Artikkelin tunniste : 00223097 / Viimeksi muokattu : 28.07.2020

Support by Sony -tietosuojakäytäntö

  Tämä tietosuojakäytäntö koskee Support by Sony -sovellusta ("sovellus"). Sovelluksen avulla voit käyttää erilaisia Sony-tuotteitasi koskevia tukitietoja. Saat enemmän irti tuotteestasi vastaanottamalla laiteohjelmiston päivitysilmoituksia ja tutustumalla erilaisiin tukimateriaaleihin, kuten käyttöoppaisiin ja kysymyksiin ja vastauksiin.

  Tässä tietosuojakäytännössä "SONY" ja "me" tarkoittavat Sony Marketing Inc. -yhtiötä. Tässä tietosuojakäytännössä selitetään, minkä tyyppisiä henkilötietoja käytetään, kenen kanssa tiedot jaetaan, miten niitä siirretään muihin maihin / muille alueille, miten kauan tietoja säilytetään, mitä oikeuksia ja vaihtoehtoja sinulla on ja miten voit esittää meille kysymyksiä.

  1. Tärkeimpien kohtien yhteenveto

  • Me käytämme kerättyjä tietoja (määritelty alla) Support by Sony -sovelluksen ominaisuuksien ja toimintojen tarjoamiseen ja muun palveluihimme ja muihin tarjouksiin liittyvän muun sisällön tarjoamiseen. Lue lisää kerättyjen tietojen käytöstä.
  • Tietosuojakäytännössä kuvataan myös tietosuojaoikeutesi, mukaan lukien oikeus vastustaa osittain SONYn suorittamaa käsittelyä. Lue lisää tietosuojaoikeuksistasi.
  • Me paljastamme kerätyt tiedot, kun palkkaamme kolmannen osapuolen käsittelemään tietoja puolestamme, kun laki edellyttää tietojen jakamista, tai tietyissä muissa tilanteissa. Lue lisää kerättyjen tietojen paljastamisesta.
  • Kerätyt tiedot voidaan siirtää sijaintisi mukaan kotimaastasi tai -alueeltasi Yhdysvaltoihin, Japaniin ja muille lainkäyttöalueille, jotka eivät välttämättä tarjoa samantasoista tietosuojaa kuin kotimaasi tai -alueesi. Lue lisää kerättyjen tietojen siirtämisestä.

  2. Support by Sony -sovelluksen käytön aikana kerättävät tiedot

  SONY kerää ja käyttää tietoja alla kuvatulla tavalla. Joitakin näistä tiedoista voidaan pitää henkilötietoina lainkäyttöalueellasi sovellettavan lainsäädännön mukaan (yhteisesti "kerätyt tiedot"), ja ne kerätään automaattisesti, kun sovellusta käytetään. 

  (i) Tiedot laitteesta, johon sovellus on asennettu ("asennettu laite"):

  • laitteen tunnus, mallinimi, valmistajan nimi
  • käyttöjärjestelmä ja käyttöjärjestelmäversio
  • kielikoodi, maa tai alue, aikavyöhyke

  (ii) Sovellusta koskevat tiedot:

  • sovelluksen tiedot (sovellustunnus, sovelluksen versio)
  • tiedot sovelluksen käyttötilasta ja käyttöhistoriasta asennetussa laitteessa

  (iii) Tietosi Support by Sony -sovelluksessa:

  • tiedot tuotteista, joista haluat saada laiteohjelmiston päivitysilmoituksia, kohdemalli (mallinimi, ostopäivä)
  • päivitysilmoitusten vastaanottamista koskevat asetustiedot

  Edellä kuvatut, automaattisesti kerättävät tiedot ladataan laitetunnuksen kanssa, joka on sovelluksen asennuksen yhteydessä laitteelle määritetty yksilöllinen numero. Sen avulla voimme erottaa tällaisesta laitteesta saadut tiedot muista laitteista saaduista tiedoista.

  SONY käyttää edellä mainittuja kerättyjä tietoja jäljempänä osassa 3 mainittuihin tarkoituksiin, jotka ovat ehdottoman välttämättömiä näiden tarkoitusten täyttämiseksi, jotta saat käyttöösi sovelluksen ominaisuudet ja toiminnot.

  3. Miten SONY käyttää tietoja?

  SONY käsittelee kerättyjä tietoja sovelluksen kautta seuraaviin tarkoituksiin:
  (Epäselvyyksien välttämiseksi SONY ei käsittele mitään kerättyjä tietoja tarjotakseen sovelluksen vähimmäistoimintoja, kuten laiteohjelmiston päivitysilmoituksia, ja erilaisten tukimateriaalien, kuten käyttöoppaiden ja kysymyksien ja vastauksien tarkastelemista. Nämä toiminnot tapahtuvat asennetun laitteen käyttöjärjestelmässä. Tätä tarkoitusta varten mitään kerättyjä tietoja ei siirretä SONYlle.)

  (1) Sovelluksen päivityksistä ilmoittaminen

  Aina kun sovellus käynnistetään asennetussa laitteessa, sovellus lähettää SONYn palvelimelle pyynnön tarkistaa, onko sovellukselle saatavana päivityksiä, ja ilmoittaa sinulle päivitystiedot, jos päivityksiä on saatavilla. Tähän tarkoitukseen käytetään vain sovellusversiota. 

  Huomaa, että oikeusperusta, jonka nojalla SONY käsittelee sovellusversiotietoja sovelluksen tai liittyvän laitteen päivitysten lataamista varten, on asiakkaan kanssa solmittu käyttöoikeussopimus.

  (2) Sovellukseen rekisteröityjen tuotteiden päivityksistä ilmoittaminen

  Sovellus ilmoittaa sovellukseen rekisteröityjen tuotteiden laiteohjelmistopäivityksistä. Tähän tarkoitukseen käytetään seuraavia:

  • laitetunnus
  • kohdemallitiedot päivitysilmoitusten vastaanottamista varten (mallinimi, ostopäivämäärä)
  • päivitysilmoitusten vastaanottamista koskevat asetustiedot

  Huomaa, että oikeusperusta, jonka nojalla SONY käsittelee laitetunnusta, kohdemallitietoja ja asetustietoja, on käyttöehtosopimuksen täytäntöönpano.

  (3) SONYn tuotteiden ja palvelujen parantaminen/kehittäminen

  SONY käyttää kaikkia kohdassa 2 lueteltuja kerättyjä tietoja SONYn nykyisten ja tulevien tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen ja kehittämiseen, kun valitset Hyväksy ja jatka. Tuotteen parantamiseen ja/tai kehittämiseen kuuluvat asiat, jotka liittyvät joko liittyvän laitteen teknisten toimintojen parantamiseen (tiedot asennettuun laitteeseen kytketystä laitteesta, jonka sovellus havaitsee tai rekisteröi laitteeseen) tai tuotteen käytettävyyteen käyttäjän kannalta. Tällaista tuotteiden parantamista/kehittämistä tehdään vain yleisellä tasolla, ei yksittäisten käyttäjien tasolla, joten sitä ei ole kohdistettu tiettyihin käyttäjiin. Tähän sisältyy sovelluksen käytön lokitiedostojen analysoinnin avulla, 
  - sovelluksen täydentäminen uusilla hyödyllisillä toiminnoilla, jos havaitaan toimintahäiriöitä tai muita teknisiä ongelmia (esim. uusi toiminto yhteysongelmien ratkaisemiseksi) tai 
  - oletusasetusten tai muiden asetusten muuttaminen tiettyjen asetusten/toimintojen korostamiseksi ja tiettyjen toimintojen lopettamiseksi mutta joka tapauksessa lisäarvon tuomiseksi käyttökokemukseen.

  Huomaa, että suostumuksesi muodostaa oikeusperustan sille, että SONY käsittelee kerättyjä tietoja SONYn tuotteiden ja palvelujen parantamiseksi tai kehittämiseksi EU:n lainsäädännön mukaisesti (yleisen tietosuoja-asetuksen artikla 6 (1) (a)).

  SONY voi kerätä tietoja seuraavien Support by SONY -sovellukseen sulautettujen kolmannen osapuolen moduulien kautta ja käyttää tällaisia tietoja seuraavasti:
  *Tässä kerättyjä tietoja voidaan myös lähettää automaattisesti kunkin moduulin toimittajalle.

  • SONY voi kerätä sovelluksen käyttöhistoriatietoja ja päätepisteen ARN:n [AWS Mobile SDK:n (Amazon Web Services, Inc.) kautta] kohdassa (1)(2)(3) kuvattuun tarkoitukseen.
  • SONY voi kerätä laitetunnuksen ja ilmoitustunnuksen [Google API:n (Google, Inc.) kautta] kohdassa (1)(2) kuvattuun tarkoitukseen.

  Voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa valitsemalla sovelluksessa Asetukset > Sopimus henkilötietojen käyttämisestä tuotteiden ja palveluiden parantamista varten.

  4. Kenellä muulla on pääsy tietoihin?

  SONYlle ilmoitetut ja sen tallentamat tiedot voidaan antaa Sony Corporationin muiden konserniyhtiöiden ja kolmansien osapuolten käyttöön seuraavasti:

  SONYn tytäryhtiöt
  Kerätyt tiedot voidaan jakaa muiden SONYn tytäryhtiöiden kanssa, ja niitä voidaan käyttää vain koostetulla tai nimettömällä tasolla tuotteen parantamis- tai kehittämistarkoituksiin edellä olevan kohdan 3(3) mukaisesti. " SONYn tytäryhtiöt" tarkoittaa Sony Corporation -yhtiötä, joka on SONYn emoyhtiö, ja kaikkia Sony Corporationin määräysvallassa olevia oikeussubjekteja. SONYsta ja SONYn tytäryhtiöistä käytetään yhteisesti nimitystä SONY Group. Määräysvallalla tarkoitetaan tässä yhteydessä vähintään 50 prosentin (50 %) suoraa tai välillistä omistusosuutta kyseisen yhtiön äänivallasta tai tosiasiallista valtaa valvoa kyseisen yhteisön johdon päätöksiä.

  Palveluntarjoajat
  SONY ja SONYn tytäryhtiöt voivat käyttää kolmannen osapuolen alihankkijoita kerättyjen tietojen käsittelemisen käsittelijöinä/palveluntarjoajina niiden puolesta tässä tietosuojakäytännössä mainittuihin tarkoituksiin. Tällaisia kolmansia osapuolia ovat mm. 

  Yrityksen luovutus
  Mikäli SONY tai SONYn tytäryhtiö myy tai luovuttaa liiketoimintansa kokonaan tai osittain, SONY tai SONYn tytäryhtiö voi siirtää kerätyt tiedot ostavalle tai luovutuksen saavalle hankkivalle yhteisölle osana liiketointa. Jatkamme kerättyjen tietojen luottamuksellisuuden varmistamista ennen tällaisen liiketoimen tapahtumista. Tällaisen liiketoimen jälkeen poistamme kerätyt tiedot niin pian kuin se on käytännössä mahdollista.

  Viranomaiset/lainvalvontaviranomaiset
  Henkilötietoja voidaan luovuttaa viranomaisille ja/tai lainvalvontaviranomaisille sovellettavien lakien niin vaatiessa. 

  Muut riippumattomat kolmannet osapuolet
  Saatamme luovuttaa henkilötietoja tilintarkastajille tai vastaaville ulkopuolisille konsulteille, kuten lakimiehille tai veroneuvojille, laillisten oikeuksiemme käyttämiseksi (esimerkiksi käyttöehtojen noudattamisen valvomiseksi) ja oikeudellisten velvoitteidemme täyttämiseksi.

  5. Tietojen säilyttäminen, tietojen hallinta

  Säilytämme kerättyjä tietoja niin kauan kuin käytät sovelluksia ja 24 kuukauden ajan sovelluksen viimeisimmän käyttökerran jälkeen. Huomaa, että jotkin tai kaikki kerätyt tiedot saattavat olla tarpeen, jotta sovellus toimisi oikein, ja saatamme joutua säilyttämään tiettyjä tietoja lain mukaan. Kun SONY ei enää tarvitse kerättyjä tietoja, ne tuhotaan tai tehdään tunnistamattomiksi SONYn sisäisten tietoturvakäytäntöjen mukaisesti.

  6. Tietojen siirtäminen kansainvälisesti ja suostumus käsittelyyn

  Kerättyjä tietoja käsitellään, säilytetään ja siirretään kohdassa 3 esitettyjä tarkoituksia varten Euroopan talousalueen (ETA) ja/tai asuinmaasi/asuinalueesi, mukaan lukien erityisesti Japani ja Yhdysvallat, ulkopuolisiin maihin / ulkopuolisille alueille.

  Jos tietoja siirretään Euroopan talousalueelta (ETA) meille tai kolmannelle osapuolelle tässä tietosuojakäytännössä mainittuihin tarkoituksiin liittyen ja jos kyseisissä maissa tai kyseisillä alueilla ei ole eurooppalaiseen tietosuojalainsäädäntöön verrattavaa lakisääteistä turvallisuustasoa, me ryhdymme asianmukaisiin toimenpiteisiin varmistaaksemme, että henkilötietojasi suojataan asianmukaisesti näissä maissa tai näillä alueilla. Voimme käyttää etenkin Euroopan komission julkaisemia mallisopimuslausekkeita tai asianmukaista Privacy Shield -varmennusta. Jos kerätyt tiedot siirretään Japaniin, Euroopan komission päätös tietosuojan riittävyydestä vahvistaa tietosuojan riittävän tason.

  7. Suojaus

  SONY ryhtyy kohtuullisiin suojaustoimenpiteisiin, joiden tarkoituksena on suojata tietojasi häviämiseltä, väärinkäytöltä tai muuttamiselta. Vaikka pyrimme suojaamaan tietojasi, emme voi taata tai vakuuttaa, että kaikki sovelluksen kautta meille lähetetyt tiedot tai tiedot, joita säilytämme järjestelmissämme tai jotka on tallennettu kolmannen osapuolen järjestelmiin, ovat täysin turvassa.

  8. Lapsia koskeva käytäntö

  SONY on sitoutunut noudattamaan kaikkia lapsia koskevien henkilötietojen keräämistä, tallentamista ja käyttämistä koskevia lakeja ja säädöksiä, mukaan lukien Children's Online Privacy Protection Act Yhdysvalloissa ja soveltuva paikallinen lainsäädäntö muissa maissa. Tämä sovellus on tarkoitettu suurelle yleisölle. Sitä ei ole tarkoitettu alle 16-vuotiaille lapsille, eikä se tietoisesti kerää alle 16-vuotiaiden lasten henkilökohtaisia tietoja. Jos olet vanhempi tai huoltaja ja olet huolestunut siitä, että lapsesi on antanut meille henkilötietoja ilman sinun suostumustasi, ota meihin yhteyttä alla olevan mukaisesti (kohta 11).

  9. Tietosuojaoikeudet

  Joissakin maissa tai joillakin alueilla sinulla on tiettyjä oikeuksia kerättyihin tietoihin, joita SONYlla tai SONYn tytäryhtiöllä on sinusta. Näihin voi kuulua oikeus pyytää kopio kerätyistä tiedoista, joita SONYlla tai SONYn tytäryhtiöllä on sinusta, ja/tai oikeus pyytää, että SONY tai SONYn tytäryhtiö muuttaa, poistaa, tuhoaa tai estää/rajoittaa kerättyjen tietojen muuta käsittelyä ja/tai käyttöä tai korjaa kerättyjä tietoja, jos ne ovat virheellisiä. Sinulla voi myös olla oikeus pyytää meitä toimittamaan sinulle tai nimeämällesi organisaatiolle tietyntyyppisiä kerättyjä tietoja jäsennellyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa. Lisäksi voit vastustaa kerättyjen tietojen käsittelyä joissakin tilanteissa (erityisesti silloin, kun tietoja ei tarvitse käsitellä sopimusperusteisten tai muiden oikeudellisten vaatimusten täyttämiseksi). Näitä oikeuksia voidaan rajoittaa esimerkiksi, jos pyyntösi täyttäminen paljastaisi henkilötietoja toisesta henkilöstä tai jos pyydät meitä poistamaan tietoja, joita meidän on lain mukaan säilytettävä tai joiden säilyttämiseen meillä on pakottavia oikeudellisia syitä. Jos haluat käyttää näitä oikeuksia, ota meihin yhteyttä kohdan 11 Yhteystiedot mukaisesti.

  10. Muutokset

  SONY ilmoittaa sinulle kaikista SONYn tietosuojakäytäntöön tehdyistä muutoksista julkaisemalla näkyvästi muutosilmoituksen sovelluksesta. Voit milloin tahansa tutustua uusimpaan tietosuojakäytäntöön valitsemalla sovelluksessa Asetukset > Tietosuojakäytäntö.

  11. Yhteystiedot

  Jos sinulla on kysyttävää tästä tietosuojakäytännöstä tai haluat käyttää laillisia oikeuksiasi kerättyjen tietojen suhteen, ota meihin yhteyttä.

  Jos olet EU:ssa: Japanilainen yhtiö Sony Marketing Inc. on kerättyjen tietojen rekisterinpitäjä. Edustajamme EU:ssa on hollantilainen yhtiö Sony Europe BV, jonka osoite on Taurusavenue 16, 2132LS Hoofddorp, the Netherlands. Jos sinulla on huolia siitä, miten käsittelemme tietojasi, voit ottaa yhteyttä edustajaamme EU:ssa lähettämällä sähköpostia osoitteeseen privacyoffice.SEU@sony.com. Voit ottaa yhteyttä myös kirjoittamalla Sony Europe BV:lle yllä olevaan osoitteeseen tai osoitteeseen The Privacy Office c/o Sony Europe Legal Department, The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XW, The United Kingdom. Voit myös ottaa yhteyttä paikalliseen Sony-yhtiöön osoitteessa http://sony-europe.com.

  Jos olet Yhdistyneessä kuningaskunnassa: Japanilainen yhtiö Sony Marketing Inc. on kerättyjen tietojen rekisterinpitäjä. Edustajamme Yhdistyneessä kuningaskunnassa on hollantilainen yhtiö Sony Europe BV, jonka toimipisteen osoite Yhdistyneessä kuningaskunnassa on The Privacy Office, The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XW, The United Kingdom. Jos sinulla on huolia siitä, miten käsittelemme tietojasi, voit ottaa yhteyttä edustajaamme Yhdistyneessä kuningaskunnassa lähettämällä sähköpostia osoitteeseen privacyoffice.SEU@sony.com. Voit ottaa yhteyttä myös kirjoittamalla osoitteeseen The Privacy Office c/o Sony Europe Legal Department, The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XW, The United Kingdom. Voit myös ottaa yhteyttä paikalliseen Sony-yhtiöön osoitteessa http://sony-europe.com.

  12. Tietosuojaoikeudet (mukaan lukien ETA:n ja Kalifornian / Yhdysvaltojen muiden osavaltioiden tietosuojaoikeudet)

  Eräissä maissa, mukaan lukien ETA:n maat, sinulla on tiettyjä oikeuksia henkilötietoihin, joita Sonylla on sinusta. Niihin voivat kuulua mm. oikeudet: pyytää kopio henkilötiedoista, joita meillä on sinusta, ja/tai voit pyytää, että korjaamme, muutamme tai poistamme tietoja, jos ne ovat virheellisiä. Eräissä maissa, mukaan lukien ETA:n maat, voit myös pyytää meitä antamaan tietyntyyppisiä tietoja sinulle jäsennellyssä, koneellisesti luettavassa muodossa ja pyytää meitä jakamaan (porttaamaan) tällaiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Näitä oikeuksia voidaan rajoittaa esimerkiksi, jos pyyntösi täyttäminen paljastaisi henkilötietoja toisesta henkilöstä tai jos pyydät meitä poistamaan tietoja, joita meidän on lain mukaan säilytettävä tai joiden säilyttämiseen meillä on pakottavia oikeudellisia syitä. Jos haluat käyttää näitä oikeuksia, ota meihin yhteyttä yllä olevan kohdan 11 mukaisesti.

  SONY Groupin EU-maiden asukkaita koskevat tietosuojaoikeudet:
  Jos olet EU:n/ETA:n alueella, sinulla voi olla seuraavat oikeudet kerättyihin tietoihin, joita me käsittelemme, yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) artiklojen 15–18 ja 19–21 mukaisesti:

  • Sinulla on oikeus käyttää kerättyjä tietojasi (mukaan lukien kopio niistä) (GDPR:n artikla 15), jotta voit korjata tai poistaa kerättyjä tietoja tai rajoittaa niiden käsittelyä (lopettaa niiden aktiivinen käsittely) (GDPR:n artikla 16–18) ja saada kerätyt tiedot, jotka annat meille sopimusta varten tai suostumuksellasi, jäsennellyssä, koneellisesti luettavassa muodossa sekä pyytää meitä jakamaan (porttaamaan) kerätyt tiedot toiselle rekisterinpitäjälle (GDPR:n artikla 20). 
  • Lisäksi voit vastustaa kerättyjen tietojen käsittelyä joissakin tilanteissa (erityisesti silloin, kun tietoja ei tarvitse käsitellä sopimusperusteisten tai muiden oikeudellisten vaatimusten täyttämiseksi tai kun käytämme tietoja suoramarkkinointiin-GDPR:n artikla 21).  
  • Jos olemme pyytäneet suostumustasi, voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa (GDPR:n artikla 7 kohta 3). Jos pyydät peruuttamaan suostumuksesi siihen, että SONY käsittelee tietojasi, se ei vaikuta mihinkään käsittelyyn, joka on siihen mennessä jo suoritettu.

  Näitä oikeuksia voidaan rajoittaa esimerkiksi, jos pyyntösi täyttäminen paljastaisi henkilötietoja toisesta henkilöstä tai jos pyydät meitä poistamaan tietoja, joita meidän on lain mukaan säilytettävä tai joiden säilyttämiseen meillä on pakottavia oikeudellisia syitä. Jos haluat käyttää näitä oikeuksia, ota meihin yhteyttä.

  Sinulla on myös oikeus valittaa tietosuojasta vastaavalle valvontaviranomaiselle maassa/alueella, jossa asut, työskentelet tai jossa epäilet tietosuojaa rikotun-vaikka toivomme, että voimme auttaa sinua tiedusteluissa tai huolenaiheissa, joita sinulla saattaa olla kerättyjen tietojen käytöstä.

  Päivitetty viimeksi: 25.6.2020