Malli, jota ongelma koskee

Nämä tiedot koskevat seuraavia malleja:

 • HT-CT790
 • HT-NT5
 • HT-XT2

Tietoja tästä latauksesta

Hyödyt ja parannukset

 • Lisää Chromecast built-in -äänituen (versio 1.36)
 • Parantaa Chromecast built-in -äänen yhteyttä

TÄRKEÄÄ: jos aiempia laiteohjelmistopäivityksiä ei ole asennettu, tämä päivitys poistaa Valokuvien toistotoiminnon.

Aiemmat hyödyt ja parannukset

Katso aiemmat hyödyt ja parannukset

Rajoitukset

 • Käytettävissä vain Euroopassa myytävissä tuotteissa. Kaikkia malleja ei myydä kaikissa maissa.

Tiedoston tiedot

Tiedoston nimi

 • Soundbar-laiteohjelmisto versioon M34.R.2196

Zip-tiedoston nimi

 • UPDATE_M34R2196.zip

Tiedoston versio

 • M34.R.2196

Tiedoston koko

 • 215 Mt (225 891 384 tavua)

Julkaisupäivämäärä

 • 25-02-2021

Valmisteleminen

Tarkista laiteohjelmistoversio

Laiteohjelmisto voi jo olla ajan tasalla, erityisesti jos SoudBar-malli on uusi. Jos versionumero on vähintään M34.R.2196, päivitystä ei tarvita.

Jollet ole varma, voit helposti tarkistaa mikä laiteohjelmaversio sinulla on:

 1. Käynnistä TV ja tarkista, että se on viritetty tuloon, johon Soundbar on liitetty. Jos Soundbar on liitetty HDMI2-porttiin, valitse tuloksi HDMI2.
 2. Käynnistä Soundbar.
 3. Paina kauko-ohjaimen HOME-painiketta ja odota, kunnes näet aloitusnäytön.
 4. Valitse aloitusnäytössä kauko-ohjaimen nuolipainikkeilla Setup (Asetus) > System Settings (Järjestelmän asetukset). Paina sitten ENTER-painiketta.
 5. Korosta System Information (Järjestelmätiedot) näytössä ja paina sitten ENTER-painiketta.
 6. Laiteohjelmistopäivitys näyttää TV-ruudussa seuraavalta: Software Version M34.R.2196 (Ohjelmistoversio M34.R.2196).
  Jos versionumero on M34.R.2196tai suurempi, sinulla on jo uusin laiteohjelmistoversio.

Tärkeä huomautus

 • Lue ohjeet huolellisesti, koska muutoin Soundbar saattaa vahingoittua.
 • Älä sammuta Soundbaria tai irrota sitä virtalähteestä päivityksen aikana.
 • Älä paina mitään painiketta, jota ei ohjeissa kehoteta painamaan.
 • Älä irrota virtajohtoa tai verkkokaapelia (lähiverkkokaapelia) ohjelmiston latauksen ja päivityksen aikana.
 • Älä irrota virtajohtoa, ennen kuin päivitys on suoritettu loppuun. Tämä aiheuttaa järjestelmässä toimintahäiriön.

Voit päivittää Soundbarin laiteohjelmiston helposti jommallakummalla seuraavista tavoista

TapaEdellytyksetMiksi käyttää tätä menetelmää?

Internet/verkko
(SUOSITUS)

 • Ethernet-kaapeli Soundbarin yhdistämiseksi Internetiin
 • Varmista, että Soundbar on liitetty seuraaviin:
  • toimiva Internet-yhteys
  • yhteensopiva televisio.
Tämä tapa on suositeltava, koska se on helpoin ja nopein tapa laiteohjelmiston päivittämiseen.
USB-tallennuslaite
 • tietokone
 • USB-tallennuslaite.
Päivitä laiteohjelmisto tällä tavalla, jos Internet-yhteyttä ei ole.

Lataa ja asenna

Soundbarin päivittäminen Internetin kautta

Tämä päivitystapa on suositeltavin, koska se on yksinkertaisin. Se kestää tavallisesti 15–30 minuuttia. Ota ensin laitteisto käyttöön ja lataa sen jälkeen Soundbarin päivitys Internetistä.

Edellytykset

 • Ethernet-kaapeli Soundbarin yhdistämiseksi Internetiin
 • Varmista, että Soundbar on liitetty seuraaviin:
  • toimivalla Internet-yhteydellä (Ethernet-kaapelilla tai langattomalla reitittimellä)
  • yhteensopivaan televisioon.

Ota laitteisto käyttöön

 1. Käynnistä TV ja tarkista, että se on viritetty tuloon, johon Soundbar on liitetty. Jos Soundbar on liitetty HDMI 2 -porttiin, valitse tuloksi HDMI 2.
 2. Yhdistä Soundbar Internet-lähteeseen Ethernet-kaapelilla.
 3. Käynnistä Soundbar.
 4. Paina kauko-ohjaimen HOME-painiketta ja odota, kunnes näet aloitusnäytön.

Vaihe 1: asenna päivitys

 1. Valitse Home (Aloitus) -näytössä kauko-ohjaimen nuolipainikkeilla SetupSoftware UpdateUpdate via Internet (Asetus > Ohjelmistopäivitys > Päivitä Internetistä) ja paina Enter-painiketta.
 2. Ilmoitus A new software version has been found on the network. Do you want to update the software? (Verkosta löytyi uusi ohjelmistoversio. Haluatko päivittää ohjelmiston?). tulee TV-ruutuun. Valitse kauko-ohjaimella OK ja paina sitten ENTER-painiketta.
 3. Päivitys käynnistyy noin viisi minuuttia sen jälkeen, kun ohjelmisto on ladattu.
 4. TV-ruutuun tulee ilmoitus Update to a new software version. Never turn off power while performing update. Current version M34.R.xxxx New version M34.R.2196 (Päivitä uuteen ohjelmistoversioon. Älä katkaise virtaa päivityksen aikana. Nykyinen versio M34.Rxxxx Uusi versio M34.R.2196. Valitse kauko-ohjaimella Start (Aloita) ja paina sitten ENTER-painiketta.
 5. Päivitys alkaa.
 6. TV-ruutuun tulee ilmoitus Update Caution (Päivitysvaroitus). Valitse kauko-ohjaimella OK ja paina sitten ENTER-painiketta.
 7. Päivityksen aikana näet etupaneelin näytössä ilmoituksen UPDT (Päivitys).
 8. Laiteohjelmiston päivitys on valmis, kun etupaneelin näyttöön tulee ilmoitus DONE (Valmis). Älä sammuta Soundbaria tai irrota sitä virtalähteestä päivityksen ollessa käynnissä.
 9. Soundbar käynnistyy automaattisesti uudelleen, kun päivitys on valmis.

Vaihe 2: tarkista, että päivitys onnistui

Tarkista laiteohjelmistoversio. Jos versionumero on M34.R.2196, laiteohjelmiston päivitys onnistui.

Vianmääritys

Mitä tehdä, jos Soundbarin laiteohjelmiston päivittäminen Internetistä tuottaa ongelmia?

 • TV-ruutuun tulee ilmoitus Update failed. Connect the USB memory containing the update files to retry. If the update fails again, please contact the customer service center (Päivitys epäonnistui. Liitä päivitystiedostot sisältävä USB-muisti ja yritä uudelleen. Jos päivitys epäonnistuu taas, ota yhteyttä asiakaspalvelukeskukseen.).
  1. Varmista, että virta on kytketty reitittimeen ja kaikkiin Soundbarin ja reitittimen välille liitettyihin laitteisiin.
  2. Varmista, että Soundbarin ja reitittimen välillä käytetään oikeantyyppistä kaapelia (suora tai ristikytkentä).
  3. Varmista, että kaikki Soundbarin ja reitittimen väliset kaapelit on kytketty oikein.
  4. Yritä päivitystä uudelleen.
  Jos et pysty suorittamaan ohjelmistopäivitystä, yritä päivittää USB-muistista.
 • Kun päivitys Internetin kautta on käynnistetty, TV-ruutuun tulee ilmoitus Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% (Latauskapasiteetti xxxxxx kt / xxxxx kt ja xx %), mutta näytön etenemispalkki ei muutu.
  Verkkoyhteydestä riippuen päivitys Internetin kautta voi kestää kauan (jopa 60 minuuttia). Siksi TV-ruutuun tulee ilmoitus Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% (Latauskapasiteetti: xxxxxx kt / xxxxx kt ja xx %), ja näytön etenemispalkki ei muutu pitkään aikaan.
 • Kun teet päivitystä Internetin kautta, TV-ruudussa näkyy ilmoitus Connection status cannot be confirmed. Cannot communicate with the server. Please try again later. (Yhteyden tilaa ei voi vahvistaa. Ei yhteyttä palvelimeen. Yritä myöhemmin uudelleen.) ja laiteohjelmistopäivitys ei onnistu.
  • Tarkista, onko lähiverkkokaapeli liitetty.
  • Tarkista, onko Soundbarilla oma IP-osoite verkkoasetuksissa. (Jos käytät välityspalvelinta, kirjoita käyttämäsi välityspalvelimen IP-osoite Välityspalvelin-kenttään välityspalvelimen nimen asemesta.)
  • Yritä päivitystä uudelleen.
 • Virta sammui päivityksen ollessa kesken.
  Käynnistä Soundbar ja yritä päivittää uudelleen.
 • Päivitys on kestänyt yli 60 minuuttia eikä ole vielä valmis.
  Jos Soundbar on yhdistetty langattomaan verkkoon, liitä verkkoon kaapelilla ja yritä päivitystä uudelleen.
  Jos ongelma jatkuu, verkon lähetysnopeus voi olla matala. Yritä siinä tapauksessa päivittää järjestelmä USB-muistista.
 • TV-ruutuun tulee ilmoitus This device is not connected to network. Perform network diagnostics in the connection server setting (Tätä laitetta ei ole liitetty verkkoon. Tee yhteyspalvelinasetuksen verkkodiagnostiikka).
  Tarkista, onko LAN-kaapeli kytketty Soundbariin.
 • TV-ruutuun tulee ilmoitus Already Updated (Päivitys jo suoritettu).
  Soundbariin asennettuna oleva laiteohjelmistoversio on uusin versio.

Päivitys USB-muistilaitteen ja tietokoneen kautta

Päivitykseen on suositeltavaa käyttää Internetiä, jos mahdollista. Muussa tapauksessa voit käyttää tätä tapaa. Lataa päivitys tietokoneeseen, siirrä se USB-muistilaitteeseen ja sitten Soundbariin.

Laiteohjelmistopäivityksen valmistelut

Varmista ennen laiteohjelmiston lataamista, että tietokoneessa käytetään jotakin seuraavista käyttöjärjestelmistä, ja valmistele muistitikku.

Käyttöjärjestelmät:
 • Windows 10
 • Windows 8.1
 • Mac OS X

Vaihe 1: asenna päivitys

 1. Lue ja hyväksy käyttöehdot.
 2. Lataa tiedosto UPDATE_M34R2196.zip tietokoneeseen kansioon, josta löydät sen helposti myöhemmin.
 3. Etsi tiedosto tietokoneesta, napsauta sitä hiiren kakkospainikkeella ja valitse Ominaisuudet. Tarkista, että koko on 215 Mt 225 891 384 tavua.
Siirrä päivitystiedostot USB-tallennusvälineeseen:
 1. Pura päivitys tiedostosta UPDATE_M34R2196.zip.
  • Mac OS X -käyttöjärjestelmä:
   1. Siirry tiedoston lataussijaintiin ja kaksoisnapsauta UPDATE_M34R2196.zip-tiedostoa.
   2. UPDATE-niminen uusi kansio luodaan.
  • Windows-käyttöjärjestelmä:
   1. Siirry tiedoston lataushakemistoon ja napsauta hiiren kakkospainikkeella UPDATE_M34R2196.zip-tiedostoa. Valitse sitten Pura kaikki.
    HUOMAUTUS: Internet Explorer tallentaa tiedoston oletusarvoisesti Lataukset-kansioon. Siirry Lataukset-kansioon napsauttamalla aloitusnäytön työpöytäruutua ja etsi ladattu tiedosto Resurssienhallinnan kautta.
   2. Valitse Pakattujen kansioiden purkaminen -ikkunassa Pura.
   3. UPDATE-niminen uusi kansio luodaan.
    HUOMAUTUS: neljä tiedostoa puretaan: MSB34-FW.BIN, MSB34-FW.ID, MSB34-FW_MB.BIN ja MSB34FW_MB.ID.
 2. Liitä yhteensopiva USB-tallennuslaite tietokoneeseen.
 3. Siirrä UPDATE-kansio USB-massamuistilaitteeseen:
  • Mac OS X -käyttöjärjestelmä:
   Vedä ja pudota UPDATE-kansio USB-laitteen juurihakemistoon.
  • Windows-käyttöjärjestelmä:
   1. Siirry kansion luontihakemistoon ja napsauta hiiren kakkospainikkeella UPDATE-kansiota.
   2. Valitse valikosta Lähetä kohteeseen... ja sen jälkeen USB-laitettasi vastaava levy (esim. Siirrettävä levy E:).
   3. Päivityskansio kopioidaan USB-laitteeseen.
  HUOMAUTUS: Päivitystä ei tehdä, jos kansiota ei kopioida USB-laitteen juurihakemistoon tai jos kansion nimeä muutetaan.
 4. Irrota USB-laite tietokoneesta UPDATE-kansion kopioinnin jälkeen.
Siirrä päivitys soittimeen:

Valmistele laite ja siirrä päivitys Soundbariin.

Valmistele laite:

 1. Käynnistä TV ja tarkista, että se on viritetty tuloon, johon Soundbar on liitetty. Jos Soundbar on liitetty HDMI 2 -porttiin, valitse tuloksi HDMI 2.
 2. Käynnistä Soundbar.
 3. Paina kauko-ohjaimen HOME-painiketta ja odota, kunnes näet aloitusnäytön.
 4. Liitä USB-laite, joka sisältää neljä tiedostoa.

Siirrä päivitys:

 1. Valitse aloitusnäytössä kauko-ohjaimen nuolipainikkeilla SetupSoftware Update (Asetus > Ohjelmistopäivitys) ja paina ENTER-painiketta.
 2. Valitse nuolipainikkeilla Update via USB Memory (Päivitys USB-muistin kautta) ja paina ENTER-painiketta.
 3. TV-ruutuun tulee ilmoitus Update files found in the USB memory. Do you want to update software? Current version M34.R.xxxx New version M34.R.2196. Do not turn off the power or remove the USB memory during the update (USB-muistista löytyi päivitystiedostoja. Haluatko päivittää ohjelmiston? Nykyinen versio on M21.R.xxxx, uusi versio on M21.R.xxxx. Älä katkaise virtaa tai irrota USB-muistia päivityksen aikana.) tulee TV-ruutuun. Valitse kauko-ohjaimella OK ja paina sitten ENTER-painiketta.
 4. TV-ruutuun tulee ilmoitus Update Caution (Päivitysvaroitus). Valitse kauko-ohjaimella OK ja paina sitten ENTER-painiketta.
 5. Päivitys alkaa.
 6. Päivityksen aikana näet etupaneelin näytössä ilmoituksen UPDT (Päivitys).
 7. Laiteohjelmiston päivitys on valmis, kun etupaneelin näyttöön tulee ilmoitus DONE (Valmis). Soundbar käynnistyy automaattisesti uudelleen.
  HUOMAUTUS: älä irrota virtajohtoa päivitysprosessin aikana.

Vaihe 2: tarkista, että päivitys onnistui.

Tarkista laiteohjelmistoversio. Jos versionumero on M34.R.2196, laiteohjelmistopäivitys onnistui

Vianmääritys

Mitä tehdä, jos Soundbarin laiteohjelmiston päivittäminen tietokoneella ja USB-muistilla tuottaa ongelmia?
 • UPDT (Päivitys) ja ERROR (Virhe) näkyvät vuorotellen etupaneelin näytössä.
  1. Sammuta järjestelmä ja irrota virtajohto.
  2. Kytke virta Soundbariin.
  3. Yritä päivittää USB-muistista.
 • Virta sammui päivityksen ollessa kesken.
  Käynnistä Soundbar ja suorita päivitys USB-muistista uudelleen.
 • Päivityssivustosta lataamaani UPDATE_M34R2196.zip-päivitystiedostoa ei voi purkaa.
  Onnistuiko tiedoston lataaminen? Yritä poistaa tiedosto ja ladata se uudelleen.
 • Päivitys on kestänyt yli 30 minuuttia eikä ole vielä valmis.
  1. Irrota virtajohto pistorasiasta ja kytke se takaisin odotettuasi ensin useita minuutteja.
  2. Käynnistä Soundbar.
  3. Yritä päivitystä uudelleen.