Malli, jota ongelma koskee

Nämä tiedot koskevat seuraavia malleja:

 • CMT-SX7B

Tietoja tästä latauksesta

Hyödyt ja parannukset

TÄRKEÄÄ: Tämä laiteohjelmistopäivitys on tehtävä, jotta Chromecast built-in -musiikkipalvelua voidaan edelleen käyttää.

 • Parantaa tiedonsiirron suojaa

Aiemmat hyödyt ja parannukset

Tarkastele aiempia hyötyjä ja parannuksia

Tiedoston tiedot

Tiedoston nimi

 • Laiteohjelmistopäivitys CMT-SX7B -mallin kodin äänentoistojärjestelmään

Tiedoston versio

 • MC 1.62 / NW 3351

Tiedoston koko

 • 165 Mt (173 711 325 tavua)

Julkaisupäivämäärä

 • 02-11-2021

Valmistelut

Tarkista laiteohjelmistoversio

Jos versio on MC 1.62 / NW 2994 tai sitä aiempi, laiteohjelmisto on suositeltavaa päivittää.
Jos et ole varma tämänhetkisestä laiteohjelmistoversiosta, voit tarkistaa sen helposti:

 1. Paina yksikön (virta) -painiketta ja käynnistä järjestelmä. Odota muutama minuutti, kunnes antennikuvake tulee näyttöön.
 2. Paina yksikön ENTER- ja (CD Eject) -painikkeita, kunnes näytössä näkyy ”MC X.XX”.
 3. Käännä yksikön (VIRITYS) -säädintä oikealle. Näytössä näkyy ”CD X.XXX”.
 4. Käännä yksikön (VIRITYS) -säädintä oikealle. Näytössä näkyy ”NW XXXX”.
 5. Käännä yksikön (VIRITYS) -säädintä oikealle. Laite palaa version näyttöä edeltävään tilaan.

Tärkeä huomautus

TÄRKEÄÄ: Jos et ole asentanut ohjelmistopäivityksiä, jotka on julkaistu tässä sivustossa 30.7.2016 tai sen jälkeen, irrota kaiuttimen kaapeli ja/tai kuulokkeet ennen kuin kytket pääyksikön virran.

Huomautus: Ohjelmistopäivityksen suorittamisen jälkeen ei enää voi palata edelliseen ohjelmistoversioon.

 • Lue ohjeet huolellisesti; muuten kodin äänentoistojärjestelmä saattaa vahingoittua.
 • Älä sammuta kodin äänentoistojärjestelmää tai irrota sitä virtalähteestä päivityksen ollessa käynnissä.
 • Älä paina mitään painikkeita, ellei ohjeissa kehoteta tekemään niin.
 • Älä irrota virtajohtoa tai verkkokaapelia (lähiverkkokaapelia) ohjelmiston latauksen ja päivityksen aikana.
 • Älä käytä laitetta ja kauko-ohjainta latauksen ja päivityksen aikana.
 • Älä irrota virtajohtoa, ennen kuin päivitys on suoritettu loppuun. Tämä aiheuttaa järjestelmässä toimintahäiriön.

Kaksi helppoa tapaa päivittää kodin äänentoistojärjestelmän laiteohjelmisto:

MenetelmäEdellytyksetMiksi käyttää tätä menetelmää?

Internet/verkko
(SUOSITUS)

 • Ethernet-kaapeli tai langaton reititin kodin äänentoistojärjestelmän yhdistämiseksi Internetiin
 • Varmista, että kodin äänentoistojärjestelmä on yhdistetty seuraaviin:
  • toimiva Internet-yhteys
Tämä tapa on suositeltava, koska se on helpoin ja nopein tapa päivittää laiteohjelmisto.
USB-massamuistilaite
 • Tietokone
 • USB-massamuistilaite
Päivitä laiteohjelmisto tällä tavalla, jos Internet-yhteyttä ei ole.

Asennus

Kodin äänentoistojärjestelmän päivittäminen internetin kautta

Tämä on suositeltava päivitystapa, koska se on yksinkertaisin. Se kestää tavallisesti noin 15–30 minuuttia. Ota ensin laitteisto käyttöön ja lataa sen jälkeen päivitys Internetistä kodin äänentoistojärjestelmään.

Edellytykset:

 • Toimiva Internet-yhteys (Ethernet-kaapelin tai langattoman reitittimen välityksellä)

Ota laitteisto käyttöön:

 • Irrota kaiuttimen kaapeli ja kuulokkeet ennen kuin kytket pääyksikön virran
 • Liitä kodin äänentoistojärjestelmä Internet-lähteeseen Ethernet-kaapelilla tai langattomalla yhteydellä reitittimen kautta

Asenna päivitys

 1. Paina yksikön (virta) -painiketta ja käynnistä järjestelmä. Odota muutama minuutti, kunnes näyttöön tulee UPDATE (PÄIVITYS) -kuvake.
 2. Avaa valikko painamalla kauko-ohjaimen MENU-painiketta, valitse Update Menu (Päivitysvalikko) painamalla kauko-ohjaimen ↑/↓-painiketta ja paina sitten ENTER-painiketta.
 3. Paina kauko-ohjaimen ENTER-painiketta, kun näyttöön tulee via Network (Verkon kautta).
 4. Paina kauko-ohjaimen ENTER-painiketta, kun Ok osoitetaan välähdyksellä.
 5. Odota noin 10 minuuttia, kunnes lataus ja päivitys on suoritettu.

 6. Käynnistä päivitys lataamisen jälkeen painamalla kauko-ohjaimen OK-painiketta.

 7. Paina yksikön (virta) -painiketta, kun näytössä näkyy Complete (Valmis). Silloin laitteen virta KATKEAA.
 8. Paina uudestaan yksikön (virta) -painiketta ja käynnistä järjestelmä.
 9. Katso osio Tarkista laiteohjelmistoversio ja varmista, että ohjelmistoversion numero on päivitetty uusimpaan versioon.

Verkkopäivityksen vianmääritys

Jos näytössä näkyy päivityksen aikana Cannot Download / Push POWER (Ei voi ladata / paina virtapainiketta), ohjelmistopäivitys epäonnistui. Tämän jälkeen laitteen toimintoja ei virtapainikkeen käyttöä lukuun ottamatta voi käyttää. Tarkista järjestelmän tila noudattamalla seuraavia ohjeita ja suorita ohjelmistopäivitys käyttämällä USB-muistitikkua.

 1. Paina (virta) -painiketta ja KATKAISE laitteesta virta
 2. Kun laite on käynnistynyt, paina (virta) -painiketta
 3. Odota noin 3 minuuttia (tai kunnes verkkoyhteys on muodostettu) ja tarkista sitten järjestelmän näyttö.
  • Update not completed (Päivitystä ei suoritettu)

   Ohjelmistopäivitys EI ole valmis, mutta järjestelmä toimii normaalisti.
   Yritä suorittaa ohjelmistopäivitys verkkopäivityksen sijaan USB-muistitikun avulla.
  • Näytössä näkyy Update Retry (Yritetään päivittää uudelleen)

   Ohjelmistopäivitys EPÄONNISTUI, eikä järjestelmää voi käyttää tässä tilassa. Tämä on eri tila kuin Update not completed (Päivitystä ei suoritettu). Noudata seuraavia ohjeita
   1. Lataa tietokoneeseen tiedosto CMTSX7BV1623351.zip ja muista, mihin hakemistoon lataat sen
    Huomautus: Tiedoston koko: 165 Mt (173 711 325 tavua)
   2. Pura tiedosto tietokoneeseen. Puretun kansion nimi on UPDATE.
   3. Varmista että UPDATE-kansiossa on seuraavat neljä tiedostoa: LUTE05-FW.BIN, LUTE05-FW.ID, LUTE05-FW_MB.BIN and LUTE05-FW_MB.ID
   4. Kopioi päivitystiedostot USB-muistitikulle.
    Huomautus: Päivitystä ei suoriteta, jollei tiedostoa kopioida USB-laitteen juurihakemistoon tai jos tiedostonimeä muutetaan.
    • Windows®-käyttöjärjestelmä:
     1. Mene kansion luontihakemistoon ja napsauta hiiren kakkospainikkeella UPDATE-kansiota.
     2. Valitse näkyviin tulevasta valikosta Send To... (Lähetä kohteeseen).
     3. Valitse asema, joka vastaa USB-laitetta (esim. siirrettävä asema E:).
     4. Päivityskansio kopioidaan USB-laitteeseen.
    • Mac OS® X -käyttöjärjestelmä:
     Vedä ja pudota UPDATE-kansio USB-laitteen juurihakemistoon.
   5. Liitä USB-muistitikku etupuolen USB-A-liittimeen, kun näytössä näkyy Update Retry (Yritetään päivittää uudelleen).
   6. Paina kauko-ohjaimen ENTER-painiketta, kun näyttöön tulee OK.
   7. Odota noin 10 minuuttia, kunnes lataus ja päivitys on suoritettu.

   8. Käynnistä päivitys lataamisen jälkeen painamalla kauko-ohjaimen OK-painiketta.

   9. Paina yksikön (virta) -painiketta, kun näytössä näkyy Complete (Valmis). Silloin laitteen virta KATKEAA.
   10. Katso osio Tarkista laiteohjelmistoversio ja varmista, että ohjelmistoversion numero on päivitetty uusimpaan versioon.

Päivitys USB-muistilaitteen ja tietokoneen kautta

Päivitykseen on suositeltavaa käyttää Internetiä, jos mahdollista. Muussa tapauksessa voit käyttää tätä tapaa. Lataa päivitys tietokoneeseen, siirrä se USB-muistilaitteeseen ja sitten kodin äänentoistojärjestelmään.

Laiteohjelmistopäivityksen valmistelut

Varmista ennen laiteohjelmiston lataamista, että tietokoneessa käytetään jotakin seuraavista käyttöjärjestelmistä, ja valmistele USB-muistitikku.

Käyttöjärjestelmät

 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Macintosh® OS X 10.4 tai uudempi versio

Jos käytössäsi on Windows® 10/8.1, käytä sitä työpöytätilassa.
Toimivuutta ei taata kaikissa tietokoneissa, joihin on asennettu yhteensopiva käyttöjärjestelmä.

Tallennusvälineen vaatimukset

USB-muistitikku: Kapasiteetti: yli 256 Mt
Kaikkien USB-muistitikkujen toimintaa ei taata.

Asenna päivitys

 • Varmista, ettei käynnissä ole mitään muita ohjelmia kuin Internet-selain.
 • Lue ja hyväksy käyttöehdot.
 • Lataa tietokoneeseen tiedosto CMTSX7BV1623351.zip ja muista, mihin hakemistoon lataat sen kodin äänentoistojärjestelmää varten.
  Huomautus: Tiedoston koko: 165 Mt (173 711 325 tavua)
Siirrä päivitystiedostot USB-massamuistilaitteeseen:
 1. Pura tiedosto tietokoneeseen. Puretun kansion nimi on UPDATE.
 2. Varmista että seuraavat neljä tiedostoa sisältyvät UPDATE-kansioon: LUTE05-FW.BIN, LUTE05-FW.ID, LUTE05-FW_MB.BIN and LUTE05-FW_MB.ID
 3. Kopioi päivitystiedostot USB-muistitikulle.
  Huomautus: Päivitystä ei suoriteta, jollei tiedostoa kopioida USB-laitteen juurihakemistoon tai jos tiedostonimeä muutetaan.
  • Windows®-käyttöjärjestelmä:
   1. Mene kansion luontihakemistoon ja napsauta hiiren kakkospainikkeella UPDATE-kansiota.
   2. Valitse näkyviin tulevasta valikosta Send To... (Lähetä kohteeseen).
   3. Valitse asema, joka vastaa USB-laitetta (esim. siirrettävä asema E:).
   4. Päivityskansio kopioidaan USB-laitteeseen.
  • Mac OS® X -käyttöjärjestelmä:
   Vedä ja pudota UPDATE-kansio USB-laitteen juurihakemistoon.
Siirrä päivitys soittimeen

Valmistele laitteisto ensin ja siirrä päivitys sitten kodin äänentoistojärjestelmään.

Valmistele laitteisto:

Irrota kaiuttimen kaapeli ja kuulokkeet, ennen kuin kytket pääyksikön virran.

Siirrä päivitys:
 1. Käynnistä kodin äänentoistojärjestelmä painamalla (virta) -painiketta
 2. Liitä (päivitystiedostot sisältävä) USB-muistitikku etupuolen USB-A-porttiin.
 3. Valitse USB FRONT (USB EDESSÄ) painamalla toistuvasti kauko-ohjaimen FUNCTION-painiketta.
  Odota, kunnes näytössä näkyy ROOT (JUURI).
 4. Avaa valikko painamalla kauko-ohjaimen MENU-painiketta, valitse Update Menu (Päivitysvalikko) painamalla kauko-ohjaimen ↑/↓-painiketta ja paina sitten ENTER-painiketta.
 5. Paina kauko-ohjaimen ENTER-painiketta, kun näyttöön tulee teksti via USB (USB-muistitikun kautta).
 6. Paina kauko-ohjaimen ENTER-painiketta, kun Ok osoitetaan ja se vilkkuu.
 7. Odota noin 10 minuuttia, kunnes lataus ja päivitys on suoritettu.

 8. Käynnistä päivitys lataamisen jälkeen painamalla kauko-ohjaimen OK-painiketta.

 9. Kun näytössä näkyy Complete (Valmis), paina yksikön (virta) -painiketta Laitteen virta katkeaa.
 10. Paina uudestaan yksikön (virta) -painiketta ja käynnistä järjestelmä.
 11. Katso osio Tarkista laiteohjelmistoversio ja varmista, että ohjelmistoversion numero on päivitetty uusimpaan versioon.