Artikkelin tunniste : 00223097 / Viimeksi muokattu : 07.10.2019

Support by Sony -ohjelmiston tietosuojakäytäntö

  Tässä tietosuojakäytännössä kerrotaan seuraavat asiat:
  i. Miten Sony Marketing Inc. (”Sony”, ”me”) voi lukea, kerätä, käyttää ja/tai tallentaa tietoja liittyen Support by Sony -sovelluksen käyttöön.
  ii. Miten voit ottaa meihin yhteyttä.
  Lue tämä tietosuojakäytäntö ja osoita ehtojen hyväksyntä tai torjuminen valitsemalla oikea painike tai valintaruutu. Tämä tietosuojakäytäntö on lisäys muihin mahdollisiin tietosuojakäytäntöihin, jotka koskevat kanssakäymistäsi Sonyn emoyhtiön, osakkuusyhtiöiden, tytäryhtiöiden, tuotteiden, ohjelmistojen ja palvelujen kanssa.

  1. Tietoja Support by Sony -sovelluksesta
  Support by Sony on sovellus, jonka avulla löydät helposti tietoja Sonyn tuotteiden vianmäärityksestä.

  2. Support by Sony -sovelluksen käytön yhteydessä kerätty tieto
  Automaattisesti kerätty tieto
  Kun käytät Support by Sony -sovellusta, Sony saattaa automaattisesti vastaanottaa tiettyjä tietoja, kuten:
  • Laitetietoja, jotka käyttäjä rekisteröi Support by Sony -sovellukseen
  (esimerkiksi laitteen tunnus, mallin nimi, valmistaja)
  • Sovellustietoja (esimerkiksi sovelluksen tunnus tai versio)
  • Tietoja käyttäjän Support by Sony -sovelluksen käytöstä
  Laitteille, jotka käyttävät sovellusta, määritetään yksilöllinen numero, jonka mukaan edellä mainitut automaattisesti kerättävät tiedot ladataan. Tämän ansiosta voimme erottaa, mitkä tiedot tulevat mistäkin laitteesta.
  Edellä mainittuja automaattisesti kerättyjä tietoja käytetään tilastollisiin tarkoituksiin ja tukitietojen lähettämiseen valitsemasi kielen ja alueen mukaan. Sony ei lähetä sinulle oma-aloitteisesti markkinointiviestejä.
  Mikäli haluat pysäyttää automaattisen tiedonkeruun, sinun tulisi lakata käyttämästä sovellusta ja poistaa se.
  Kolmannen osapuolen moduulin kautta kerätty tieto
  Sony saattaa kerätä tietoja seuraavien Support by Sony -sovellukseen sisäänrakennettujen kolmansien osapuolien moduulien kautta ja käyttää tietoja seuraavilla tavoilla:
  *Tämän mukaiset kerätyt tiedot saatetaan lähettää automaattisesti myös moduulin toimittajalle.
  [AWS Mobile SDK]
  * Moduulin toimittaja: Amazon Web Services, Inc.
  Amazon Web Services -tietosuojakäytäntö: https://aws.amazon.com/privacy/?nc2=h_ls
  * Tämän moduulin kautta kerätyt tiedot:
  * Sovelluksen käyttöhistoriatiedot
  * EndpointARN
  * Keräämisen tarkoitus:
  * Käytettävyyden ja sisällön parantaminen
  * Push-ilmoitusten lähettäminen
  [Google API]
  * Moduulin toimittaja: Google, Inc.
  Google API -tietosuojakäytäntö: https://developers.google.com/terms/
  * Tämän moduulin kautta kerätyt tiedot:
  Push-ilmoituksiin liittyvät tiedot (esimerkiksi laitteen tunnus, ilmoitusavain)
  * Keräämisen tarkoitus:
  Push-ilmoitusten lähettäminen

  3. Millä muulla tavoin Sony käyttää tietoja?
  Uusien tuotteiden ja palveluiden kehittäminen
  Sony saattaa kerätä ja/tai analysoida kohdassa 2 mainittuja tietoja tuotteiden ja palveluiden parantamiseen ja uusien kehittämiseen.
  Sonyn ja sen käyttäjien suojeleminen
  Sony saattaa kerätä ja/tai analysoida kohdassa 2 mainittuja tietoja mahdollisten turvallisuusuhkien tunnistamiseen ja Sonyn sekä sen käyttäjien, emoyhtiön ja osakkuusyhtiöiden suojelemiseen.

  4. Kuka muu pääsee käsiksi tietoihin?
  Sonylle toimitetut ja Sonyn tallentamat tiedot voivat olla muiden Sony Corporationin yhtiöiden ja kolmansien osapuolien käytettävissä seuraavalla tavalla:
  Sony Corporationin yhtiöt
  Tietojasi voidaan jakaa Sony Corporationille ja  Sony Global Manufacturing & Operations Corporation:lle edellä kohdissa 2 ja 3 mainittujen toimien toteuttamiseksi.
  Kolmannen osapuolen toimittajat
  Saatamme käyttää Hearbest Co., Ltd.ia kolmannen osapuolen toimittajana, joka käsittelee tai analysoi tietojasi Sonyn puolesta tässä tietosuojakäytännössä määritettyihin tarkoituksiin.

  5. Tietojen säilyttäminen ja hallinta
  Säilytämme kohdassa 2 mainitut tiedot niin kauan kuin käytät sovellusta ja kuusi kuukautta käytön lopettamisen jälkeen. Mikäli haluat, että Sony poistaa käyttäjän sovelluksen kautta antamia tietoja, ota yhteyttä osoitteeseen https://www.sony.net/supportapp, niin vastaamme kohtuullisen ajan kuluessa ja kohtuullisella tavalla. Huomioi, että jotkin tai kaikki käyttäjän antamista tiedoista vaaditaan sovelluksen käyttöön, ja Sonyn täytyy lain mukaisesti säilyttää tiettyjä tietoja.

  6. Tietojen kansainvälinen siirtäminen
  Sovellukset ovat käyttäjien saatavilla joka puolella maailmaa. Tietoja käsitellään, säilytetään ja siirretään kohdissa 2 ja 3 määritellyin tavoin Euroopan talousalueen (ETA) ja/tai asuinmaasi ulkopuolisiin maihin, mukaan lukien erityisesti Japani. Tietoja käsittelee Sonyn tai sen palveluntarjoajan työntekijät, jotka työskentelevät ETA-alueen ja/tai asuinmaasi ulkopuolella ja jotka katsotaan Sonyn tai sen palveluntarjoajan työntekijöiksi kyseisissä maissa. Tietosuoja- ja yksityisyyslait näissä maissa eivät ehkä tarjoa samantasoista suojaa kuin ETA-alueella ja/tai asuinmaassasi, ja sinulla saattaa olla vähemmän laillisia oikeuksia tietoihin liittyen.

  7. Turvallisuus
  Sony käyttää riittäviä turvatoimia suojelemaan tietoja katoamiselta, väärinkäytöltä tai muokkauksilta. Vaikka Sony pyrkii suojaamaan tiedot, se ei voi taata sovelluksen kautta siirrettyjen tietojen tai Sonyn järjestelmiin tai kolmansina osapuolina toimivien urakoitsijoiden järjestelmiin tallennettujen tietojen turvallisuutta.

  8. Lapsia koskeva käytäntö
  Sony on sitoutunut noudattamaan soveltuvia lakeja ja säädöksiä liittyen lasten henkilökohtaisten tietojen keräämiseen, säilyttämiseen ja käyttämiseen. Mikäli olet vanhempi tai huoltaja ja olet huolissasi lapsesi ilman lupaa antamista henkilökohtaisista tiedoista, ota meihin yhteyttä jäljempänä ilmoitetulla tavalla.

  9. Oikeus yksityisyyteen
  Joissain maissa, mukaan lukien ETA-alueen maat, sinulla on tiettyjä oikeuksia Sonyn säilyttämiin henkilökohtaisiin tietoihin liittyen. Näihin saattaa kuulua oikeus pyytää kopiota säilytetyistä henkilökohtaisista tiedoista, ja sinulla saattaa olla oikeus pyytää, että näitä henkilökohtaisia tietoja korjataan, muutetaan, poistetaan tai estetään. Mikäli haluat käyttää näitä oikeuksia, ota meihin yhteyttä osoitteessa https://www.sony.net/supportapp.

  10. Muutokset
  Sony voi päivittää tätä tietosuojakäytäntöä ajoittain ja mistä tahansa syystä.
  Sony ilmoittaa tietosuojakäytännön muutoksista sovelluksen kautta.
  Mikäli haluat tarkastella tietosuojakäytäntöä, siirry osoitteeseen:
  https://www.sony.net/privacy/supportapp/fi/

  11. Yhteystiedot
  Mikäli sinulla on kysyttävää tästä tietosuojakäytännöstä tai haluat käyttää henkilökohtaisiin tietoihin liittyviä oikeuksia, ota yhteyttä Sonyyn osoitteessa https://www.sony.net/supportapp

  Päivitetty viimeksi: 1.10.2019