Malli, jota ongelma koskee

Nämä tiedot koskevat seuraavia malleja:

 • DSC-RX0M2
 • DSC-RX0M2G

Tarvittavat lataukset

Lue tämä osio ennen tiedoston lataamista.

Lataa ensin Sony Camera Driver -ohjelmisto, jotta voit asentaa tämän päivityksen. Lisätietoja on tämän artikkelin kohdassa Sony Camera Driver -ohjelmiston lataaminen.

Tietoja tästä latauksesta

Hyödyt ja parannukset

 • Parantaa kameran yleistä vakautta ja suorituskykyä

Aiemmat hyödyt ja parannukset

Tarkastele aiempia hyötyjä ja parannuksia

Tiedoston tiedot

Tiedoston nimi

 • Update_ILCE7CVV310.dmg

Tiedoston versio

 • 3.10

Tiedoston koko

 • 293.7 Mt (293 700 882 tavua)

Julkaisupäivämäärä

 • 09-11-2021

Valmistelut

Tarkista järjestelmäohjelmiston versio

Tarkista järjestelmäohjelmiston versio seuraavien ohjeiden mukaan. Jos järjestelmäohjelmiston versio on 3.00 tai aiempi, päivitys tarvitaan.

Huomautus: Jos Date/Time (Päivämäärä/aika) -asetusnäyttö tulee näkyviin, kun käynnistät kameran, määritä päivämäärälle ja ajalle oikeat arvot.

 1. Valitse kamerassa Menu (Valikko) → Setup5 (Asennus5) → Version (Versio).
 2. Järjestelmäohjelmistoversio tulee näkyviin.
  Kuva, jossa näkyy nykyinen järjestelmäohjelmiston versio

Järjestelmävaatimukset

Käyttöjärjestelmät

Järjestelmäohjelmistopäivityksen uusin versio on yhteensopiva seuraavien Macintosh-versioiden kanssa:

 • macOS 10.14, 10.15, 11

Tietokonelaitteisto

Järjestelmäohjelmistopäivityksen uusin versio on yhteensopiva seuraavien laitteiden kanssa:

 • Mac, jossa on Intel-suoritin (Mac-malleja, joissa on Apple Silicon, ei tueta)
 • Kiintolevytila: vähintään 600 Mt
 • RAM-muisti: vähintään 600 Mt

Muu laitteisto

 • Kameran virtalähde: Täyteen ladattu ladattava akku NP-BJ1.
  Huomautus: Päivityksen voi tehdä vain, kun akun varaus on vähintään (kolme palkkia). On suositeltavaa käyttää täyteen ladattua akkua.
 • Käytä kameran kanssa toimitettua USB-kaapelia.
  Huomautus: Päivitystoiminnon toimivuutta ei taata muilla USB-kaapeleilla.

Lataa ja asenna

Tärkeä huomautus

 • Sulje kaikki muut sovellusohjelmistot ennen järjestelmäohjelmiston päivittämistä.
 • Käytä täyteen ladattua ladattavaa akkua (NP-BJ1).
 • Älä irrota akkua päivityksen aikana, koska kamerasta voi äkillisen virrankatkaisun vuoksi tulla käyttökelvoton.
 • Poista muistikortti kamerasta ennen päivittämisen aloittamista.
 • Järjestelmäohjelmistopäivitys kestää noin 15 minuuttia. Estä tietokonetta siirtymästä lepotilaan tänä aikana.
  Huomautus: Jos tietokone siirtyy lepotilaan ja päivitys keskeytyy, koko päivitysprosessi on aloitettava alusta.
 • Älä avaa System Software Updater -valikon kohtaa About This System Software Updater (Tietoja tästä järjestelmäohjelmiston päivitysohjelmasta), koska ohjelmisto saattaa kaatua.
 • Älä liitä kameraa muihin laitteisiin kuin tietokoneeseen.
 • Liitä kamera tietokoneeseen vasta, kun sinua kehotetaan tekemään niin.
 • Varmista, että tietokone on yhteydessä Internetiin.
 • Noudata System Software Updater -ikkunassa annettavia ohjeita ja valitse kamerassa Menu (Valikko) → Setup3 (Asennus3) → USB Connection (USB-liitäntä) ja varmista, että valittuna on Mass Storage (Massamuisti). Jos valittuna on jokin muu tila kuin Mass Storage (Massamuisti), valitse Mass Storage (Massamuisti).

Sony Camera Driver -ohjelmiston lataaminen:

 1. Siirry Sony Camera Driver -ohjelmiston lataussivulle.
 2. Napsauta Download (Lataa) -painiketta.
 3. Kun olet lukenut vastuuvapauslausekkeen, valitse Download (Lataa).
  Huomautus: Tiedoston Camera_Driver_2102a.dmg lataus alkaa.
 4. Tallenna tiedosto tietokoneesi työpöydälle (suositus).
  Huomautus: Tiedoston koko: 130 kt (129 582 tavua)

Päivityksen lataaminen:

 1. Napsauta yllä olevaa Download (Lataa) -painiketta.
 2. Kun olet lukenut vastuuvapauslausekkeen, valitse Download (Lataa).
  Huomautus: Tiedoston Update_DSCRX0M2V310.dmg lataus alkaa.
 3. Tallenna tiedosto tietokoneesi työpöydälle (suositus).
  Huomautus: Tiedoston koko: 293.7 Mt (293 700 882 tavua)

Vaihe 1: Sony Camera Driver -ohjelmiston asentaminen

 1. Sulje kaikki tietokoneessa käynnissä olevat ohjelmat.
 2. Kaksoisnapsauta lataamaasi Camera_Driver_2102a.dmg-tiedostoa. Älä liitä kameraa tässä vaiheessa.
  Huomautus: Jos olet liittänyt kameran tietokoneeseen, irrota se ennen seuraavia toimenpiteitä.
 3. Sony Camera Driver Installer avataan.
 4. Kaksoisnapsauta SonyCameraDriver.pkg-kuvaketta.
 5. Asennusohjelman näyttö aukeaa. Noudata ohjeita.
 6. Sinua pyydetään sallimaan asennuksen aloittaminen. Kirjoita järjestelmänvalvojan tilin salasana.

  Huomautuksia:
  • Jos käyttöjärjestelmässä näkyy System Extension Blocked (Järjestelmälaajennus estetty) -viesti (viestin sisältö vaihtelee käyttöjärjestelmän version mukaan), napsauta Open Security Preferences (Avaa suojausasetukset) -painiketta. MacOS:n Security & Privacy (Suojaus ja tietoturva) -näyttö tulee näkyviin.
  • Jos käyttöjärjestelmä ei näytä System Extension Blocked (Järjestelmälaajennus estetty) -valintaikkunaa, jatka vaiheesta 2: Käynnistä päivitysohjelma.
 7. Avaa Security & Privacy (Suojaus ja tietoturva) -näytössä General (Yleistä) -välilehti ja napsauta avainkuvaketta. Kun sinua pyydetään antamaan salasana, kirjoita järjestelmänvalvojan tilin salasana ja napsauta sitten Unlock (Avaa lukitus) -painiketta.
 8. Napsauta Allow (Salli) -painiketta, jotta järjestelmä voi alkaa ladata järjestelmäohjelmistoa.
 9. Jos näkyviin tulee uudelleenkäynnistyspyyntö, kun olet napsauttanut Allow (Salli) -painiketta, käynnistä tietokone uudelleen ja palaa päivitysprosessin alkuun.
 10. Jos Security and Privacy (Suojaus ja tietoturva) -näyttö ei katoa, sulje ikkuna.

Vaihe 2: Käynnistä päivitysohjelma

 1. Kaksoisnapsauta lataamaasi Update_DSCRX0M2V310.dmg-tiedostoa. Älä liitä kameraa tässä vaiheessa.
 2. Update_DSCRX0M2V310 avataan.
 3. Kaksoisnapsauta SystemSoftwareUpdater-kuvaketta.
 4. Näkyviin tuleva viesti kehottaa sallimaan sovelluksen tekemät muutokset. Kirjoita järjestelmänvalvojan tilin salasana.
 5. System Software Updater käynnistyy.

  Huomautuksia:
  • Jos järjestelmä ei ole valmis aloittamaan päivitystä, näkyviin tulee virheilmoitus. Toimi viestin mukaisesti ja kaksoisnapsauta sitten uudelleen SystemSoftwareUpdater-kuvaketta.
  • Jos näyttöön tulee viesti You need to restart your computer (Tietokone on käynnistettävä uudelleen), käynnistä tietokone uudelleen ja kaksoisnapsauta sitten uudelleen SystemSoftwareUpdater-kuvaketta.
  • Jos näkyviin tulee viesti You need to install Sony Camera Driver (Sony Camera Driver on asennettava), suorita toimet vaiheessa 1: Sony Camera Driver -ohjelmiston asentaminen ja kaksoisnapsauta SystemSoftwareUpdater-kuvaketta uudelleen.
  • Jos näyttöön tulee viesti Check the Security & Privacy setting (Tarkista suojaus- ja tietoturva-asetukset), tee toimet 7 ja 8 vaiheessa 1: Sony Camera Driver -ohjelmiston asentaminen, käynnistä tietokone uudelleen ja kaksoisnapsauta SystemSoftwareUpdater-kuvaketta uudelleen.
 6. Kytke kameraan virta ja liitä se tietokoneeseen mukana toimitetulla USB-kaapelilla. Kameran LCD-näytössä näkyy USB Mode (USB-tila).
 7. Valitse Next (Seuraava). Nykyinen versio ja päivitetty versio tulevat näkyviin näytön vasempaan alakulmaan.
  TÄRKEÄÄ: Älä sammuta kameraa tai irrota USB-kaapelia päivityksen aikana.
  Huomautus: Jos tietokone ei löydä laitetta, näyttöön tulee viesti Could not find the camera for this update (Päivitystä varten ei löydetty kameraa). Kokeile seuraavaa:
  • Irrota USB-kaapeli ja liitä se uudelleen.
  • Jos tietokoneessa on useita USB-liitäntöjä, kokeile toista liitäntää.
 8. Kun olet vahvistanut, että nykyinen ohjelmistoversio on versio 3.00 tai aiempi, valitse Next (Seuraava). Jos nykyinen järjestelmäohjelmiston versio on 3.10, päivitystä ei tarvita. Irrota tässä tapauksessa kamera tietokoneesta ja valitse Finish (Valmis), sammuta kamera, irrota akku, aseta akku takaisin paikalleen ja käynnistä kamera uudelleen.
  • Päivitys tarvitaan
   Kuva, jossa näkyy järjestelmäohjelmiston nykyinen versio System Software Updater -päivitysohjelmassa
  • Päivitystä ei tarvita
   Kuva, jossa näkyy ohjelmiston uusin versio System Software Updater -päivitysohjelmassa
 9. Kameran asetukset palautetaan automaattisesti.
  Huomautus: Latauskuvake ei ehkä näy kaikissa käyttöjärjestelmäversioissa.
 10. Automaattisen palautuksen jälkeen päivitys alkaa ja etenemispalkki ilmestyy näyttöön. Päivitys kestää noin 15 minuuttia.
  TÄRKEÄÄ: Älä sammuta kameraa tai irrota USB-kaapelia päivityksen aikana.

 11. Kun päivitys on valmis, kamera käynnistyy automaattisesti uudelleen.
 12. Kun LCD-näyttö tulee näkyviin, valitse Finish (Valmis) ja irrota USB-kaapeli.
  Huomautus: Uudelleenkäynnistyksen jälkeen näyttöön saattaa tulla tietojen palauttamista koskeva varoitus. Tämä on normaalia. Odota, kunnes varoitus katoaa näytöstä.

Vaihe 3: Tarkista laitteen järjestelmäohjelmiston versio.

 1. Valitse kamerassa Menu (Valikko) → Setup5 (Asennus5) → Version (Versio).
 2. Järjestelmäohjelmistoversio tulee näkyviin.
  Kuva, jossa näkyy päivitetty ohjelmistoversio

Kysymyksiä ja vastauksia

Päivitys ei valmistu

Jos näyttö on musta yli 15 minuutin ajan, tee vianmääritys seuraavasti:

 1. Irrota USB-kaapeli tietokoneesta.
 2. Irrota akku ja verkkolaite kamerasta, odota muutama minuutti ja aseta akku takaisin paikalleen tai liitä verkkolaite.
 3. Käynnistä tietokone uudelleen.
 4. Kytke kameraan virta ja suorita asennus uudelleen.