Artikkelin tunniste : 00229670 / Viimeksi muokattu : 19.07.2022Tulosta

Hälynpoiston optimointi kuuntelutyyliin sopivaksi

  Haluatko lisätä tai vähentää hälynpoiston tehokkuutta? Oletko kiinnostunut Ambient Sound -tilan tai hälynpoiston hienosäädöstä?  Sonyn Headphones Connect -sovelluksessa on Adaptive Sound Control -toiminto. Sen avulla voit optimoida kuuntelukokemuksen. 


  SONY | Headphones Connect -mobiilisovellus ja Adaptive Sound Control (ASC)

  Kun asennat SONY | Headphones Connect -sovelluksen ensimmäistä kertaa, asennusohjelma pyytää ottamaan käyttöön ASC-asetuksen. ASC on lyhenne sanoista Adaptive Sound Control (mukautuva äänenhallinta). 
  Adaptive Sound Control -toiminto muuttaa kuulokkeiden ääniasetuksia automaattisesti 4 liikkumisasetuksen mukaan. Asetusvaihtoehdot ovat istuminen, kävely, juoksu ja matkustus.

  Kuulokkeiden ohjelmistopäivityksen jälkeen Headphones Connect -sovelluksen Adaptive Sound Control -toiminto saattaa kytkeytyä automaattisesti toimintaan ja samalla kytkeä Ambient Sound Control -toiminnon käyttöön. Jos Ambient Sound Control -toiminto on valittuna kuulokkeissa, hälynpoisto saattaa silti vaikuttaa tehottomalta.

  Ympäristön äänten voimakkuutta säädetään käyttäjän liikkumistavan mukaan. Vaikka liikkumistavan tilat on esimääritetty, niitä voi myös mukauttaa.

  Esimerkkinä esivalinta [Sitting] (Istuminen):
  Ambient Sound Control -oletusasetuksena on Ambient Sound -taso 20, mutta Noise Cancelling (Hälynpoisto) ei ole käytössä. Ambient Sound -toiminto on siis käytössä ja päästää kuulokkeisiin kohtalaisen määrän ympäristön äänistä. Toisaalta hälynpoiston tehokkuutta vähennetään automaattisesti. Yritä muuttaa asetuksia seuraavien ohjeiden mukaisesti, jotta kuulet, miltä alkuperäinen hälynpoistoasetus kuulostaa.


  Kuinka Adaptive Sound Control -toiminnon voi määrittää niin, että se säätää hälynpoiston mahdollisimman voimakkaaksi?

  1. Avaa SONY | Headphones Connect -sovellus älypuhelimessa, kun olet yhdistänyt kuulokkeet älypuhelimeen Bluetooth-yhteydellä.
    
  2. Aseta Adaptive Sound Control -toiminnon tilaksi OFF (Pois) (jos asetuksena on ON [Käytössä]) 

   Adaptive Sound Control -hälynpoisto

  Jos haluat käyttää Adaptive Sound Control -toimintoa, voit muokata Ambient Sound Control -asetusta 4 esiasetuksen mukaan: Sitting (Istuminen) – Walking (Kävely) – Running (Juoksu) – Transport (Matkustus). Voit mukauttaa neljää esiasetusta haluamasi äänenvoimakkuuden tai tilan mukaiseksi.

  1. Aseta [Ambient Sound Control] -asetukseksi ON (Käytössä).  Muista varmistaa, että Noise-Cancellation (Hälynpoisto) -asetuksena on ON (Käytössä).
   Muuta arvoa liukusäätimellä. 

   Ambient Sound -asetuksen ja hälynpoiston liukusäädin
  2. Käynnistä [Noise Cancelling Optimiser] (Hälynpoiston optimointi) valitsemalla [START] (Käynnistä) kuulokkeiden käyttöönoton jälkeen. (Ei koske mallia WF-1000X)
   Optimointi tekee hälynpoistosta mahdollisimman tehokasta.


  Lisää vihjeitä on SONY | Headphones Connect -verkko-ohjeessa.