Tehtaan hiilijalanjäljen pienentäminen

Sony on käynnistänyt Japanissa ja muuallakin maailmassa ympäristön suojelemisen vuoksi hankkeita, joissa keskitytään sekä tuotteidemme toimintaan että niiden valmistustapoihin.

Ympäristöseikat huomioiva tehdastoiminta

Sony keskittyy ympäristövaikutusten vähentämiseen jo tuotteiden syntypaikalla. Esimerkiksi CMOS-kuvakennojen valmistus edellyttää erittäin tehokasta puhdastilan ilmastointia. Olemme varmistaneet, että tilat ovat energiatehokkaita, ja samalla säilyttäneet työskentelytilojen olosuhteet sopivina erittäin teknisten tuotteidemme valmistusta varten.

CMOS-kuvakennot valmistetaan energiatehokkaissa puhdastiloissa
CMOS-kuvakennot valmistetaan energiatehokkaissa puhdastiloissa

Energiatehokkuuden lisäys tarkkuusvalmistuksen puhdastiloissa

Älypuhelinten ja digikameroiden CMOS-kuvakennot ovat kuin sähköisiä silmiä. Niitä on kaikissa Xperia™-laitteissa ja lukemattomissa muissa laitteissa kameroista autoihin. Uusimpia puolijohteita, kuten CMOS-kuvakennoja, ei voi valmistaa ilman puhdastilaa, jonka lämpötilan, kosteuden ja puhtauden ylläpitoon tarvitaan runsaasti energiaa.

Kaikkien toiminta vaikuttaa ympäristöön

Tehtaan työntekijöiden mahdollisuus kehittää työpaikan ympäristöratkaisuja

Jotta puolijohteiden tarkkaan käsittelyyn tarvittavia puhdastilan olosuhteita pystytään ylläpitämään, on erittäin tärkeää hyödyntää sisäisten sidosryhmien kokemusta ja tietoutta. Heillä on keskeinen rooli parannustoimissa, joilla voidaan vähentää ympäristövaikutuksia ja samalla noudattaa puhdastilan standardeja tuotteiden laadusta ja suurista tuotantomääristä.

Kaikkien toiminta vaikuttaa ympäristöön

Tapaus 1: Nagasakin tehdas

Hukkalämmön tehokas käyttö
Nykyisen energian hyödyntäminen tehokkaammin

Kokonaisenergiankulutuksen vähentäminen kierrättämällä liiallinen lämpö

Pyrimme vähentämään Nagasaki Technology Centerin energiankulutusta keskittymällä ilmastointiin. Puolijohteiden valmistuksessa on tärkeää säilyttää puhdastilassa tietty lämpötila ja ilmankosteus. Sen vuoksi ulkoa tulevaa ilmaa on joko jäähdytettävä tai lämmitettävä.

Aiemmin tämän toimipaikan höyrylämmitykseen tarvittava energia saatiin fossiilisista polttoaineista. Korvaamalla ne tehtaan koneiston tuottamalla hukkalämmöllä saimme lisättyä energiatehokkuutemme noin 2,1-kertaiseksi.

[1] Ilmavirtaus ilmastointiosastolta [2] Jäähdytyskoneisto [3] Lämpökattila [4] Puolijohteiden valmistuslaitos

Ennen

Aiemmassa järjestelmässä puhdastilan lämpötilaa hallittiin sekoittamalla lämmitettyä ja jäähdytettyä ilmaa tarkasti keskenään. Jotta puhdastilan lämpötila saatiin pidettyä tasaisena, tilan koneistoa piti jäähdyttää jäähdytetyllä ilmalla, joka poistettiin tilasta hukkalämpönä. Koneiston käytöstä johtuvaa lämpöenergiaa ei hyödynnetty.

Jälkeen

Uudessa järjestelmässä puhdastilan koneiston hukkalämpö korvaa höyryn, jota lämpökattila tuotti puhdastilan lämpötilan hallintaa varten. Kun energiankierto suljetaan, hukkalämpö voidaan kierrättää ja hyödyntää tehtaalla, ja samalla vähennetään fossiilisten polttoaineiden käyttöä ja hiilidioksidipäästöjä.

Energiatehokkuuden lisäys ja hiilidioksidipäästöjen vähennys

[1] vuodessa

Energiatehokkuuden lisäys ja hiilidioksidipäästöjen vähennys

Uudessa järjestelmässä toteutuu kaksi keskeistä ympäristöetua: energiatehokkuuden lisäys käyttämällä hukkalämpöä uudelleen ja hiilidioksidipäästöjen vähennys vähentämällä fossiilisten polttoaineiden kulutusta. Uusi järjestelmä on vähentänyt hiilidioksidipäästöjä noin 52 % verrattuna aiempaan, noin 9 300 tonnista noin 4 400 tonniin.

Energiansäästötoimemme eivät saaneet vaikuttaa tuotantoon

Shinnosuke Baba

Sony Semiconductor Manufacturing Corporation
Facility Div.

Shinnosuke Baba

Nagasaki Technology Center valmistaa pääasiassa CMOS-puolijohdekuvakennoja älypuhelinten kameroihin. Laitososasto työskentelee vuorokauden ympäri varmistaakseen tuotteiden laadukkuuden sekä sen, että koko tuotantoinfrastruktuuri saa tarvitsemansa energian vakaasti ja että energiaa käytetään tehokkaasti.

Mietimme, miten paljon tehtaan hukkalämmöstä voisimme käyttää hyödyksi. Uusi järjestelmä varastoi ja käyttää merkittävän osuuden tuotantolaitteiston ja laitoksen hukkalämmöstä ja käyttää sen uudelleen. Kokemuksen ja tietojen analysoinnin avulla kehitämme parannettua lämpötasapainon hallintaa, jotta voimme toteuttaa energiansäästötoimia vaikuttamatta tuotantoon. Haluamme, että meidän voidaan sanoa tekevän hyvää hiljaisesti.

Tapaus 2: SDT Thailand

Ilmastointitarpeen vähentäminen luovasti
Älykkäämpi, kohdennetumpi ilmastointi

Sony Device Technology (Thailand) Co., Ltd. (SDT) kokoaa ja toimittaa puolijohteita. Uusimalla ilmankierrot käyttäen "osittaista ilmastointia" ja nostamalla jäähdytetyn veden lämpötiloja osasto on pystynyt vähentämään puhdastilojensa energiankulutusta merkittävästi.

[1] Ilmastointiosasto [2] Jäähdytetty ilma [3] Lämmitetty ilma [4] Tuotantolaitos

Ennen

Tehokkaat tuulettimet jäähdyttivät koko tilaa ja sen koneistoa pakottamalla siihen jäähdytettyä ilmaa katosta, ja hukkalämpö poistui lattian ilmastointiaukoista.

Jälkeen

Uusi järjestelmä käyttää luontaista ilman kiertoa, jossa jäähdytetty ilma tulee tilaan lattiatasolle, missä lämmityskoneisto sijaitsee. Lämmin ilma kohoaa luonnollisesti kattoa kohti kierrätettäväksi ja vie pölyhiukkaset pois työskentelytasoilta.

Hyvä energiatehokkuudelle ja Sonylle

Tehokkuuden lisääminen ilmankierron optimoinnilla

Uusi järjestelmä on vähentänyt hiilidioksidipäästöjä noin 67 % verrattuna aiempaan eli noin 4 000 tonnista noin 1 300 tonniin. Uudet HVAC-laitteet hallitsevat ilmavirtausta entistä tehokkaammin ohjaamalla ilmaa tuotantokoneistoon. Lisäksi uudet ilmankiertostrategiat siirtävät ei-toivotun pölyn kattoa kohti ja pois tuotantoalueilta.

Hyvä energiatehokkuudelle ja Sonylle

[1] vuodessa

Hirotoshi Kikuchi
Ihanteellisen energia–suorituskykytasapainon simulointi

Hirotoshi Kikuchi

Sony Technology (Thailand) Co.,Ltd
CWS-Tyynenmeren Aasian toimipaikka

Tehtaan energianhallinnassa haetaan jatkuvasti uusia tapoja säilyttää tuotantolaatu ja vähentää energiankulutusta sekä ympäristövaikutuksia. Luontaiseen ilman kiertoon perustuvan ilmastointijärjestelmän kehittämiseen tarvittiin useita simulointikierroksia ja tietojen analysointia. Koska järjestelmä poikkeaa perinteisistä ilmastointijärjestelmistä merkittävästi, tarvitsimme myös tuotantotyöntekijöiltä vahvistuksen, että järjestelmä ei heikentänyt työpaikan olosuhteita.

Tämä järjestelmä on asennettu myös Xperia™-kokoonpanotehtaalle Thaimaassa (Sony Technology (Thailand) Co., Ltd). Muiden Aasian-tehtaiden on tarkoitus uusia laitteistonsa piakkoin, ja pyrimme edistämään energiansäästötoimiamme tämän uusimisen tahdissa. Pyrimme säästämään energiaa entisestään ja lisäämään Sony-tuotteiden maailmanlaajuista toimitusta tehtaista, joilla huomioidaan ympäristöseikat.

AIHEESEEN LIITTYVIÄ TUOTTEITA

Mobiili-, tablet- ja älylaitteet
Mobiililaitteet, lisävarusteet ja älylaitteet

Lisätietoja Sonyn teknologiasta

Seuraavan sukupolven projektorit
Seuraavan sukupolven projektorit
Innovatiivista sähkönjakelua kaikille
Innovatiivista sähkönjakelua kaikille
Täynnä hyviä ominaisuuksia
Täynnä hyviä ominaisuuksia