Miten kuva-alueen rajaaminen tapahtuu? (vain englanniksi)