Artikkelin tunniste : 00192248 / Viimeksi muokattu : 22.01.2018

Television ohjelmaoppaasta on kadonnut kanavia

  Kanavan nimen vaihtuessa myös kanavan numero saattaa vaihtua. Tällaisessa tapauksessa palauta kanavan numero seuraavien ohjeiden mukaan.

  Jos Sony Editor -ohjelmisto on käytössä: (vain Saksa)

  1. Siirrä kanavaluettelo USB-tallennusvälineeseen.

   1. Liitä USB-tallennusväline televisioon.
   2. Paina kauko-ohjaimen HOME-painiketta.
   3. Valitse Settings (Asetukset).
   4. Valitse Channel set up (Kanavien määritys) TV-luokassa.
   5. Valitse Digital set up (Digitaalinen määritys).
   6. Valitse Technical setup (Tekninen määritys).
   7. Valitse Programme List Transfer (Ohjelmaluettelon siirto).
   8. Valitse Export (Vie).
  2. Palauta kanavan numero Sony Editor -ohjelmiston avulla:

   1. Liitä käyttämäsi USB-tallennusväline tietokoneeseen.
   2. Avaa kanavaluettelo Sony Editor -ohjelmistossa.
   3. Etsi vastaava kanavan nimi luettelosta ja palauta kanavan alkuperäinen numero.
  3. Siirrä kanavaluettelo televisioon:

   1. Liitä käyttämäsi USB-tallennusväline takaisin televisioon.
   2. Paina kauko-ohjaimen HOME-painiketta.
   3. Valitse Settings (Asetukset).
   4. Valitse Channel set up (Kanavien määritys) TV-luokassa.
   5. Valitse Digital set up (Digitaalinen määritys).
   6. Valitse Technical setup (Tekninen määritys).
   7. Valitse Programme List Transfer (Ohjelmaluettelon siirto).
   8. Valitse Import (Tuo).

  Jos Sony Editor ei ole käytössä:

  Etsi vastaava kanavan nimi ja palauta kanavan alkuperäinen numero seuraavasti:

  • Digitaalinen/kaapeli

   1. Paina kauko-ohjaimen HOME-painiketta.
   2. Valitse Settings (Asetukset).
   3. Valitse Channel set up (Kanavien määritys) TV-luokassa.
   4. Valitse Digital set up (Digitaalinen määritys).
   5. Valitse Digital Tuning (Digitaalinen viritys).
   6. Valitse Program List edit (Ohjelmaluettelon muokkaus).
   7. Etsi vastaava kanavan nimi painalla kauko-ohjaimen [↓] (alanuoli)- tai [↑] (ylänuoli) -painiketta.
   8. Valitse vastaava kanavan nimi ja paina kauko-ohjaimen [→] (nuoli oikealle) -painiketta. Kanavan nimi korostuu valkoisella ja siirtyy oikealle puolelle.
   9. Siirry edelliseen tai seuraavaan kanavan numeroon painamalla kauko-ohjaimen [↓] (alanuoli)- tai [↑] (ylänuoli) -painiketta.
  • Satelliitti
   Vain vaiheet 5 ja 6 poikkeavat yllä olevista digitaali/kaapeliohjeista.
   Vaiheet 5 ja 6:

  5.  Valitse Satellite setup (Satelliittimääritys).
  6.  Valitse Satellite Programme List edit (Satelliittiohjelmaluettelon muokkaus).