Malli, jota ongelma koskee

Nämä tiedot koskevat seuraavia malleja:

 • HT-ST5000

Tietoja tästä latauksesta

Hyödyt ja parannukset

 • Parantaa verkkoyhteyttä

Aiemmat hyödyt ja parannukset

Tarkastele aiempia hyötyjä ja parannuksia

Tiedoston tiedot

Tiedoston nimi

 • Soundbar-laiteohjelmisto versioon M40.R.0518

Tiedoston versio

 • M40.R.0518

Tiedoston koko

 • 228 Mt (240 119 916 tavua)

Julkaisupäivämäärä

 • 17-02-2022

Valmistelut

Tarkista laiteohjelmistoversio

Laiteohjelmisto voi jo olla ajan tasalla, erityisesti jos soundbar-malli on uusi. Jos versionumero on M40.R.0518 tai suurempi, päivitystä ei tarvita.

Jollet ole varma, voit helposti tarkistaa, mikä laiteohjelmistoversio sinulla on:

 1. Käynnistä TV ja tarkista, että se on viritetty tuloon, johon soundbar on liitetty. Jos soundbar on liitetty HDMI2-liitäntään, valitse tuloksi HDMI2.
 2. Käynnistä soundbar.
 3. Paina kauko-ohjaimen HOME-painiketta ja odota, kunnes näet HOME (Aloitus) -näytön.
 4. Valitse HOME (Aloitus) -näytöstä kauko-ohjaimen nuolipainikkeilla Setup (Määritys) → System Settings (Järjestelmäasetukset) ja paina sitten ENTER-painiketta.
 5. Korosta System Information (Järjestelmätiedot) näytössä ja paina sitten ENTER-painiketta.
 6. Jos TV-ruudussa näkyvä versionumero on Software Version M40.R.0518 tai suurempi, sinulla on jo uusin laiteohjelmistoversio.

Tärkeä huomautus

 • Lue ohjeet huolellisesti, koska muutoin soundbar saattaa vahingoittua.
 • Älä sammuta soundbaria tai irrota sitä virtalähteestä päivityksen ollessa käynnissä.
 • Älä paina mitään painikkeita, ellei ohjeissa kehoteta tekemään niin.
 • Älä irrota virtajohtoa tai verkkokaapelia (lähiverkkokaapelia), ennen kuin päivitys on valmis. Vaarana on järjestelmävirhe.

Voit päivittää soundbarin laiteohjelmiston helposti jommallakummalla seuraavista tavoista.

MenetelmäEdellytyksetMiksi käyttää tätä menetelmää?
Internet/verkko
(SUOSITUS)
 • Ethernet-kaapeli soundbarin yhdistämiseksi Internetiin
 • Varmista, että soundbar on liitetty seuraaviin:
  • toimiva Internet-yhteys
  • yhteensopiva televisio.
Tämä tapa on suositeltava, koska se on helpoin ja nopein tapa päivittää laiteohjelmisto.
USB-massamuistilaite
 • Tietokone
 • USB-massamuistilaite
Päivitä laiteohjelmisto tällä tavalla, jos Internet-yhteyttä ei ole.

Lataa ja asenna

Soundbarin päivittäminen Internetin kautta

Tämä on suositeltava päivitystapa, koska se on yksinkertaisin. Se kestää tavallisesti noin 15–30 minuuttia. Ota ensin laitteisto käyttöön ja lataa sen jälkeen soundbarin päivitys Internetistä.

Edellytykset

 • Ethernet-kaapeli soundbarin yhdistämiseksi Internetiin
 • Varmista, että soundbar on liitetty seuraaviin:
  • toimiva Internet-yhteys (Ethernet-kaapelilla tai langattomalla reitittimellä)
  • yhteensopiva televisio.

Ota laitteisto käyttöön

 1. Käynnistä TV ja tarkista, että se on viritetty tuloon, johon soundbar on liitetty. Jos soundbar on liitetty HDMI 2 -porttiin, valitse tuloksi HDMI 2.
 2. Yhdistä soundbar Internet-lähteeseen Ethernet-kaapelilla.
 3. Käynnistä soundbar.
  Huomautus: Toisinaan näkyviin saattaa tulla viesti The file is corrupted (Tiedosto on vaurioitunut). Voit kuitenkin siirtyä seuraavaan vaiheeseen.
 4. Paina kauko-ohjaimen HOME-painiketta ja odota, kunnes näet HOME (Aloitus) -näytön.

Vaihe 1: Asenna päivitys

 1. Valitse Home (Aloitus) -valikosta kauko-ohjaimen nuolipainikkeilla Setup (Määritys) → Software Update (Ohjelmistopäivitys) → Update via Internet (Päivitä Internetistä) ja paina Enter-painiketta.
 2. Jos TV-ruudussa näkyy viesti A new software version has been found on the network. Do you want to update the software? (Verkosta löytyi uusi ohjelmistoversio. Haluatko päivittää ohjelmiston?), valitse kauko-ohjaimella OK ja paina ENTER-painiketta.
 3. Päivitys käynnistyy noin viisi minuuttia sen jälkeen, kun ohjelmisto on ladattu.
 4. Jos TV-ruudussa näkyy viesti Update to a new software version. Never turn off power while performing update. Current version M40.R.xxxx New version M40.R.0518 (Päivitä uuteen ohjelmistoversioon. Älä sammuta virtaa päivityksen aikana. Nykyinen versio M40.R.xxxx, uusi versio M40.R.0518) valitse kauko-ohjaimella Start (Aloita) ja paina ENTER-painiketta.
 5. Päivitys alkaa.
 6. Jos TV-ruudussa näkyy viesti Update Caution (Päivitysvaroitus), valitse kauko-ohjaimella OK ja paina sitten ENTER-painiketta.
 7. Päivityksen aikana näet etupaneelin näytössä viestin UPDT (Päivitys).
 8. Laiteohjelmiston päivitys on valmis, kun etupaneelin näyttöön tulee viesti DONE (Valmis). Älä sammuta soundbaria tai irrota sitä virtalähteestä päivityksen ollessa käynnissä.
 9. Soundbar käynnistyy automaattisesti uudelleen, kun päivitys on valmis.

Vaihe 2: Varmista, että päivitys onnistui

Tarkista laiteohjelmistoversio. Jos versionumero on M40.R.0518, laiteohjelmistopäivitys onnistui.

Vianmääritys

Mitä tehdä, jos soundbarin laiteohjelmiston päivittäminen Internetistä tuottaa ongelmia?

 • Jos TV-ruutuun tulee viesti Update failed. Connect the USB memory containing the update files to retry. If the update fails again, please contact the customer service center (Päivitys epäonnistui. Liitä päivitystiedostot sisältävä USB-muisti ja yritä uudelleen. Jos päivitys epäonnistuu taas, ota yhteyttä asiakaspalvelukeskukseen):
  1. Varmista, että virta on kytketty reitittimeen ja kaikkiin soundbarin ja reitittimen välille liitettyihin laitteisiin.
  2. Varmista, että soundbarin ja reitittimen välillä käytetään oikeantyyppistä kaapelia (suora tai ristikytkentä).
  3. Varmista, että kaikki soundbarin ja reitittimen väliset kaapelit on kytketty oikein.
  4. Yritä päivitystä uudelleen. Jos et pysty suorittamaan ohjelmistopäivitystä, yritä päivitystä USB-muistista Update via USB Memory -toiminnolla.
 • Jos päivitys Internetin kautta on käynnistetty Update via Internet -toiminnolla ja TV-ruutuun tulee ilmoitus Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% (Latauskapasiteetti xxxxxx kt / xxxxx kt ja xx %), mutta näytön etenemispalkki ei muutu: verkkoyhteydestä riippuen päivitys Internetin kautta (Update via the Internet) voi kestää kauan (jopa 60 minuuttia). Siksi TV-ruutuun tulee viesti Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% (Latauskapasiteetti: xxxxxx kt/xxxxx kt ja xx %), ja näytön etenemispalkki ei muutu pitkään aikaan.
 • Jos Update via Internet (Päivitä Internetistä) -toiminnon aikana TV-ruudussa näkyy viesti Connection status cannot be confirmed. Cannot communicate with the server. Please try again later. (Yhteyden tilaa ei voi vahvistaa. Palvelimeen ei voi yhdistää. Yritä myöhemmin uudelleen.) ja laiteohjelmistopäivitys ei onnistu:
  • Tarkista, onko lähiverkkokaapeli liitetty.
  • Tarkista, onko soundbarilla verkkoasetuksissa oma IP-osoite. (Jos käytät välityspalvelinta, kirjoita käyttämäsi välityspalvelimen IP-osoite Proxy Server (Välityspalvelin) -kenttään välityspalvelimen isäntänimen asemesta.)
  • Yritä päivitystä uudelleen.
 • Jos virta katkesi päivityksen aikana, käynnistä soundbar ja yritä päivitystä uudelleen.
 • Jos päivitys on kestänyt yli 60 minuuttia eikä ole vielä valmis, ja jos soundbar on yhdistetty langattomaan verkkoon, yhdistä se verkkoon kaapelilla ja yritä päivitystä uudelleen. Jos ongelma jatkuu, verkon lähetysnopeus voi olla matala. Yritä siinä tapauksessa päivitystä Update via USB Memory (Päivitä USB-muistista) -toiminnolla.
 • Jos TV-ruutuun tulee viesti This device is not connected to network. Perform network diagnostics in the connection server setting (Tätä laitetta ei ole yhdistetty verkkoon. Tee yhteyspalvelinasetuksen verkkodiagnostiikka), tarkista, onko LAN-kaapeli yhdistetty soundbariin.
 • Jos TV-ruudussa näkyy viesti Already Updated (Päivitys on jo suoritettu), soundbariin on jo asennettu uusin laiteohjelmistoversio.

Päivitys USB-muistilaitteen ja tietokoneen kautta

Päivitykseen on suositeltavaa käyttää Internetiä, jos mahdollista. Muussa tapauksessa voit käyttää tätä tapaa. Lataa päivitys tietokoneeseen, siirrä se USB-muistilaitteeseen ja sitten soundbariin.

Laiteohjelmistopäivityksen valmistelut

Varmista ennen laiteohjelmiston lataamista, että tietokoneessa käytetään jotakin seuraavista käyttöjärjestelmistä, ja valmistele USB-muistitikku.

Käyttöjärjestelmät:
 • Windows 11
 • Windows 10
 • Windows 8.1
 • macOS 10.12–10.15, 11
 • Mac OS X

Vaihe 1: Asenna päivitys

 1. Lue ja hyväksy käyttöehdot.
 2. Lataa tiedosto UPDATE_M40R0518.zip tietokoneeseen kansioon, josta löydät sen helposti myöhemmin.
 3. Etsi tiedosto tietokoneesta, napsauta sitä hiiren kakkospainikkeella ja valitse Properties (Ominaisuudet). Tarkista, että koko on 228 Mt, 240 119 916 tavua.
Siirrä päivitystiedostot USB-massamuistilaitteeseen:
 1. Pura UPDATE_M40R0518.zip-tiedosto.
  • Mac-ympäristössä:
   1. Siirry tiedoston lataussijaintiin ja kaksoisnapsauta UPDATE_M40R0518.zip-tiedostoa.
   2. UPDATE-niminen uusi kansio luodaan.
  • Windows-ympäristössä:
   1. Siirry tiedoston lataushakemistoon ja napsauta hiiren kakkospainikkeella UPDATE_M40R0518.zip-tiedostoa. Valitse sitten Pura kaikki.
    Huomautus: Microsoft Edge tallentaa tiedoston oletusarvoisesti Lataukset-kansioon. Siirry Lataukset-kansioon napsauttamalla aloitusnäytön työpöytäruutua ja etsi ladattu tiedosto Resurssienhallinnan kautta.
   2. Valitse Pakattujen kansioiden purkaminen -ikkunassa Pura.
   3. UPDATE-niminen uusi kansio luodaan.
    Huomautus: Neljä tiedostoa puretaan: MSB40-FW.BIN, MSB40-FW.ID, MSB40-FW_MB.BIN, and MSB40FW_MB.ID.
 2. Liitä yhteensopiva USB-massamuistilaite tietokoneeseen.
 3. Siirrä UPDATE-kansio USB-massamuistilaitteeseen:
  • Mac-ympäristössä: Vedä ja pudota UPDATE-kansio USB-laitteen juurihakemistoon.
  • Windows-ympäristössä:
   1. Siirry kansion luontihakemistoon ja napsauta hiiren kakkospainikkeella UPDATE-kansiota.
   2. Valitse valikosta Lähetä kohteeseen... ja sen jälkeen USB-laitettasi vastaava levy (esim. Siirrettävä levy E:).
   3. Päivityskansio kopioidaan USB-laitteeseen.
  Huomautus: Päivitystä ei suoriteta, jos kansiota ei kopioida USB-laitteen juurihakemistoon tai jos kansion nimeä muutetaan.
 4. Irrota USB-laite tietokoneesta UPDATE-kansion kopioinnin jälkeen.
Siirrä päivitys soittimeen:
 1. Valmistele laite:
  1. Käynnistä TV ja tarkista, että se on viritetty tuloon, johon soundbar on liitetty. Jos soundbar on liitetty HDMI 2 -porttiin, valitse tuloksi HDMI 2.
  2. Käynnistä soundbar.
  3. Paina kauko-ohjaimen HOME-painiketta ja odota, kunnes näet HOME (Aloitus) -näytön.
  4. Liitä USB-laite, joka sisältää neljä tiedostoa.
 2. Siirrä päivitys:
  1. Valitse HOME (Aloitus) -näytössä kauko-ohjaimen nuolipainikkeilla Setup (Määritys) → Software Update (Ohjelmistopäivitys) ja paina sitten ENTER-painiketta.
  2. Valitse nuolipainikkeilla Update via USB Memory (Päivitys USB-muistin kautta) ja paina ENTER-painiketta.
  3. Jos TV-ruutuun tulee viesti Update files found in the USB memory. Do you want to update software? Current version M40.R.xxxx New version M40.R.0518. Do not turn off the power or remove the USB memory during the update. (USB-muistista löytyi päivitettävä tiedosto. Haluatko päivittää ohjelmiston? Nykyinen versio on M40.R.xxxx, uusi versio M40.R.0518. Älä katkaise virtaa tai irrota USB-muistia päivityksen aikana.), valitse kauko-ohjaimella OK ja paina ENTER-painiketta.
  4. Jos TV-ruudussa näkyy viesti Update Caution (Päivitysvaroitus), valitse kauko-ohjaimella OK ja paina sitten ENTER-painiketta.
  5. Päivitys alkaa.
  6. Päivityksen aikana näet etupaneelin näytössä viestin UPDT (Päivitys).
  7. Laiteohjelmistopäivitys on valmis, kun etupaneelin näyttöön tulee viesti DONE (Valmis). Soundbar käynnistyy automaattisesti uudelleen.
   Huomautus: Älä irrota virtajohtoa päivitysprosessin aikana.

Vaihe 2: Tarkista, että päivitys onnistui.

Tarkista laiteohjelmistoversio. Jos versionumero on M40.R.0518, laiteohjelmistopäivitys onnistui.

Vianmääritys

Mitä tehdä, jos soundbarin laiteohjelmiston päivittäminen tietokoneella ja USB-muistilla tuottaa ongelmia?
 • Jos UPDT (Päivitys) ja ERROR (Virhe) näkyvät vuorotellen etupaneelin näytössä:
  1. Sammuta järjestelmä ja irrota verkkovirtajohto.
  2. Kytke virta soundbariin.
  3. Yritä Update via USB Memory (Päivitä USB-muistista) -toimintoa.
 • Jos virta katkesi päivityksen aikana, käynnistä soundbar ja yritä Update via USB Memory (Päivitä USB-muistista) -toimintoa uudelleen.
 • Ellei sivustolta ladattua UPDATE_M40R0518.zip-päivitystiedostoa voi purkaa, poista tiedosto ja lataa se uudelleen.
 • Jos päivitys on kestänyt yli 30minuuttia eikä ole vielä valmis:
  1. Irrota verkkovirtajohto ja kytke se takaisin odotettuasi ensin useita minuutteja.
  2. Käynnistä soundbar.
  3. Yritä päivitystä uudelleen.