Malli, jota ongelma koskee

Nämä tiedot koskevat seuraavia malleja:

 • UBP-X700

Tietoja tästä latauksesta

Hyödyt ja parannukset

 • Parantaa SDR-sisällön värien laatua
 • Parantaa yleistä toimivuutta

Aiemmat hyödyt ja parannukset

Tarkastele aiempia hyötyjä ja parannuksia

Tiedoston tiedot

Tiedoston nimi

 • Laiteohjelmistopäivitys, versio M43.R.0292 mallille UBP-X700

Tiedoston versio

 • M43.R.0292

Tiedoston koko

 • 149 Mt (156 565 566 tavua)

Julkaisupäivämäärä

 • 31-05-2022

Valmistelut

Laiteohjelmisto saattaa olla jo ajan tasalla erityisesti, jos sinulla on uusi Blu-ray-soitinmalli. Jos versionumero on M43.R.0292 tai suurempi, päivitystä ei tarvita.

Jollet ole varma, voit helposti tarkistaa, mikä laiteohjelmistoversio sinulla on:

 1. Käynnistä TV ja tarkista, että se on viritetty tuloon, johon Blu-ray-soitin on liitetty. Jos soitin on liitetty HDMI 2 -porttiin, valitse tuloksi HDMI 2.
 2. Käynnistä Blu-ray-soitin. Jos levyn toisto käynnistyy, paina STOP-painiketta ja odota, kunnes näet Home Screen (Aloitusnäyttö) -valikon.
 3. Valitse aloitusnäytössä Setup (Määritys) → System Settings (Järjestelmäasetukset) ja lopuksi ENTER kauko-ohjaimen nuolipainikkeilla.
 4. Valitse System Information (Järjestelmätiedot) ja paina ENTER-painiketta.
 5. Jos TV-ruudussa näkyvä versionumero on M43.R.0292 tai suurempi, sinulla on jo uusin laiteohjelmistoversio.

Voit päivittää Blu-ray-soittimen laiteohjelmiston helposti kahdella tavalla:

MenetelmäEdellytyksetMiksi käyttää tätä menetelmää?
Internet/verkko
(SUOSITUS)
 • Ethernet-kaapeli tai langaton reititin, jotta voit yhdistää Blu-ray-soittimen Internetiin
 • Varmista, että Blu-ray-soitin on yhdistetty seuraaviin:
  • toimiva Internet-yhteys
  • yhteensopiva televisio.
Tämä tapa on suositeltava, koska se on helpoin ja nopein tapa päivittää laiteohjelmisto.
USB-massamuistilaite
 • tietokone
 • USB-massamuistilaite
Päivitä laiteohjelmisto tällä tavalla, jos Internet-yhteyttä ei ole.

Lataa ja asenna

Blu-ray-soittimen päivittäminen Internetin kautta

Tämä on suositeltava päivitystapa, koska se on yksinkertaisin. Se kestää tavallisesti noin 15–30 minuuttia. Ota ensin laitteisto käyttöön ja lataa sen jälkeen päivitys Internetistä Blu-ray-soittimeen.

Edellytykset:

 • Toimiva Internet-yhteys (Ethernet-kaapelin tai langattoman reitittimen välityksellä)
 • Yhteensopiva televisio

Sujuvan päivityksen varmistaminen

Päivitys on yleensä yksinkertainen toimenpide. Näin voit varmistaa, että päivitys onnistuu ensimmäisellä kerralla:

 • Lue ohjeet huolellisesti. Muuten Blu-ray-soitin voi vioittua.
 • Älä sammuta Blu-ray-soitinta tai irrota sitä virtalähteestä päivityksen aikana.
 • Älä paina mitään painiketta, jota ei ohjeissa kehoteta painamaan.

Ota laitteisto käyttöön:

 1. Käynnistä TV ja varmista, että sen lähteenä on tulo, johon Blu-ray-soitin on liitetty. (Jos soitin on liitetty HDMI 2 -porttiin, valitse tuloksi HDMI 2.)
 2. Yhdistä Blu-ray-soitin Internet-lähteeseen Ethernet-kaapelilla tai reitittimen langattoman yhteyden kautta.
 3. Käynnistä Blu-ray-soitin. (Jos soittimessa on levy, poista se.)

Hae päivitys:

 1. Valitse aloitusnäytössä Setup (Määritys) → Software Update (Järjestelmäpäivitys) kauko-ohjaimen nuolipainikkeilla ja valitse sitten Update via Internet (Päivitä Internetistä).
 2. Software Update confirmation (Vahvistus ohjelmistopäivityksestä) -viesti näkyy TV:ssä. Valitse kauko-ohjaimella OK ja paina sitten ENTER-painiketta.
 3. Ilmoitus Update to a new software version (Päivitä uuteen ohjelmistoversioon) ja uusin ohjelmistoversio näkyvät TV:ssä.
 4. Valitse Start (Aloita) ja paina ENTER-painiketta.
 5. Päivitys alkaa ja päivitysnäyttö näkyy TV:ssä.
 6. Päivityksen aikana TV:ssä näkyy edistymispalkki x % ja latauskapasiteetti. x muuttuu arvoksi 0 ja kasvaa arvoon 100 päivityksen aikana.
 7. Soitin käynnistyy uudelleen ja päivitys jatkuu. Älä käytä soitinta tai käynnistä sitä itse tässä vaiheessa.
 8. Edistymispalkki x % ja latauskapasiteetti ilmestyvät TV-ruutuun uudelleen. x muuttuu arvoksi 0 ja kasvaa arvoon 100 päivityksen aikana.
 9. Soitin viimeistelee päivityksen sammumalla automaattisesti ja käynnistymällä uudelleen. Älä käytä soitinta tai sammuta sitä, ennen kuin päivitys on valmis.
 10. Tarkista laiteohjelmistoversio. Jos versionumero on M43.R.0292, laiteohjelmistopäivitys onnistui.

Vianmääritys

Ohjeet, jos Blu-ray-soittimen laiteohjelmistopäivitys Internetistä ei onnistu.

 • Jos TV:ssä näkyy viesti, että yhteyden tilaa ei voi vahvistaa (Connection status cannot be confirmed) tai että laite ei ole yhteydessä verkkoon (This device is not connected to network), ongelma saattaa johtua verkkoyhteydestä.
  1. Kiinteä yhteys: tarkista, että LAN-kaapeli on liitetty soittimeen ja Internet-lähteeseen.
  2. Langaton yhteys: tarkista, että langaton reititin on käynnissä ja yhteydessä Internet-lähteeseen.
  3. Tarkista verkkoasetuksista, onko Blu-ray-soittimella oma IP-osoite. (Jos käytät välityspalvelinta, kirjoita käyttämäsi välityspalvelimen IP-osoite Proxy Server (Välityspalvelin) -kenttään välityspalvelimen isäntänimen asemesta.)
  4. Varmista, että yhteyksien Physical Connection (Fyysinen yhteys) ja Internet Access (Internet-yhteys) tila on OK kohdassa Network Settings (Verkon asetukset) → Network Connection Status (Verkkoyhteyden tila).
  5. Yritä päivitystä uudelleen.
 • Jos virta katkesi päivityksen aikana, käynnistä soitin ja yritä päivitystä uudelleen.
 • Jos päivitys on kestänyt yli 30 minuuttia eikä ole vielä valmis:
  1. Irrota verkkovirtajohto pistorasiasta ja kytke se takaisin odotettuasi ensin useita minuutteja.
  2. Käynnistä Blu-ray Disc -soitin.
  3. Yritä päivitystä uudelleen.
  4. Voit myös peruuttaa verkkotoiminnon ja tehdä päivityksen USB-muistin avulla.
 • Jos näyttöön tulee päivityksen aikana viesti Update failed (Päivitys epäonnistui):
  • Varmista, että Internet-yhteydessä ei ole ongelmia.
  • Update failed (Päivitys epäonnistui) -näytössä voit yrittää päivitystä uudelleen valitsemalla OK tai keskeyttää valitsemalla Cancel (Peruuta).
  • Jos ongelma jatkuu, lataa laiteohjelmistotiedosto ja tee päivitys USB-muistin avulla.
  • Voit myös peruuttaa verkkotoiminnon ja tehdä päivityksen USB-muistin avulla.
 • Jos usean yrityksen jälkeenkään laiteohjelmistopäivitys ei onnistu, lataa laiteohjelmistotiedosto ja tee päivitys USB-muistin avulla.

Päivitys USB-muistilaitteen ja tietokoneen kautta

Päivitykseen on suositeltavaa käyttää Internetiä, jos mahdollista. Muussa tapauksessa voit käyttää tätä tapaa. Lataa päivitys tietokoneeseen ja siirrä se USB-muistilaitteeseen ja sitten Blu-ray-soittimeen.

Suosittelemme seuraavia käyttöjärjestelmiä:

 • Windows 11
 • Windows 10
 • Windows 8.1
 • macOS 10.12–10.15, 11
 • Mac OS X

Sujuvan päivityksen varmistaminen

Päivitys on yleensä yksinkertainen toimenpide. Toimimalla seuraavasti varmistat, että päivitys onnistuu ensimmäisellä kerralla:

 • Lue ohjeet huolellisesti. Muuten Blu-ray-soitin voi vioittua.
 • Älä sammuta Blu-ray-soitinta tai irrota sitä virtalähteestä päivityksen aikana.
 • Älä paina mitään painiketta, jota ei ohjeissa kehoteta painamaan.

Lataa päivitys tietokoneeseen:

 1. Lue ja hyväksy käyttöehdot.
 2. Lataa tietokoneeseen tiedosto UPDATE_M43R0292.ZIP ja huomioi, mihin hakemistoon lataat sen.
 3. Etsi tiedosto tietokoneesta, napsauta sitä hiiren kakkospainikkeella ja valitse Properties (Ominaisuudet). Varmista, että koko on 149 Mt (156 565 566 tavua).

Siirrä päivitystiedostot USB-massamuistilaitteeseen:

 1. Pura tiedosto tietokoneeseesi. Puretun kansion nimi on UPDATE.
 2. Varmista että UPDATE-kansiossa on seuraavat neljä tiedostoa: MSB43-FW.BIN, MSB43-FW.ID, MSB43-FW_MB.BIN, and MSB43-FW_MB.ID
 3. Liitä yhteensopiva USB-massamuistilaite tietokoneeseen.
  Huomautus: FAT32- ja NTFS-tiedostojärjestelmiä tuetaan.
Windows-käyttöjärjestelmät:
 1. Siirry kansion luontihakemistoon ja napsauta hiiren kakkospainikkeella UPDATE-kansiota.
 2. Valitse valikosta Send To... (Lähetä kohteeseen...).
 3. Valitse levy, joka vastaa USB-laitetta (esim. Siirrettävä levy E:).
 4. Päivityskansio kopioidaan USB-laitteeseen.
MacOS-käyttöjärjestelmät:
 1. Vedä ja pudota UPDATE-kansio USB-laitteen juurihakemistoon.
  Huomautus: Päivitystä ei suoriteta, jollei tiedostoa kopioida USB-laitteen juurihakemistoon tai jos tiedostonimeä muutetaan.

Siirrä päivitys soittimeen

Valmistele laite ja siirrä päivitys soittimeen.

Valmistele laitteisto:
 1. Käynnistä TV ja varmista, että sen lähteenä on tulo, johon Blu-ray-soitin on liitetty. (Jos soitin on liitetty HDMI 2 -porttiin, valitse tuloksi HDMI 2)
 2. Käynnistä Blu-ray-soitin.
 3. Tarkista, ettei muita USB-laitteita ole liitetty Blu-ray Disc -soittimeen. Jos sellaisia on liitettyinä, irrota ne Blu-ray Disc -soittimesta.
Siirrä päivitys:
 1. Aseta päivitystiedoston sisältävä USB-massamuistilaite soittimen etupaneelissa olevaan USB-porttiin.
 2. Valitse kauko-ohjaimen nuolipainikkeilla Home Screen (Aloitusnäyttö) -valikosta Setup (Määritys) → Software Update (Järjestelmäpäivitys) ja paina sitten ENTER-painiketta.
 3. Kun vahvistus ohjelmistopäivityksestä (Software Update confirmation) tulee näkyviin, valitse kauko-ohjaimella Update via USB Memory (Päivitys USB-muistin avulla), valitse sitten OK paina lopuksi ENTER-painiketta.
 4. Päivitys alkaa.
 5. Päivityksen aikana TV:ssä näkyy edistymispalkki x %. x muuttuu arvoksi 0 ja kasvaa arvoon 100 päivityksen aikana.
 6. Soitin käynnistyy uudelleen ja päivitys jatkuu. Älä käytä soitinta tai käynnistä sitä itse tässä vaiheessa.
 7. Edistymispalkki x % ilmestyy TV-ruutuun uudelleen. x muuttuu arvoksi 0 ja kasvaa arvoon 100 päivityksen aikana.
 8. Kun päivitys on valmis, soitin sammuu ja käynnistyy uudelleen automaattisesti. Älä käytä soitinta tai sammuta sitä, ennen kuin päivitys on valmis.
 9. Irrota USB-laite soittimesta.
 10. Tarkista laiteohjelmistoversio. Jos versionumero on M43.R.0292, laiteohjelmistopäivitys onnistui.

Vianmääritys

Ohjeet, jos Blu-ray-soittimen laiteohjelmistopäivitys tietokoneen ja levyn avulla ei onnistu.

 • Ellet pysty valitsemaan Update via USB Memory (Päivitys USB-muistin avulla) -vaihtoehtoa, tarkista seuraavat asiat:
  1. USB-laite on liitetty kunnolla Blu-ray Disc -soittimeen.
  2. USB-laite on alustettu oikeaan tiedostojärjestelmään (FAT32 ja NTFS).
  3. USB-laite on yhteensopiva Blu-ray Disc -soittimen kanssa.
 • Ellei sivustolta ladattua päivitystiedostoa voi purkaa, kokeile poistaa tiedosto ja ladata se uudelleen.
 • Jos näet viestin There is no update file (Päivitystiedostoa ei ole), varmista, että puretun kansion nimi on UPDATE (isoin kirjaimin) ja että se sisältää kaikki tiedostot: MSB43-FW.BIN, MSB43-FW.ID, MSB43-FW_MB.BIN, and MSB43-FW_MB.ID
 • Jos näet viestin The file is corrupted (Tiedosto on korruptoitunut), lataa päivitystiedosto uudelleen ja toista toimenpiteet.
 • Jos päivitys on kestänyt yli 30 minuuttia eikä ole vielä valmis:
  1. Irrota verkkovirtajohto pistorasiasta ja kytke se takaisin odotettuasi ensin useita minuutteja.
  2. Käynnistä Blu-ray Disc -soitin.
  3. Yritä päivitystä uudelleen.
 • Jos virta katkesi päivityksen aikana, käynnistä Blu-ray Disc -soitin ja yritä päivitystä uudelleen.