Malli, jota ongelma koskee

Nämä tiedot koskevat seuraavia malleja:

 • STR-DN1070

Tietoja tästä latauksesta

Hyödyt ja parannukset

 • Parantaa Chromecast built-in -äänituen vakautta

Aiemmat hyödyt ja parannukset

Tarkastele aiempia hyötyjä ja parannuksia

Rajoitukset

 • Käytettävissä vain Euroopassa myytävissä tuotteissa. Kaikkia malleja ei myydä kaikissa maissa / kaikilla alueilla.

Tiedoston tiedot

Tiedoston nimi

 • AV-vastaanottimen laiteohjelmisto versioon M35.R.2197

Zip-tiedoston nimi

 • UPDATE_M35R2197.zip

Tiedoston versio

 • Versio M35.R.2197

Tiedoston koko

 • 217 Mt (228 090 986 tavua)

Julkaisupäivämäärä

 • 12-10-2021

Valmistelut

Tarkista laiteohjelmistoversio

Laiteohjelmisto voi jo olla ajan tasalla, erityisesti jos AV-vastaanottimen malli on uusi. Jos versionumero on M35.R.2197 tai suurempi, päivitystä ei tarvita.

Jollet ole varma, voit helposti tarkistaa, mikä laiteohjelmistoversio sinulla on:

 1. Käynnistä TV ja tarkista, että se on viritetty tuloon, johon AV-vastaanotin on liitetty. Jos AV-vastaanotin on liitetty HDMI2 -liitäntään, valitse tuloksi HDMI 2.
 2. Käynnistä AV-vastaanotin.
 3. Paina kauko-ohjaimen HOME-painiketta ja odota, kunnes näet aloitusnäytön.
 4. Valitse kauko-ohjaimen nuolipainikkeilla SetupSystem SettingsSystem Information (Määritys → Järjestelmäasetukset → Järjestelmätiedot) ja paina ENTER-painiketta.
 5. TV-ruudussa näkyvä laiteohjelmiston versionumero näyttää tältä:
  Ohjelmistoversio M35.R.2197. Jos versionumero on M35.R.2197 tai suurempi, sinulla on jo uusin laiteohjelmistoversio.

Kaksi helppoa tapaa päivittää AV-vastaanottimen laiteohjelmisto

MenetelmäEdellytyksetMiksi käyttää tätä menetelmää?
Internet/verkko
(SUOSITUS)
 • toimiva Internet-yhteys (Ethernet-kaapelilla tai langattomalla reitittimellä)
 • yhteensopiva televisio.
Tämä tapa on suositeltava, koska se on helpoin ja nopein tapa päivittää laiteohjelmisto.
USB-massamuistilaite
 • Tietokone
 • USB-massamuistilaite
Päivitä laiteohjelmisto tällä tavalla, jos Internet-yhteyttä ei ole.

Lataa ja asenna

AV-vastaanottimen päivittäminen Internetin kautta

Tämä tapa on suositeltava, koska se on yksinkertaisin tapa päivittää. Se kestää tavallisesti noin 15–60 minuuttia. Ota ensin laitteisto käyttöön ja lataa sen jälkeen päivitys Internetistä AV-vastaanottimeen.

Edellytykset

 • toimiva Internet-yhteys (Ethernet-kaapelilla tai langattomalla reitittimellä)
 • yhteensopiva televisio.

Näin päivität sujuvasti

Päivitys on yleensä yksinkertainen toimenpide. Toimimalla seuraavasti päivitys onnistuu ensimmäisellä kerralla:

 • Lue ohjeet huolellisesti, koska muuten AV-vastaanotin saattaa vahingoittua.
 • Älä sammuta AV-vastaanotinta tai irrota sitä virtalähteestä päivityksen ollessa käynnissä.
 • Älä paina mitään painikkeita, ellei ohjeissa kehoteta tekemään niin.

Ota laitteisto käyttöön

 1. Käynnistä TV ja tarkista, että se on viritetty tuloon, johon AV-vastaanotin on liitetty. Jos AV-vastaanotin on liitetty HDMI 2 -liitäntään, valitse tuloksi HDMI 2.
 2. Liitä AV-vastaanotin Internet-lähteeseen Ethernet-kaapelilla tai langattomalla yhteydellä reitittimen kautta.
 3. Käynnistä AV-vastaanotin.

Hae päivitys

 1. Valitse Home (Aloitus) -näytössä kauko-ohjaimen nuolipainikkeilla SetupSystem SettingsSoftware UpdateUpdate via Internet (Määritys → Järjestelmäasetukset → Ohjelmistopäivitys → Päivitä Internetistä) ja paina Enter-painiketta.
 2. TV-ruutuun tulee viesti A new software version has been found on the network. Do you want to update the software? (Verkosta löytyi uusi ohjelmistoversio. Haluatko päivittää ohjelmiston?). Valitse kauko-ohjaimella OK ja paina sitten ENTER-painiketta.
 3. TV-ruutuun tulee viesti Update to a new software version. Never turn off power while performing update. Current version M35.R.XXXX New version M35.R.2197 (Päivitä uuteen ohjelmistoversioon. Älä sammuta virtaa päivityksen aikana. Nykyinen versio on M35.R.XXXX, uusi versio M35.R.2197.). Valitse kauko-ohjaimella Start (Aloita) ja paina sitten ENTER-painiketta.
 4. Päivitys alkaa.
 5. TV-ruutuun tulee seuraava viesti: When update starts, UPDATING will be displayed on the display window of the receiver. Update takes up to 60 minutes. When update is finished, COMPLETE will be displayed on the displays window of the receiver, and the receiver will restart automatically.Do not disconnect the power cord during the update process. (Kun päivitys käynnistyy, vastaanottimen näyttöikkunaan ilmestyy ”UPDATING” (Päivitetään). Päivitys kestää enintään 60 minuuttia. Kun päivitys on suoritettu, vastaanottimen näyttöikkunaan ilmestyy ”COMPLETE” (Valmis) ja vastaanotin käynnistyy automaattisesti uudelleen. Älä irrota virtajohtoa päivityksen aikana.) Päivitys käynnistyy noin 5 minuuttia ohjelmiston latautumisen jälkeen. Valitse kauko-ohjaimella OK ja paina sitten ENTER-painiketta.
 6. Päivityksen aikana näet näyttöikkunassa viestin UPDATING (Päivitetään).
 7. Laiteohjelmistopäivitys on valmis, kun näyttöikkunaan tulee viesti COMPLETE (Valmis).
  HUOMAUTUS: Älä sammuta AV-vastaanotinta tai irrota sitä virtalähteestä päivityksen ollessa käynnissä.
 8. AV-vastaanotin käynnistyy päivityksen suorittamisen jälkeen automaattisesti uudelleen.
 9. Tarkista laiteohjelmistoversio. Jos versionumero on M35.R.2197, laiteohjelmistopäivitys onnistui.

Vianmääritys

Mitä tehdä, jos AV-vastaanottimen laiteohjelmiston päivittäminen Internetistä tuottaa ongelmia?
 • TV-ruutuun tulee viesti Update failed. Connect the USB memory containing the update files or connect to the network to retry. If the update fails again, please contact the customer service center (Päivitys epäonnistui. Liitä päivitystiedostot sisältävä USB-muisti tai yritä uudelleen yhdistämällä verkkoon. Jos päivitys epäonnistuu taas, ota yhteyttä asiakaspalvelukeskukseen).
  1. Varmista, että virta on kytketty reitittimeen ja kaikkiin AV-vastaanottimen ja reitittimen välille liitettyihin laitteisiin.
  2. Varmista, että AV-vastaanottimen ja reitittimen välillä käytetään oikeantyyppistä kaapelia (suora tai ristikytkentä).
  3. Varmista, että kaikki AV-vastaanottimen ja reitittimen väliset kaapelit on kytketty oikein.
  4. Yritä päivitystä uudelleen.
  Jos et pysty suorittamaan ohjelmistopäivitystä, yritä päivittää USB-muistista.
 • Kun päivitys Internetin kautta on käynnistetty, TV-ruutuun tulee viesti Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% (Latauskapasiteetti xxxxxx kt / xxxxx kt ja xx %), mutta näytön etenemispalkki ei muutu.
  Verkkoyhteydestä riippuen päivitys Internetin kautta voi kestää kauan (jopa 60 minuuttia). Siksi TV-ruutuun tulee viesti Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% (Latauskapasiteetti: xxxxxx kt/xxxxx kt ja xx %), ja näytön etenemispalkki ei muutu pitkään aikaan.
 • Update via Internet (Päivitä Internetistä) -toiminnon aikana TV-ruudussa näkyy viesti Connection status cannot be confirmed. Cannot communicate with the server. Please try again later. (Yhteyden tilaa ei voi vahvistaa. Palvelimeen ei voi yhdistää. Yritä myöhemmin uudelleen.) ja laiteohjelmistopäivitys ei onnistu.
  1. Tarkista, onko lähiverkkokaapeli liitetty.
  2. Tarkista, onko AV-vastaanottimella oma IP-osoitteensa verkkoasetuksissa. (Jos käytät välityspalvelinta, kirjoita käyttämäsi välityspalvelimen IP-osoite Proxy Server (Välityspalvelin) -kenttään välityspalvelimen isäntänimen asemesta.)
  3. Yritä päivitystä uudelleen.
 • Virta sammui päivityksen ollessa kesken.
  Käynnistä AV-vastaanotin ja yritä päivitystä uudelleen.
 • Päivitys on kestänyt yli 90 minuuttia eikä ole vielä valmis.
  Jos AV-vastaanotin on yhdistetty langattomaan verkkoon, kokeile yhdistää verkkoon kaapelilla ja yritä päivitystä uudelleen.
  Jos ongelma jatkuu, verkon lähetysnopeus voi olla matala. Yritä siinä tapauksessa päivittää järjestelmä USB-muistista.
 • TV-ruutuun tulee viesti This device is not connected to network. Perform network diagnostics in the connection server setting (Tätä laitetta ei ole yhdistetty verkkoon. Tee yhteyspalvelinasetuksen verkkodiagnostiikka).
  Tarkista, onko lähiverkkokaapeli liitetty AV-vastaanottimeen.
 • TV-ruutuun tulee viesti Already Updated (Päivitys jo suoritettu).
  AV-vastaanottimeen asennettuna oleva laiteohjelmistoversio on uusin versio.

Päivitys USB-muistilaitteen ja tietokoneen kautta

Päivitykseen on suositeltavaa käyttää Internetiä, jos mahdollista. Muussa tapauksessa voit käyttää tätä tapaa. Lataa päivitys tietokoneeseen, siirrä se USB-muistilaitteeseen ja sitten AV-vastaanottimeen.

Suosittelemme seuraavia käyttöjärjestelmiä:

 • Windows 10/8.1
 • macOS 10.12–10.15, 11
 • Mac OS X

Näin päivität sujuvasti

Päivitys on yleensä yksinkertainen toimenpide. Toimimalla seuraavasti päivitys onnistuu ensimmäisellä kerralla:

 • Lue ohjeet huolellisesti, koska muuten AV-vastaanotin saattaa vahingoittua.
 • Älä sammuta AV-vastaanotinta tai irrota sitä virtalähteestä päivityksen ollessa käynnissä.
 • Älä paina mitään painikkeita, ellei ohjeissa kehoteta tekemään niin.

Lataa päivitys tietokoneeseen

 1. Lue ja hyväksy käyttöehdot.
 2. Lataa UPDATE_M35R2197.zip-tiedosto tietokoneeseen kansioon, josta löydät sen helposti myöhemmin.
 3. Etsi tiedosto tietokoneesta, napsauta sitä hiiren kakkospainikkeella ja valitse Properties (Ominaisuudet). Varmista, että koko on 217 Mt (228 090 986 tavua).

Tallenna USB-muistiin

 1. Pura tiedosto tietokoneeseesi:
  • Mac-ympäristössä: Siirry tiedoston lataussijaintiin ja kaksoisnapsauta UPDATE_M35R2197.zip-tiedostoa. Puretun kansion nimi on UPDATE.
  • Windows-ympäristössä:
   1. Siirry tiedoston lataushakemistoon ja napsauta hiiren kakkospainikkeella UPDATE_M35R2197.zip-tiedostoa. Valitse sitten Pura kaikki.
   2. Valitse Pakattujen kansioiden purkaminen -ikkunassa Pura.
   3. UPDATE-niminen uusi kansio luodaan.
 2. Varmista että seuraavat neljä tiedostoa sisältyvät UPDATE-kansioon: MSB35-FW.BIN, MSB35-FW.ID, MSB35-FW_MB.BIN ja MSB35-FW_MB.ID.
 3. Liitä yhteensopiva USB-massamuistilaite tietokoneeseen.
  • Mac-ympäristössä:
   Vedä ja pudota UPDATE-kansio USB-laitteen juurihakemistoon.
  • Windows-ympäristössä:
   1. Siirry kansion luontihakemistoon ja napsauta hiiren kakkospainikkeella UPDATE-kansiota.
   2. Valitse näkyviin tulevasta valikosta Lähetä kohteeseen....
   3. Valitse levy, joka vastaa USB-laitettasi (esim. Siirrettävä levy E:).
   4. Päivityskansio kopioidaan USB-laitteeseen.

HUOMAUTUS: Päivitystä ei suoriteta, jollei tiedostoa kopioida USB-laitteen juurihakemistoon tai jos tiedostonimeä muutetaan.

Siirrä päivitys AV-vastaanottimeen

Valmistele laite ja siirrä päivitys soittimeen.

Valmistele laite:
 1. Käynnistä TV ja tarkista, että se on viritetty tuloon, johon AV-vastaanotin on liitetty. Jos soitin on liitetty HDMI 2 -liitäntään, valitse tuloksi HDMI 2.
 2. Käynnistä AV-vastaanotin.
 3. Tarkista, ettei muita USB-laitteita ole liitetty AV-vastaanottimeen. Jos sellaisia on liitettyinä, irrota ne AV-vastaanottimesta.
Siirrä päivitys:
 1. Aseta päivitystiedoston sisältävä USB-massamuistilaite AV-vastaanottimen etupaneelissa olevaan USB-porttiin.
 2. Valitse Home (Aloitus) -näytössä kauko-ohjaimen nuolipainikkeilla SetupSystem SettingsSoftware UpdateUpdate via USB Memory (Määritys → Järjestelmäasetukset → Ohjelmistopäivitys → Päivitä USB-muistista) ja paina Enter-painiketta.
 3. TV-ruutuun tulee viesti Update files found in the USB memory. Do you want to update software? Current version M35.R.XXXX New version M35.R.2197. Do not turn off the power or remove the USB memory during the update. (USB-muistista löytyi päivitystiedostoja. Haluatko päivittää ohjelmiston? Nykyinen versio on M35.R.XXXX, uusi versio on M35.R.2197. Älä katkaise virtaa tai irrota USB-muistia päivityksen aikana.). Valitse kauko-ohjaimella OK ja paina sitten ENTER-painiketta.
 4. TV-ruutuun tulee seuraava viesti: When update starts, UPDATING will be displayed on the display window of the receiver. Update takes up to 60 minutes. When update is finished, COMPLETE will be displayed on the displays window of the receiver, and the receiver will restart automatically.Do not disconnect the power cord during the update process. (Kun päivitys käynnistyy, vastaanottimen näyttöikkunaan ilmestyy ”UPDATING” (Päivitetään). Päivitys kestää enintään 60 minuuttia. Kun päivitys on suoritettu, vastaanottimen näyttöikkunaan ilmestyy ”COMPLETE” (Valmis) ja vastaanotin käynnistyy automaattisesti uudelleen. Älä irrota virtajohtoa päivityksen aikana.) Valitse kauko-ohjaimella OK ja paina sitten ENTER-painiketta.
 5. Päivitys alkaa.
 6. Päivityksen aikana näet näyttöikkunassa viestin UPDATING (Päivitetään).
 7. Laiteohjelmistopäivitys on valmis, kun näyttöikkunaan tulee viesti COMPLETE (Valmis).
  HUOMAUTUS: Älä sammuta AV-vastaanotinta tai irrota sitä virtalähteestä päivityksen ollessa käynnissä.
 8. Soitin sammuu automaattisesti, kun päivitys on valmis. Älä käytä soitinta tai sammuta sitä, ennen kuin päivitys on valmis.
 9. Irrota USB-laite AV-vastaanottimesta ja käynnistä vastaanotin.
 10. Tarkista laiteohjelmistoversio. Jos versionumero on M35.R.2197, laiteohjelmistopäivitys onnistui.

Vianmääritys

Mitä tehdä, jos AV-vastaanottimen laiteohjelmiston päivittäminen tietokoneella ja levyllä tuottaa ongelmia?
 • UPDATE (Päivitys) ja ERROR (Virhe) näkyvät vuorotellen vastaanottimen näyttöikkunassa.
  1. Sammuta järjestelmä ja irrota verkkovirtajohto.
  2. Kytke AV-vastaanottimeen virta.
  3. Yritä päivittää USB-muistista.
 • Virta sammui päivityksen ollessa kesken.
  Käynnistä AV-vastaanotin ja suorita päivitys USB-muistista uudelleen.
 • Päivityssivustosta lataamaani UPDATE_M35R2197.zip-päivitystiedostoa ei voi purkaa.
  Onnistuiko tiedoston lataaminen? Yritä poistaa tiedosto ja ladata se uudelleen.
 • Päivitys on kestänyt yli 90 minuuttia eikä ole vielä valmis.
  1. Irrota verkkovirtajohto pistorasiasta ja kytke se takaisin odotettuasi ensin useita minuutteja.
  2. Käynnistä AV-vastaanotin.
  3. Yritä päivitystä uudelleen.