Soveltuvat mallit

Nämä tiedot koskevat seuraavia malleja:

 • WI-1000X
 • WH-1000XM2
 • WH-1000XM3

TÄRKEÄÄ: Tämä tiedosto on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan määritettyjen mallien yhteydessä. Kaikkia malleja ei myydä kaikissa maissa.

Tietoja tästä latauksesta

Hyödyt ja parannukset

 • Parantaa järjestelmäohjelmiston suojausominaisuuksia
 • Parantaa kuulokkeiden yleistä suorituskykyä

Aiemmat hyödyt ja parannukset

Myös seuraavat hyödyt ja parannukset sisältyvät tähän päivitykseen.

 • Lisää toiminnon, joka sallii kosketustunnistimen vaihtamisen käyttöön ja pois käytöstä (vain WH-1000XM3)
  Huomautus: Jotta voit käyttää tätä lisättyä kosketustunnistimen toimintoa, käytössäsi on oltava Sony | Headphones Connect -sovelluksen versio 6.0.0 tai uudempi.
 • Amazon Alexan tuki lisätty
  Huomautus:
  • Jotta voit käyttää Amazon Alexaa WI-1000X-/WH-1000XM2-kuulokkeiden kanssa, käytössäsi on oltava Sony | Headphones Connect -sovelluksen versio 4.0.0 tai uudempi.
  • Jotta voit käyttää Amazon Alexaa WH-1000XM3-kuulokkeiden kanssa, käytössäsi on oltava Sony | Headphones Connect -versio 4.1.0 tai uudempi.
 • Ääniopastuksen kielivalinnan tuki lisätty (vain WH-1000XM3)
  Huomautus: Jotta voit vaihtaa WH-1000XM3-kuulokkeiden puheopastuksen kieltä, käytössäsi on oltava Sony | Headphones Connect -versio 4.1.0 tai uudempi.
 • Optimoi kuulokkeet Google Assistantia varten
 • Muita toimintoparannuksia
  TÄRKEÄÄ: Tämän laiteohjelmiston asentaminen lisää kuulokkeisiin vain yhteensopivuuden Google Assistantin kanssa.
Huomautus: Google ja Android ovat Google LLC:n tavaramerkkejä.

Järjestelmävaatimukset

 • Android-laite (V5.0 tai uudempi) tai iOS-laite (iOS 11.0 tai uudempi)
 • Toimiva Internet-yhteys
 • Sony | Headphones Connect -sovelluksen uusin versio on asennettava.
 • Kuulokkeet on liitettävä Android- tai iOS-laitteeseen.

Tiedoston tiedot

Tiedoston nimi

 • Laiteohjelmistopäivitys 4.5.2 malleille WI-1000X / WH-1000XM2 / WH-1000XM3

Tiedoston versio

 • Versio 4.5.2

Julkaisupäivämäärä

 • 28-05-2020

Valmisteleminen

Tarkista laiteohjelmistoversio

Voit tarkistaa laiteohjelmistoversion seuraavasti.

 1. Käynnistä Sony | Headphones Connect -sovellus.
 2. Yhdistä WI-1000X-/WH-1000XM2-/WH-1000XM3-kuulokkeet Sony | Headphones Connect -sovellukseen.
 3. Napauta oikean yläkulman kolmea pistettä (valikkopainike).

  *Näytössä näkyvä laite vaihtelee liitetyn laitteen mukaan.
 4. Valitse valikossa näkyvä laitteen versio. Kohde tulee näkyviin vain silloin, kun laite on yhdistetty.
 5. Tarkista WI-1000X-/WH-1000XM2-/WH-1000XM3-kuulokkeiden laiteohjelmistoversio.

Tärkeä huomautus

 • ÄLÄ lataa akkua tai katkaise virtaa latauksen, tietojen siirron tai päivityksen aikana, koska kuulokkeista voi tulla käyttökelvottomat.
 • ÄLÄ tee päivitystä epävakaissa Wi-Fi-ympäristöissä, kuten:
  - junassa tai muussa paikassa, jossa Wi-Fi-verkko on ruuhkainen
  - mikroaaltouunin, langattoman puhelimen tai jonkin muun 2,4 GHz:n taajuusalueen radioaaltoja käyttävän laitteen läheisyydessä
 • Varmista, että molemmat laitteet (Android-/iOS-laite ja WI-1000X/WH-1000XM2/WH-1000XM3) on ladattu täyteen.
 • Katkaise Android-/iOS-laitteestasi kaikkien muiden laitteiden, kuten puettavien laitteiden ja älykellojen, yhteydet ennen päivityksen aloittamista.

Ennen päivitystä

 • Päivityksen jälkeen laiteohjelmistoa ei voi palauttaa aikaisemmaksi versioksi.
 • Päivitys kestää noin 60 minuuttia. Tiedoston koko on noin 3,3 Mt (WI-1000X/WH-1000XM2) tai 3,6 Mt (WH-1000XM3).
 • iOS-laitteissa Google Assistant -toiminto on poistettava käytöstä ennen päivittämistä.
 • Radioaaltoympäristö ja Android-/iOS-laite voivat hidastaa sitä.

Lataa ja asenna

Päivitä kuulokkeet noudattamalla seuraavia ohjeita:
 • Lataa palvelimelta tiedot iOS- tai Android-laitteeseen.
 • Siirrä tiedot iOS- tai Android-laitteesta kuulokkeisiin.
 • Suorita päivitys kuulokkeissa.

Vaihe 1: Asenna päivitys

 1. Käynnistä Sony | Headphones Connect -sovellus.
 2. Yhdistä WI-1000X / WH-1000XM2 / WH-1000XM3-kuulokkeet Sony | Headphones Connect -sovellukseen.
  • Jos et ole aiemmin yhdistänyt kuulokkeita Sony | Headphones Connect -sovellukseen, yhdistä kuulokkeet Android-laitteeseen noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.
  • Jos olet yhdistänyt Sony | Headphones Connect -sovellukseen aiemmin, valitse kuulokkeet.
 3. Kun yhteys on muodostettu, näkyviin tulee seuraava näyttö.
 4. Jos päivitys on saatavilla, näyttöön tulee ilmoitus Headphone update is available (Kuulokkeiden päivitys on saatavilla). Valitse More Info (Lisätietoja).
 5. Varmista, että näytössä lukee Version 4.5.2 (Versio 4.5.2) ja valitse OK. Päivitys käynnistyy.
 6. Kun lataus alkaa, sovellus siirtyy automaattisesti seuraavaan näyttöön latauksen valmistuttua.
  HUOMAUTUS:
  Kun näyttöön tulee ilmoitus [Bluetooth Pairing Request] (Bluetooth-pariliitospyyntö), valitse Pair (Muodosta pariliitos). Päivitys jatkuu. (vain iOS-laitteet.)
 7. Siirto alkaa. Sovellus siirtyy automaattisesti seuraavaan näyttöön latauksen valmistuttua.
 8. Kun siirto alkaa, sovellus siirtyy automaattisesti seuraavaan näyttöön siirron valmistuttua. Tämä kestää noin minuutin.
  HUOMAUTUS:
  ÄLÄ lataa akkua tai sammuta virtaa päivitysten latauksen, tietojen siirron tai päivityksen aikana, koska kuulokkeista voi tulla käyttökelvottomat.
  Jos saat ilmoituksen yhteyden katkeamisesta, odota kunnes yhteys muodostetaan uudelleen automaattisesti.
 9. Kun ohjelmistopäivitys on valmis, valitse OK.
  Jos näyttö ei näy, tarkista version päivittyminen seuraavassa vaiheessa.

Vaihe 2: Tarkista, että päivitys onnistui

Varmista päivityksen jälkeen, että uusi versio on asennettu oikein. Toimi [Check the firmware version] (Tarkista laiteohjelmistoversio) -kohdassa annettujen ohjeiden mukaan.

Jos laiteohjelmistoversionumero on 4.5.2, päivitys onnistui.

Kysymyksiä ja vastauksia

Päivityksen virheilmoitus tulee näyttöön.

 1. Valitse OK.
 2. Käynnistä WI-1000X / WH-1000XM2 / WH-1000XM3 uudelleen (katkaise ja kytke virta).
 3. Käynnistä sen jälkeen Sony | Headphones Connect -sovellus uudelleen ja suorita päivitys uudelleen.

Vaikka päivitys epäonnistui toiminnon aikana, tarkista laiteohjelmistoversio. Jos versionumero on 4.5.2, laiteohjelmistopäivitys onnistui. Jos se on jokin muu, yritä päivittää laiteohjelmisto uudelleen. Voit tarkistaa version Sony | Headphones Connect -sovelluksen asetuksista. Ohjeet version tarkistamiseen ovat tällä sivulla kohdassa Check the firmware version (Laiteohjelmistoversion tarkistaminen).