Malli, jota ongelma koskee

Nämä tiedot koskevat seuraavia malleja:

 • SRS-X77

Tietoja tästä latauksesta

Hyödyt ja parannukset

 • Parantaa tiedonsiirron suojaa.

TÄRKEÄÄ: Tämä laiteohjelmistopäivitys on tehtävä, jotta Chromecast built-in -musiikinjakelupalvelua voidaan edelleen käyttää.

Aiemmat hyödyt ja parannukset

Tarkastele aiempia hyötyjä ja parannuksia

Tiedoston tiedot

Tiedoston nimi

 • Laiteohjelmistopäivitys 1.60.3351 malliin SRS-X77

Tiedoston versio

 • 1.60.3351

Tiedoston koko

 • 165 Mt (173 711 325 tavua)

Julkaisupäivämäärä

 • 02-11-2021

Valmistelut

Tarkista laiteohjelmistoversio

Tämä päivitysapuohjelma ei ole välttämätön, jos henkilökohtaisen äänentoistojärjestelmäsi laiteohjelmisto on jo päivitetty versioon 1.60.3351. Jos et ole varma, voit helposti tarkistaa, mikä laiteohjelmistoversio sinulla on. Siihen on kaksi tapaa:

 • Tarkistaminen Sony | Music Center (SongPal) -sovelluksella.
  1. Yhdistä laite älypuhelimesi kanssa samaan Wi-Fi-verkkoon käyttäen Sony | Music Center (SongPal) -sovellusta.
  2. Käynnistä älypuhelimesi Sony | Music Center (SongPal) -sovellus.
  3. Valitse kaiuttimesi Speaker & Group (Kaiutin ja ryhmä) -näytössä.
  4. Valitse Settings (Asetukset).
  5. Valitse Settings (Asetukset) -näytössä Other Settings (Muut asetukset).
  6. Tarkista kaiuttimen laiteohjelmistoversio Other Settings (Muut asetukset) -näytöstä.
 • Tarkistaminen PC-tietokoneella.
  1. Liitä yksikkö lähiverkkokaapelilla (lisävaruste) tietokoneeseen.

   Huomautus: Varmista, että laitteen takana oleva NETWORK OFF/ON -kytkin on asetettu ON-asentoon.
  2. Liitä (mukana toimitettava) verkkovirtajohto (mukana toimitettavaan) verkkolaitteeseen. Kytke virta painamalla Virta/valmiustila-painiketta.

   Huomautus: Odota, kunnes LINK-merkkivalo lakkaa vilkkumasta ja palaa vaaleanpunaisena.
  3. Katso Sonyn verkkolaiteasetukset tietokoneeltasi.
   1. Käynnistä selain.
   2. Syötä seuraava URL-osoite selaimen osoitekenttään: http://169.254.1.1.
  4. Valitse kieli kohdasta Language Setup (Kieliasetukset), jos se on näkyvissä.
  5. Firmware Version (Laiteohjelmistoversio) (X.XX.X.XX) näkyy Device Details (Laitteen tiedot) -näytössä.

   Huomautus: Firmware Version (Laiteohjelmistoversio), Model Name (Mallin nimi), Device Name (Laitteen nimi), Connection Type (Liitännän tyyppi), Internet Access (Internet-yhteys), SSID ja Security Method (Suojaustapa) näkyvät tässä näytössä.

Voit päivittää henkilökohtaisen äänentoistojärjestelmäsi laiteohjelmiston helposti jommallakummalla seuraavista tavoista:

MenetelmäEdellytyksetMiksi käyttää tätä menetelmää?

Internet/verkko
(SUOSITUS)

 • Ethernet-kaapeli tai langaton reititin, jolla henkilökohtainen äänentoistojärjestelmä liitetään Internetiin.
 • Varmista, että henkilökohtainen äänentoistojärjestelmä on yhdistetty:
  • toimiva Internet-yhteys
Tämä tapa on suositeltava, koska se on helpoin ja nopein tapa päivittää laiteohjelmisto.
USB-massamuistilaite
 • Tietokone
 • USB-massamuistilaite
Päivitä laiteohjelmisto tällä tavalla, jos Internet-yhteyttä ei ole.

Asennus

Internet/verkko

Tämä on suositeltava päivitystapa, koska se on yksinkertaisin. Se kestää tavallisesti noin 3–10 minuuttia.

Huomautus: Et voi päivittää uusimpaan ohjelmistoon, jos laitetta EI ole yhdistetty Internetiin (verkkoon).

 1. Muodosta internet-yhteys (verkkoon)
  Huomautus: Kun kaiutin on yhdistetty suoraan tietokoneeseen lähiverkkokaapelilla version tarkastusta varten, irrota lähiverkkokaapeli ja yhdistä se tukiasemaan.
 2. Jos kaiuttimen virta on kytkettynä, paina Virta/valmiustila-painiketta ja katkaise kaiuttimesta virta.
 3. Kytke virta painamalla Virta/valmiustila-painiketta.
 4. Odota, kunnes LINK-merkkivalo lakkaa vilkkumasta ja palaa oranssina tai vaaleanpunaisena. Kun ohjelmistopäivityksiä on saatavilla, UPDATE-painikkeen valo syttyy.
  Huomautus: UPDATE-painikkeen valo ei syty, kun käytössä on uusin ohjelmisto.
 5. Paina UPDATE-painiketta, kunnes kuulet äänimerkkejä. Kun ohjelmistopäivitys alkaa, UPDATE-painike alkaa vilkkua.
  Huomautus: Kaiutin ei toimi päivityksen aikana.
 6. Vilkkuva (väli ja tila) UPDATE-painike muuttuu päivityksen aikana.
 7. UPDATE-painike sammuu ja kaiutin siirtyy automaattisesti valmiustilaan tai BLUETOOTH/Network (Bluetooth/verkko) -valmiustilaan, kun päivitys on päättynyt.
 8. Tarkista versio noudattamalla kohdassa Laiteohjelmistoversion tarkistaminen annettuja ohjeita ja varmista, että päivitys onnistui.

Kysymyksiä ja vastauksia

Päivityksen aikana merkkivalo vilkkuu punaisena ja UPDATE-painikkeen valo oranssina.

Ohjelmistopäivitys epäonnistui. Tämän jälkeen laitetta tai sen toimintoja ei voi käyttää virtapainiketta lukuun ottamatta. Tarkista kaiuttimen tila noudattamalla seuraavia ohjeita ja suorita ohjelmistopäivitys käyttämällä USB-muistitikkua.

 1. Katkaise kaiuttimen virta painamalla  (Virta/valmiustila)-painiketta.
 2. Kytke kaiuttimen virta painamalla  (Virta/valmiustila)-painiketta.
 3. Odota noin kolme minuuttia (tai kunnes verkkoyhteys on muodostettu) ja tarkista sitten kaiuttimen UPDATE-painikkeen tila.

UPDATE-merkkivalo palaa edelleen oranssina.

Ohjelmistopäivitys epäonnistui. Henkilökohtaisen äänentoistojärjestelmän laiteohjelmistopäivityksen voi tehdä USB-muistitikun kautta.

Virta/valmiustila-painike-merkkivalo vilkkuu punaisena ja UPDATE-painike vilkkuu oranssina.

Ohjelmistopäivitys epäonnistui. Henkilökohtaisen äänentoistojärjestelmän laiteohjelmistopäivityksen voi tehdä USB-muistitikun kautta.

Huomautuksia:

 • Pidä kaiutin liitettynä virtalähteeseen ja verkkoon päivityksen aikana.
 • ÄLÄ irrota verkkolaitetta, ennen kuin päivitys on päättynyt.
 • ÄLÄ sammuta laitetta päivityksen aikana.
 • Päivitys kestää tavallisesti noin 3–10 minuuttia. Se voi kestää kauemmin verkkoympäristön mukaan.

USB

Päivitykseen on suositeltavaa käyttää Internetiä, jos mahdollista. Muussa tapauksessa voit käyttää tätä tapaa. Lataa päivitys tietokoneeseen, siirrä se USB-muistilaitteeseen ja sitten henkilökohtaiseen äänentoistojärjestelmään.

Laiteohjelmistopäivityksen valmistelut:

Varmista ennen laiteohjelmiston lataamista, että tietokoneessa on jokin seuraavista käyttöjärjestelmistä ja että sinulla on vaatimukset täyttävä USB-muistitikku:

Tuetut käyttöjärjestelmät:

 • Windows 10
 • Windows 8.1
 • Mac OS X (10.4) tai uudempi

Huomautus: Jos käytössäsi on Windows 8.1, käytä sitä työpöytätilassa. Toimivuutta ei taata kaikissa tietokoneissa, joihin on asennettu yhteensopiva käyttöjärjestelmä.

Tallennusväline:

USB-muistitikku: Kaikkien USB-muistitikkujen, joiden kapasiteetti on yli 256 Mt, toimintaa ei taata.

Henkilökohtaisen äänentoistojärjestelmän laiteohjelmistopäivitys USB-muistitikun kautta – menetelmä A

Huomautus: Ohjelmistopäivityksen suorittamisen jälkeen ei enää voi palata edelliseen ohjelmistoversioon.

Laiteohjelmiston lataaminen:
 1. Sulje tätä sivua lukuun ottamatta kaikki muut ikkunat ja ohjelmat.
 2. Lue tällä sivulla olevat käyttöehdot ja hyväksy ne valitsemalla valintaruutu.
 3. Lataa laiteohjelmistopäivitys. Tiedoston SRSX77V1603351.UPG, 165 Mt (173 711 325 tavua) lataus alkaa.
 4. Tallenna tiedosto tietokoneesi työpöydälle.
  Huomautuksia:
  • Jos käytät Windows 10 tai 8.1 -käyttöjärjestelmää, päivitystiedosto saatetaan tallentaa automaattisesti Lataukset-kansioon. Napsauta Työpöytä-ruutua aloitusnäytössä ja hae ladattu tiedosto Lataukset-kansiosta Windowsin resurssienhallinnalla.
  • Tämä on vain mallille SRS-X77 tarkoitettu päivitystiedosto. Tiedostoa ei voi käyttää minkään muun henkilökohtaisen äänentoistojärjestelmän kanssa.
Ladatun tiedoston valmisteleminen:
 • Windows
  1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella ladattua SRSX77V1603351.zip-tiedostoa.
  2. Valitse Pura kaikki.
  3. Valitse Pura avautuneessa Pakattujen kansioiden purkaminen -ikkunassa.
  4. SRSX77V1603351 -kansio on nyt avoinna työpöydällä.
  5. UPDATE-kansiossa on neljä tiedostoa: LUTE03-FW.BIN, LUTE03-FW.ID, LUTE03-FW_MB.BIN and LUTE03-FW_MB.ID
 • Mac OS
  1. Kaksoisnapsauta tallennettua SRSX77V1603351.zip-tiedostoa.
  2. Tietokoneen työpöydälle luodaan kansio SRSX77V1603351.

Huomautus: Käytettävän käyttöjärjestelmän mukaan tiedosto saatetaan purkaa ladattaessa automaattisesti. Et välttämättä voi purkaa tiedostoa edellä kuvatulla tavalla. Tämä määräytyy käyttämäsi käyttöjärjestelmän mukaan. Käytä tällöin purkamistyökalua.

Kopioi päivitystiedostot USB-muistitikulle:
 1. Aseta alustettu (formatoitu) USB-muistitikku tietokoneen USB-paikkaan.
 2. Kopioi UPDATE-kansio USB-muistitikulle:
Päivitä äänentoistojärjestelmä USB-muistitikun kautta:
 1. Liitä (mukana toimitettava) verkkolaite kaiuttimen DC IN 18 V -liitäntään.
 2. Liitä verkkolaitteen virtajohto kunnolla pistorasiaan. Aseta kaiuttimen takana oleva NETWORK OFF/ON -kytkin ON-asentoon.
 3. Kytke virta painamalla Virta/valmiustila-painiketta.
 4. Odota noin neljä minuuttia, kunnes LINK-merkkivalo alkaa vilkkua hitaammin.
 5. Paina AUDIO IN -painiketta ja äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta pitkään.
 6. UPDATE-painikkeen valo syttyy merkkiäänten kuulumisen jälkeen.
  Huomautus: Jos olet yhteydessä verkkoon, UPDATE-painikkeen valo voi jo palaa oranssina. Suorita myös tässä tapauksessa tällä sivulla kuvatut vaiheet ja odota, kunnes kuulet merkkiäänen.
 7. Kun UPDATE-painikkeen valo palaa, syötä USB-muistitikku kaiuttimen takana olevaan DC-OUT ONLY (USB) -porttiin.
 8. Kun ohjelmistopäivitys alkaa, UPDATE-painike alkaa vilkkua
  Huomautus: Kaiutin ei toimi päivityksen aikana.
 9. Vilkkuva (väli ja tila) UPDATE-painike muuttuu päivityksen aikana.
 10. UPDATE-painike sammuu ja kaiutin siirtyy automaattisesti valmiustilaan tai BLUETOOTH/Network (Bluetooth/verkko) -valmiustilaan, kun päivitys on päättynyt
 11. Tarkista laiteohjelmistoversio.

Huomautuksia:

 • Pidä kaiutin liitettynä virtalähteeseen päivityksen aikana.
 • ÄLÄ irrota verkkolaitetta, ennen kuin päivitys on päättynyt.
 • ÄLÄ sammuta laitetta päivityksen aikana.
 • Päivitys kestää tavallisesti noin 10 minuuttia.

Henkilökohtaisen äänentoistojärjestelmän laiteohjelmistopäivitys USB-muistitikun kautta – menetelmä B

Jos (Virta/valmiustila) -merkkivalo vilkkuu punaisena ja päivityspainike oranssina, ohjelmistopäivitys on epäonnistunut.
Sinun on ladattava laiteohjelmistopäivitys tietokoneeseen, tallennettava se USB-muistitikulle ja ladattava sitten kaiuttimeen.
Noudata tällöin seuraavia ohjeita:

Huomautus: Ohjelmistopäivityksen jälkeen ei enää voi palata edelliseen ohjelmistoversioon.

Laiteohjelmiston lataaminen:
 1. Sulje tätä sivua lukuun ottamatta kaikki muut ikkunat ja ohjelmat.
 2. Lue tällä sivulla olevat käyttöehdot ja hyväksy ne valitsemalla valintaruutu.
 3. Lataa laiteohjelmistopäivitys. Tiedoston SRSX77V1603351.UPG, 165 Mt (173 711 325 tavua) lataus alkaa.
 4. Tallenna tiedosto tietokoneesi työpöydälle.
  Huomautuksia:
  • Jos käytät Windows 10 tai 8.1 -käyttöjärjestelmää, päivitystiedosto saatetaan tallentaa automaattisesti Lataukset-kansioon. Napsauta Työpöytä-ruutua aloitusnäytössä ja hae ladattu tiedosto Lataukset-kansiosta Windowsin resurssienhallinnalla.
  • Tämä on vain mallille SRS-X77 tarkoitettu päivitystiedosto. Tiedostoa ei voi käyttää minkään muun henkilökohtaisen äänentoistojärjestelmän kanssa.
Ladatun tiedoston valmisteleminen:
 • Windows
  1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella ladattua SRSX77V1603351.zip-tiedostoa.
  2. Valitse Pura kaikki.
  3. Valitse Pura avautuneessa Pakattujen kansioiden purkaminen -ikkunassa.
  4. SRSX77V1603351 -kansio on nyt avoinna työpöydällä.
  5. UPDATE-kansiossa on neljä tiedostoa: LUTE03-FW.BIN, LUTE03-FW.ID, LUTE03-FW_MB.BIN and LUTE03-FW_MB.ID
 • Mac OS
  1. Kaksoisnapsauta tallennettua SRSX77V1603351.zip-tiedostoa.
  2. Työpöydälle ilmestyy UPDATE-kansio, joka sisältää seuraavat tiedostot: LUTE03-FW.BIN, LUTE03-FW.ID, LUTE03-FW_MB.BIN and LUTE03-FW_MB.ID

Huomautus: Edellä mainittuja käyttöjärjestelmiä käytettäessä ladattu tiedosto voidaan purkaa automaattisesti, mutta jos et pysty purkamaan tiedostoja toimimalla näiden ohjeiden mukaan, sinun on mahdollisesti käytettävä erillistä purkamisohjelmistoa.

Kopioi päivitystiedostot USB-muistitikulle:
 1. Aseta muistitikku tietokoneen USB-liitäntään.
 2. Vedä Update-kansio työpöydältä muistitikulle.
Päivitä äänentoistojärjestelmä USB-muistitikun kautta:
 1. Liitä kaiutin toimitukseen sisältyvän verkkolaitteen avulla pistorasiaan.
 2. Siirrä kaiuttimen takana oleva verkkokytkin ON-asentoon.
 3. Sammuta kaiutin, kun (Virta/valmiustila)-merkkivalo vilkkuu punaisena ja päivityspainike vilkkuu oranssina.
 4. Liitä päivitystiedostot sisältävä muistitikku kaiuttimen DC-OUT ONLY (USB) -porttiin.
 5. Kytke kaiuttimen virta uudelleen
  Huomautus: Tee vaiheet 3–5 kolmen minuutin kuluessa.
 6. Laiteohjelmistopäivityksen lataus kaiuttimeen alkaa, kun päivityspainike alkaa vilkkua.
  Huomautus: Kaiutinta ei voi käyttää latauksen aikana.
 7. Latauksen edistyessä merkkivalot alkavat vilkkua yhä hitaammin ja lakkaavat sitten päivityksen päätyttyä vilkkumasta.
 8. Kaiutin siirtyy automaattisesti valmiustilaan tai Bluetooth/network (Bluetooth/verkko) -valmiustilaan, kun lataus on päättynyt.
 9. Varmista, että päivitys on valmis, tarkistamalla langattoman kaiuttimen SRS-X77 ohjelmistoversio.