Malli, jota ongelma koskee

Nämä tiedot koskevat seuraavia malleja:

 • NW-A100TPS
 • NW-A105
 • NW-A105HN
 • NW-ZX507

Tietoja tästä latauksesta

Hyödyt ja parannukset

 • Tarjoaa tietoturvapäivityksiä (Settings [Asetukset] -valikon tietoturvataso on päivätty syyskuussa 2021)

TÄRKEÄÄ:

 • Yhteyden vakauden parantamiseksi sekä Music Center for PC -ohjelmisto että Walkman-laiteohjelmisto on päivitettävä uusimpaan versioon. Jos jompaakumpaa ei ole päivitetty uusimpaan versioon, on mahdollista, että Music Center for PC -ohjelmisto ja Walkman-laite eivät yhdisty oikein.
 • Walkman-laitteen päivämäärä ja aika tulee määrittää oikein, sillä muuten päivitysilmoitusta ei välttämättä näy. Jos ne eivät ole oikein, aseta päivämäärä ja aika manuaalisesti.

Aiemmat hyödyt ja parannukset

Tarkastele aiempia hyötyjä ja parannuksia

Tiedoston tiedot

Tiedoston versio

 • Versio 4.05.00

Julkaisupäivämäärä

 • 30-09-2021

Valmistelut

Tarkista laiteohjelmistoversio

Jos Walkman-laitteen ohjelmisto on jo päivitetty versioon 4.05.00, tätä päivitystä ei tarvitse tehdä.

 1. Pyyhkäise aloitusnäytössä ylöspäin.
 2. Valitse Settings (Asetukset) → System (Järjestelmä) → About device (Tietoja laitteesta).
 3. Mallin nimi ja ohjelmistoversio ovat kohdissa Model & hardware (Malli ja laitteisto) ja Build number (Koontiversion numero).

Ennen päivitystä

 • Muodosta verkkoyhteys päivityksen ajaksi.
 • Päivityksen jälkeen laiteohjelmistoa ei voi palauttaa aikaisempaan versioon.
 • Päivityksen jälkeen Bluetooth-toiminnon Wireless playback quality (Langattoman toiston laatu) -asetus voidaan palauttaa oletusasetukseen (LDAC-yhteys ensisijainen).
 • Permissions (Luvat) -näyttö saatetaan näyttää päivityksen jälkeen. Tässä tapauksessa noudata näyttöön tulevia ohjeita.
 • Siirrä kaikki Walkman-laitteen tiedot tietokoneeseen, sillä laitteeseen jäävät tiedot voidaan menettää päivityksen aikana.
 • Emme pysty takaamaan, että kappaleet ja tiedot eivät vahingoitu tätä päivitystä suoritettaessa.
 • Päivitettäessä Walkman-laitteessa on oltava vapaata tilaa noin 2 Gt. Varmista, että laitteessa on tarpeeksi vapaata tilaa.
 • Jos sisäänrakennetun flash-muistin tila ei riitä, lisää vapaata tilaa siirtämällä kaikki tarpeettomat tiedot tietokoneeseen.
 • Varmista, että Walkman-laitteen akun lataus on yli 60 % ja että se on lataustilassa.
 • Varmista tiedoston asennuksen aikana, että olet kirjautunut sisään järjestelmänvalvojana tai käyttäjänä, jolla on järjestelmänvalvojan oikeudet.
 • Tiedonsiirron kulut ovat käyttäjien vastuulla.

Tärkeä huomautus

Asiakkaille, jotka käyttävät Music Center for PC -ohjelmistoa

 • Paranna yhteyden vakautta päivittämällä sekä Music Center for PC että Walkman-laiteohjelmisto uusimpaan versioon.
 • Jos jompaakumpaa EI ole päivitetty uusimpaan versioon, ne eivät välttämättä ole yhdistettävissä.

Jos päivämäärää ja aikaa ei ole määritetty oikein Walkman-laitteessa, päivitysilmoitusta ei välttämättä näy. Tarkista, että päivämäärä ja aika on määritetty oikein. Jos ne eivät ole oikein, määritä ne manuaalisesti.

Päivämäärän ja ajan määrittäminen

 1. Pyyhkäise aloitusnäytössä ylöspäin.
 2. Napauta Clock (Kello) -kuvaketta, jolloin päivämäärä ja aika tulevat näyttöön.
  HUOMAUTUS: Jos päivämäärä ja aika ovat oikein, Walkman näkyy päivitysilmoituksessa eikä sinun tarvitse tehdä seuraavia toimenpiteitä.
 3. Palaa takaisin aloitusnäyttöön napauttamalla näytön alareunan painiketta (siirtymispalkin aloituspainike).
 4. Pyyhkäise aloitusnäytössä ylöspäin.
 5. Napauta valikkokohtia seuraavassa järjestyksessä: Settings (Asetukset) – System (Järjestelmä) – Date & time (Päivämäärä ja aika)
 6. Jos Automatic date & time (Automaattinen päiväys ja aika) on ON (Käytössä) -tilassa, valitse Automatic date & time (Automaattinen päiväys ja aika). Tällöin Set date (Aseta päivämäärä) ja Set time (Aseta aika) näkyvät selvästi kohdan Automatic date & time (Automaattinen päiväys ja aika) alapuolella.
 7. Valitse Set date (Aseta päivämäärä) ja korjaa päivämäärä, jos se on väärä. Palaa sitten Date & time (Päivämäärä ja aika) -näyttöön valitsemalla OK.
 8. Valitse Set time (Aseta aika) ja korjaa aika, jos se on väärä. Palaa sitten Date & time (Päivämäärä ja aika) -näyttöön valitsemalla OK.
 9. Napauta Automatic date & time (Automaattinen päiväys ja aika) -kohtaa, jolloin toiminto siirtyy ON (Käytössä) -tilaan.

Lataa ja asenna

Voit tehdä päivityksen jommallakummalla seuraavista tavoista:

 • Päivittäminen Wi-Fi:n kautta (langaton LAN-verkko)
 • Päivittäminen Music Center for PC -sovelluksen kautta

Vaihe 1: Asenna päivitys

(1) Päivittäminen Wi-Fi-verkon kautta (langaton LAN-verkko)

Muodostamalla yhteyden Internetiin Wi-Fi-verkon kautta voit ladata uusimman ohjelmiston Walkman-laitteeseen ja päivittää sen. Jos ohjelmistosta on julkaistu uusi versio, päivitysilmoitus tulee näyttöön, kun Walkman on yhdistetty Wi-Fi-verkkoon.

 1. Liitä Walkman virtalähteeseen.
 2. Ota Wi-Fi-toiminto käyttöön, jotta Walkman voi muodostaa Internet-yhteyden.
 3. Pyyhkäise aloitusnäytössä ylöspäin.
 4. Valitse Settings (Asetukset) → System (Järjestelmä) → Advanced (Lisäasetukset) → System updates (Järjestelmäpäivitykset).
 5. Vahvista viesti ja tee päivitys näytön ohjeiden mukaan.

HUOMAUTUS: Ohjelmistopäivitys saattaa vaatia käyttöoikeuden antamista tallennustilaan. Jos näin käy, anna tallennustilan käyttöoikeus.

(2) Päivittäminen Music Center for PC -sovelluksen kautta

Music Center for PC on tietokonesovellus Walkman-laitteessa käytettävän sisällön hallintaan.
Music Center for PC -sovellus muodostaa käynnistyksen aikana yhteyden päivityspalvelimeen Internetin kautta ja tarkistaa automaattisesti, onko Walkman-laitteeseen päivityksiä.

 1. Katkaise Walkman-laitteen Internet-yhteys sammuttamalla Wi-Fi-toiminto.
 2. Käynnistä Music Center for PC -sovellus tietokoneessa.
 3. Liitä Walkman tietokoneeseen.
 4. Use USB for (Käytä USB:tä kohteelle) -näyttö avautuu Walkman-laitteen näytössä. Valitse Use USB for (Käytä USB:tä kohteelle) -näytössä File Transfer (Tiedostojen siirto) ja valitse sitten OK.
 5. Päivitysilmoitus näkyy tietokoneen näytössä. Vahvista viesti ja tee päivitys näytön ohjeiden mukaan.

HUOMAUTUS: Ota Wi-Fi-toiminto tarvittaessa käyttöön, jotta Walkman voi muodostaa Internet-yhteyden.

Vaihe 2: Tarkista, että päivitys onnistui

Varmista päivityksen jälkeen seuraavien vaiheiden mukaisesti, että uuden version asentaminen onnistui.

 1. Pyyhkäise Walkman-laitteen aloitusnäytössä ylöspäin.
 2. Valitse Settings (Asetukset) → System (Järjestelmä) → About device (Tietoja laitteesta). Ohjelmistoversio näkyy kohdassa Build number (Koontiversion numero).
 3. Jos Build number (Koontiversion numero) on 4.05.00, päivitys onnistui.