Artikkelin tunniste : 00294978 / Viimeksi muokattu : 03.08.2023Tulosta

Sonyn takuuehdot kuluttajatuotteille

  Sonyn takuuehdot kuluttajatuotteille

  Arvoisa asiakas,

  Kiitämme Teitä tämän Sony-tuotteen hankkimisesta ja toivomme, että olette siihen tyytyväinen.

  Jos Sony-tuotteenne tarvitsee takuuhuoltoa, ottakaa yhteys myyjään tai johonkin Euroopan talousalueen (ETA) – tai tämän takuun tai mukana tulevien lehtisten (Takuualue/Guarantee Area) piiriin kuuluvaan - valtuutettuun palveluverkostomme (ASN) jäseneen. Yhteystiedot löydätte esimerkiksi puhelinluettelosta, tuoteluettelostamme tai internet-sivuiltamme. Tarpeettoman vaivan välttämiseksi toivomme, että luette ohjekirjan huolellisesti ennen kuin otatte yhteyttä myyjään tai valtuutettuun huoltoverkostoomme.

  Takuunne

  Tämä takuu koskee Sonyn tuotetta, jonka mukana ostettaessa oli tämä takuukortti sillä ehdolla että se on ostettu alueella, joka kuuluu takuun piiriin.

  Tällä takuukortilla Sony myöntää kuluttajalle takuun,ettei tässä tuotteessa ole aine- tai valmistusvikaa YHDEN VUODEN ajan ostopäivästä lukien. Sonyn konserni,joka on myöntänyt tämän takuukortin,on ilmoitettu tässä takuukortissa tai mukana tulevassa lehtisessä sen maan alla, jossa haette takuupalvelua.

  Jos tuote osoittautuu takuuaikana vialliseksi virheellisten materiaalien tai työn vuoksi,Sonyn paikallinen maahantuoja, valtuutetut huoltoliikkeet tai valtuutetut jälleenmyyjät ETA-alueella korjaavat tuotteen veloittamatta työstä tai osista tai(Sonyn harkinnan mukaan)vaihtavat tuotteen tai sen vialliset osat alla esitettyjen ehtojen mukaisesti.Kaikki vaihdetut tuotteet ja osat jäävät Sonyn omaisuudeksi.

  Jos tuote osoittautuu takuuaikana vialliseksi virheellisten materiaalien tai työn vuoksi,Sonyn paikallinen maahantuoja, valtuutetut huoltoliikkeet tai valtuutetut jälleenmyyjät ETA-alueella korjaavat tuotteen veloittamatta työstä tai osista tai(Sonyn harkinnan mukaan)vaihtavat tuotteen tai sen vialliset osat alla esitettyjen ehtojen mukaisesti.Kaikki vaihdetut tuotteet ja osat jäävät Sonyn omaisuudeksi.

  Ehdot

  1. Tämä takuu on voimassa vain silloin,kun alkuperäinen lasku tai kuitti (josta näkyy ostopäivä,tuotetyyppi ja myyjä)esitetään yhdessä viallisen tuotteen kanssa takuuajan sisällä.Sony ja valtuutetut huoltoliikkeet pidättävät itselleen oikeuden kieltäytyä takuuhuollosta mikäli yllä mainittuja asiakirjoja ei voida esittää tai jos vaaditut tiedot ovat epätäydelliset tai epäselvät. Tämä takuu ei ole voimassa, jos tuotteen tyyppi- tai sarjanumeroa on muutettu, se on poistettu tai irrotettu tai tehty epäselväksi.
    
  2. Voidaksenne välttää että tuotteeseen tai lisävarusteisiin tallennetut tiedot kärsivät tai katoavat/poistuvat, ne on siirrettävä ennen kuin tuote luovutetaan takuuhuoltoon.
    
  3. Tämä takuu ei kata kuljetuskustannuksia eikä kuljetusriskejä, jotka liittyvät tuotteen kuljettamiseen Sonylle tai valtuutettuun huoltoliikkeeseen ja takaisin asiakkaalle.
    
  4. Tämä takuu ei kata seuraavia tapauksia:
   1. normaalista kulumisesta johtuva määräaikaishuolto ja korjaus tai osien vaihtaminen.
     
   2. kulutushyödykkeet (komponentit jotka yleensä on vaihdettava säännöllisin väliajoin tuotteen eliniän aikana kuten ei uudelleenladattavat paristot, mustepatruunat, piirtimet, polttimot yms.)
     
   3. viat tai vauriot jotka johtuvat tuotteen käytöstä tai käsittelystä tavalla, joka ei vastaa normaalia henkilökohtaista tai kotikäyttöä.
     
   4. tuotteessa ilmenevät viat tai muutokset, jotka johtuvat
    1. väärinkäytöstä mukaan lukien:

     - käsittely, josta on seurauksena fyysisiä vikoja, kauneusvirheitä tai pinnan vaurioituminen tai muutoksia laitteeseen tai nestekidenäyttöjen vioittuminen.
     - tuotteen käyttö muuhun kuin sen normaaliin käyttötarkoitukseen tai Sonyn suosittelemaa käyttöä ja huoltoa koskevien ohjeiden vastaisesti.
     - tuotetta ei ole huollettu Sonyn antamien asianmukaisten huolto-ohjeiden mukaan.
     - tuotteen asentaminen tai käyttö tavalla, joka on ristiriidassa asennuspaikassa tai käyttömaassa voimassa olevien lakien tai teknisten standardien tai turvallisuusstandardien kanssa.
      
    2. virusten aiheuttamat viat tai laitteen käyttö ohjelmistolla, joka ei ole tullut laitteen mukana, tai väärin asennettu ohjelmisto.
      
    3. järjestelmien kunto tai viat järjestelmissä, joiden kanssa tuotetta käytetään ja jotka ovat muita kuin tätä tuotetta varten suunniteltuja Sony tuotteita.
      
    4. tuotteen käyttö lisävarusteiden, oheislaitteiden tai muuntyyppisten ja -tasoisten tuotteiden kanssa, jotka eivät ole Sony standardien mukaisia.
      
    5. valtuuttamattoman huoltoliikkeen tai myyjän tekemät korjaukset tai korjausyritykset.
      
    6. säädöt tai muutokset, jotka on tehty ilman Sonyn etukäteen antamaa kirjallista suostumusta mukaan lukien:

     - tuotteen muunteleminen tai muuttaminen sen nostamiseksi ohjekirjassa kuvattua tavanomaista laatua korkeampaan luokkaan tai.
     - tuotteen muuntelu niin että se noudattaa kansallisia tai paikallisia teknisiä tai turvallisuusstandardeja maissa, jotka eivät kuulu niihin maihin, joita varten tuote on alun perin suunniteltu ja valmistettu.
      
    7. laiminlyönnit
      
    8. onnettomuudet, tulipalo, nesteet, kemikaalit, muut aineet, tulva, tärinä, liika kuumuus, väärä tuuletus, syöksyvirrat, liian suuri tai väärä tulojännite, säteily, sähköstaattiset purkaukset mukaan lukien salama, muut ulkoiset voimat ja iskut.
  5. Tämä takuu kattaa vain tuotteen laitekomponentit. Se ei kata ohjelmistoa (olipa se Sonyn tai muiden), jota varten on laadittu loppukäyttäjän lisenssisopimus tai erillisiä takuu- tai vastuuvapauslausekkeita.

  Vastuunrajoitukset ja rajoitukset

  Yllä mainitun lisäksi Sony ei myönnä takuuta (välittömät, epäsuorat, lakisääteiset tai muut), jos se koskee tuotetta tai siihen kuuluvan ohjelmiston laatua, suorituskykyä, tarkkuutta, luotettavuutta, sopivuutta tiettyyn tarkoitukseen tai vastaavaa. Ellei sovellettava laki salli tai salli täysin tätä vastuunrajoitusta, Sony poistaa tai rajoittaa takuunsa vain kyseisen lain sallimaan maksimimäärään. Kaikki takuut, joita ei voida täysin poistaa, rajoitetaan (mikäli voimassa oleva laki sen sallii)tämän takuukortin kestoaikaan.

  Sonyn ainoa vaatimus tämän takuun mukaan on korjata tai vaihtaa tuote näiden takuuehtojen mukaisesti. Sony ei vastaa mistään menetyksistä tai vaurioista, jotka koskevat tuotteita, palveluja, tätä takuukorttia tai jotain muuta, mukaan lukien - taloudelliset tai aineettomat tappiot – tuotteesta maksettu hinta – voiton, tulojen ja datan menetykset, tuotteen tai oheistuotteiden nautintoon ja käyttöön liittyvät menetykset – välillinen, satunnainen tai välillinen menetys tai vahinko. Tämä on voimassa liittyipä kyseinen menetys tai vahinko seuraavaan:

  1. tuotteen tai oheistuotteiden vaikeutunut käyttö tai käytöstä poisto vikojen vuoksi tai tuotetta ei ole voitu käyttää sen ollessa Sonyn tai valtuutetun henkilön hallussa, mikä on aiheuttanut seisokkiaikaa, käyttöajan menetystä tai liiketoiminnan keskeytymistä.
    
  2. tuotteen tai oheistuotteiden tuloksen epätarkkuus.
    
  3. ohjelmistojen tai siirrettävien tietojen tallennuslaitteiden vioittuminen tai menetys, tai.
    
  4. virukset ja muut syyt.
    

   

  Tämä koskee lakisääteisiä menetyksiä ja vahinkoja mukaan lukien laiminlyönnit ja muut rikkomukset, sopimuksen purkaminen, nimenomainen tai epäsuora takuu ja ankara vastuu (vaikkakin Sonylle tai valtuutetulle jälleenmyyjälle on ilmoitettu sellaisten vahinkojen mahdollisuudesta).

  Silloin kun voimassa oleva laki estää tai rajoittaa näitä vastuunrajoituksia, Sony sulkee pois tai rajoittaa vastuunsa vain kyseisen lain sallimaan maksimi määrään. Esimerkiksi jotkut maat kieltävät laiminlyönnistä, törkeästä laiminlyönnistä, tahallisesta väärinkäytöksestä, petoksesta ja vastaavanlaisista toimista johtuvien vahinkojen poisjättämisen tai rajoitukset. Sonyn vastuu tämän takuun mukaan ei missään tapauksessa ylitä tuotteesta maksettua hintaa, mutta jos sovellettava laki sallii vain korkeammat vastuunrajoitukset, silloin voimassa ovat korkeammat rajoitukset.
   

  Lailliset oikeudet pidätetään

  Kuluttajilla on kuluttajatavaroiden myyntiä koskevat lailliset(lakisääteiset)oikeudet voimassa olevien kansallisten lakien mukaan. Tämä takuu ei vaikuta lakisääteisiin oikeuksiinne, jotka teillä on eikä oikeuksiin, joita ei voi poistaa tai rajoittaa, eikä oikeuksiin sitä henkilöä kohtaan, jolta tuote on ostettu. Voitte käyttää hyväksi kaikkia oikeuksianne oman harkintanne mukaan.

  Sony Europe B.V., Suomen sivuliike, Registered foreign name: Sony Europe B.V., Finland branch
  Plaza Business Park Loiste
  Äyritie 20, 01510 Vantaa
  puh.+358 (0) 969379450
  www.sony.fi

  Sonyn takuuehdot kuluttajatuotteille [pdf - 27 Kb