Artikkelin tunniste : 00161731 / Viimeksi muokattu : 30.01.2018

Kannettavan ultralyhyen heittomatkan projektorin sovellusta koskeva tietosuojakäytäntö

  Kannettavan erittäin lyhyen heittomatkan projektorin sovellusta koskeva tietosuojakäytäntö

  Tässä tietosuojakäytännössä kerrotaan seuraavat asiat:

  i. Miten Sony Corporation ("Sony", "me") voi lukea, kerätä, käyttää ja/tai tallentaa tietoja liittyen "Kannettavan erittäin lyhyen heittomatkan projektorin sovelluksen" käyttöön.

  ii. Miten voit ottaa meihin yhteyttä.

  Lue tämä tietosuojakäytäntö ja osoita ehtojen hyväksyntä tai torjuminen valitsemalla oikea painike tai valintaruutu. Tämä tietosuojakäytäntö on lisäys muihin mahdollisiin tietosuojakäytäntöihin, jotka koskevat kanssakäymistäsi Sonyn osakkuusyhtiöiden, tytäryhtiöiden, tuotteiden, ohjelmistojen ja palvelujen kanssa.

  1. Tietoja Kannettavan erittäin lyhyen heittomatkan projektorin sovelluksesta

  Kannettavan erittäin lyhyen heittomatkan projektorin sovellus on sovellus, jonka avulla voit käyttää kannettavaa erittäin lyhyen heittomatkan projektoria.

  2.:Kannettavan erittäin lyhyen heittomatkan projektorin sovelluksen ("Sovellus") käytön aikana kerättävät tiedot

  Automaattisesti kerätty tieto

  Kun käytät Sovellusta, Sony saattaa automaattisesti vastaanottaa tiettyjä tietoja:

  § Laitetietoja, jotka käyttäjä rekisteröi Sovellukseen
  (esimerkiksi laitteen tunnus, mallin nimi, valmistaja)

  § Sovellustietoja (esimerkiksi sovelluksen tunnus tai versio)

  § Tietoja käyttäjän Sovelluksen käytöstä

  Laitteille, jotka käyttävät sovellusta, määritetään yksilöllinen numero, jonka mukaan edellä mainitut automaattisesti kerättävät tiedot ladataan. Tämän ansiosta voimme erottaa, mitkä tiedot tulevat mistäkin laitteesta.

  Edellä mainittuja automaattisesti kerättäviä tietoja käytetään vain tilastollisiin tarkoituksiin. Sony ei lähetä sinulle oma-aloitteisesti markkinointiviestejä.

  Mikäli et halua, että tietojasi kerätään automaattisesti, sinun on lakattava käyttämästä Sovellusta ja poistettava se.

  3. Millä muulla tavoin Sony käyttää tietoja?

  Uusien tuotteiden ja palveluiden kehittäminen

  Sony saattaa kerätä ja/tai analysoida kohdassa 2 mainittuja tietoja tuotteiden ja palveluiden parantamiseen ja uusien kehittämiseen.

  Sonyn ja sen käyttäjien suojeleminen

  Sony saattaa kerätä ja/tai analysoida kohdassa 2 mainittuja tietoja mahdollisten turvallisuusuhkien tunnistamiseen ja Sonyn, sen käyttäjien ja osakkuusyhtiöiden suojelemiseen.

  4. Kuka muu pääsee käsiksi tietoihin?

  Sony ei jaa tietoja kenenkään muun kanssa.

  5. Tietojen säilyttäminen ja hallinta

  Säilytämme kohdassa 2 mainitut tiedot niin kauan kuin käytät sovellusta ja kuusi kuukautta käytön lopettamisen jälkeen. Mikäli haluat, että Sony poistaa sovellusten kautta antamasi tiedot, ota yhteyttä paikalliseen Sonyyn osoitteessa http://www.sony-europe.com, niin vastaamme kohtuullisen ajan kuluessa ja kohtuullisella tavalla. Huomioi, että jotkin tai kaikki käyttäjän antamista tiedoista vaaditaan sovelluksen käyttöön, ja Sonyn täytyy lain mukaisesti säilyttää tiettyjä tietoja.

  6. Tietojen kansainvälinen siirtäminen

  Sovellukset ovat käyttäjien saatavilla joka puolella maailmaa. Tietoja käsitellään, säilytetään ja siirretään kohdissa 2 ja 3 määritellyin tavoin Euroopan talousalueen (ETA) ja/tai asuinmaasi ulkopuolisiin maihin, mukaan lukien erityisesti Japani. Tietoja käsittelee Sonyn tai sen palveluntarjoajan työntekijät, jotka työskentelevät ETA-alueen ja/tai asuinmaasi ulkopuolella ja jotka katsotaan Sonyn tai sen palveluntarjoajan työntekijöiksi kyseisissä maissa. Tietosuoja- ja yksityisyyslait näissä maissa eivät ehkä tarjoa samantasoista suojaa kuin ETA-alueella ja/tai asuinmaassasi, ja sinulla saattaa olla vähemmän laillisia oikeuksia tietoihin liittyen.

  7. Turvallisuus

  Sony käyttää riittäviä turvatoimia suojelemaan tietoja katoamiselta, väärinkäytöltä tai muokkauksilta. Vaikka Sony pyrkii suojaamaan tiedot, se ei voi taata sovelluksen kautta siirrettyjen tietojen tai Sonyn järjestelmiin tai kolmansina osapuolina toimivien urakoitsijoiden järjestelmiin tallennettujen tietojen turvallisuutta.

  8. Lapsia koskeva käytäntö

  Sony on sitoutunut noudattamaan soveltuvia lakeja ja säädöksiä liittyen lasten henkilökohtaisten tietojen keräämiseen, säilyttämiseen ja käyttämiseen. Mikäli olet vanhempi tai huoltaja ja olet huolissasi lapsesi ilman lupaa antamista henkilökohtaisista tiedoista, ota meihin yhteyttä jäljempänä ilmoitetulla tavalla.

  9. Oikeus yksityisyyteen

  Joissain maissa, mukaan lukien ETA-alueen maat, sinulla on tiettyjä oikeuksia Sonyn säilyttämiin henkilökohtaisiin tietoihin liittyen. Näihin saattaa kuulua oikeus pyytää kopiota säilytetyistä henkilökohtaisista tiedoista, ja sinulla saattaa olla oikeus pyytää, että näitä henkilökohtaisia tietoja korjataan, muutetaan, poistetaan tai estetään. Mikäli haluat käyttää näitä oikeuksia, ota yhteyttä paikalliseen Sonyynosoitteessa http://www.sony-europe.com.

  10. Muutokset

  Sony voi päivittää tätä tietosuojakäytäntöä ajoittain ja mistä tahansa syystä.
  Sony ilmoittaa tietosuojakäytännön muutoksista sovelluksen kautta.
  Mikäli haluat tarkastella tietosuojakäytäntöä, siirry osoitteeseen: Privacy policy

  11. Yhteystiedot

  Mikäli sinulla on kysyttävää tästä tietosuojakäytännöstä tai haluat käyttää henkilökohtaisiin tietoihin liittyviä oikeuksia, ota yhteyttä paikalliseen Sonyyn osoitteessa http://www.sony-europe.com.

  Päivitetty viimeksi 9.9.2016