelmä) painamalla painikkeita tai ja paina sitten Enter-painike.
 4. Valitse UPDATE (Päivitys) painamalla painikkeita tai ja paina sitten Enter-painike.
 5. Valitse VIA USB (USB:n kautta) painamalla painikkeita tai ja paina sitten Enter-painike.
 6. Valitse EXEC (Suorita) painamalla Enter-painike -painiketta.
 7. Valitse YES (Kyllä) painamalla painikkeita tai ja paina sitten Enter-painike.
  Huomautus: Päivityksen aikana näytössä oleva teksti UPDATING (Päivitetään) vilkkuu.
 8. Odota, kunnes tiedoston kopiointi ja päivitys on valmis.
  • Tiedoston kopiointi: tämän vaiheen jälkeen järjestelmä käynnistetään uudelleen automaattisesti (noin 10 sekunnin kuluessa).
  • Ohjelmistopäivitys: myös tämän vaiheen jälkeen järjestelmä käynnistetään uudelleen automaattisesti (noin 30 sekunnin kuluessa).
  • Tämän jälkeen järjestelmä käynnistyy esittelytilassa.

Vaihe 2: tarkista, että päivitys onnistui

 1. Tarkista laiteohjelmistoversio. Jos versionumero on SYS 6.28, laiteohjelmistopäivitys onnistui.

Vianmääritys

Jos näytössä näkyy päivityksen aikana teksti File Error (Tiedostovirhe), No File (Ei tiedostoa) tai Read Error/Push POWER (Lukuvirhe / paina virtapainiketta), ohjelmistopäivitys epäonnistui.

 1. Varmista, että päivitystiedosto on oikea ja sijoitettu USB-muistitikun juurihakemistoon. Toista sitten edelliset vaiheet.
 2. Jos päivittäminen ei vieläkään onnistu, kokeile toista USB-muistilaitetta.