Artikkelin tunniste : 00192315 / Viimeksi muokattu : 12.07.2018Tulosta

Miten viritän Sonyn Android TV -television (usean satelliitin antenniopas)?

  Tämä vaiheittainen opas selittää enintään neljän antennin (LNB) satelliittien perusvirityksen.

  TÄRKEÄÄ: Ennen virityksen aloittamista tarvitset perustietoja satelliittijärjestelmästäsi (esimerkiksi minkä satelliitin signaali vastaanotetaan tai miten signaali jakautuu satelliittiantennista televisioon). Saat nämä tiedot palveluntarjoajaltasi.

  Alla oleva ohje koskee kaikkia Sonyn Android TV -televisioita. Joissakin televisiomalleissa kauko-ohjain ja television valikkonäkymät voivat olla hieman erilaisia.

  Jos tarvitset lisäopastusta, saat lisätietoja televisiosi sisäänrakennetusta käyttöoppaasta tai siirtymällä televisiomallisi tukisivulle.

  Kauko-ohjaimen suunnat Kauko-ohjaimen suunnat
  Voit liikkua television valikossa kaukosäätimen nuolipainikkeilla. Valitse asetukset painamalla plus-painiketta. Se on kauko-ohjaimen ympyrän muotoisen valikkoalueen keskellä oleva pyöreä painike.

  1. Kytke televisioon virta ja varmista, että satelliittiantennin kaapeli on liitetty kunnolla televisioon.
  2. Paina kauko-ohjaimen [HOME]-painiketta.
  3. Valitse Settings (Asetukset) → Channel Setup (Kanavien määritys) → Digital Setup (Digitaalinen määritys) → Satellite Set-up (Satelliittimääritys) → Digital Satellite Tuning (Digitaalinen satelliittiviritys).

   Asetukset

   Kanavien määritys

   Digitaalinen määritys
  4. Kun sinulta kysytään Do you want to start Digital Satellite Tuning? (Haluatko aloittaa digitaalisen satelliittivirityksen), valitse Yes (Kyllä).

   Aloita viritys
  5. Valitse Fixed antenna (Kiinteä antenni) tai DiSEqC ja valitse Next (Seuraava).

   Kiinteä antenni tai DiSEqC
  6. Tässä vaiheessa sinun on valittava toinen kahdesta satelliittikanavaluettelosta: Preferred Satellite (Ensisijainen satelliitti) tai General Satellite (Yleinen satelliitti).

   Ensisijainen tai yleinen satelliitti

   • Preferred Satellite (Ensisijainen satelliitti) sisältää valitun palveluntarjoajan kanavaluettelon ja kanavien virittämistä tukevat oletusparametrit.
   • General Satellite (Yleinen satelliitti) näyttää valitun satelliittiantennin kaikki kanavat. Vastaanotto- ja viritysparametrit käyttävät oletusasetuksia. Voit joutua muuttamaan niitä asennustyypin mukaan.

   • HUOMAUTUS: Preferred Satellite (Ensisijaisen satelliitin) virityksessä voi muuttaa joitakin parametreja, ja General Satellite (Yleisen satelliitin) virityksessä voi muuttaa kaikkia parametreja. Kysy satelliittiantennijärjestelmäsi palveluntarjoajalta, mitä asetuksia sinun täytyy muuttaa.

   Kun valitset Preferred Satellite (Ensisijainen satelliitti):

   1. Esiin tulee luettelo palveluntarjoajista. Valitse haluamasi palveluntarjoaja.
   2. Satelliittiviritys käynnistyy. Saat ilmoituksen, kun viritys on valmis.

   Kun valitset General Satellite (Yleinen satelliitti):

   1. Aloita valitsemalla Satellite 1 (Satelliitti 1)
    Ensisijainen tai yleinen satelliitti
   2. Varmista, että Satellite 1 (Satelliitti 1) -kohdan asetukseksi on määritetty ON.
   3. Valitse Scan Type (Hakutyyppi) -asetukseksi Full (Täydellinen).
   4. Siirry kohtaan Satellite Selection (Satelliitin valinta) ja valitse satelliittisi luettelosta.
   5. Siirry kohtaan LNB Configuration (LNB-määritys) ja valitse DiSEqC Control (DiSEqC-hallinta) -asetukseksi A ja vahvista.
    Ensisijainen tai yleinen satelliitti
   6. Nyt näet Signal strength (Signaalitaso)- ja Signal quality (Signaalin laatu) -palkit. Niiden tulisi olla lähellä kohtaa MAX. Tämä ilmaisee, että satelliitista vastaanotetaan signaalia ja voit aloittaa kanavien virittämisen.

    HUOMAUTUS: Jos palkit näyttävät heikkoa signaalia tai eivät nouse lainkaan, sinun on muutettava viritysparametreja (tavallisesti LNB Voltage (LNB-jännite) ja/tai DiSEqC control (DiSEqC-hallinta) kohdassa LNB configuration (LNB-määritys) tai polarization (polarisointi) Transponder settings (Transponderiasetukset) -näytössä). Kun signaalitason ja signaalin laadun ilmaisimet nousevat, voit aloittaa kanavien virittämisen.

   7. Määritä toinen satelliitti samalla tavalla, mutta valitse DiSEqC Control (DiSEqC-hallinta) -asetukseksi B kohdassa LNB Configuration (LNB-määritys). Jos haluat määrittää lisää satelliitteja, toista vaiheet kohdissa Satellite 3 (DiSEqC C) ja/tai Satellite 4 (DiSEqC D).

    Ensisijainen tai yleinen satelliitti
    Ensisijainen tai yleinen satelliitti

   8. Palaa satelliittinäyttöön painamalla kauko-ohjaimen [RETURN]-painiketta.

    Ensisijainen tai yleinen satelliitti

   9. Käynnistä viritys valitsemalla Start (Aloita).

    TÄRKEÄÄ: Kahden tai useamman satelliitin täydellinen hakuviritys voi kestää jopa tunnin.

    Ensisijainen tai yleinen satelliitti
    Ensisijainen tai yleinen satelliitti

    HUOMAUTUS: Näyttökuvat ovat vain ohjeellisia. Näyttö voi olla todellisuudessa hieman erilainen maan, mallin tai laiteohjelmistoversion mukaan.