Malli, jota ongelma koskee

Nämä tiedot koskevat seuraavia malleja:

 • HT-S400
 • HT-SD40

Tietoja tästä latauksesta

Hyödyt ja parannukset

 • Parantaa bassokaiuttimen langatonta yhteyttä

Järjestelmävaatimukset

Käyttöjärjestelmät

 • Windows 11
 • Windows 10
 • Windows 8.1
 • Mac OS X

Huomautuksia:

 • Toimintaa ei taata kaikissa tietokoneissa.
 • Käyttöjärjestelmä on asennettava, kun tietokone toimitetaan tehtaalta. Tarkoituksenmukaista toimintaa ei taata päivitetyille tai monikäynnistysympäristöille.
 • Suositeltavan ympäristön toimintaa ei taata kaikissa tietokoneissa. Emme myöskään takaa tietokoneeseen asentamiesi tuotteiden, päivitettyjen tuotteiden, monikäynnistysympäristöjen ja moninäyttöympäristöjen toimintaa.

Edellytykset

 • USB-massamuistilaite: Käytä USB-massamuistilaitetta, jonka tiedostojärjestelmä on FAT32.
  Huomautus: Älä käytä USB-massamuistilaitetta, jonka tiedostojärjestelmä on jokin muu kuin FAT32.
 • USB:n tyyppi USB2.0
 • Tila: yli 256 Mt ja alle 32 Gt

Huomautus: Kaikkien USB-massamuistilaitteiden, USB-massamuistilaitteiden muuntoadapterien tai USB-keskittimien toimintaa ei taata.

Tiedoston tiedot

Zip-tiedoston nimi

 • S400_SD40_1201.zip

Tiedoston versio

 • 1.201

Tiedoston koko

 • 3.68 Mt (3 867 764 tavua)

Julkaisupäivämäärä

 • 24-05-2022

Valmistelut

Tarkista laiteohjelmistoversio

Laiteohjelmisto voi jo olla ajan tasalla, erityisesti jos soundbar-malli on uusi. Jos versionumero on 1.201 tai suurempi, päivitystä ei tarvita.
Jollet ole varma, voit helposti tarkistaa, mikä laiteohjelmistoversio sinulla on:

 1. Käynnistä laite ja varmista, että se on normaalin käynnistyksen tilassa.
 2. Yhdistä bassokaiutin. Tarkista tarvittaessa käyttöohjeista, miten bassokaiutin yhdistetään.
  Huomautus: Bassokaiuttimen yhdistäminen vaikuttaa siihen, mikä ohjelmistoversio näytetään.
 3. Paina kauko-ohjaimen SOUND FIELD -painiketta, kunnes Stream information (Suoratoistotiedot) näkyy näytöllä. Paina sen jälkeen (äänenvoimakkuus) - -painiketta pitkään (tilaksi vaihtuu Stream information (Suoratoistotiedot) → Sound field (Äänikenttä) → Voice mode (Äänitila) → Night mode (Yötila) → Software version (Ohjelmistoversio).
 4. Selaa nähdäksesi version tiedot.
 5. Jos ohjelmistoversio ei ole uusin (1.201), se tulee päivittää. Jos versionumero on 1.201 tai suurempi, sinulla on jo uusin laiteohjelmisto.

Tärkeä huomautus

 • Lue ohjeet huolellisesti.
 • Älä sammuta soundbaria tai irrota sitä virtalähteestä päivityksen aikana.
 • Älä paina mitään painiketta, jota ei ohjeissa kehoteta painamaan.
 • Älä irrota virtajohtoa päivityksen aikana. Tämän tekeminen saattaa johtaa korjausta vaativiin vaurioihin.
 • Älä suorita mitään muuta toimintoa päivityksen aikana.

Lataa ja asenna

Jos tietokoneen voi yhdistää Internetiin ja USB-massamuistilaitteeseen, voit päivittää laitteen tietokoneen avulla alla olevien vaiheiden mukaisesti.

Vaihe 1: Siirrä päivitetty ohjelmistotiedosto tietokoneesta USB-massamuistilaitteeseen

 1. Napauta Download (Lataa) -painiketta, lue ja hyväksy käyttöehdot ja napauta Download (Lataa) -painiketta uudestaan. Lataus alkaa.
 2. Tallenna tiedosto tietokoneen työpöydälle tai muuhun sijaintiin tiedostonimeä muuttamatta.
 3. Etsi tiedosto tietokoneesta, napsauta sitä hiiren kakkospainikkeella ja valitse Properties (Ominaisuudet). Jos tiedoston koko on 3.68 Mt ( 3 867 764 tavua), lataus on valmis.
  Huomautus: Jos tiedoston koko on jokin muu kuin 3.68 Mt ( 3 867 764 tavua), lataus saattoi epäonnistua. Poista tiedosto USB-laitteesta ja lataa se uudestaan.
 4. Kaksoisnapsauta ladattua tiedostoa, valitse Pura kaikki ja valitse Pura muuttamatta kansion nimeä.
 5. Kun tiedoston purkaminen on valmis, kansio S400_SD40_1201.zip luodaan. Varmista, että kansiossa on tiedosto 22CD1_A.BIN, 22CD1_M.BIN, 22CD1_R.BIN and 22CD1_T.BIN.
 6. Aseta USB-massamuistilaite tietokoneen USB-porttiin.
 7. Vedä ja pudota ladattu 22CD1_A.BIN, 22CD1_M.BIN, 22CD1_R.BIN and 22CD1_T.BIN-tiedosto USB-massamuistilaitteen juurihakemistoon.
  Huomautus: Jos et tallenna 22CD1_A.BIN, 22CD1_M.BIN, 22CD1_R.BIN and 22CD1_T.BIN-tiedostoa USB-massamuistilaitteen tyhjään juurihakemistoon, päivitys saattaa epäonnistua.
 8. Varmista, että 22CD1_A.BIN, 22CD1_M.BIN, 22CD1_R.BIN and 22CD1_T.BIN-tiedosto on USB-massamuistilaitteen juurihakemistossa. Kun olet varmistanut tämän, päivitystiedoston siirtäminen on tehty ja voit siirtyä vaiheeseen 2:Päivitä laitteen ohjelmisto.

Vaihe 2: Päivitä laitteen ohjelmisto

 1. Yhdistä soundbar-kaiuttimen virtakaapeli.
 2. Paina soundbar-kaiuttimen tai kauko-ohjaimen -painiketta (virta) ja odota kunnes paneelinäytössä näkyy edellinen tulo.
 3. Tarkista, että bassokaiutin on yhdistetty.
  Huomautus: Jos bassokaiutinta ei ole yhdistetty, yhdistä se. Tarkista tarvittaessa käyttöohjeista, miten bassokaiutin yhdistetään.
 4. Aseta USB-massamuistilaite soundbar-kaiuttimen ohjelmistopäivitystä varten.
 5. Paina (virta)-, (BLUETOOTH)- ja + (äänenvoimakkuus) -painikkeita kunnes päivitys alkaa ja paneelinäyttö ilmestyy:

  Huomautuksia:
  • Älä irrota virtajohtoa päivityksen aikana. Tämän tekeminen saattaa johtaa korjausta vaativiin vaurioihin.
  • Älä suorita mitään muuta toimintoa päivityksen aikana.
  • Jos näytöllä näkyy ERROR (Virhe), tarkista maa/alue ja lataa tiedosto uudestaan.
 6. Kun näytössä näkyy DONE (Valmis), soundbar-kaiutin käynnistyy automaattisesti uudelleen ja päivitysprosessi on valmis.
  Huomautus: Päivityksessä kestää noin 10–15 minuuttia.
 7. Varmista, että ohjelmistoversio on päivitetty uusimpaan versioon noudattamalla laiteohjelmistoversion tarkistusohjeita. Jos oikea versio ei ole näkyvissä, tarkista versio, kun olet alustanut laitteen. Jos alustat laitteen, Bluetooth-pariliitostiedot poistetaan, joten pariliitos on muodostettava uudelleen. Yhdistetystä laitteesta riippuen Bluetooth-laitetiedot pitää ehkä poistaa yhdistetyn laitteen tiedoista ja pariliitos pitää muodostaa uudelleen. Bassokaiuttimen yhteys saattaa myös katketa. Jos näin käy, katso lisätietoja käyttöoppaan kohdasta Bassokaiuttimen yhdistäminen manuaalisesti ja yhdistä laite uudelleen.

Laitteen alustaminen

 1. Paina (virta)- ja- (äänenvoimakkuus) -painikkeita vähintään 5 sekuntia.
  Huomautus: Lisätietoja löytyy käyttöoppaasta.

Huomioita päivitysprosessista

Painikkeiden (virta), (BLUETOOTH) ja+ (äänenvoimakkuus) painaminen virheellisesti samaan aikaan saattaa käynnistää jonkin toiminnon riippuen siitä, miten näppäimiä painettiin. Toimi tilanteissa näin:

 • BLUETOOTH-toiminnon voi kytkeä ON- tai OFF-asentoon painamalla (virta)- ja (BLUETOOTH) -painikkeita. Näytössä lukee ensin BT POWER (BT virta) ja sen jälkeen OFF (Pois käytöstä) tai ON (Käytössä). Tässä tapauksessa asetusta on muutettu, joten palauta alkuperäinen asetus painamalla tätä painiketta uudelleen. BLUETOOTH-toiminto voidaan vaihtoehtoisesti kytkeä päälle alustamalla laite.
 • (BLUETOOTH)- ja + (äänenvoimakkuus) -painikkeiden painaminen samaan aikaan ilman, että painat (virta) -painiketta, saattaa aiheuttaa bassokaiuttimen manuaalisen yhdistämisen, jolloin SECURE LINK -viesti näkyy ruudussa ja LINK vilkkuu. Jos näin tapahtuu, peruuta linkitys painamalla (BLUETOOTH)- ja + (äänenvoimakkuus) -painikkeita samaan aikaan.