Malli, jota ongelma koskee

Nämä tiedot koskevat seuraavia malleja:

 • UBP-X700

Tietoja tästä latauksesta

Edut ja parannukset

 • Parantaa Ultra HD Blu-ray -levyjen toistokykyä

Aiemmat hyödyt ja parannukset

 • Poistaa Gracenote-toiminnon
 • Parantaa HDMI-liitännän vakautta
 • Dolby Vision -sisällön tuki (Blu-ray Disc, Netflix ja VUDU)
 • Verkon suoratoistopalveluiden tuki

Tiedoston tiedot

Tiedoston nimi

 • Laiteohjelmistopäivitys, versio M43.R.0284 UBP-X700:lle

Tiedoston versio

 • M43.R.0284

Tiedoston koko

 • 149 Mt (156 496 345 tavua)

Julkaisupäivämäärä

 • 24-08-2021

Valmistelut

Laiteohjelmisto saattaa olla jo ajan tasalla erityisesti, jos sinulla on uusi Blu-ray-soitinmalli. Jos versionumero on M43.R.0284 tai suurempi, päivitystä ei tarvita.

Jollet ole varma, voit helposti tarkistaa, mikä laiteohjelmaversio sinulla on:

 1. Käynnistä TV ja tarkista, että se on viritetty tuloon, johon Blu-ray-soitin on liitetty. Jos soitin on liitetty HDMI 2 -porttiin, valitse tuloksi HDMI 2.
 2. Käynnistä Blu-ray-soitin. Jos levyn toisto käynnistyy, paina STOP-painiketta ja odota, kunnes näet Home Screen (Aloitusnäyttö) -valikon.
 3. Valitse Home Screen (Aloitusnäyttö) -valikossa kauko-ohjaimen nuolipainikkeilla SetupSystem Settings (Määritys → Järjestelmäasetukset) ja paina ENTER-painiketta.
 4. Valitse System Information (Järjestelmätiedot) ja paina ENTER-painiketta.
 5. Jos TV-ruudussa näkyvä versionumero on M43.R.0284 tai suurempi, sinulla on jo uusin laiteohjelmistoversio.

Voit päivittää Blu-ray-soittimen laiteohjelmiston helposti kahdella tavalla:

TapaEdellytyksetMiksi käyttää tätä menetelmää?
Internet/verkko
(SUOSITUS)
 • Ethernet-kaapeli tai langaton reititin, jotta voit yhdistää Blu-ray-soittimen Internetiin
 • Varmista, että Blu-ray-soitin on yhdistetty:
  • toimiva Internet-yhteys
  • yhteensopiva televisio.
Tämä tapa on suositeltava, koska se on helpoin ja nopein tapa laiteohjelmiston päivittämiseen.
USB-massamuistilaite
 • Tietokone
 • USB-massamuistilaite
Päivitä laiteohjelmisto tällä tavalla, jos Internet-yhteyttä ei ole.

Lataa ja asenna

Päivitys Internetin kautta

Tämä päivitystapa on suositeltavin, koska se on yksinkertaisin. Se kestää tavallisesti 15–30 minuuttia. Ota ensin laitteisto käyttöön ja lataa sen jälkeen päivitys Internetistä Blu-ray-soittimeen.

Edellytykset:

 • Toimiva Internet-yhteys (Ethernet-kaapelin tai langattoman reitittimen välityksellä)
 • Yhteensopiva televisio

Sujuvan päivityksen varmistaminen

Päivitys on yleensä yksinkertainen toimenpide. Näin toimien varmistat, että päivitys onnistuu ensimmäisellä kerralla:

 • Lue ohjeet huolellisesti. Muuten Blu-ray-soitin voi vioittua.
 • Älä sammuta Blu-ray-soitinta tai irrota sitä virtalähteestä päivityksen aikana.
 • Älä paina mitään painiketta, jota ei ohjeissa kehoteta painamaan.

Ota laitteisto käyttöön:

 1. Käynnistä TV ja varmista, että sen lähteenä on tulo, johon Blu-ray-soitin on liitetty. (Jos soitin on liitetty HDMI 2 -porttiin, valitse tuloksi HDMI 2.)
 2. Yhdistä Blu-ray-soitin Internet-lähteeseen Ethernet-kaapelilla tai reitittimen langattoman yhteyden kautta.
 3. Käynnistä Blu-ray-soitin. (Jos soittimessa on levy, poista se.)

Hae päivitys:

 1. Valitse aloitusnäytössä kauko-ohjaimen nuolipainikkeilla SetupSoftware Update (Määritys → Ohjelmistopäivitys) ja Update via Internet (Päivitys Internetin kautta).
 2. Software Update confirmation (Vahvistus ohjelmistopäivityksestä) -viesti näkyy TV:ssä. Valitse kauko-ohjaimella OK ja paina sitten ENTER-painiketta.
 3. TV-ruutuun tulee ilmoitus Update to a new software version. (Päivitä uuteen ohjelmistoversioon) ja uusin ohjelmistoversio näkyy TV:ssä
 4. Valitse Start (Aloita) ja paina ENTER-painiketta.
 5. Päivitys alkaa ja päivitysikkuna näkyy TV:ssä.
 6. Päivityksen aikana TV:ssä näkyy edistymispalkki x % ja latauskapasiteetti. x muuttuu arvoksi 0 ja kasvaa arvoon 100 päivityksen aikana.
 7. Soitin käynnistyy uudelleen ja päivitys jatkuu. Älä käytä soitinta tai käynnistä sitä itse tässä vaiheessa.
 8. Edistymispalkki x % ja latauskapasiteetti ilmestyvät TV-ruutuun uudelleen.
 9. Soitin viimeistelee päivityksen sammumalla automaattisesti ja käynnistymällä uudelleen.
 10. Tarkista laiteohjelmistoversio. Jos versionumero on M43.R.0284, laiteohjelmistopäivitys onnistui.

Vianmääritys

Ohjeet, jos Blu-ray-soittimen laiteohjelmistopäivitys Internetistä ei onnistu.

 • TV:ssä näkyy ilmoitus, että yhteyden tilaa ei voi vahvistaa (Connection status cannot be confirmed) tai että laite ei ole yhteydessä verkkoon (This device is not connected to network), ongelma saattaa johtua verkkoyhteydestä.
  1. Kiinteä yhteys: tarkista, että LAN-kaapeli on liitetty soittimeen ja Internet-lähteeseen.
  2. Langaton yhteys: tarkista, että langaton reititin on käynnissä ja yhteydessä Internet-lähteeseen.
  3. Tarkista verkkoasetuksista, onko Blu-ray-soittimella oma IP-osoite. (Jos käytät välityspalvelinta, kirjoita käyttämäsi välityspalvelimen IP-osoite Välityspalvelin-kenttään välityspalvelimen nimen asemesta.)
  4. Varmista kohdasta Network Settings Network Connection Status (Verkkoasetukset → Verkkoyhteyden tila), että sekä fyysinen yhteys (Physical Connection) että Internet-yhteys (Internet Access) ovat kunnossa.
  5. Yritä päivitystä uudelleen.
 • Jos virta katkesi päivityksen aikana, käynnistä soitin ja yritä päivitystä uudelleen.
 • Jos päivitys on kestänyt yli 30 minuuttia eikä ole vielä valmis:
  1. Irrota verkkovirtajohto pistorasiasta ja kytke se takaisin odotettuasi ensin useita minuutteja.
  2. Käynnistä Blu-ray-soitin.
  3. Yritä päivitystä uudelleen.
  4. Voit myös peruuttaa verkkotoiminnon ja tehdä päivityksen USB-muistitikulta.
 • Jos näyttöön tulee päivityksen aikana viesti Update failed (Päivitys epäonnistui):
  • Varmista, että Internet-yhteydessä ei ole ongelmia.
  • Update failed (Päivitys epäonnistui) -ikkunassa voit yrittää päivitystä uudelleen valitsemalla OK tai keskeyttää valitsemalla Cancel (Peruuta).
  • Jos ongelma jatkuu, lataa laiteohjelmistotiedosto ja tee päivitys USB-muistitikulta.
  • Voit myös peruuttaa verkkotoiminnon ja tehdä päivityksen USB-muistitikulta.
 • Jos usean yrityksen jälkeenkään laiteohjelmistopäivitys ei onnistu, lataa laiteohjelmistotiedosto ja tee päivitys USB-muistitikulta.

Päivitys USB-muistilaitteen ja tietokoneen kautta

Päivitykseen on mahdollisuuksien mukaan suositeltavaa käyttää Internetiä. Muussa tapauksessa voit käyttää tätä tapaa. Lataa päivitys tietokoneeseen, siirrä se USB-muistilaitteeseen ja sitten Blu-ray-soittimeen.

Suosittelemme seuraavia käyttöjärjestelmiä:

 • Windows 10
 • Windows 8.1
 • macOS 10.12–10.15, 11
 • Mac OS X

Sujuvan päivityksen varmistaminen

Päivitys on yleensä yksinkertainen toimenpide. Näin toimimalla varmistat, että se onnistuu ensimmäisellä kerralla:

 • Lue ohjeet huolellisesti. Muuten Blu-ray-soitin voi vioittua.
 • Älä sammuta Blu-ray-soitinta tai irrota sitä virtalähteestä päivityksen aikana.
 • Älä paina mitään painiketta, jota ei ohjeissa kehoteta painamaan.

Lataa päivitys tietokoneelle:

 1. Lue ja hyväksy käyttöehdot.
 2. Lataa tietokoneeseen tiedosto UPDATE_M43R0284.ZIP ja muista, mihin hakemistoon sen lataat.
 3. Etsi tiedosto tietokoneesta, napsauta sitä hiiren kakkospainikkeella ja valitse Properties (Ominaisuudet). Varmista, että koko on 149 Mt (156 496 345 tavua).

Siirrä päivitystiedostot USB-massamuistilaitteeseen:

 1. Pura tiedosto tietokoneeseesi. Puretun kansion nimi on UPDATE.
 2. Varmista, että UPDATE-kansiossa on seuraavat tiedostot: MSB43-FW.BIN, MSB43-FW.ID, MSB43-FW_MB.BIN ja MSB43-FW_MB.ID
 3. Liitä yhteensopiva USB-massamuistilaite tietokoneeseen.
  Huomautus: FAT32- ja NTFS-tiedostojärjestelmiä tuetaan.
Windows-käyttöjärjestelmät:
 1. Siirry kansion luontihakemistoon ja napsauta hiiren kakkospainikkeella UPDATE-kansiota.
 2. Valitse valikosta Send To... (Lähetä kohteeseen...).
 3. Valitse levy, joka vastaa USB-laitettasi (esim. Siirrettävä levy E:).
 4. Päivityskansio kopioidaan USB-laitteeseen.
MacOS-käyttöjärjestelmät:
 1. Vedä ja pudota UPDATE-kansio USB-laitteen juurihakemistoon.
  Huomautus: Päivitystä ei suoriteta, jollei tiedostoa kopioida USB-laitteen juurihakemistoon tai jos tiedostonimeä muutetaan.

Siirrä päivitys soittimeen

Valmistele laite ja siirrä päivitys soittimeen.

Valmistele laite:
 1. Käynnistä TV ja varmista, että sen lähteenä on tulo, johon Blu-ray-soitin on liitetty. (Jos soitin on liitetty HDMI 2 -liitäntään, valitse tuloksi HDMI 2.)
 2. Käynnistä Blu-ray-soitin.
 3. Tarkista, ettei muita USB-laitteita ole liitetty Blu-ray-soittimeen. Jos sellaisia on liitettyinä, irrota ne Blu-ray-soittimesta.
Siirrä päivitys:
 1. Aseta päivitystiedoston sisältävä USB-tallennuslaite soittimen etupaneelissa olevaan USB-liitäntään.
 2. Valitse Home Screen (Aloitusnäyttö) -valikossa kauko-ohjaimen nuolipainikkeilla SetupSoftware Update (Määritys → Ohjelmistopäivitys) ja paina ENTER-painiketta.
 3. Näet vahvistuksen ohjelmistopäivityksestä. Valitse kauko-ohjaimella päivitys USB-muistin avulla, valitse OK ja paina ENTER.
 4. Päivitys alkaa.
 5. Päivityksen aikana TV:ssä näkyy edistymispalkki x %. x muuttuu arvoksi 0 ja kasvaa arvoon 100 päivityksen aikana.
 6. Soitin käynnistyy uudelleen ja päivitys jatkuu. Älä käytä soitinta tai käynnistä sitä itse tässä vaiheessa.
 7. Edistymispalkki x % ilmestyy TV-ruutuun uudelleen.
 8. Kun päivitys on valmis, soitin sammuu ja käynnistyy uudelleen automaattisesti. Älä käytä soitinta tai sammuta sitä, ennen kuin päivitys on valmis.
 9. Irrota USB-laite soittimesta.
 10. Tarkista laiteohjelmistoversio. Jos versionumero on M43.R.0284, laiteohjelmistopäivitys onnistui.

Vianmääritys

Ohjeet, jos Blu-ray-soittimen laiteohjelmistopäivitys tietokoneen ja levyn avulla ei onnistu.

 • Ellet pysty valitsemaan Update via USB Memory (Päivitys USB-muistin avulla) -vaihtoehtoa, tarkista seuraavat asiat:
  1. USB-laite on liitetty kunnolla Blu-ray-soittimeen.
  2. USB-laite on alustettu oikeaan tiedostojärjestelmään (FAT32 tai NTFS).
  3. USB-laite on yhteensopiva Blu-ray-soittimen kanssa.
 • Ellei sivustolta ladattua päivitystiedostoa voi purkaa, kokeile poistaa tiedosto ja ladata se uudelleen.
 • Jos näet viestin There is no update file (Päivitystiedostoa ei ole), varmista, että puretun kansion nimi on oikea, UPDATE (isoin kirjaimin), ja että se sisältää kaikki tiedostot:
  • MSB43-FW.BIN
  • MSB43-FW.ID
  • MSB43-FW_MB.BIN
  • MSB43-FW_MB.ID
 • Jos näet viestin The file is corrupted (Tiedosto on korruptoitunut), lataa päivitystiedosto uudestaan ja toista toimenpiteet.
 • Jos päivitys on kestänyt yli 30 minuuttia eikä ole vielä valmis:
  1. Irrota verkkovirtajohto pistorasiasta ja kytke se takaisin odotettuasi ensin useita minuutteja.
  2. Käynnistä Blu-ray-soitin.
  3. Yritä päivitystä uudelleen.
 • Jos virta katkesi päivityksen aikana, käynnistä Blu-ray-soitin ja yritä päivitystä uudelleen.