Valaistusjärjestelmä
Valaistus viimeisteltyjä kuvia varten

Olipa kyse valo- tai videokuvauksesta, valaistus on olennainen osa kuvien välittävää tunnelmaa. Seuraavassa esittelemme joitakin valaistustyökaluja ja -tekniikoita, joiden avulla saat otettua ammattimaisia kuvia.

Salaman ohjeluvut (GN)

* Tuotteen saatavuus vaihtelee alueittain.

Lisää etäisyyttä ulkoisella salamalla

Ohjeluvut määrittävät salamayksikön kyvyn valaista kohteita etäältä. Ohjeluku on sama kuin salaman ja kohteen välinen enimmäisetäisyys kerrottuna aukon F-luvulla: ohjeluku (GN) = etäisyys (m) x aukko (F-luku).

Esimerkiksi ohjeluku 60 (metreinä, ISO 100) tarkoittaa, että 15 metrin päässä oleva kohde voidaan valaista kunnolla aukon asetuksella F4 (60 = 15 x 4). Jos aukon kooksi valitaan F8, etäisyys puoliintuu, mikä tarkoittaa, että enintään 7,5 metrin (60 = 7,5 x 8) päässä olevat kohteet valaistaan kunnolla. Kameran ISO-asetuksen suurentaminen voi tuottaa samanlaisen lopputuloksen kuin salamayksikkö, jonka ohjeluku on suurempi.

Ulkoiset salamayksiköt

Epäsuora salama 
Pehmeämmät varjot ja lisää syvyyttä

Kameran ulkopuolisella salamakokoonpanolla saadaan tehostettua visuaalista syvyyttä, mutta yleensä kameran salamayksikön valon heijastaminen lähellä olevan pinnan, kuten seinän tai katon kautta on jopa helpompaa ja yhtä tehokasta. Näin syntyy luonnollisempi valaistus ja enemmän syvyyttä. Ero voi olla huomattava, eikä kamerassa kiinni oleva salamayksikkö rajoita liikkuvuuttasi tai nopeuttasi. Heijastamalla salaman saat käyttöösi laajemman alueen ja voit esimerkiksi valaista ihmisryhmän helposti.

Suora salama
SUORA SALAMA
Heijastus katosta
EPÄSUORA SALAMA
Heijastus katosta

Kohdistamalla salaman kattoon voit hajauttaa valon ja luoda näin pehmeämmän tunnelman ja tyylikkäämpiä kuvia kuin suoralla salamalla.

Suora salama

Suora salama

Heijastus katosta

Epäsuora salama

Heijastus seinästä

Jos haluat luoda pehmeitä varjoja, jotka putoavat kuvattavan kohteen sivuille, voit heijastaa salaman seinän kautta. Tämä tapa sopii usein paremmin sisätilojen valaistukseen.

Heijastus katosta
SUORA SALAMA
Heijastus seinästä
EPÄSUORA SALAMA
Suora salama

Suora salama

Heijastus seinästä

Epäsuora salama

Salaman synkronointi
Nopea ja hidas salaman synkronointi

Jos haluat luoda taustaan boke-sumennuksen kirkkaassa valossa, sinun on käytettävä lyhyttä valotusaikaa ja suurta aukkoa. Jos tarvitset myös lisäsalaman, enimmäisvalotusaikaa on rajoitettava, jolloin riittävän suuren aukon käyttäminen ei ehkä ole mahdollista. Nopean synkronoinnin (HSS) ansiosta voit käyttää salamaa kaikilla valotusajoilla, joten voit suurentaa aukkoa tarpeen mukaan.

Hidasta synkronointia käytetään tilanteissa, joissa taustan valaiseminen sisätiloissa tai yöaikaan edellyttää suurta valotusaikaa. Salama välähtää, mutta suljin ei sulkeudukaan heti, vaan se jää auki niin pitkäksi aikaa, että myös tausta valaistaan kunnolla. Näin kuvistasi tulee tasapainoisia, ja sekä kohde että tausta on valaistu kunnolla.    

Nopea synkronointi

[Vasen] Normaali [Oikea] HSS

Nopea synkronointi

Lisäsalama rajoittaa normaalisti valotusaikaa, koska se edellyttää pientä aukkoa, joka pitää taustan tarkkana. Nopean synkronoinnin ansiosta voit käyttää lyhyttä valotusaikaa ja suurta aukkoa, joka luo pienen syväterävyyden.

Hidas synkronointi

Normaali salama valaisee kohteen, mutta jättää taustan tummaksi. Hitaasti synkronoituvaa salamaa käytettäessä sekä kohde että tausta valaistaan kunnolla.

Hidas synkronointi

[Vasen] Normaali [Oikea] Hidas synkronointi

Kameran ulkopuolinen salama
1, 2 tai 3 valon kokoonpanot ja niiden suhteen hallinta

Kameran ulkopuoliset salamat lisäävät valaistusvaihtoehtoja huomattavasti. Niiden suhteen hallinnalla saavutat ihanteellisen lopputuloksen niin infrapuna- kuin radio-ohjauksella.

1 valo: B

1 valo
1 valo

Useiden valojen kokoonpanot ovat monipuolisia, mutta myös yhdellä kameran ulkopuolisella salamalla voidaan luoda kauniita kuvia. Kun päävalonlähde siirretään pois kameran akselilta, voidaan luoda kiinnostavia varjoja ja muotoja. Heijastettu valo tuo lisävaloa. Kameran salamayksikköä (A) käytetään vain ohjaamiseen, ja kameran ulkopuolinen salamayksikkö (B) toimii koko kohtauksen päävalonlähteenä.

2 valoa: B + C

2 valoa
2 valoa

Kahden valon kokoonpano tarjoaa enemmän monipuolisuutta ja hallintamahdollisuuksia, joten voit sijoittaa salamayksiköt ja säätää niitä siten, että ne tuottavat kohteelle optimaalisen syvyyden eri valojen yhdistelmällä. "Päävalo" (B) valaisee kohteen sivusta ja "lisävalo" (C) pehmentää varjoja ja valaisee taustan. Verrattuna edellä mainittuun yhden valon kokoonpanoon kohde piirtyy tarkemmin ja erottuu paremmin taustasta. Kuten yhden valon kokoonpanossa, kameran salama (A) on tarkoitettu vain ohjaukseen.

3 valoa: B + C + D

3 valoa
3 valoa

Kolmas valo tuo lisävapautta taustan valaisemiseen ja kohteen muotojen erottamiseen. Tässä esimerkissä pääkohde on valaistu päävalolla (B), ja lisävalo (C) valaisee taustan kattavasti. Kolmas valo (D), joka on tässä tapauksessa reunavalo, luo teräväviivaisen valon, joka terävöittää kohteen sen reunan, joka on kauimpana päävalosta. Näin kuvattava henkilö erottuu selkeästi suhteellisen tummasta taustasta. Vaikka tämän kuvan valaistus on kauttaaltaan tasaisempi kuin aiemmissa esimerkeissä, jokainen elementti erottuu ja piirtyy selkeästi. Kameran salama (A) on tarkoitettu vain ohjaamiseen.

Kameran ulkopuoliseen käyttöön soveltuvat salamayksiköt

Radio-ohjaus

Valon infrapunakauko-ohjaus sopii lyhyen välimatkan kuvaustilanteisiin, joissa ympäröivä valaistus on sopiva eikä ohjaimen signaalin estäviä esteitä ole, kun taas radio-ohjauksella voidaan hallita luotettavasti laajojakin ympäristöjä. Sonyn radio-ohjattava salama (HVL-F45RM) ja langaton radio-ohjain/vastaanotin (FA-WRC1M/FA-WRR1) helpottavat edistyksellisten monisalamakokoonpanojen luomista ja tarjoavat yksityiskohtaisia tietoja jopa 15 salamayksiköstä 5 eri ryhmässä (TTL-tilassa 3 ryhmää) noin 30 metrin (98,4 jalan) etäisyydeltä. Ohjaimen signaalit saavuttavat vastaanottimet valaistusolosuhteista, vastaanottimen sijainnista tai esteistä riippumatta. Langaton radio-ohjaus takaa yhtenäisen lopputuloksen eri kuvaustilanteissa.

Syvät sommittelut
Syvät sommittelut

Radio-ohjattavan salaman tai ohjaimen noin 30 metrin (98,4 jalan) kantaman ansiosta voit sijoittaa salamat strategisesti siten, että ne valaisevat tehokkaasti kaukaisimmatkin kohteet tai taustan yksityiskohdat.

Luotettava kaikissa valaistuksissa

Kirkas auringonvalo tai muut infrapunakomponentteja sisältävät lähteet voivat häiritä infrapunaohjausta, mutta radio-ohjaus toimii luotettavasti kaikissa valaistusolosuhteissa.

Luotettava kaikissa valaistuksissa
Esteet eivät haittaa työskentelyä
Esteet eivät haittaa työskentelyä

Toisin kuin infrapunaohjaus, radio-ohjaus toimii myös esteiden lähettyvillä. Vastaanottimet voidaan sijoittaa kameran tai kohteen taakse ilman, että luotettavuus kärsii.

Langattomasta radio-ohjattava salama ja ohjain/vastaanotin

[1] HVL-F45RM (vastaanotin / kameran ulkopuolinen salama)
[2] FA-WRR1 (vastaanotin) + yhteensopiva salama (kameran ulkopuolinen salama)
[3] FA-WRR1 (vastaanotin) + studio-salama (synkronointikaapelin kautta)
[4] HVL-F45RM (ohjain / kameran salama)
[5] FA-WRC1M (ohjain)

LED-valaistus
Parempia kuvia lisävalolla

Pois käytöstä / Käytössä

Parempia kuvia lisävalolla

Tehokkaat ja pitkäkestoiset LED-valot tuottavat huippuluokan kuvien ottamisessa tarvittavan lisävalon. Niiden ansiosta voit kuvata pienemmällä ISO-herkkyydellä ja tarkennus on helpompaa.

Luonnollinen väritasapaino

Säätämätön LED-valo jäljittelee luonnollista auringonvaloa, ja muun valaistuksen värilämpötila on helppo mukauttaa, joten saat luotua luonnollisen väritasapainon kaikissa kuvaustilanteissa.

Luonnollinen väritasapaino

Pois käytöstä / Käytössä

Jatkuva kirkkauden säätö

Pois käytöstä / Käytössä

Jatkuva kirkkauden säätö

Monipuolisen kirkkauden säädön ansiosta voit säätää kirkkaus- ja valaistussuhteita helposti ja luoda näin haluamasi tunnelman ja korostaa yksityiskohtia niin paljon kuin haluat.