Artikkelin tunniste : 00172986 / Viimeksi muokattu : 30.03.2017Tulosta

DV- tai Digital8-videoiden siirtäminen tietokoneeseen

  Videokatkelmien siirtäminen Sony Handycam -videokamerasta tietokoneeseen on tarpeen videon muokkaamista, tallentamista ja jakamista varten. Microsoft Windows Vista, Windows 7 ja Windows 8 eivät kuitenkaan tue Sonyn USB-suoravirtautustoimintoa, joten seuraavassa kuvataan kaksi vaihtoehtoista tapaa tallentaa DV- tai Digital8-videokatkelmia tietokoneelle.


  Vaihtoehto 1: PlayMemories Home

  Vaihtoehto 2: Windows Liven valokuvavalikoima


  Vaihtoehto 1: PlayMemories Home

  Voit tuoda videoita Sonyn PlayMemories Home -sovelluksella. Se on tietokonesovellus, jonka avulla voit helposti tuoda, organisoida ja muokata valokuvia ja videoita. Niitä voi sen jälkeen katsella laajakuva-TV:n kuvaruudulta tai muulta näyttölaitteelta, jakaa verkossa tai tallentaa levylle. Jollei sinulla ole vielä sovellusta, voit ladata sen tästä: Lataa PlayMemories Home

  1. Liitä videokamera virtalähteeseen - varmista, että käytät verkkolaitetta
  2. Valitse Toista/Muokkaa-tila virtakytkimen avulla (katso lisätietoja käyttöohjeesta)
  3. Valitse HD- tai normaali erotuskyky, jos videokamerassa on HD (teräväpiirto) -kuvanlaatu. Järjestelmäasetukset riippuvat tallennettujen videoiden muodosta ja tuontiin käytettävästä muodosta. Jollet ole varma miten asetuksia muutetaan, katso käyttöohjeista. Videot tuodaan HD-laatuisina (teräväpiirto), kun tuot videot HDV-muodossa ja STD-laatuisina (normaali erotuskyky), kun tuot videot DV-muodossa. Katso oheisesta taulukosta:

   record import table

  4. Aseta tallennuksen sisältävä kasetti videokameraan
  5. Avaa PlayMemories Home -ohjelmisto tietokoneella
  6. Kytke videokamera tietokoneeseen liittämällä videokameran HDV/DV-liitin tai DV-liitin tietokoneen i.LINK-tuloon soveliaalla kaapelilla. Jotta videokameraa vahingoittavat staattiset purkaukset vältetään, liitä kaapeli ensin tietokoneeseen. (Huomaa: i.LINK tunnetaan myös nimellä Firewire tai IEEE 1394. Jos tietokoneessa ei ole mitään näistä tuloista, sovittimia ja lisäosakortteja on yleisesti saatavilla)

   i.Link cable
   i.LINK-kaapeli

   i.LINK port
   i.LINK-portti

  7. Aloita tuonti. Import from Tape [Tuo nauhalta] -ikkunan tulisi näkyä tietokoneen näytössä.

   Automaattinen tuonti:
   Varmista, että Import from the beginning of the tape [Tuo nauhan alusta alkaen] -valintapainike on valittuna ja napsauta sitten Import [Tuo].

   Manuaalinen tuonti:
   1. Avaa näyttöikkunassa kohtaus, josta haluat aloittaa tuonnin laiteohjainpainikkeiden avulla
   2. Varmista, että Import from the current tape position [Tuo nykyisestä nauhan sijainnista alkaen] -painike on valittuna, ja napsauta sitten Import [Tuo]
  8. Pysäytä tuontiprosessi napsauttamalla Stop Import [Pysäytä tuonti] -painiketta. Jos jäljellä on yli 10 minuuttia tyhjää nauhaa, tuonti päättyy automaattisesti


  VIANMÄÄRITYS

  Jos tietokone jähmettyy tuonnin aikana tai ei tunnista videokameraa, irrota videokamera, käynnistä tietokone uudelleen ja toista edellä oleva toimenpide vaiheesta 5 alkaen. Seuraavat ongelmat voivat aiheuttaa tämän ongelman:

  • VCR HDV/DV - ja i.LINK CONV -asetusten muuttaminen videokameran STANDARD SET -valikossa, kun videokamera on liitetty i.LINK-kaapelilla
  • REC FORMAT -asetuksen muuttaminen STANDARD SET -valikossa, kun
  • videokamera on liitetty i.LINK-kaapelilla ja virtakytkimen asetus on CAMERA-TAPE
   Videokameran virtakytkimen säätäminen videokameran ollessa liitettynä i.LINK-kaapelilla
  • Kun yritetään käyttää tietokonetta, joka ei tue videokameran LCD-näytön videosignaalimuotoja (HDV tai DV).

  Vaihtoehto 2: Windows Liven valokuvavalikoima

  Voit tuoda videoita käyttämällä Windows Liven valokuvavalikoimaa. Voit sen jälkeen muokata niitä, tallentaa ja jakaa ne Windows Liven elokuvatyökalulla (ladattavissa ilmaiseksi Windows Liven peruspaketin sivustolta ).

  Huomaa: Videoita ei voi tuoda suoraan analogisesta videokamerasta (esimerkiksi Video8 tai Hi8) tietokoneeseen, kun käytetään Windows Liven valokuvavalikoimaa. Jotta voit tehdä sen, tarvitset analogisen kuvauslaitteen tietokoneessa. Tällaiset muuntavat analogisen audion ja videon tietokoneella tuontikelpoiseen digitaaliseen muotoon ja niitä on yleisesti saatavilla.

  1. Liitä videokamera virtalähteeseen - varmista, että käytät verkkolaitetta
  2. Kytke videokamera tietokoneeseen liittämällä videokameran HDV/DV-liitin tai DV-liitin tietokoneen i.LINK-tuloon soveliaalla kaapelilla. Jotta videokameraa vahingoittavat staattiset purkaukset vältetään, liitä kaapeli ensin tietokoneeseen.
   (Huomaa: i.LINK tunnetaan myös nimellä Firewire tai IEEE 1394. Jos tietokoneessa ei ole mitään näistä tuloista, sovittimia ja lisäosakortteja on yleisesti saatavilla)

   i.Link cable
   i.LINK-kaapeli

   i.LINK port
   i.LINK-portti

  3. Jos käytät Windows 7 -käyttöjärjestelmää, asenna oikea ajuri . Jos tietokoneen käyttöjärjestelmä on Windows Vista tai Windows 8, jatka seuraavaan vaiheeseen
  4. Käynnistä videokamera ja aseta siihen videonauha, jonka haluat siirtää
  5. Valitse Toista/Muokkaa-tila virtakytkimen avulla (katso lisätietoja käyttöohjeesta)
  6. Jos näkyviin tulee Automaattinen toisto -valintaikkuna, kun käynnistät videokameran, valitse Import video using Windows Live Photo Gallery [Tuo video käyttämällä Windows Liven valokuvakokoelmaa]. Jos sen sijaan avautuu Import Video [Tuo video] -valintaikkuna, siirry seuraavaan vaiheeseen
  7. Kirjoita Import Video [Tuo video] -sivulla uuden videotiedoston nimi Name [Nimi] -ruutuun. Valitse Choose the parts of the video to import [Valitse videon tuotavat osat] ja valitse sitten Next [Seuraava]
  8. Käytä videokameran ohjaimia (tai sen kaukosäädintä) siirtämään nauha osaan, josta haluat aloittaa videon tuonnin, paina sitten toisto-painiketta ja aloita nauhan toisto
  9. Napsauta Use the camcorder controls to find the scene you want, and click Import [Hae haluamasi kohtaus videokameran ohjaimilla ja napsauta Tuo] -sivulla Import [Tuo]
  10. Päätä videoiden tuominen napsauttamalla Stop [Seis]
  11. Toista vaiheet 5-7 jokaisen tuotavan videonauhan osan kohdalla
  12. Kun olet lopettanut videoiden tuonnin, napsauta Finish [Valmis]. Tuotu video tallennetaan yhtenä videotiedostona tietokoneelle ja näkyy Windows Liven valokuvakokoelmassa
  13. Lisää video Windows Liven elokuvatyökaluun muokattavaksi napsauttamalla videotiedostoa Windows Liven valokuvakokoelmassa, napsauta Make [Työkalu], ja napsauta sitten Make a movie [Elokuvatyökalu]

  Huomaa: Voit tuoda videon myös suoraan Windows Liven elokuvatyökaluun käyttämättä Windows Liven valokuvakokoelmaa. Kun olet liittänyt videokameran, avaa Windows Liven elokuvatyökalu, napsauta Movie Maker [Elokuvatyökalu] -painiketta, ja napsauta sitten Import from device [Tuo laitteesta]

   

  Oikean ajurin asentaminen (vain Windows 7)

  Huomaa: Jos tietokoneen käyttöjärjestelmä on Windows Vista tai Windows 8, tätä ei tarvitse tehdä.
  Kun videokamera on liitetty, sinun on varmistettava että Windows 7 on valinnut oikean ajurin.

  Windows 7 -käyttöjärjestelmässä on kaksi i.LINK/IEEE 1394 -ajuria, uusi ja vanha versio. Videokaappausta varten on käytettävää vanhaa ajuriversiota. Noudata näitä vaiheittaisia ohjeita varmistaaksesi, että oikea ajuri on asennettu.

  • Napsauta Käynnistä
  • Napsauta Ohjauspaneeli
  • Napsauta Laitehallinta
   (Huomaa: jollet näe luettelossa Laitehallintaa, napsauta View By: [Näytä:] Category [Luokka] ohjauspaneeli-ikkunan oikeassa reunassa. Napsauta sitten Large Icons [Suuret kuvakkeet]. Näkyvissä pitäisi nyt olla Ohjauspaneelin kohteiden luettelo. Napsauta Laitehallinta.

   device manager

  • Etsi Laitehallinnan luettelosta Bus Host Controllers [IEEE 1394 -väylän isäntäohjaimet] ja kaksoisnapsauta sitä. Näkyviin pitäisi tulla teksti 1394 OHCI Compliant Host Controller tai vastaava. Jos sen jälkeen on sana (Legacy), asetukset ovat jo oikeat. Poistu ja siirry vaiheeseen 4 vaihtoehdossa 2: Windows Liven valokuvavalikoima
  • Kaksoisnapsauta seuraavaksi 1394 OHCI Compliant Host Controller. Esiin tulee ikkuna, jossa lukee 1394 OHCI Compliant Host Controller Properties
  • Napsauta Driver [Ajuri] -välilehteä ja napsauta sitten Update Driver [Päivitä ajuri]
  • Valitse Browse my computer for driver software [Etsi tietokoneesta ajuriohjelmisto] ja valitse sitten Let me pick from a list of device drivers on my computer [Anna valita tietokoneen laiteajureiden luettelosta]. Näkyviin tulee luettelo ajureita
  • Napsauta 1394 OHCI Compliant Host Controller (Legacy), ja napsauta sitten Next [Seuraava]. Varmista, että valitset ajurin, jonka nimen perässä on (Legacy).
  • 1394 OHCI Compliant Host Controller (Legacy) -ajuri asennetaan ja sen jälkeen näkyviin tulee viesti Windows has successfully updated your driver software [Windows on päivittänyt ajuriohjelmiston onnistuneesti].
  • Napsauta Close [Sulje] -painiketta ja sulje kaikki muut avoimet ikkunat.

  Käynnistä tietokoneesi uudelleen. Voit nyt tuoda videon i.LINK/FireWire/IEEE 1394 -portin kautta. Jatka vaiheesta 4 vaihtoehdossa 2: Windows Liven valokuvavalikoima


  VIANMÄÄRITYS

  • Aika ajoin (esimerkiksi päivitysten asentamisen jälkeen) Windows 7 saattaa vaihtaa takaisin alkuperäiseen 1394 OHCI Compliant Host Controller -ajuriin. Jos huomaat, että IEEE 1394 -laite siirtää hitaasti ja/tai sitä ei enää tunnisteta, toista edellä olevat vaiheet ja asenna (Legacy) -ajuri uudelleen.
  • Jollet vieläkään voi tuoda videoita vaihdettuasi ajurin vanhaan versioon (Legacy), ongelma saattaa johtua laitteistosta. Ongelma voi olla videokameran tai tietokoneen portissa tai viallisessa kaapelissa. Kokeile mahdollisuuksien mukaan johtojen vaihtamista tai eri portin käyttöä.